Tudnivalók Európába utazóknak

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 38. számában (2001. június 1.)

 

Ausztria

Magyar állampolgár turisztikai céllal vízummentesen 90 napig, megfelelő anyagi fedezet felmutatásával utazhat be Ausztriába. Az útlevélnek a tervezett tartózkodás időtartamáig érvényesnek kell lennie.

Érvényes hazatérési igazolvánnyal szintén vízum nélkül lehet átutazni az Osztrák Köztársaság területén. Ebben az esetben a tartózkodás időtartama az 5 napot nem haladhatja meg. A vízummentesség nem vonatkozik azokra, akik bármely jövedelemszerző tevékenység vagy bevándorlás céljából kívánnak belépni az országba.

A tartózkodáshoz minimálisan szükséges anyagi fedezet kb. 1000 ATS/nap/fő. A nagyon gyakran beutazókat, akikről feltételezhető, hogy Ausztriában feketén vállalnak munkát, visszafordíthatják, ami ellen a tartomány igazgatási szenátusánál lehet panasszal élni.

Belgium

Belgiumba magyar állampolgár turisztikai céllal vízummentesen 90 napra, megfelelő anyagi fedezet igazolásával utazhat. A pénzügyi fedezet: 1500 belga frank/fő/nap, de szállodában elhelyezett külföldi esetében napi 2000 belga frank/fő/nap szükséges. Az útlevélnek a belépéstől számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Az illetékes belga hatóságok a repülőtéri beléptetéskor fokozottan ellenőrzik a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek betartását.

A hatóságok különösen az egyedül utazó fiataloktól követelik meg a tartózkodás idejére elegendő pénz bemutatását, a visszaút igazolását, a szállásfoglalás meglétét. E dokumentumok hiányában a meghívólevél önmagában nem elegendő, kizárólag a hivatalos helyen kiállított "Certificat d'hébergement" nevű igazolást fogadják el.

Dánia

Turisztikai célból maximum 90 napra lehet vízummentesen Dániába utazni. Az útlevél érvényességi idejének 2 hónappal kell meghaladja a Dániából történő kiutazás időpontját. Három hónapon túli tartózkodás esetében tartózkodási engedély, munkavállalás esetén munkavállalási engedély szükséges.

Finnország

Magyar állampolgár turisztikai céllal vízum nélkül, fél éven belül legfeljebb 90 napra utazhat be Finnországba. A beutazásnál nem árt kérni az útlevél lepecsételését, mert ezzel meg lehet előzni a finnországi tartózkodás időtartamának igazolásából esetlegesen támadó kellemetlenségeket. Az útlevél érvényességére vonatkozóan nincs törvényi előírás, ha a vízummentességi megállapodásban biztosított 3 hónapnál rövidebb időre érvényes az útlevél, erre felhívják a figyelmet azzal, hogy a külföldi az útlevél lejárta előtt hagyja el az országot. Ha valaki csak egy napra érvényes útlevéllel érkezik a határra, akkor is beengedik. Nincs előírt anyagi fedezet, de ajánlatos napi 300 FIM/fő/nap mennyiségű fizetőeszközzel rendelkezni.

A Finnország és Magyarország közötti egészségügyi ellátásról szóló egyezmény értelmében az ideiglenesen, maximum egy évig egymás területén tartózkodó állampolgárokat kizárólag sürgősségi betegellátás szempontjából, a kölcsönösség elve alapján ugyanazok a jogok illetik meg, mint amelyeket hazájukban is megkapnának.

Franciaország

Magyar állampolgár turisztikai céllal legfeljebb 90 napra vízummentesen utazhat Franciaországba. Az útlevél érvényességi idejének a tervezett franciaországi tartózkodás időtartamáig érvényesnek kell lennie.

Bármely időtartamra szóló, nem turista célú beutazáshoz előzőleg meg kell szerezni a francia hatóságok engedélyét. Pénzügyi fedezetként személyenként a minimálbér napi összegét (280-300 francia frank/fő/nap) kérhetik a határon. Ha valakinek francia polgármester által hitelesített hivatalos meghívólevele van, akkor a napi 280-300 francia frank felmutatásától eltekintenek.

Görögország

Magyar állampolgár legfeljebb 3 hónap időtartamra utazhat vízummentesen Görögországba. A görög gyakorlat szerint egy félévben legfeljebb 90 napot lehet eltölteni az országban, folyamatosan vagy részletekben. Az egyes időtartamokat összeadják. A magyar turista, amennyiben már 3 hónapot eltöltött Görögországban, ismételten újabb 3 hónap elteltével utazhat be. A turista célú tartózkodás összidőtartama nem haladhatja meg az évi 6 hónapot. Magyar állampolgár gépkocsival érvényes jogosítvány birtokában közlekedhet. A gépkocsinak érvényes forgalmi engedéllyel, biztosítással és zöldkártyával kell rendelkeznie. Ha helyben bérel valaki gépkocsit, akkor nemzetközi jogosítvánnyal kell rendelkeznie.

Hollandia

Turisztikai céllal legfeljebb három hónap időtartamra vízummentesen utazhatunk Hollandiába. Az útlevélnek a tervezett tartózkodás időtartamáig és még 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Pénzügyi fedezetként személyenként 75 holland forint/nap szükséges a beutazáshoz. A munkavállalás, látogatás, tanulmányok folytatása stb. céljával érkező magyar állampolgárnak a beutazást követő 3 napon belül a tartózkodási helye szerinti illetékes idegenrendészeti hatóságnál kell jelentkeznie – a budapesti holland nagykövetség által kiadott vízummal – regisztrálás és az ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése céljából.

Írország

Magyar állampolgár vízummentesen legfeljebb 90 napra, megfelelő anyagi fedezet felmutatásával utazhat be Írországba. Belépéskor az útlevélnek az írországi tartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.

Izland

Megfelelő anyagi fedezet, a tovább-, illetve a hazautazást biztosító vonat- vagy repülőjegy felmutatása mellett legfeljebb 3 hónap időtartamra vízummentesen utazhatunk Izlandra. A munkavállalási céllal Izlandra utazó magyar állampolgároknak meg kell nevezniük egy munkaadót, és munkavállalási engedéllyel kell rendelkezniük.

Luxemburg

Magyar állampolgár turisztikai céllal vízummentesen utazhat 90 napra Luxemburgba. Pénzügyi fedezetként nincs előírt összeg, a beutazáskor egyénileg mérlegelnek.

Nagy-Britannia

Magyar állampolgár az ott-tartózkodás indokolt idejére (legfeljebb 6 hónapra) vízummentesen utazhat Nagy-Britanniába. A tartózkodás idejére szükséges anyagi fedezet elbírálása egyénenként történik. Általában a beutazó turista személyenként 50 font/fő/nap készpénzt vihet be az országba, illetve ekkora összeg bemutatását kérheti tőle belépéskor a Bevándorlási Hivatal tisztviselője. Ha valaki előre lefoglalt szálláshellyel, illetve meghívólevéllel rendelkezik, akkor kevesebb pénz felmutatása is elégséges.

Belépéskor az úti okmánynak a tervezett tartózkodás egész időtartamára érvényesnek kell lennie. Munkavállalás, jövedelemszerzés, hosszabb tartózkodás céljából történő beutazáshoz előzetes engedély szükséges.

A belépéskor a brit bevándorlási hatóság szigorúan vizsgálja a beutazás feltételeit. Ennek hiánya, a bevándorlási hatóság megtévesztése a beutazás megtagadását és beutazási tilalmat von maga után.

A látogatóknak nem kell egészségbiztosítást kötniük. A két ország közti kölcsönös egyezmény értelmében az Egyesült Királyságba utazó magyar állampolgároknak nem kell fizetniük az orvosi kezelésért, ugyanakkor köthetnek utazási biztosítást ott-tartózkodásuk idejére.

Magyar állampolgárok egy évig vezethetnek magyar jogosítvánnyal az Egyesült Királyságban. A járműnek rendelkeznie kell a kötelező felelősségbiztosítás meglétét igazoló nemzetközi zöldkártyával.

Németország

Magyar állampolgár turisztikai célból vízum nélkül – hat hónapos időszakot figyelembe véve – összesen 90 napig tartózkodhat Németországban, ha nem fejt ki keresőtevékenységet. Ha hat hónapon belül több alkalommal utazik be valaki Németországba, a beutazások időtartama összeadódik. Minden egyéb célú, és a 90 napot meghaladó időtartamra szóló beutazás vízumköteles. A beutazáskor az útlevélnek a tervezett utazási időtartamon túl még legalább három hónapig érvényesnek kell lennie.

A vízummal történő beutazást követően tartózkodási engedélyt kell kérni a tartózkodási hely szerinti illetékes idegenrendészeti hatóságnál. A beutazást a határrendőrség engedélyezi, és adott esetben igazolni kell a tartózkodás célját, időtartamát és a szükséges anyagi fedezet meglétét (általában kb. 100 DM/fő/nap). Ha valaki nem saját gépkocsival utazik, akkor rendelkeznie kell oda-vissza érvényes menetjeggyel, vagy igazolnia kell, hogy a visszautazása biztosított. Gépkocsival történő beutazáskor a gépjárműnek jó műszaki állapotban kell lennie, és kötelező biztosítással kell rendelkeznie. A Németországba történő beutazásnál védőoltások nem szükségesek. Ugyanakkor a magas orvosi, kórházi költségekre való tekintettel ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, baleset- és betegbiztosítás megkötése az utazás időtartamára.

Norvégia

Magyar állampolgár vízum nélkül utazhat Norvégiába, ahol turistaként elégséges anyagi fedezet felmutatása mellett egy féléves időszakban legfeljebb 90 napot tartózkodhat. Amennyiben hat hónapon belül többször utazik be az országba, a norvég gyakorlat szerint a Norvégiában töltött napok száma összeadódik. Az a külföldi, aki az engedélyezett idő lejártával nem hagyja el az országot, kiutasítható.

Az utazáshoz használt úti okmánynak a tervezett norvégiai tartózkodás után még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Az anyagi fedezet összege nincs meghatározva, de ajánlatos napi 250 NOK/fő/nap, vagy ennek megfelelő mennyiségű valutával rendelkezni. Azoknak a magyar állampolgároknak, akik egyéb okokból 90 napnál hosszabb ideig kívánnak Norvégiában tartózkodni, vagy esetleg munkát vállalnak, a tervezett utazást megelőzően tartózkodási, illetve munkavállalási engedélyt kell kérniük a lakóhelyük szerint illetékes külképviseleten. A kérelmek elbírálásának ideje akár a 3-4 hónapot is elérheti, ezért tanácsos az engedélyeket időben megkérni. Az ügyintézés ideje alatt a kérelmező nem utazhat be Norvégiába.

Olaszország

Magyar állampolgár turizmus, üzleti és tanulmányi célból 90 napra vízum nélkül utazhat be Olaszországba. Minden más célú utazáshoz vízumot kell kérni a budapesti olasz nagykövetség konzuli osztályán. A 8 munkanapot meghaladó ott-tartózkodás esetén tartózkodási engedélyre van szüksége a turistának, melyet a 8. munkanap letelte előtt kell kérelmezni. Az engedélyt a helyi rendőrség idegenrendészeti osztályán adják. Az engedély megkérésének elmulasztása esetén a vétkest 5 évre kitilthatják Olaszország területéről. Az útlevélnek – vízum kérelmezése céljából – a Magyarországra való visszalépéstől számolva 90 napot meghaladó érvényességgel kell rendelkeznie.

A beutazáshoz pénzügyi fedezettel kell rendelkezni. Mindenképpen hasznos, ha a turista szálloda-előjegyzéssel, voucherrel, valamint érvényes menettérti utazási jeggyel is rendelkezik. A repülőgéppel érkezőket, ha nem tudják felmutatni a visszautazásra jogosító érvényes jegyüket, visszafordítják a határról. Ideiglenesen Olaszországban tartózkodó magyar állampolgárok orvosi ellátásra – a sürgősségi eseteket kivéve – csak térítés ellenében tarthatnak igényt. Ezért célszerű az utazás időtartamára szóló betegségi biztosítást kötni, melynek felmutatását gyakran megkövetelik a belépési határállomáson.

Portugália

Magyar állampolgár turisztikai céllal vízummentesen 90 napra, érvényes menettérti jegy, megfelelő anyagi fedezet felmutatásával utazhat be Portugáliába.

Az útlevélnek a beutazástól számítva még három hónapig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a határátlépésnél nem volt útlevélvizsgálat, akkor három napon belül jelentkezni kell a következő szerveknél: "Polícia da Segurança Pública", "Guarda Nacional Republicana" vagy "Serviços de Estrangeiros e Froneiras". A beutazó külföldinek megfelelő anyagi fedezettel – 8 ezer escudo/fő/nap, de beutazásonként minimum 20 000 escudo –, amennyiben nincs szállodafoglalása, akkor belépéskor személyenként további 15 ezer escudóval – ami (kb. 75 euró) –, vagy meghívólevéllel kell rendelkeznie.

Félévenként 90 napot túllépő tartózkodás esetén vízumra van szükség. A vízumkérelmet a lakóhely szerinti portugál konzulátuson kell benyújtani, érvényes útlevéllel, személyazonossági igazolvánnyal, erkölcsi (büntetlenség) igazolással, orvosi igazolással és a megfelelő iratokkal, amelyek igazolják a tartózkodás célját (letelepedés, ösztöndíj, munkavállalás, ideiglenes tartózkodás) Portugália területén.

Spanyolország

Magyar állampolgár turisztikai céllal vízummentesen 90 napra, megfelelő anyagi fedezet (5000 peseta/fő/nap, de beutazásonként minimum 50 000 peseta), vagy rendőrség által láttamozott meghívólevél, vissza-, illetve továbbútra vonatkozó érvényes vonat- vagy repülőjegy, szállásfoglalásról szóló igazolás felmutatásával utazhat be.

A spanyol határőrizeti szervek adott esetben szigorúan számon kérik a beutazáshoz szükséges feltételek meglétét. Az anyagi fedezet megléte mellett – általában a bankkártya felmutatása nem elég – gyakran kérik a szállásfoglalást igazoló dokumentumot, a visszautazásra szóló érvényes menetjegyet.

A spanyol hatóságok időnként megkövetelik, hogy az országban tartózkodó turista igazolja, hogy a schengeni szerződéshez tartozó országok területén vízummentesen eltölthető 90 napon belül tartózkodik az országban. Ennek hiányában kiutasíthatják a turistát. Ezért ajánlatos, ha a Spanyolországba utazó turista az úgynevezett schengeni határon való átlépéskor (pl. a magyar-osztrák határon) ragaszkodik ahhoz, hogy a belépési bélyegzőt üssék be az útlevelébe.

Az útlevélnek a tervezett tartózkodás időpontjáig és ezen túl még 1-2 napig érvényesnek kell lennie, de ajánlott a további 30 napi érvényesség.

Skandinávia

Az ún. öt észak-európai ország – Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia és Izland – között az úgynevezett Északi Útlevél Unió van érvényben, melynek értelmében nem északi állampolgár egy félév alatt maximum 90 napot tartózkodhat vízummentesen az érintett öt ország területén. Az egyes országokban eltöltött időt összeadják. Azoknak, akik egymás után keresik fel a felsorolt öt államot, célszerű ezt figyelembe venni, mert a túltartózkodás kiutasítást vonhat maga után.

Magyar állampolgárok megfelelő anyagi fedezet, hazatérést, illetve továbbutazást biztosító vonat- vagy repülőjegy felmutatása mellett, egy féléves időszakban összesen maximum 3 hónapig vízummentesen tartózkodhatnak Svédországban. Minden más esetben vízumot és tartózkodási vagy munkavégzési engedélyt kell kérniük valamelyik svéd nagykövetségen vagy konzulátuson. Az útlevélnek legalább a tervezett tartózkodás végéig érvényesnek kell lennie.

Svédországban a megélhetés a magyarországi viszonyokhoz képest igen költséges, ezért megfelelő anyagi fedezet nélkül nem célszerű elindulni. Fontos, hogy a Svédországba utazó magyarok rendelkezzenek utazási, poggyász- és baleset-biztosítással, teljes körű gépkocsi-biztosítással és zöldkártyával.

(Forrás: a Külügyminisztérium honlapja)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 1.) vegye figyelembe!