Gépjárműadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 57. számában (2003. január 1.)

Az adókötelezettség alapja

A korábbi meghatározáshoz képest a gépjárműadó-fizetési kötelezettség

– a belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott, valamint

– a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön – kivéve az Európai Unió valamely tagállamában – nyilvántartott gépjármű, pótkocsi

vonatkozásában áll fenn.

Adótételek változása

Általános adótétel

Az (általános) évi adótétel az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább 800 forint, de legfeljebb 1000 forint. 2004. január 1-jétől pedig az évi (általános) adótétel az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1000 forint.

Egyéb gépjárművek adója

Az adó mértéke évenként 5000 forint

– a motorkerékpár,

– a lakópótkocsi,

– a lakóautó, továbbá

– a sátras utánfutó

után.

Ideiglenes forgalmi engedéllyel rendelkező személyszállító gépjármű

Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott személyszállító gépjármű után minden megkezdett hónapra havi 2000 forint, míg tehergépjármű után minden megkezdett hónapra havi 5000 forint adót kell fizetni.

Adókedvezmények

20 százalékos mértékű kedvezmény

20 százalékos kedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján

– az ENSZ-EGB 83.02/C., 83.03, 83.04 előírásnak megfelelő, 3500 kg össztömeget meg nem haladó gépjárművet (környezetvédelmi osztály jelzése: 4), illetve a szabályozott katalizátorral ellátott, benzinüzemű gépjárművet (környezetvédelmi jelzése: 2), valamint

– az EURO 2 (ENSZ-EGB 49.02/B. és 51.02) előírásnak megfelelő tehergépjárművet, továbbá autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzése: 4). Kivétel e szabály alól a nyergesvontató, amely után a kedvezmény mértéke 30 százalék.

30 százalékos mértékű kedvezmény

30 százalékos kedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján

– az ENSZ-EGB 83.05 előírásnak legalább megfelelő, 3500 kg össztömeget meg nem haladó gépjárművet (környezetvédelmi osztály jelzése: 6, 7 vagy 8), továbbá

– a legalább EURO 3 (ENSZ-EGB 49.03/A. és 51.02) előírásnak megfelelő tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 50 százalékos mértékű kedvezmény jár -, valamint autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzése: 7 vagy 8).

50 százalékos mértékű kedvezmény

50 százalékos kedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján

– a kizárólag elektromos meghajtású,

– a hibrid meghajtású, valamint

– a tiszta gázüzemű személyszállító gépjárművet (környezetvédelmi osztály jelzése: 5).

Kombinált áruszállítás adókedvezménye

Amennyiben a gépjárműadó alanya az adóévben tehergépjárművével olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén a vasúton vagy belvízen megtett út járatonként meghaladta a 100 km-t, úgy a következőkben részletezett adókedvezményre válik jogosulttá. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele azonban az is, hogy az itt részletezett áruszállítást fuvarokmánnyal igazolja az adóalany.

Az adókedvezmény mértéke

Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre – a 20, illetőleg 30 százalékos kedvezmény fentebb ismertetett szabályai szerint megállapított – fizetendő adó 10 százaléka, 60 járat felett pedig 20 százaléka.

2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után az adóévre – a 20, illetőleg 30 százalékos kedvezmény fentebb ismertetett szabályai szerint megállapított – fizetendő adó 10 százaléka.

Igénybejelentés

A kombinált áruszállítás után járó kedvezmény iránti – fuvarokmánnyal igazolt – igényt az adóév július 1-jétől lehet benyújtani a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz. A hatóság az adókedvezmény iránti igényt – annak bejelentésétől számított – 30 napon belül bírálja el.

Megváltozott fogalmak a gépjárműadóról szóló törvényben

Költségvetési szerv * Költségvetési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti szerv. * Muzeális jellegű gépjármű * Muzeális jellegű az a gépjármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak, kizárólag a jellegével összefüggő célból használják, továbbá nem változtatták meg az eredeti műszaki jellemzőit, vagy annak megfelelően helyreállították. A jármű muzeális jellegének megállapítására és igazolására az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltak az irányadóak. * Gépjármű kivonása a forgalomból * A gépjármű forgalomból való kivonásának minősül a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szerinti forgalomból kivonás. * Műbizonylat * Műbizonylat a gépjárműhöz kiadott forgalmi engedély, a környezetvédelmi igazolólap, továbbá a Közlekedési Felügyelet által kiadott egyéb igazolás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 1.) vegye figyelembe!