A 2002. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 57. számában (2003. január 1.)

Éves statisztikaadási kötelezettségek

Január 15.

Film export-import
1461/00

Érintettek: film export-importtal foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 15-ig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 15.

Jelentés a bemutatott filmekről
1458/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 15-ig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 24.

A növénytermelési termékek, zöldségfélék termelése, felhasználása és nettó árbevétele
1092/02

Érintettek: mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 24-ig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Január 25.

Jelentés a mozik adatairól és a forgalmazás eredményéről
1454/00

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-ig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 25.

Jelentés a megjelentetett videoműsorokról
1460/00

Érintettek: videokiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-ig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 31.

Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele
1095/02

Érintettek: állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Január 31.

Tej- és tejtermékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele
1926/02

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Január 31.

Adatszolgáltatás a magán-munkaközvetítői tevékenységről
1403/02

Érintettek: magán-munkaközvetítést folytató, belföldi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozás

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Január 31.

Adatszolgáltatás a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről
1916/02

Érintettek: a munkaerő-kölcsönzést folytató, belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági szervezetek (rt., kft., szövetkezet)

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Január 31.

Jelentés az év folyamán befejezett filmekről és videoművekről
1464/00

Érintettek: film- és videogyártó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 31.

Jelentés a szinkronizálási és feliratozási tevékenységről
1465/00

Érintettek: szinkronizálást és feliratozást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Negyedéves statisztikaadási határidők

Január 8.

"A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlap
OSAP 1772/00

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek

Az érintetteknek a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint a tárgynegyedévet követő hó 8. napjáig kell a bejelentőlapot beküldeniük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Január 8.

A bemutatott filmek adatai
OSAP 1457/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napjáig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához.

Január 12.

Mezőgazdasági gépek forgalma
OSAP 1270/00

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 12-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Január 15.

Műtrágyaforgalom
OSAP 1282/02

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Január 18.

Árumérleg
OSAP 1240/00

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Január 20.

Negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés
OSAP 1877/01

Érintettek: a mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatokban a 49 főnél többet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedéves gazdaságstatisztikai jelentést kell készíteniük a tárgynegyedévet követő hó 20-áig, amelyet meg kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Január 20.

Jelentés az utazásszervezői tevékenységről OSAP 1034/02

Érintettek: utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezeteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 30.

Internetszolgáltatá-sok forgalmi adatai OSAP 1760/02

Érintettek: internetszolgáltatók

Az internetszolgáltatóknak az internetszolgáltatások forgalmi adatairól a tárgynegyedévet követő hó 30-áig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 30.

Jelentés a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról OSAP 1470/00

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 30-áig kell jelentést küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Havi statisztikaadási határidők

Január 5.

A vágóhidak élőállat-vágása OSAP 1280/00

Érintettek: a húsfeldolgozás szakágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről OSAP 1036/02

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 8.

Befektetési alapok mérlege OSAP 1745/02

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Január 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője OSAP 1456/00

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 10.

Havi termékstatisztikai jelentés OSAP 1751/02

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 10.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése OSAP 1269/00

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés OSAP 1514/02

Érintettek: a családtámogatási, illetve társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a VTI ellenőrzési osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Január 11.

Családtámogatási statisztikai jelentés OSAP 1915/01

Érintettek: a családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Január 12.

Jelentés a felvásárlásról OSAP 1097/02

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 13.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása OSAP 1644/02

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Január 15.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről OSAP 1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Január 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása OSAP 1869/02

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 20.

Havi gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar OSAP 1025/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, építőipar gazdasági ágba sorolt vállalkozások.

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 20.

Havi gazdaságstatisztikai jelentés, ipar OSAP 1042/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről OSAP 1032/02

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelenteniük kell az alapinformációikat a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Sztrájkstatisztikai jelentés OSAP 1119/00

Érintettek: a sztrájkban érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához OSAP 1710/00V

Érintettek: a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vétele OSAP 1406/02

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek 2002-ben kollektív szerződést kötöttek (beleértve a meglévő kollektív szerződés módosítását is), illetve a kollektív szerződés hatálya lejárt (határozott időre kötött kollektív szerződés esetén lejárt a határozott idő, illetve felmondták a kollektív szerződést)

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentés kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vétele OSAP 1407/02

Érintettek: azok a munkáltatói, érdek-képviseleti, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2002. évben több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentés kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 1.) vegye figyelembe!