A 2002. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 48. számában (2002. április 1.)
-

Havi statisztikaadási határidők

Április 5.

A vágóhidak élőállat-vágása
OSAP 1280/00

Érintettek: a húsfeldolgozás szakágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Április 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről
OSAP 1036/02

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Április 8.

Befektetési alapok mérlege
OSAP 1745/02

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Április 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője
OSAP 1456/00

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Április 10.

Havi termékstatisztikai jelentés
OSAP 1751/02

Érintetek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Április 10.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése
OSAP 1269/00

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Április 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
OSAP 1514/02

Érintettek: a családtámogatási, illetve társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumhoz.

Április 11.

Családtámogatási statisztikai jelentés
OSAP 1915/01

Érintettek: a családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Április 11.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetési mérleg adatszolgáltatása
OSAP 1644/02

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Április 12.

Jelentés a felvásárlásról
OSAP 1097/02

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatban és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Április 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása
OSAP 1869/02

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Április 20.

Havi gazdaság-statisztikai jelentés, építőipar
OSAP 1025/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, építőipar gazdasági ágba sorolt vállalkozások
Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Április 20.

Havi gazdaság-statisztikai jelentés, ipar
OSAP 1042/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Negyedéves statisztikaadási határidők

Április 8.

"A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlap
OSAP 1772/00

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek

Az érintetteknek a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint a tárgynegyedévet követő 8. napjáig kell a bejelentőlapot beküldeniük a Környezetvédelmi Minisztériumba.

Április 8.

A bemutatott filmek adatai
OSAP 1457/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. napjáig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához.

Április 12.

Mezőgazdasági gépek forgalma
OSAP 1270/00

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 12-ig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Április 15.

Műtrágyaforgalom
OSAP 1282/02

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 15-ig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Április 18.

Árumérleg
OSAP 1240/00

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 18-ig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Április 20.

Negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés
OSAP 1877/01

Érintettek: a mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatokban a 49 főnél többet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedéves gazdaságstatisztikai jelentést kell készíteniük a tárgynegyedévet követő hó 20-ig, amelyet meg kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Április 20.

Jelentés az utazásszervezői tevékenységről
OSAP 1034/02

Érintettek: utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezeteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Április 30.

Jelentés a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a re-forgalomról
OSAP 1470/00

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 30-ig kell jelentést küldeniük a Gazdasági Minisztériumhoz.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Az eseményhez kötődő adatszolgáltatási kötelezettségek részletes ismertetését a Cégvezetés 2002/2-es száma tartalmazza.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 1.) vegye figyelembe!