Negyedéves statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 39. számában (2001. július 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Július 8. OSAP 1772/00

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint

Az érintetteknek "A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlapot kell készíteni a tárgynegyedévet követő hó 8-ig.
Július 12. OSAP 1270/00 Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások Az érintetteknek jelentést kell tenni a mezőgazdasági gépek forgalmáról a tárgynegyedévet követő hó 12-ig.
Július 15. OSAP 1282/00Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások Az érintetteknek jelentést kell tenni a műtrágyaforgalomról a tárgynegyedévet követő hó 15-ig.
Július 15. OSAP 1912/01 (Ú)Érintettek: valamennyi kábítószer és/vagy pszichotrop export-, importjoggal rendelkező gazdálkodó szervezet Az érintetteknek jelentést kell tenni a kábítószerek és/vagy pszichotrop alapanyagok és készítmények exportjáról és importjáról a tárgynegyedévet követő hó 15-ig.
Július 18. OSAP 1240/00Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások Az érintetteknek árumérleget kell készíteni a tárgynegyedévet követő hó 18-ig.
Július 20. OSAP 1034/01 (M)Érintettek: az utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek Az érintetteknek jelentést kell tenni az utazásszervezői tevékenységről a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
Július 20. OSAP 1874/01 (M)Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató C, D, E, F ágba tartozó vállalkozások Az érintetteknek negyedéves gazdaságstatisztikai jelentést kell tenni az iparról és építőiparról a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
Július 20. OSAP 1877/01 (M)Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások Az érintetteknek negyedéves gazdaságstatisztikai jelentést kell tenni a mezőgazdaságról és a szolgáltatási ágazatokról a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
Július 20. OSAP 1323/00Érintettek: mindazok a vállalkozások amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak Az érintetteknek jelentést kell tenni az energiahordozók értékesítési mérlegéről a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
Július 25. OSAP 1382/00Érintettek: a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető vállalkozások Az érintetteknek jelentést kell tenni a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról a tárgynegyedévet követő hó 25-ig.
Július 30. OSAP 1760/01 (M)Érintettek: az internetszolgáltatók Az érintetteknek adatokat kell szolgáltatni az internetszolgáltatások forgalmi adatairól a tárgynegyedévet követő hó 30-ig.
Július 30. OSAP 1470/00Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek Az érintetteknek jelentést kell tenni a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a re-forgalomról a tárgynegyedévet követő hó 30-ig.
Július 30. OSAP 1807/00Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások Az érintetteknek jelentést kell tenni a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról a tárgynegyedévet követő hó végéig.
Július 30. OSAP 1809/00Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások Az érintetteknek jelentést kell tenni a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról a tárgynegyedévet követő hó végéig.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. július 1.) vegye figyelembe!