A 2002. évre vonatkozó statisztikaadási kÖtelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 47. számában (2002. március 1.)
-

Március 5.

A vágóhidak élőállat-vágása
OSAP 1280/00

Érintettek: a húsfeldolgozás szakágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

OSAP 1036/02

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 7.

Befektetési alapok mérlege
OSAP 1745/02

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Március 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője

OSAP 1456/00

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Március 10.

Havi termékstatisztikai jelentés
OSAP 1751/02

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 10.

Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzéseiről és -eladásairól
OSAP 1581/01

Érintettek: valamennyi gyógyszer-nagykereskedő

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumhoz.

Március 10.

Havi jelentés a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek fekvőbeteg-gyógyintézeti gyógyszertár számára történő eladásairól
OSAP 1913/01

Érintettek: valamennyi gyógyszergyártó

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumhoz.

Március 10.

A kikötői áru- és hajóforgalom
OSAP 1857/00

Érintettek: a kikötőt üzemeltető gazdasági társaságok és hajórakodást végző hajózási engedélyesek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumba.

Március 10.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése
OSAP 1269/00

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
OSAP 1514/02

Érintettek: a családtámogatási, illetve társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumhoz.

Március 11.

Családtámogatási statisztikai jelentés
OSAP 1915/01

Érintettek: a családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Március 12.

Jelentés a felvásárlásról
OSAP 1097/02

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatban és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 12.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetési mérleg adatszolgáltatása
OSAP 1644/02

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Március 14.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről
OSAP 1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Március 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása
OSAP 1869/02

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 20.

Havi gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar
OSAP 1025/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, építőipar gazdasági ágba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 20.

Havi gazdaságstatisztikai jelentés, ipar OSAP 1042/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Az eseményhez kötődő adatszolgáltatási kötelezettségek részletes ismertetését a Cégvezetés 2002/2-es száma tartalmazza.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. március 1.) vegye figyelembe!