A 2002. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 56. számában (2002. december 1.)

Havi statisztikaadási kötelezettségek

December 5.

A vágóhidak élőállat-vágása OSAP 1280/00

Érintettek: a húsfeldolgozás szakágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

December 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről OSAP 1036/02

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

December 6.

Befektetési alapok mérlege OSAP 1745/02

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

December 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője OSAP 1456/00

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

December 10.

Havi termékstatisztikai jelentés OSAP 1751/02

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

December 10.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése OSAP 1269/00

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

December 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés OSAP 1514/02

Érintettek: a családtámogatási, illetve társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

December 11.

Családtámogatási statisztikai jelentés OSAP 1915/01

Érintettek: a családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

December 11.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérleg-adatszolgáltatása OSAP 1644/02

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

December 12.

Jelentés a felvásárlásról OSAP 1097/02

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

December 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása OSAP 1869/02

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

December 20.

Havi gazdaság-statisztikai jelentés, építőipar OSAP 1025/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, építőipar gazdasági ágba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

December 20.

Havi gazdaság-statisztikai jelentés, ipar OSAP 1042/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről OSAP 1032/02

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelenteniük kell az alapinformációikat a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Sztrájkstatisztikai jelentés OSAP 1119/00

Érintettek: a sztrájkban érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához OSAP 1710/00V

Érintettek: a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Üzemi termésbecslés OSAP 1247/00

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagy, valamint kijelölt közepes és kisméretű gazdaság

Az érintetteknek a becslést követő napon jelentést kell tenniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vétele OSAP 1406/02

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek 2002-ben kollektív szerződést kötöttek (beleértve a meglévő kollektív szerződés módosítását is), illetve a kollektív szerződés hatálya lejárt (határozott időre kötött kollektív szerződés esetén lejárt a határozott idő, illetve felmondták a kollektív szerződést)

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentést kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vétele OSAP 1407/02

Érintettek: azok a munkáltatói, érdek-képviseleti, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2002. évben több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentést kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Műsorjelentés OSAP 1455/00

Érintettek: a működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon jelentést kell tenniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. december 1.) vegye figyelembe!