Konzuli segítségnyújtás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 38. számában (2001. június 1.)

 

Az utazás nemcsak felhőtlen pihenéssel, hanem rossz élményekkel is járhat. Ha külföldön börtönbe kerülünk, kirabolnak vagy balesetet szenvedünk, elsősorban a magyar konzul segítségét próbáljuk meg igénybe venni!

Börtönben külföldön

A személyi szabadságukban külföldön korlátozott magyar állampolgároknak nyújtandó konzuli segítségről a 4/2000. (IX. 27.) KüM rendelet szól. Ha nem európai, hanem valamely távoli országba készülünk, nem árt tisztában lennünk az adott ország büntetőjogával, ugyanis előfordulhat, hogy azt a cselekményt, ami Magyarországon nem büntetendő, ott akár többévi börtönnel is sújthatják.

Kapcsolatfelvétel a fogva tartottal

Ha a külföldön tartózkodó magyar állampolgárt a fogadó államban őrizetbe veszik, előzetes letartóztatásba helyezik, vagy személyi szabadságát egyéb módon korlátozzák, a konzuli szolgálat az eljárás kezdetén tisztázza, hogy a fogva tartott kívánja-e az érdekében történő fellépést. Nem léphet fel annak a személynek érdekében, aki ezt ellenzi. A konzuli tisztviselő a magyar állampolgár fogva tartásáról a fogadó állammal fennálló nemzetközi szerződés alapján kapott értesítés vagy bármely egyéb forrásból származó értesülés alapján haladéktalanul megkísérli tisztázni:

 • a fogva tartott természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
 • a fogva tartott legközelebbi hozzátartozója nevét, lakcímét, és azt, hogy a fogva tartott kéri-e az ő vagy más személyek értesítését,
 • a fogva tartást elrendelő hatóság megnevezését, a fogva tartás alapjául szolgáló bűncselekményt, a fogva tartás helyét, várható leghosszabb idejét,
 • a kapcsolattartás megengedett nyelvét,
 • van-e a fogva tartottnak jogi képviselője, ha igen, annak nevét,
 • van-e helye óvadék fejében szabadlábra helyezésnek,
 • a kiszabható büntetést, különös tekintettel a halálbüntetésre.

Mit tehet a konzul?

A letartóztatott kérésére a konzul:

 • értesíti a hozzátartozókat,
 • tanácsot ad, és segít helyi ügyvédet találni,
 • a helyi előírásokkal összhangban kapcsolatot tart a letartóztatottal, és indokolt esetben – annak kérésére – meglátogatja,
 • segít a hozzátartozók látogatásának megszervezésében,
 • segít, hogy a letartóztatott szükség esetén orvosi ellátásban részesüljön,
 • fellép a letartóztatott érdekében, ha annak alapvető jogait megsértik, különösen ha az eljárás során nem biztosítják számára,
 • a védelemhez való jogot, ha bántalmazzák vagy diszkriminatív módon bánnak vele.

A konzuli szolgálatnak a fogva tartásról késedelem nélkül értesítenie kell a fogva tartott által megjelölt hozzátartozót, ha ilyen nincs, akkor a fogva tartott által megjelölt más személy is értesíthető. A konzuli tisztviselő a legrövidebb időn belül köteles a fogadó állam hivatalos szerveivel tisztázni, hogy a nem hivatalos forrásból tudomására jutott kényszerintézkedés valóban megtörtént-e. Elsődleges feladata azonban annak figyelemmel kísérése, hogy a magyar állampolgárral szemben folytatott eljárás során tiszteletben tartják-e a nemzetközi emberi jogi normákat, továbbá hogy a fogva tartás körülményei nem rosszabbak-e, mint amelyeket a fogadó ország a saját állampolgárai számára biztosít. A konzuli tisztviselőnek a fogva tartottal haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie, lehetőség szerint személyesen kell felkeresnie, és a helyi körülményeknek megfelelő módon, a fogva tartása ideje alatt tartania vele a kapcsolatot.

A személyes látogatás különösen akkor indokolt, ha a fogva tartott a fogva tartás körülményeire panaszt tesz. Amennyiben a fogva tartott kiskorú, cselekvőképessége egyéb okból hiányzik, korlátozott, vagy várandós anya, a látogatást soron kívül kell megtenni.

Fontos felhívni a figyelmet azonban arra, hogy a konzuli tisztviselő nem látja el a fogva tartott magyar állampolgárok jogi képviseletét. A konzuli tisztviselő csupán tájékoztatást adhat a fogva tartottnak a fogadó állam jogrendje szerint őt megillető jogokról, valamint a jogi képviselet lehetőségéről. Amennyiben a fogadó állam nem biztosítja a fogva tartott részére az ingyenes jogi képviseletet, vagy azt a fogva tartott nem kívánja igénybe venni, segíti őt ügyvéd meghatalmazásában. Ha a fogva tartott nem rendelkezik a fizetendő ügyvédi munkadíj összegével vagy az óvadékkal, a konzul ebben is segítséget nyújthat.

Nem mindegy, hogy az elítélt magyar állampolgár külföldön vagy itthon tölti-e le a büntetését. Lehetőség van ugyanis a büntetés végrehajtásának átengedésére és a büntetés Magyarországon történő letöltésére is. A konzul ebben is segítséget tud nyújtani.

Veszélyes helyek A Külügyminisztérium honlapján megtalálhatók azok az országok, ahová az utazás valamilyen okból – legtöbbször háborús konfliktus, polgárháború, járványveszély vagy terrorakciók miatt – veszélyes. A Külügyminisztérium azt javasolja, hogy ezekbe a térségekbe vagy országokba utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, fokozott elővigyázatossággal járjanak el az utazás idején, illetve lehetőség szerint, a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ezeken a helyeken a magyar állampolgárok konzuli védelmét a Magyar Köztársaság konzuli szolgálata egyáltalán nem vagy csak rendkívüli nehézségek árán képes ellátni. Egyáltalán nem javasolja a Külügyminisztérium az utazást Afganisztánba, Iránba (az ország keleti, Afganisztánnal, Pakisztánnal határos vidékére), Kirgizisztánba (az üzbég-kirgiz-tadzsik hármas határ – Fergána-medence), a Kongói Demokratikus Köztársaságba, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba, Nepálba (az ország északnyugati, hegyvidéki részére), Oroszországba (Csecsenföld és az Orosz Föderáció azzal határos déli területeire), Ruandába, a Salamon-szigetekre, Srí Lankába (az ország északi és keleti vidékére), Szomáliába, Szudánba (az ország déli része), Tadzsikisztánba, Üzbegisztánba (az üzbég-kirgiz-tadzsik hármas határ – Fergána-medence). Csak halaszthatatlan esetben javasolt az utazás Algériába, Angolába, Bangladesbe (Chittagong és vidéke), Burundiba, a Fülöp-szigetekre (Mindanao szigete), Grúziába, Guineába, Indiába (Kasmír-völgy, Rajasthan állam Pakisztánnal közös határvonala), Indonéziába (Aceh [Észak-Szumátra], Irian-Jaya [Nyugat-Pápua], Maluku tartomány, Timor) Irakba, Izraelbe (a palesztin hatóság által ellenőrzött területek), Jemenbe, Jugoszláviába (Koszovó), Kolumbiába, Libanonba (Dél-Libanon és a Bekaa-völgy egyes részei), Macedóniába, a Marshall-szigetekre, Mikronéziába, a Myanmari Unióba (Burma), Nigerbe, Nigériába, Pápua Új-Guineába, Törökországba (Diyarbakir, Tunceli, Sirnak, Hakkari és a délkelet-anatóliai Kahramanmaras-Igdir vasútvonaltól délre eső területek), Tanzániába (Zanzibár, Pemba és az ország part menti területe – Tanganyika), Üzbegisztán déli részére, Zimbabwébe. Csoportos, szervezett turizmus számára biztonságosnak tekinthető Albánia, Azerbajdzsán fővárosa és turisztikai központjai, Benin, Comoros, Dél-afrikai Köztársaság, Ecuador, Eritrea, Etiópia, Fidzsi, India (Jammu, Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarnachal és Himachal Pradesh ritkán lakott része, Andaman és Nicobar-szigetek, Laccadive-, Minicoy- és Amindivi-szigetek vonatkozásában), Irak, Irán, Izrael, Kambodzsa, Kenya, Kína (a nagyvárosok körzetein kívül eső területek vonatkozásában), Kirgízia fővárosa és turisztikai központjai, Laosz, Mali, Örményország fővárosa és turisztikai központjai, Paraguay, Tanzánia, Türkmenisztán fővárosa és turisztikai központjai, Üzbegisztán fővárosa és turisztikai központjai, Zambia.

Hazajutni konzuli segítséggel

A magyar állampolgárok hazatéréséhez nyújtható konzuli segítségről szóló 2/1998. (XII. 9.) KüM rendelet alapján a Magyar Köztársaság konzuli szolgálata, kérelemre, a következő támogatást és segítséget nyújthatja a külföldön tartózkodó, bajba jutott magyar állampolgár hazatéréséhez:

 • útmutatás és tanácsadás a rászorultnak ahhoz, hogy hazatérését saját erejéből megoldja,
 • aktív közreműködés abban, hogy a rászorult saját vagy más forrásból anyagi segítséghez jusson,
 • megfelelő biztosíték esetén külügyi átutalás biztosítása,
 • kivételesen indokolt esetben a visszafizetésről szóló írásbeli kötelezettségvállalás ellenében konzuli kölcsönnyújtás,
 • útlevél vagy hazatérési igazolvány kiállítása a bajba jutott magyar állampolgár részére.

A konzuli kölcsönnél a konzul kötelessége megvizsgálni a kölcsön visszatérülésének esélyét, különösen a kölcsönt igénybe vevő anyagi és jövedelmi viszonyait, illetve azt, hogy a kölcsön milyen mellékkötelezettségekkel biztosítható. A visszatérülést valószínűsítő fedezet, valamint a mellékkötelezettségek hiánya esetén a kölcsön megtagadható. Konzuli kölcsönből az útiköltség mellett kizárólag az utazással közvetlenül összefüggő költségek fedezhetők.

Ha a fogadó országban természeti katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközések miatti események az ott tartózkodó magyar állampolgárok életét, testi épségét közvetlenül fenyegetik, a konzuli tisztviselő köteles megtenni minden, az adott körülmények között elvárható intézkedést, hogy hazatérésüket biztosítsa. Ez a kötelezettsége azonban csak azokra az állampolgárokra terjed ki, akik ott-tartózkodásukat, illetve hazatérési szándékukat a konzuli tisztviselőnél bejelentették.

A Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei

Albánia

Tirana

Nagykövetség

Algéria

Algír

Nagykövetség

Amerikai Egyesült Államok

Washington

Nagykövetség

Los Angeles Főkonzulátus
New York Főkonzulátus

Argentína

Buenos Aires

Nagykövetség

Angola

Luanda

Nagykövetség

Ausztrália

Canberra

Nagykövetség

Sydney Főkonzulátus

Ausztria

Bécs

Nagykövetség

Banglades

Dhaka

Nagykövetség

Belgium

Brüsszel

Nagykövetség

Brazília

Brasília

Nagykövetség

São Paulo Főkonzulátus

Bulgária

Szófia

Nagykövetség

Chile

Santiago

Nagykövetség

Costa Rica

San José

Nagykövetség

Csehország

Prága

Nagykövetség

Dánia

Koppenhága

Nagykövetség

Dél-afrikai Köztársaság

Pretoria

Nagykövetség

Fokváros Főkonzulátus

Ecuador

Quito

Nagykövetség

Egyesült Arab Emírségek

Abu Dhabi

Nagykövetség

Egyiptomi Arab Köztársaság

Kairó

Nagykövetség

Finnország

Helsinki

Nagykövetség

Franciaország

Párizs

Nagykövetség

Párizs Főkonzulátus

Fülöp-szigetek

Manila

Nagykövetség

Görögország

Athén

Nagykövetség

Hollandia

Hága

Nagykövetség

Horvátország

Zágráb

Nagykövetség

India

Új-Delhi

Nagykövetség

Indonézia

Jakarta

Nagykövetség

Irak

Bagdad

Nagykövetség

Irán

Teherán

Nagykövetség

Írország

Dublin

Nagykövetség

Izrael

Tel-Aviv

Nagykövetség

Japán

Tokió

Nagykövetség

Jemen

Szana

Nagykövetség

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság

Belgrád

Nagykövetség

Kambodzsa

Phnom Penh

Nagykövetség

Kanada

Ottawa

Nagykövetség

Montreal Főkonzulátus
Toronto Főkonzulátus

Kenya

Nairobi

Nagykövetség

Kína

Peking

Nagykövetség

Kolumbia

Bogotá

Nagykövetség

Koreai Köztársaság

Szöul

Nagykövetség

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Phenjan

Nagykövetség

Kuba

Havanna

Nagykövetség

Kuvait

Kuvait

Nagykövetség

Lengyelország

Varsó

Nagykövetség

Libanon

Bejrút

Nagykövetség

Líbia

Tripoli

Nagykövetség

Malajzia

Kuala Lumpur

Nagykövetség

Marokkó

Rabat

Nagykövetség

Casablanca Főkonzulátus

Mexikó

Mexikóváros

Nagykövetség

Moldovai Köztársaság

Chishinau

Nagykövetség

Mongólia

Ulánbátor

Nagykövetség

Nagy-Britannia

London

Nagykövetség

Németországi Szövetségi Köztársaság

Bonn

Nagykövetség

Drezda Főkonzulátus
München Főkonzulátus
Stuttgart Főkonzulátus

Nigéria

Lagos

Nagykövetség

Norvégia

Oslo

Nagykövetség

Olaszország

Róma

Nagykövetség

Milánó Főkonzulátus

Orosz Föderáció

Moszkva

Nagykövetség

Szentpétervár Főkonzulátus

Pakisztán

Iszlámábád

Nagykövetség

Karachi Főkonzulátus

Peru

Lima

Nagykövetség

Portugália

Lisszabon

Nagykövetség

Románia

Bukarest

Nagykövetség

Spanyolország

Madrid

Nagykövetség

Barcelona Főkonzulátus

Svájc

Bern

Nagykövetség

Svédország

Stockholm

Nagykövetség

Szíria

Damaszkusz

Nagykövetség

Szlovákia

Pozsony

Nagykövetség

Szlovénia

Ljubljana

Nagykövetség

Thaiföld

Bangkok

Nagykövetség

Törökország

Ankara

Nagykövetség

Isztambul Főkonzulátus

Tunézia

Tunisz

Nagykövetség

Ukrajna

Kijev

Nagykövetség

Ungvár Főkonzulátus

Uruguay

Montevideo

Nagykövetség

Vatikán

Vatikán

Nagykövetség

Venezuela

Caracas

Nagykövetség

Vietnam

Hanoi

Nagykövetség

Ho Si Minh-város Főkonzulátus

Zimbabwe

Harare

Nagykövetség

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 1.) vegye figyelembe!