A kisvállalkozások és a bankok

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 57. számában (2003. január 1.)
Mind több bank alapít új üzletágat a kis- és középvállalkozók kiszolgálására. A hitelintézetek többsége ezt a kört – főként a nagyobb kockázat miatt – elsősorban folyószámla-birtokosként és legfeljebb a kedvezményes hitelek felvevőiként szeretné látni. Újabban viszont néhány pénzintézet már a saját forrásból nyújtott kölcsönöket is szívesen kihelyezi e vállalkozói réteghez.

A hiteligénylés feltételei nem mindig teljesíthetők

A legnagyobb magyarországi bankok szinte kivétel nélkül kialakítottak már olyan folyószámla-konstrukciókat, amelyek kifejezetten a kis- és középvállalati (kkv) ügyfélkör igényeit hivatottak kielégíteni. A Magyar Külkereskedelmi Bank Nova, illetve Mikro elnevezésű konstrukciója havi (jelenleg 3000 és 900 forintos) átalánydíj fejében 15, illetve 6 ingyenes átutalást tesz lehetővé, de hozzá számtalan díjtalan szolgáltatás is kapcsolódik. Az OTP Bank e-Forint elnevezésű számlacsomagot ajánl a kkv-k számára (is). Mindkét pénzintézet emellett még speciális megtakarítási számlákat is kínál e körnek.

Tanácsadói hálózat

A Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) Rt. KV-Szimpla- és KV-Dupla néven ajánlja folyószámlacsomagjait. Előbbi a kisebb, utóbbi pedig a nagyobb számlaforgalmat lebonyolító vállalkozások igényeihez alkalmazkodik. A pénzintézet a vele szerződéses kapcsolatban álló 76 ezer kkv számára külön tanácsadói központokat is létrehozott. Az ősz végéig például négy lakossági régió 16 pontján ügyféltalálkozókat rendezett.

A Citibank a kis- és középvállalkozókat generálisan nem különbözteti meg a többiektől, de a fuvarozóknak és szállítmányozóknak sajátos szolgáltatáscsomagot ajánl. Ebben 1-1,5 millió forintos szabadon felhasználható hitel, egy évig ingyenes casco biztosítás, és euroShell üzemanyagkártya szerepel. A csomag igénybevételének feltétele, hogy a cég évi 20-180 millió forintos árbevétellel rendelkezzék, és valamilyen eszközt lízingeljen a társaságnál. Előírás még, hogy a vállalkozásnak ne legyen lejárt tartozása, és 2 éve ugyanabban az üzletágban tevékenykedjék.

Az Inter-Európa Bank (IEB) új szolgáltatási csomagjában a Partner forintban vezetett bankszámlát, bankkártyát és a Bankonet rendszert kínálja együtt. A megoldást az IEB egyéni vállalkozóknak, orvosoknak, jogászoknak ajánlja. Betéti társaságok és közkereseti társaságok esetében a számlanyitás feltétele, hogy a cég éves árbevétele ne haladja meg a 25 millió forintot. A kft.-knél pedig az is elvárás, hogy hárommillió forintnál ne legyen nagyobb az alaptőke. A Partner-kölcsönnél az IEB forgalmi korlátot szab: minimum 4, de legfeljebb 200 millió forintos éves nettó árbevételt elérő vállalkozások vehetik igénybe a hitelt.

Kiemelt foglalkozások

Az orvosokat, gyógyszerészeket és ügyvédeket több bank is kiemelten kezeli, számukra nem egy helyen egészen sajátos megoldásokat dolgoztak ki. A CIB Bank például a társas vállalkozásként működő gyógyszertárak számára kidolgozott konstrukcióhoz még egyszerűsített hiteleljárást is ígér. Az így nyújtott kölcsön kerete minimum egymillió forint. A maximum az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) befolyó gyógyszerár-támogatás havi átlagos összege, az utolsó 6 hónap adatai alapján számítva. A hitel futamideje egy év (meghosszabbítási lehetőséggel), fedezete pedig az OEP-től befolyó gyógyszerár-támogatás, amit a CIB-nél vezetett számlára kell irányítani, és a bankra kell engedményezni. A hitel irányadó éves kamata társas vállalkozások esetén a CIB irányadó kamata plusz 1,25 százalék, a kezelési költség tízezer forint egyszeri díj. A bank felszámít úgynevezett rendelkezésre tartási jutalékot is, ami a hitelkeret igénybe nem vett összege után évi egy százalék.

Az MKB kétféle "orvoshitelt" is kínál, a Gratist és a Medicumot. A Gratis az MKB és az Innomed közös konstrukciója, amely az Innomed által értékesített orvosi berendezések vásárlásához biztosít legfeljebb 2,5 millió forintos hitelt. A futamidő kettőtől öt évig terjedhet, a kamat ettől függően 11,75-13 százalék. Az állami támogatás (havi 50 ezer forint) révén a bank állítása szerint a Gratis orvoshitel felvételével (60 hónapos futamidő esetén 1,3 millió forintos hitelösszegig) az ügyfelet a beszerzés további költségei nem terhelik, sőt az ügylet az amortizációs eszköztámogatás miatt relatíve még jövedelmet is termel.

A Medicum háziorvosi és fogorvosi tevékenységhez szükséges, a helyi önkormányzat által felkínált orvosi rendelő, illetve az azzal egybeépített orvosi lakás megvásárlásához, felújításához vehető igénybe. A kölcsön, amelynél a bank nem kér önrészt, nagysága az önkormányzat által megállapított ártól függ. Ennek a hitelfajtának a futamideje akár 35 év is lehet (az állami kiegészítő kamattámogatás 20 éven keresztül vehető igénybe). A kamat jelenleg évi 2,99 százalék.

Kedvezményes hitelek előnyben

A kkv-ügyfélkör felé forduló pénzintézetek elsősorban a különböző kedvezményes hitelek felvételét szeretnék ösztönözni. Örvendetes módon azonban már az alapajánlatok között is megjelentek olyan kölcsönkonstrukciók, amelyekhez a hitelintézetek saját forrásaikat veszik igénybe. A kkv-k nem egy helyen (elvben) felvehetnek folyószámla-, forgóeszköz-, beruházási, rövid lejáratú és éven túli, valamint forint- és devizahiteleket egyaránt. Kedvelt megoldás még az ingatlanfedezet mellett nyújtott, tetszőleges célra fordítható kölcsön.

A megoldások áttekintése után zavarba csak akkor jöhetünk, ha a különböző bankok ajánlatait szeretnénk minden tekintetben összehasonlítani. A hitelintézetek ugyanis nem egy feltételről csak konkrét esetekben hajlandóak tárgyalásokba bocsátkozni. Helyenként a kamat, másutt a felvehető hitelösszeg vagy a kapcsolódó díjak képezhetik külön megbeszélés tárgyát, de akad olyan konstrukció, amelyről előzetesen egyetlen feltételt sem lehet megtudni.

A Konzumbank például Kontakt-gyorshitel elnevezésű megoldását – mint az ügyintézők hangsúlyozzák – a kis- és középvállalkozói ügyfelek rugalmas és gyors kiszolgálására dolgozta ki. Ez a konstrukció a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalása mellett folyószámlahitel típusú, egymilliótól akár 30 millió forintig terjedő kölcsönt takar.

Az ajánlat a legalább egyéves gazdálkodási múlttal rendelkező kis- és középvállalkozói körbe tartozó ügyfeleknek szól. Az igénybevétel feltétele, hogy az igénylő legalább fél éve valamelyik könyvelőcég szolgáltatását vegye igénybe, illetve amennyiben saját könyvelői programban könyvel, akkor könyvvizsgálói audittal rendelkezzék. Megkötés még, hogy a Kontakt-gyorshitel lehetőségével csak a folyószámla-hitelkerettel nem rendelkező ügyfelek élhetnek.

A hitel igénylésének módja, hogy a banknál számlával rendelkező ügyfél által megbízott könyvelőcég és a bank között megállapodás jöjjön létre. Azután a könyvelőcég eljuttatja a pénzintézethez a kockázatelemzéshez szükséges számviteli adatokat, amelyek alapján az elkészíti az egyedi hitelajánlatot. Az ajánlat érvényessége egy hónap. A pénzintézetnél esetleg éppen a hitel reményében számlát nyitó ügyfél így aligha van abban a helyzetben, hogy a különböző bankok ajánlatait összehasonlítsa.

Kötelező számlanyitás

Nincs ez persze másként a többi pénzintézetnél sem. A kölcsönzéshez ugyanis szinte mindenütt alapfeltétel a számlamúlt. A Budapest Banknál (BB) – amely egyébként Forte és Piano fantázianevű folyószámlacsomagokat kínál – a netes hiteligényléshez néhány adatlapot kell kitölteni. Ehhez a bank tájékoztatása szerint szükség van a legutolsó 2 év lezárt mérlegére és eredménykimutatására. (Elegendőek az éves beszámolóban szereplő információk.) Az egyszeres könyvvitelt folytató vállalkozások, illetve az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások esetében az adatlap kitöltését külön üzenetek segítik. Ebben az esetben a szükséges kiegészítő információk a főkönyvi kivonatokból hámozhatók ki.

Az on-line hiteligénylő adatlap kitöltését és elküldését követően az ügyfél regisztrációs válaszüzenetet kap a banktól. Az adatlapok feldolgozását követően a BB e-mailben küld értesítést arról, hogy a cég igényei és aktuális pénzügyi-gazdasági helyzete alapján milyen szolgáltatást javasol. Ez a pénzintézet egyébként 35 ezer kisvállalati ügyféllel büszkélkedik, hangsúlyozva: a támogatott kölcsönök elnyerését illetően páratlanul jó eredményt mutathat fel.

Hitelminősítés a neten

A Citibank is kínál az interneten olyan programot, amelynek segítségével a vállalkozások maguk is elvégezhetik a hitel-előminősítést. A kölcsönigényeket is on-line fogadja a pénzintézet. Az MKB is feltette a netre a hitelkérelemhez szükséges dokumentációt. A cégek itt kétféle megoldás közül választhatnak. Az egyik a normál, a másik az úgynevezett nulla kockázatú kategória. Az utóbbi akkor választható, ha a cég betétfedezet mellett kér kölcsönt. Ezt a megoldást (amikor például a banknál lekötött betét szolgál biztosítékul) a pénzintézetek érthető okból igen kedvelik.

A CIB a készpénzfedezetes hitelét azzal ajánlja, hogy az a tagi kölcsönnél kedvezőbb feltételeket biztosít mind a cég, mind a magánszemély részére. A bank egyébként a lekötött betéthez képest 3 százalékos kamatfelárat alkalmaz ennél a megoldásnál. Az MKB ugyanilyen konstrukciónál kétszázalékos felárral is beéri. Mindkét pénzintézetnél érvényes azonban, hogy az ilyen típusú hitel futamideje éven belüli lehet. A folyószámlakölcsönöknél is hasonló a gyakorlat.

Érdekes módon a Konzumbank még az ingatlan fedezete mellett folyósított kölcsönénél is ragaszkodik a 12 hónapnál rövidebb visszafizetési határidőhöz. A bankok egyébként nem csak a kkv-körben gondolják meg százszor is az éven túli lejáratú hitelek folyósítását. Az egész vállalati szektorban legfeljebb pillanatokra éri el ezeknek a kölcsönöknek a részesedése az egyharmadot. Miközben a lakosságnál már megfordult ez az arány, és a kihelyezett hitelek nagyobb részét jellemzi a hosszabb futamidő.

Büntetendő korai törlesztés

A pénzintézetek azt szeretik, ha az általuk végül lehetővé tett futamidő időközben nem rövidül meg. Éppen ezért mind több bank "bünteti" az előtörlesztést. Sokszor olyan díjat számítanak fel ilyen esetekben, amely szinte teljes egészében elviszi a pénz korábbi visszafizetéséből adódó kamatelőnyt. A banknak ugyanis fontos a tervezhetőség. Ugyanezért tulajdonképpen természetes, hogy az éven túli lejáratoknál, amennyiben a bankok mégis rászánják magukat a folyósításra, és főként, ha saját forrásból adják a pénzt, a biztosítékok különös jelentőséget kapnak.

A Konzumbanknál a folyósítható hitel összege a fedezetként felajánlott ingatlan értékbecslésben szereplő menekülési értékének legfeljebb a fele lehet. A hitel összegének megállapításánál kizárólag a bank által elfogadott értékbecslő szakvéleményét veszik alapul. Ennek díját azonban – más pénzintézetekhez hasonlóan – az ügyfél fizeti meg. Az ügyfelek sokszor igen csalódottak, mert ez a bizonyos menekülési érték általában még a forgalmi érték 80 százalékát sem éri el. Egy negyvenmillió forintos ingatlan esetében végül örülhet az ügyfél, ha 16 millió forintnyi hitelhez jut.

Ehhez képest szinte nagyvonalúnak nevezhető a Postabank (PB), amely az ingatlan piaci értékének legfeljebb 45 százalékáig hajlandó kölcsönözni. Ez az összeg itt egytől 30 millió forintig terjedhet. A PB sajátossága egyébként, hogy a hitelnyújtáshoz nem csak azt várja el, hogy a cég számláját vezesse, még a társaság képviselőjének magánszámláját is itt kell megnyitni.

Per-, teher- és igénymentes...

A jelzálog fedezete melletti hitel folyósításának feltétele mindenütt a pénzintézet első ranghelyi jelzálogjogának bejegyeztetése az ingatlan tulajdoni lapjára. Jelzálogjoggal terhelt ingatlan kizárólag abban az esetben fogadható el, ha a terhelés szerint a jelzálogjogosult a bank. Fedezetként csak önállóan forgalomképes, per-, teher- és igénymentes, Magyarországon lévő ingatlan fogadható el, melyen kiskorú nem rendelkezik tulajdoni hányaddal, továbbá az ingatlan a tulajdoni lap szerint haszonélvezeti joggal nem terhelt. A biztosítékul elfogadható ingatlan tulajdoni lapján a zálogkötelezettnek, mint tulajdonosnak, már a kölcsönigénylés benyújtásakor bejegyzett állapotban kell lennie, és a tulajdoni lapon nem szerepelhet elintézetlen széljegy.

A bankok a vagyontárgy teljes értékére megkötött vagyonbiztosítást is előírhatnak, és azt is, hogy a hitelfelvevő a biztosítási összeget a teljes kölcsön (tőke és járulékai) erejéig a futamidő teljes tartamára a bankra engedményezze. A Konzumbank mindemellett az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHA) készfizető kezességvállalását is elvárja. Mások egyedi elbírálás alapján tartanak igényt valamelyik garantőr (az AVHA vagy a Hitelgarancia Rt.) belépésére.

A CIB különlegessége, hogy ingatlanfedezet esetén újonnan alakult vállalkozásnak is hajlandó kölcsönt nyújtani. A bankok többségénél legalább egy, nem ritka azonban, hogy két lezárt gazdálkodási év a feltétel. Az elérhető hitelösszegnél – mint az már az előbbiekből is kiderült – szintén akadnak eltérések. Az IEB például legfeljebb 20 millió, az OTP Bank akár 50 millió forintos kölcsönt is hajlandó nyújtani. (Az utóbbi pénzintézetnél meglehetősen egyedülálló módon az ügyfél a törlesztéshez akár egy év türelmi időt is kaphat.) Egészen sajátosan állapítja meg a felvehető kölcsön összegét a Volksbank. Az egyébként ingatlan (vagy értékpapír) fedezete mellett felvehető Optimum hitel nagysága ugyanis itt a cég éves árbevételétől függ. Például tízmillió forintot az a vállalkozás kaphat, amelynél az utolsó két év átlagában az árbevétel 7,5 millió forint volt, de az árbevétel egyik évben sem csúszott 3,75 millió forint alá. A Volksbanknál a futamidőt is sávosan állapítják meg. A törlesztés időtartama 7 millió forintos kölcsönnél ugrik 3 évről 5 évre. Az induló összeg itt 3 millió forint, a legmagasabb érték pedig 15 millió.

Ingatlanfedezet mellett nyújtott hitel*

Bank

Kamat %

Kezelési költség %

Folyósítási jutalék hitelbírálati díj

Előtörlesztés, prolongáció díja

CIB Bank

15,75-16,5%

1,5

15 000 Ft

0,25%

OTP Bank

17,0

1,5-2,0*

30 000 Ft + 0,1%

10 000 Ft + 0,35%

Konzumbank

Alapkamat (14,75) + 2,9%

1,0

nincs

nincs

K&H Bank

Alapkamat (13,0%) + egyedi

1,0 min. 5000 Ft

1,5%, min. 20 000 Ft

1,0%, min. 25 000 Ft

Budapest Bank

16,0

1,0

0,1% + 10 000 Ft

0,5%, min. 10 000, max. 50 000

Raiffeisen Bank

Alapkamat (12,0) + egyedi

külön nincs

min. 100 000 Ft

0,5%, de min. 100 000 Ft

Inter-Európa Bank

       

(Partner kölcsön)

15,7

1,5

1,0%, min. 40 000

1,0%, min. 50 000

** a kkv-k számára kifejezetten így meghirdetett konstrukciók

* futamidőtől függően

Forrás: banki adatközlés, tájékoztató jellegű adatok

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 1.) vegye figyelembe!