Gazdasági eseménynaptár

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 55. számában (2002. november 1.)
A Gazdasági Eseménynaptárral egy-három hónapos előrejelzéssel segítjük olvasóink tájékozódását mindabban, ami a gazdasághoz kapcsolódó fontos vagy jelzésértékű hazai esemény. Áttekintést kívánunk nyújtani, amivel a részletek felé mindenki gyorsan megtalálja az utat. A CÉGVEZETÉS Gazdasági Eseménynaptárának lapzártája mindig a tárgyhavi számot megelőző hónap 25-én van. A naptár közleményeit szelekció után díjmentesen tesszük közzé, az adatszolgáltatóknak díjazást nem fizettünk, ellenszolgáltatást nem kaptunk. Kérjük, tiszteljen meg telefonhívásával, jelezze munkatársunknak azokat a gazdasági eseményeket, amelyekről Ön úgy véli, hogy számot tarthatnak a cégvezetők érdeklődésére.

Információgyűjtés: CÉGVEZETÉS, Baksa Ágnes, 202-2199/181

Kiállítások, vásárok

KRIMINALEXPO – IT-SEC 2002

november 4-6.

11. Nemzetközi Biztonsági, Bűnmegelőzési, Bűnüldözési, Informatikai és Katasztrófavédelmi Szakkiállítás és Konferencia

Budapest Kongresszusi Központ

A KRIMINAEXPO, mely az elmúlt években nemzetközi elismertségre tett szert, ezen gondolatok jegyében szervezte rendezvénysorozatát, ahol a közigazgatásban, a bűnüldözésben, az igazságszolgáltatásban, valamint ezek kapcsolatrendszerében dolgozó szakemberek eszmecseréje mellett mindig megjelent a legújabb technikák kiállítása, a szakemberek és az üzleti élet képviselőinek kölcsönös párbeszéde. A szervezők meggyőződése szerint ugyanis csak ily módon oldható meg a gyors ütemű fejlődés és az újonnan megjelenő problémák kezelése. A legkorszerűbb műszaki megoldásokból összeállított kiállítás most is lehetőséget ad a szakemberek kölcsönös eszmecseréjére, az új ötletek és új kihívások örökös versenyfutásának seregszemléjére. A különböző nemzetek önálló standjai lehetőséget nyújtanak a nemzetközi tendenciák megismerésére, azok általános és egyedi hasznosítására az egyes nemzeti fejlesztéseknél. A rendezvényt a kiállítás mellet több önálló konferencia kíséri, melyek a biztonsággal összefüggésben, speciális szakmai területek problémáit tárgyalják meg. I. Bűnmegelőzési Konferencia (október 4-6.) A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány tudományos konferenciája állami vezetők, tudósok, gyakorlati szakemberek részvételével. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő. II. Informatikai, Biztonsági, Bűnüldözési és Katasztrófavédelmi Konferencia (október 4-5.) A modern technológia szerepe a biztonságos állam, a hatékony bűnüldözés és igazságszolgáltatás terén, a fejlesztések nemzetközi tendenciái. E tárgykör keretében – figyelemmel az EU-csatlakozás, különösen a schengeni egyezmény támasztotta kihívásokra – a tanácskozás figyelmet fordít a rendvédelmi szervek, így a határőrség, a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség, valamint az APEH összehangolt technikai fejlesztéseire, amelyek megfelelő összehangolás esetén e szervek működésének hatékonyságát növelik, és az integrációs folyamatok felgyorsítását szolgálhatják. Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. III. Büntetés-végrehajtási Nemzetközi Konferencia (október 4-6.) A fenti témában a büntés-végrehajtás hatékony, és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő működésének szakmai és technikai kérdéseit kívánjuk áttekinteni külföldi és hazai szakemberek bevonásával. Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. IV. Európa Tanács Cybercrime Egyezmény Nemzetközi Szeminárium (október 4-6.) Az Európa Tanács számítógépes bűnözéssel kapcsolatos 2001. évi egyezményének (Cybercrime Treaty) utótalálkozója. A modern információs technológiákkal kapcsolatos visszaélések, a bűnözés, a megelőzés és a bizonyítás gyakorlati jogi kérdései. A téma kiemelt szerepet kap a rendezvényen, figyelemmel arra, hogy az Európa Tanács e tárgyban elfogadott egyezményének aláírására 2001 novemberében Budapesten került sor. Ekkor Magyarország vállalta az egyezmény folyamatos szakmai gondozását. Az egyezmény éves szintű szakmai fórumának a KRIMINÁLEXPO konferencia ad otthont. Részvételi díj: 23 000 Ft/fő.

Compexpo Kft 317-1933

Pécs Info 2002 Szakkiállítás

november 5-7.

Pécs, POTE Aula

Témekörök: informatika, távközlés, irodatechnika, számítástechnika. A PBKIK által kiírt pályázat elnyerésével a Pécsi Ipari Vásár Kft. az irodatechnikával, irodaberendezésekkel kibővített tematikával, országosan meghirdetve, önállóan szervezi az egyre fontosabb szerepet betöltő szakkiállítást.

Pécsi Ipari Vásár Kft 72/315-653

Security & Safety 2002

november 6-9.

13. Nemzetközi Biztonságtechnikai, Vagyon-, Tűz-, Munkavédelmi és Bankbiztonsági Kiállítás és Konferencia

SAP Rendezvénycsarnok, Budapest

A kiállításon bemutatott biztonságtechnikai, vagyonvédelmi termékek iránti érdeklődés emelkedését mutatja, hogy az eredetileg kétévente történő megrendezés helyett a rendezvényt évente szervezik meg. Ugyancsak ezt támasztja alá az a tény is, hogy évről évre emelkedik a kiállítók (gyártók, forgalmazók, képviselt cégek) száma, mely szükségessé tette, hogy a Budapest Kongresszusi Központban induló kiállítást a negyedik évtől – 1994 óta – a Budapest Sportcsarnokban rendezték meg. A BS sajnálatos 1999. évi leégése miatt 2000-2001-ben a kiállítást már az 5000 m2 kiállítási területű SAP Rendezvénycsarnokban rendezték. A kiállításon első évben 45 cég vett részt, és mintegy 2500 látogató tekintette meg. A 2001. évi rendezvényen 18 országból mintegy 250 cég képviseletében több mint 130 kiállító mutatta be termékeit, szolgáltatásait, és a látogatók száma megközelítette a 13 000 főt, akik között egyre több a külföldi vendég, a tengerentúlról és Távol-Keletről is érkeztek érdeklődők a kiállításra. A rendezvény fővédnökei: a belügyminiszter, az igazságügy-miniszter és Budapest főpolgármestere, akik kezdetektől fogva támogatták a biztonságtechnikai, vagyonvédelmi szakma immáron legnagyobb magyarországi seregszemléjét.

A kiállítás tematikája – haladva a "kor követelményeivel", a minőségileg megváltozott bűncselekmények emelkedésével, a szervezett bűnözés megjelenésével, a nemzetközi terrorizmus térhódításával, egyre nagyobb számú tűzesetekkel, az informatika vagyonvédelemben betöltött növekvő szerepvállalásával, az adatvédelem, adatbiztonság fokozottabb szerepével – évről évre bővült. A kiállításon a személy- és családi biztonság, vagyonvédelem teljes tárháza megtalálható, ahol a "hétköznapi" bűnözés (autólopás, betörés, rablás) mellett a szervezett bűnözés (túszszedés, maffialeszámolások, terrorista cselekmények) elleni biztonsági rendszerek megtalálhatók. Újdonságnak számít, hogy a kiállítók jelentős része a "nagyközönség" felé is nyitott, és olyan korszerű, gépjárművédelmi, illetve lakások, üzletek és egyéb ingatlanok védelmét szolgáló technikákat hoznak, melyek nemcsak a szakma, hanem a lakosság érdeklődésére is joggal számot tarthatnak. A kiállítást évről évre az ahhoz tematikailag szorosan kapcsolódó szakmai konferencia kísér, ahol igen nagy érdeklődés mellett az államigazgatás, közigazgatás, szakmai szervezetek, szövetségek, egyesületek, kamarák, nagy cégek biztonsági vezetői (IM, BM, ORFK, BRFK, BM TOP, VPOP, MABISZ, OPSZ stb.), prominens vezetői tartanak színvonalas előadásokat.

ELITEXPO Kft. 318-3710

LIFTEXPO 2002

november 6-9.

2. Nemzetközi Felvonó-, Mozgólépcső és Emelőgép Szakkiállítás és Konferencia

Budapest, MTESZ MGK Székház

Az elmúlt évben útjára indítottak egy új szakrendezvényt, melynek témája a felvonók és mozgólépcsők világát mutatja be. Reményeik szerint a kiállítással bemutatásra kerülhet a magyar és a nemzetközi felvonós szakma, melybe a széles nagyközönség is betekintést nyerhet. A programot szakmai konferencia is színesítette, melyre óriási volt az érdeklődés.

A tavalyi kiállításról tényekben: A múlt évi rendezvényen 22 cég képviseletében 19 kiállító vett részt. A négy nap alatt – a SECURITY & SAFETY Biztonságtechnikai Kiállítással együtt – több mint 13 000 ember volt kíváncsi az eseményre, külföldről közel kétezren érkeztek. A résztvevők kétharmada szakmai látogató volt. Szép számmal képviseltették magukat az építőipari, tervező cégek, bevásárló- és szórakoztató-központok munkatársai, családi és társasházak közös képviselői és természetesen a felvonószakma hazai és külföldi cégei. A látogatók összetétele többnyire döntéshozókból, vállalati és cégvezetőkből állt.

Kiállítási csoportok, témakörök: a kültéri és beltéri felvonók, személy- és teherfelvonók, panorámaliftek, felvonó-távfelügyeleti rendszerek, a mozgólépcsők, a mozgójárdák, beteg- és ételszállító felvonók, speciális felvonók (lépcsőkövetők, emelőlapok, "home lift"-ek stb.), felvonóajtók, hidraulikus emelőgépek, emelőszerkezetek, elektronika, elektrotechnika, vezérléstechnika, felvonódiagnosztikai rendszerek, irányítástechnika, automatizálás, mérési, ellenőrzési módszerek, ipari távközléstechnika, felvonók, mozgólépcsők biztonsága (hidraulikus munkafolyadékok, kenőanyagok, felvonókötelek, ipari tömítések stb.), minőségbiztosítás, tervezés, szerelés, karbantartás, ipari, elektronikai, elektromos berendezések, villamosenergia-szolgáltatás, hajtástechnikai rendszerek és elemek, beszállítóipar, alkatrészek, részegységek és technológiák, EU-jogszabály és szabványharmonizáció, szakemberképzés, oktatás.

Részvételi díjak: 16 590. Ft/m2-től

ELITEXPO Kft. 318-3710

Nemzetközi Bútor Szakvásár

november 6-10.

Budapesti Vásárközpont

Ma e vásár a térség vezető szakvásáraként képet ad mind a hazai ipar fejlettségéről, piacképességéről, mind a jelentős világpiaci trendekről. Az egyre szélesedő nemzetközi jelenlét igazi megmérettetést jelent, míg a kiállítás szakmai rangja az értékesítési piacok gyorsabb, eredményesebb elérését jelenti. Az A pavilonban több mint 200 kiállító 12 000 m2-en mutatkozik be. A magyar bútorgyártók mellett itt vannak a jelentős piacvezető országok, Olaszország, Németország képviselői. Évek óta visszatérő partnereink Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovénia bútorgyártói. Az utóbbi években megindult folyamatokat kívánja erősíteni "A forma magyar műhelyei" program. Kedvező lehetőséget kínál a bútortervező és -gyártó műhelyeknek, hogy bizonyítsák piaci rátermettségüket. Az "Office – számítógépes munkahelyek 2002" program napjaink egyik legaktuálisabb témáját kívánja feldolgozni, bemutatni.

KG HomeArt Kereskedelmi, Szervezési és Képviseleti Kft. 201-8519

Woodma Faipari Gépkiállítás

november 6-10.

Budapesti Vásárközpont

Az F pavilonban ma már "otthon" van a gép- és szerszámipar. A teljes nemzetközi kínálatot vonultatja fel, mind a hagyományos, mind a legmodernebb technológiát mutatja be több mint 30 kiállító 2000 m2-en. Az itt megjelent újdonságok méltán szolgálják a bútoripar műszaki hátterét, segítik a fejlesztések legcélszerűbb megvalósítását.

KG HomeArt Kereskedelmi, Szervezési és Képviseleti Kft. 201-8519

Interwood bútoripari és belsőépítészeti anyagok kiállítása

november 6-10.

Budapesti Vásárközpont

Tavaly sikeresen mutatkoztak be a D pavilonban a bútoripari alap- és segédanyagokat, belsőépítészeti elemeket gyártó cégek.

A paletta sokszínű: alap- és felületkezelő anyagok, szerelvények, a belsőépítészet elemei a lépcsőtől az ajtóig. Több mint 2000 m2-en bizonyítja mintegy 80 kiállító termékeinek sokrétű alkalmazhatóságát, minőségét, megbízhatóságát.

KG HomeArt Kereskedelmi, Szervezési és Képviseleti Kft. 201-8519

HÓ-Show

november 14-17.

12. találkozó a téli sportok szerelmeseinek

Budapesti Vásárközpont

A kiállítás 1991-ben megfogalmazott ötlete egy szűk piaci szegmens kínálatára és érdeklődésére alapozott. A "fogantatás" óta eltelt időszakban látványos fejlődésnek lehettünk részesei. A fejlődés nemcsak növekedéssel, hanem állandó és folyamatos megújulással is együtt járt. Mindig szem előtt tartva a változó igényeket. A mögöttünk álló tizenegy év sikerére, a részvételi döntésének meghozatalához a HÓ-SHOW auditált tényadatai szolgáltatják a legmeggyőzőbb érveket. A kiállítás látogatottsága és területe 2001-ben újabb rekordot döntött. A kiállítók által elfoglalt terület jóval meghaladta a bűvös 4000 m2-t, a látogatottság pedig a 38 000 főt. Idei díszvendég: Franciaország. Tematika: sportfelszerelések, sportruházat, téli utazási ajánlatok, síbörze.

Helydíjak: 14 100/m2+áfától

Hungexpo Rt., Tihanyi Klára 263-6469

XIV. Ózdi Termékbemutató és Vásár

november 21-24.

Ózd, Általános Művelődési Központ

Fogyasztási Javak Vására

Az ózdi árubemutató és vásár célja, hogy Ózd városában, valamint a környező településeken működő tervező, gyártó és szolgáltató vállalatok, vállalkozások, kis, közép-, illetve nagyobb cégek képviselői találkozhassanak egymással, s találkozhassanak azzal a nagyközönséggel, akik tulajdonképpen mint végfelhasználók, végső soron megvásárolják a tervezett, gyártott terméket, igénybe veszik a szolgáltatásokat. Lehetőség kínálkozik a kiállító cégek profiljának, nagyságrendjének bemutatására, új vagy módosított termékeinek bevezetésére, a vevőkör szélesítésére, új elosztási csatorna keresésére. Az elmúlt évben 80 cég mutatta be kínálatát 9000 látogatónak.

Díjtalanul látogatható.

COMPEXPO miskolci iroda 46/412-003

FOODAPEST 2002

november 26-29.

6. Nemzetközi Élelmiszer-, Ital- és Élelmiszer-gépipari Szakkiállítás

Budapesti Vásárközpont

Hatodik alkalommal találkozik a szakma színe-java a szakkiállításon. Gazdag konferenciaprogram kíséri a kiállítást, és több termékversenyen, pályázaton is megmérettethetik magukat az ágazatban tevékenykedő cégek. A kiállítás látogatói célcsoportját továbbra is a szakemberek alkotják, és a látogatók számára ezúttal is kötelező lesz belépéskor a regisztráció. A 2002. évi Foodapest kiemelt témája: az élelmiszer-biztonság. Rendkívül fontos, az élelmiszeripar valamennyi szereplőjét érintő téma, mely most éri el maximális aktualitását. Az FVM témában illetékes főosztályai folyamatos információszolgáltatást biztosítanak a kiállítás ideje alatt. A kiállítás idei legfontosabb újdonsága, hogy a tematikában helyet kapott a kereskedelemtechnika. Ezen belül lehetőség nyílik többek között üzletberendezések, hűtőpultok, vitrinek, pénztári és árazógépek, vonalkódtechnikai, számítástechnikai rendszerek, bolti dekorációk, reklámeszközök bemutatására, a kereskedelemtechnika területén tevékenykedő cégek részvételére. Az egyéni bortermelők, pincészetek kiállítási megjelenését kívánja a Hungexpo elősegíteni a "Bor-sziget" életrehívásával. Az italszektor bemutatkozásának helyszínén kialakítandó szigeten mutathatják be boraikat, illetve mód nyílik kóstoltatásra is. Tematika: élelmiszer, italok, italtechnológia, élelmiszer-gépipar, csomagolástechnika, kereskedelemtechnika. Kísérőrendezvények: konferenciák, szimpóziumok. FOODAPEST Újdonságdíj és FOODAPEST Sikerdíj termékversenyek, FOODAPEST – VinAgora Nemzetközi Borverseny, Magyar Borrendek felvonulása, III. Nemzetközi Agrár- és Élelmiszeripari Filmszemle, Foodapest Marketing Díjátadás, Hungaropack verseny díjkiosztása. Az előző alkalommal 705 kiállító 21 803 m2-en mutatta be kínálatát több mint 29 000 látogatónak.

Hungexpo Rt. 263-6075

Antik Enteriőr 2002 kiállítás

november 28.-december 1.

IX. Magyarországi Régiségkiállítás és Vásár

Műcsarnok

A rendezvény alapvető célja: bemutatkozási és értékesítési lehetőséget teremteni a műkereskedőknek. A műgyűjtők, befektetők és érdeklődők számára alkalmat adni a kínálat áttekintésére. Segíteni a magyar műkereskedelem bekapcsolódását a nemzetközi vérkeringésbe. Az Antik Enteriőr nyolcesztendős története során Közép-Európa legjelentősebb műtárgyvásárai között előkelő helyet vívott ki magának. A tematika évek óta változatlan, minden műtárgycsoport képviselteti magát és megvásárolható a rendezvényen. Témacsoportok: bútorok, ékszerek, órák, szobrok, textíliák, érmék, fegyverek, festmények, könyvek, porcelánok, vallási tárgyak. A Partner's 2000 Kft. munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kiállítás évről évre egyre kényelmesebb, látványosabb, sikeresebb és izgalmasabb legyen. Minden évben értékes nyereményeket sorsolnak ki a kiállítás utolsó napján a látogatók között. Idén egy egymillió forint értékű gyémánt ékszerrel lesz gazdagabb egyik szerencsés Antik Enteriőr-látogató. Az Antik Enteriőr kiállításon a magyar műkereskedelem valamennyi reprezentánsa képviselteti magát. A kb. 50 magyar régiségkereskedő mellett harmadik alkalommal állít ki a pozsonyi Soga Galéria. A résztvevők hónapokkal előre készülnek és teszik félre legszebb, legértékesebb portékáikat, hogy a legméltóbb helyszínen, az Antik Enteriőr Régiségkiállí-táson mindenki kedvére gyönyörködhessen bennük. Idén az Antik Enteriőrrel egy időben a MEO Kortárs Galériában megrendezésre kerül a MEO Art Fair. A két kiállításnak közös kedvezményes belépője is lesz, és különbuszok szállítják a két helyszín között az érdeklődőket.

Az Antik Enteriőr részvételi díja installációval: 33 500 Ft/m2 +áfa

Információ: Partner's 2000 Kft., Závodszky Melinda 319-3369

R3 Randevú a rendezvények rendezvényén konferencia, kiállítás és workshop

január 22-24.

Egyetemi Kongresszusi Központ, Budapest

Rendezvényszervezők, -kivitelezők, -helyszíngazdák, -technikai és más (catering, hosztesz, show-műsor stb.) szolgáltatók találkozója – kiállítás, workshop és konferencia – az incentive programszervezőkkel, bel- és külföldi szakmai és tudományos szervezetekkel, követségekkel, cégek rendezvényszervezőivel, önkormányzatokkal, ötletgazdákkal stb. Szakmai szervezők: Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége, Magyar Kongresszusi Iroda. Az elmúlt alkalommal 50 kiállító mutatta be kínálatát 1000 látogatónak. A konferencián 150 fő vett részt.

A kiállítás látogatása díjtalan.

COMPEXPO Kft. 317-1933

Konferenciák

IV. MEDI CLEAN Tisztítástechnológiai Konferencia és Kiállítás

november 7-8.

Gyula

A konferencia kiemelt fő témája a fertőtlenítés – higiénia. Az előző 3 konferencián elhangzott előadások és a viták indokolttá tették, hogy a fertőtlenítés ezen a konferencián az ISO 9000-es minőségtanúsítási rendszer keretébe illesztve az élelmiszer-ipari beszállítóktól kezdődően a nagykonyhai feladatokon át az egészségügy betegellátó tevékenységéig átfogóan, az egyes tevékenységek specialitásaira is kitérve, sokoldalúan kerüljön tárgyalásra.

A konferencia így az állattenyésztőket, az élelmiszeripart, az ezeket ellenőrző Állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásokat, az egészségügyben dolgozó higiénikusokat, élelmezési vezetőket, ápolási igazgatókat, illetve az előzőeket ellenőrző ÁNTSZ-szervezetek illetékes vezetőit egyaránt érinti.

Gépipari Tudományos Egyesület Békés M.-i Szervezete, Róta Ernő 66/443-490

Könyvelők kötelező nyilvántartásba vétele és továbbképzése 2003-ban

november 8.

A Thermal Hotel Helia konferenciaterme

Témakörök: Kit kell és kit lehet nyilvántartásba venni? Mi lesz azzal, aki nem regisztráltatja magát? A nyilvántartásba vétel feltételei. Ki a mérlegképes könyvelő, és hogyan kell ezt dokumentálni? A regisztrálás lebonyolításának rendje. A nyilvántartásba vétel technikája. Mibe kerül a regisztrálás? Mit tartalmaz az igazolvány? Mit jelent a szakterület? A nyilvántartásba vétel visszaigazolása. Az adatlap és az abban foglaltak dokumentálása. 2003-tól kötelező a továbbképzés. Fellebbezési lehetőségek. Előadó: dr. Nagy Gábor ny. főosztályvezető, PM.

Ellátás: Svédasztalos meleg ebéd, kávék, frissítők (a részvételi díj tartalmazza).

Részvételi díj: 24 500 Ft + áfa/fő, klubtagoknak (5000 Ft/fő kedvezménnyel) 19 500 Ft + áfa/fő

Cégvezetők Klubja, Baranyó Csaba 202-2199/183

Közhasznú és más nonprofit szervezetek gazdálkodása, adózása és számvitele 2002-ben

november 12.

A Thermal Hotel Helia konferenciaterme

Témakörök: kedvezményezett tevékenységek. Költségelszámolások, bevételek, ráfordítások. Közvetített szolgáltatások, alvállalkozók igénybevétele. Adómentes kifizetések. Támogatások adózási és áfaösszefüggései. Mi minősíthető közhasznú, illetve vállalkozási tevékenységnek? A támogatók adó- vagy adóalap-csökkentő kedvezményei. Közhasznú szervezetek kapcsolata a társasági adózással. Speciális áfafizetési szabályok. Beszámolási és könyvvezetési szabályok összefüggései. Áttérés kettős könyvvitelre. Az áfa-visszaigénylés lehetőségei. Adókedvezményre jogosító igazolások kiadása. Előadók: ADÓ: Lucz Zoltánné főosztályvezető-helyettes, PM, ÁFA: Sike Olga főosztályvezető-helyettes, APEH, SZÁMVITEL: Papp Julianna főtanácsos, PM.

Ellátás: Svédasztalos meleg ebéd, kávék, frissítők (a részvételi díj tartalmazza).

Részvételi díj: 24 500 Ft + áfa/fő, klubtagoknak (5000 Ft/fő kedvezménnyel) 19 500 Ft + áfa/fő

Cégvezetők Klubja, Baranyó Csaba 202-2199/183

Neumann János Tudományos Tanácskozás 2002

november 15.

Nyíregyháza, Technika Háza

Az NJSZT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 25 évvel ezelőtt alakult. Ezt az évfordulót tudományos tanácskozással ünnepli meg. A tanácskozás témakörei:

1. Informatikai kutatások és fejlesztések régiónkban. Egészségügyi informatikai fejlesztések régiónkban (Csajbók Zoltán, Szabó Sándor). 2. Az informatikaoktatás helyzete és problémái – kihívások régiónkban (Csontos Tibor). 3. NJSZT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete fennállásának 25. évfordulója (Tóthné dr. Szűcs Etelka). 4. Bolyai János születésének bicentenáriuma (dr. Filep László). 5. Kapcsolataink határon túli magyar anyanyelvű kutatókkal, fejlesztőkkel, oktatási-tudományos intézményekkel (Takács Péter). 6. NJSZT Megyei Számítástechnikai Verseny 1978-1998 között (Fazekas Árpád).

NJSZT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 42/599-400

Az elfogadott evatörvény alkalmazása (Kikre, mikor, hogyan vonatkozik az eva?)

november 14.

november 15.

A Thermal Hotel Helia konferenciaterme

Témakörök: Kik lehetnek adóalanyok, és milyen feltételeknek kell megfelelniük? Az eva hatálya alá tartozó adóalanyok számviteli, nyilvántartási kötelezettségei. Hogyan lehet áfaalanyból evaalannyá válni? Mi lesz az alanyi adómentességgel? Milyen számlát adhat az evaalany? Mik a teendői az evaalanynak szolgáltatásimport igénybevétele esetén? Az eva társadalombiztosítási vonatkozásai gazdasági társaságoknál, társas vállalkozási formáknál, egyéni vállalkozóknál. A járulék alapja, magasabb járulékalap választása. Mi az eva alapja, mértéke? Az evára való áttérés, visszatérés számviteli feladatai. Korábban felhalmozott eredménytartalék sorsa. Mikor szűnik meg az adóalany, a megszűnés szabályai. Előadók: SZÁMVITEL: dr. Nagy Gábor ny. főosztályvezető, Borzáné Botka Erika osztályvezető, PM. ÁFA: Pénzely Márta főosztályvezető, PM, ADÓ: dr. Kurucz-Váradi Károly főosztályvezető, PM, TB: dr. Futó Gábor ügyvéd, Szikszainé dr. Bérczes Anna főosztályvezető, PM.

Ellátás: Svédasztalos meleg ebéd, kávék, frissítők (a részvételi díj tartalmazza).

Részvételi díj: 24 500 Ft + áfa/fő, klubtagoknak (5000 Ft/fő kedvezménnyel) 19 500 Ft + áfa/fő

Cégvezetők Klubja, Baranyó Csaba 202-2199/183

Mi várható a gazdaságban 2003-ban?

november 21.

Cégvezetők Országos Konferenciája

Hotel Marriott, Budapest

Ami már biztosan megváltozik 2003-ban...: A személyi jövedelemadózásban: az adótábla, a vállalkozói osztalékalap számítása, az osztalékból származó jövedelem adózása, a nyugdíj- és életbiztosítás adókedvezménye, a számítógép-vásárlás, -bérlés támogatása, a dolgozói részvény, üzletrész adózásának változása, az árfolyamnyereségből származó jövedelem adója, pontosul a belföldi és külföldi illetőségűnek minősülő magánszemélyek adókötelezettségének általános szabálya. Az adózás rendjében: megjelenik az uniós adószám, az önellenőrzés lehetőségének kiterjesztése, a kapcsolt vállalkozás bejelentésének előírása, teljesen átdolgozott ellenőrzési fejezet, új szabályokkal a hatáskörről, illetékességről, a kiválasztásról, a helyi adóhatóság ellenőrzési lehetőségeinek tágítása, módosulnak az adó-végrehajtási szabályok, végrehajtható okirat bármely olyan jogerős hatósági határozat, amely fizetési kötelezettségről szól, az önkormányzatok köztartozás-behajtási lehetősége, megszűnik az adó-végrehajtásban kötelezően alkalmazott fokozatosság, a soron kívüli adóbevallás szabályainak pontosítása. Az általános forgalmi adózásban: tételesen: mely kiadások áfája nem vonható le, változik egyes termékek, szolgáltatások áfakulcsa, növekszik a számlát kibocsátó felelőssége, enyhül a vevő számonkérhetősége, szűkül a vámszabad területi társaságok által 0% áfakulccsal beszerezhető termékek köre. A számvitelben: a szerződésen alapuló, utólag adott engedmény elszámolási szabályai, a mérlegképes könyvelők regisztrálási feltételei, az árfolyam-különbözetek elszámolási szabályai. A társasági és osztalékadózásban: változik a társaságiadó-alap megállapításának szabálya, változnak a társaságiadóelőleg-fizetés szabályai, adómentesen képezhető fejlesztési tartalék, az adóalap-kedvezményként elszámolható beruházások köre bővül, változnak az értékcsökkenés leírási kulcsai, adaptálódik az uniós támogatáspolitika átvétele. A fogyasztási adózásban: pontosítja az adóztatandó termékkört, pontosítja az ártámogatásban részesülő termékek, szolgáltatások ármegállapításának szabályait. A vámolásban és vámeljárásban: bővül az utólagos ellenőrzést végző hatóság jogköre, szorosabbá válik az ellenőrző hatóságok információcseréje, változnak a képviseletre vonatkozó szabályok, jogharmonizációs (EK Vámkódex) pontosítások történnek. A jövedéki adózásban: bővülnek az adó-visszaigénylés lehetőségei, egyes termékek jövedéki adóját megemelik, rendelkeznek a kihelyezett vámhatósági eljárás költségtérítéséről, a helyi vámhivatalok szerepét növelik, a jövedéki ügyintéző kötelező alkalmazását előírják, változnak az töltőállomások bezárására vonatkozó szabályok. A helyi adózásban: az értelmező rendelkezések korrekciója, fogalmak pontosítása. Az illetékekben: az öröklési, ajándékozási és tulajdonszerzési illetékek megváltoznak, a gépkocsi tulajdonának megszerzését terhelő illeték változik, az illetékmértékek valorizálódnak. A gépjárműadózásban: 2004-től egyetlen adóteher érvényesül, a nem szabályozott katalizátorral felszerelt gépjárművek adókedvezménye, az adómértékek valorizálódnak. Az egészségügyi hozzájárulásban: csökken a tételes eho mértéke, megszűnik az osztalék utáni százalékos egészségügyi hozzájárulás. A társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerben: a munkavállalói járulék, a munkáltatói hozzájárulás fizetési szabályai, a tagdíj mértéke a nyugdíjpénztáraknál, a munkáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének szigorodása, nő a magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztár pénzügyi terv készítésére vonatkozó szabályok, a szüneteltetés intézménye megszűnik, a szellemi alkotásokra megállapított járulék mértéke, visszaáll a pályakezdők kötelező tagsága. Meghívott előadók: A kormány és az államigazgatás részéről: Pénzügy: dr. László Csaba miniszter, PM. Vidékfejlesztés: dr. Németh Imre miniszter, FVM. Jegybank: Járai Zsigmond elnök, MNB. Adóügy és járulék: dr. Király László György elnök, APEH. Vámügy és jövedék: Arnold Mihály országos parancsnok, VPOP. Gazdasági folyamatok: Pongorné dr. Csákvári Annamária helyettes államtitkár, GKM. Gazdasági előrejelzés: dr. Mellár Tamás elnök, KSH. Bérpolitika, foglalkoztatás: Csizmár Gábor politikai államtitkár, FMM. Gazdasági bűnözés: dr. Németh László ezredes, ORFK. A gazdaságkutatók részéről: dr. Belyó Pál igazgató Ecostat, dr. Vértes András elnök, Gazdaságkutató Rt. Az elnökség tagjai: dr. Bácskai Tamás egyetemi tanár, BKE, dr. Bod Péter Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, BKE, Iklódi András a Cégvezetők Klubjának alapítója.

Ellátás: Svédasztalos meleg ebéd, kávék, frissítők (a részvételi díj tartalmazza).

Részvételi díj: 44 500 Ft + áfa/fő, klubtagoknak 39 500 Ft + áfa/fő

Cégvezetők Klubja, Baranyó Csaba 202-2199/183

12. Országos Marketingkonferencia

november 21-23.

Hévíz, Hotel Carbona

Főbb témák: A marketingben szükséges együttműködés kialakítása. Stratégiai szövetségek, európai együttműködés. A magyarországi szervezetek és vállalkozások igazodása az Európai Unióhoz. SZEKCIÓK: 1. szekció: Az információalapú marketing. Szekcióvezető: Varga István, MMSZ Internet Marketing Klub, a Manta Marketing Bt. Ügyvezetője. 2. szekció: Nonprofit marketing. Szekcióvezető: Pataky Eszter, MMSZ etikai bizottsági tag. 3. szekció: Humánmarketing. Szekcióvezető: Kiss Lajos, MMSZ ellenőrző bizottsági tag, Kiss és Társa Marketing Tanácsadó Iroda vezetője, Saródyné Kemény Vera, marketing-tanácsadó. 4. szekció: Integrált kommunikáció a gyakorlatban. Szekcióvezető: Bíró Péter, MMSZ-alelnök, a Siemens nemzeti vállalatcsoport stratégiai és kommunikációs igazgatója. 5. szekció: Direkt marketing (személyes eladás). Szekcióvezető: Tonk Emil MMSZ-alelnök, Studium 2000 ügyvezetője. 6. Szekció: A marketing jogi környezete. Szekcióvezető: Marosi György filmproducer, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület ügyvezető elnöke. FÓRUM: Kormányzati szervekkel való együttműködés, pályázatok. Vitavezető előadó: Szalay Gábor államtitkár, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Kerekasztal-beszélgetés a marketingben szükséges együttműködésről. Témavezető: dr. Kandikó József, az MMSZ elnöke.

Magyar Marketing Szövetség 355-7721

Az elfogadott 2003. évi adótörvények (2002. november 12-én fogadták el!)

november 26.

A Thermal Hotel Helia konferenciaterme

Témakörök: A fejlesztési adókedvezmény életbelépése. Áfaelvonási szabályok, adóbevallás, áfa-visszaigénylés változásai. Fejlesztési célú tartalékolás lehetőségének biztosítása. Ingyenes ügyletek adóztatása, adómérték, tárgyi mentesség változása. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség változásai. Levonási tilalom alá eső beszerzések. Folyamatosan teljesített értékesítésre vonatkozó szabályok. Szélesedik az önellenőrzési jog. Tételes felsorolás az ellenőrzés során gyakorolható jogokra és kötelezettségekre. Változások a magán-nyugdíjpénztári rendszerben. Osztalék adózásának változása, tőzsdei ügyletek adómentesítése. Szellemi alkotások utáni, valamint kezdő egyéni vállalkozók járulékfizetése. Kapcsolt vállalkozások bejelentésének egyszerűsödése. Kisvállalkozói kedvezmény kiterjesztése. Előadók: ART: dr. Hadi László főosztályvezető, PM, TB: Szikszainé dr. Bérczes Anna főosztályvezető, PM, ADÓ: Lucz Zoltánné főosztályvezető-helyettes, PM, ÁFA: Sike Olga főosztályvezető-helyettes, APEH.

Ellátás: Svédasztalos meleg ebéd, kávék, frissítők (a részvételi díj tartalmazza).

Részvételi díj: 24 500 Ft + áfa/fő, klubtagoknak (5000 Ft/fő kedvezménnyel) 19 500 Ft + áfa/fő

Cégvezetők Klubja, Baranyó Csaba 202-2199/183

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. november 1.) vegye figyelembe!