A 2003. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 58. számában (2003. február 1.)

Havi statisztikaadási határidők

Február 5.

A vágóhidak élőállat-vágása
OSAP 1280/03

Érintettek: a vágási engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Február 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről
OSAP 1036/03

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Február 7.

Befektetési alapok mérlege
OSAP 1745/03

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Február 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője
OSAP 1456/00

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Február 10.

Havi termék-statisztikai jelentés
OSAP 1751/03

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Február 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
OSAP 1514/03

Érintettek: a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a VTI ellenőrzési osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Február 11.

Családtámogatási statisztikai jelentés OSAP 1915/03

Érintettek: a családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Február 12.

Jelentés a felvásárlásról
OSAP 1097/03

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Február 12.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása
OSAP 1644/03

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Február 14.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről
OSAP 1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Február 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása
OSAP 1869/03

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Február 20.

Havi gazdaság-statisztikai jelentés, ipar
OSAP 1042/03

Érintettek: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Február 22.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése
OSAP 1269/03

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 22-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről
OSAP 1032/03

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelenteniük kell az alapinformációikat a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Sztrájkstatisztikai jelentés
OSAP 1119/00

Érintettek: a sztrájkban érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához
OSAP 1710/00

Érintettek: a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vétele
OSAP 1406/03

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek 2003-ban kollektív szerződést kötöttek (beleértve annak módosítását is)

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentés kell tenniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz.

Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vétele
OSAP 1407/03

Érintettek: azok a munkáltatói, érdek-képviseleti, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2003. évben több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentés kell tenniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. február 1.) vegye figyelembe!