Biztosítás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 38. számában (2001. június 1.)

 

Hazánk határait évente utazási céllal közel ötmillió állampolgár hagyja el. A statisztikák szerint viszont csak minden harmadik külföldre utazó személy köt biztosítást. Pedig az utasbiztosítás magyar találmány. A világ első, turisták biztonságára szakosodott biztosítótársaságát egy pécsi üzletember, bizonyos Max von Engel alapította 1907-ben.

A jó biztosítás az utazó személyes biztonságának és értékei védelmének alapja. Mi történik, ha valaki külföldön balesetet szenved vagy megbetegszik? Mit csinál, ha elveszti iratait, vagy vagyontárgyait sérülten kapja vissza?

Kevesen tudják, hogy néhány országban ingyenes baleseti szolgáltatás jár a magyar állampolgároknak, de az is igaz, hogy egy külföldi kórházi kezelés akár több százezer forintba is kerülhet.

A különböző biztosítótársaságok által kínált utazási biztosítások nemcsak a betegség költségeit fedezik, hanem szélesebb körben nyújtanak védelmet, például hirtelen megbetegedések esetén is segítenek.

Assistance szolgáltatások

Ma már a "hagyományos" utasbiztosításokkal szemben a biztosítók úgynevezett assistance szolgáltatást is nyújtanak. Ennek nagy előnye, hogy a biztosító, illetve az assistance szolgáltató magyarul beszélő, a helyi viszonyokat jól ismerő munkatársai segítenek a biztosítóval szerződésben lévő orvosi intézmény, illetve az orvos megtalálásában. Ez azért lényeges, mert egyéb esetekben a biztosítók csak minimális ellátási költséget fizetnek. A szerződött orvossal viszont közvetlenül rendezik a számlát, és nem a bajba jutottnak kell azt saját magának megelőlegeznie.

Lakossági utasbiztosítások

Minden biztosító termékéről elmondható, hogy

 • a biztosítás maximum 365 napos külföldi tartózkodásra köthető,
 • nem hosszabbítható,
 • korhatár nélkül köthető,
 • 65 éves kor felett pótdíjat kell fizetni,
 • 70. életévét betöltött személy csak korlátozott számú napokra kötheti,
 • Európán kívül 50, illetve egyes esetekben 100 százalék pótdíjat kell fizetni,
 • 0-14 éves korig biztosítónként változó mértékű a díjkedvezmény mértéke,
 • korábbi hazaérkezés esetén díjvisszatérítés kérhető a hazaérkezés igazolása mellett,
 • a biztosítók kockázatvállalása Magyarország területén kívül a világ bármely országára érvényesek,
 • a biztosítási díj a kötvény kiállításával egy időben és egy összegben fizetendő.

Alapszolgáltatások

A külföldre utazók a következő káreseményekre köthetnek biztosítást:

 • baleseti halál,
 • balesetből származó teljes maradandó rokkantság,
 • baleseti halál,
 • légi katasztrófa,
 • poggyászbiztosítás és poggyászkésedelem,
 • jogvédelem.

A külföldre utazók az igényeiknek megfelelően, az általuk vállalt értékhatárokig, külföldön történt megbetegedés vagy sérülés esetére, az utazást megelőzően a következő szolgáltatások közül választhatnak:

 • sürgősségi orvosi költségek megtérítése baleset, illetve betegség esetén,
 • külföldi tartózkodás meghosszabbítása,
 • telefonköltség-térítés,
 • beteglátogatás,
 • jogvédelmi, valamint ügyvédi költségek,
 • személyi okmányok pótlása,
 • betegszállítás,
 • hazaszállítás.

Assistance szolgáltatások a lakosság részére

Orvosi ellátás

A biztosító felvilágosítást ad az orvosi ellátás lehetőségeiről, a kórházak és speciális klinikák elérhetőségéről, orvost küld a biztosított tartózkodási helyére, vagy megadja a legközelebbi orvos nevét, illetve szükség esetén gondoskodik a biztosított további egészségügyi ellátásáról is.

A biztosító tájékoztatja a biztosított hozzátartozóit, vagy a biztosított által megnevezett személyt a biztosított állapotáról, szükség esetén akár a kapcsolatot is felveszi a biztosított háziorvosával. A biztosító járóképtelenség esetén megszervezi a biztosítottnak orvoshoz vagy kórházba szállítását.

A biztosító a biztosított halála vagy maradandó egészségkárosodása esetén a kötvényben rögzített biztosítási összeget fizeti ki. Szükség esetén gondoskodik a biztosított további orvosi ellátásáról, mind az ambuláns, mind a kórházi kezelés során kapcsolatot tart a kezelőorvossal és az egészségügyi intézettel.

A biztosító vállalja, hogy indokolt esetben, amennyiben a biztosított állapota megengedi, megszervezi a hazaszállítását Magyarországra. Halál esetén gondoskodik a holttest hazaszállításáról is. Abban az esetben, ha külföldön a biztosított kórházba kerül, a feltételeknek megfelelően a biztosító egy hozzátartozó számára megszervezi a látogatást, átvállalja az utazás és a szállás költségeit.

A biztosító megszervezheti az idő előtti hazautazást a biztosított közeli hozzátartozójának megbetegedése vagy halála esetén, illetve a helyettesítő munkatárs kiutazását a biztosított külföldi megbetegedése esetén, és megtéríti az utazás költségeit. A biztosító arra is kötelezettséget vállalhat a biztosításban, hogy átvállalja a szállodai költségeket, ha a biztosítottnak külföldi tartózkodását, a kórházi ellátást követően meg kell hosszabbítania. A biztosító megtérítheti a kórházból a hozzátartozókkal folytatott telefonbeszélgetések költségét a biztosított 48 órát meghaladó kórházi ápolása esetén, illetve szükség esetén értesíti a biztosított által megjelölt személyt a biztosított esetleges balesetéről vagy megbetegedéséről.

Elveszett úti okmány pótlása

Ha az utas elveszti a papírjait, a biztosító a szükséges információk, telefonszámok eljuttatásával segíti a biztosítottat az elveszett úti okmányainak pótlásában, illetve szükség esetén, Európán belül, információval szolgál autómentéssel foglalkozó cég elérhetőségéről is.

Jogvédelem

Ha szabálysértés vagy gondatlan bűncselekmény miatt a biztosított ellen büntetőeljárást indítanak, a biztosító gondoskodik a jogi képviseletről, megfizeti a felmerült költségeket, valamint a jogi képviseletet ellátó ügyvéd munkadíját.

Poggyászkár

A biztosító megtéríti a biztosítottnak a késés miatt felmerült indokolt költségeit, ha a biztosított poggyászát a repülőtéren késedelmesen szolgáltatják ki. Megtéríti az ellopott, elrabolt, elemi csapásban vagy a biztosítottat ért balesetben megsérült vagyontárgy új állapotban való beszerzésének értékét és a biztosított útlevelének, jogosítványának vagy forgalmi engedélyének újrabeszerzési költségét. A biztosító segítséget nyújthat a gépkocsi, valamint a gépkocsiban ülők hazajuttatásában is.

A biztosítási esemény bejelentése és a biztosító teljesítése

A biztosított a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a káreseményt a biztosítónak. A kártérítési összeget – az eredeti számlák alapján – a kárigény elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül forint fizetőeszközben téríti meg a biztosító.

Vállalati utazásbiztosítások

A biztosítók a lakossági utasbiztosításoktól eltérő szolgáltatású és kedvezőbb díjtételű utasbiztosításokat kínálnak a munkatársaikat rendszeresen külföldre utaztató vállalatok részére.

Ezekre a biztosításokra jellemző:

 • az utazási biztosítási költségek átlátható ellenőrzése,
 • az elérhető magas kártérítés,
 • az adómentesség az alkalmazott oldaláról, költségként történő elszámolás a munkaadó részéről,
 • az alacsony díjak,
 • az egyedi igényekhez igazodó szerződési feltételek,
 • az utazások időpontjának variálhatósága lehetőséget nyújt az idő előtti hazautazás és a helyettesítések rendezésére,
 • névre szóló éves bérletek a gyakran és rendszeresen utazók részére,
 • nem névre szóló biztosítási kártyák, melyek utasnapkeretre szóló szerződés alapján vehetők igénybe, rendkívül rugalmasan kezelhetők és átruházhatók.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 1.) vegye figyelembe!