Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 52. számában (2002. augusztus 1.)
-

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről
OSAP 1032/02

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelenteniük kell az alapinformációikat a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Sztrájkstatisztikai jelentés
OSAP 1119/00

Érintettek: a sztrájkban érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához
OSAP 1710/00V

Érintettek: a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Üzemi termésbecslés
OSAP 1247/00

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagy, valamint kijelölt közepes és kisméretű gazdaság

Az érintetteknek a becslést követő napon jelentést kell tenniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilván-tartásba vétele
OSAP 1406/02

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek 2002-ben kollektív szerződést kötöttek (beleértve a meglévő kollektív szerződés módosítását is), illetve a kollektív szerződés hatálya lejárt (határozott időre kötött kollektív szerződés esetén lejárt a határozott idő, illetve felmondták a kollektív szerződést)

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentést kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vétele
OSAP 1407/02

Érintettek: azok a munkáltatói, érdek-képviseleti, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2002. évben több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentés kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Műsorjelentés OSAP 1455/00

Érintettek: a működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon jelentést kell tenniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. augusztus 1.) vegye figyelembe!