IP-telefónia

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 37. számában (2001. május 1.)

Bár a Matáv távközlési koncessziója csak bő háromnegyed év múlva jár le, egyre több, ezen a piacon érdekelt szolgáltató döntött úgy, hogy nem ül tétlenül, és megpróbál alternatívát nyújtani nemcsak az adat-, hanem a beszédtovábbítás területén is. Erre az egyik legkönnyebben elérhető technológia az úgynevezett internetalapú hangtovábbítás. Ez az új, voice-over-IP-nak (röviden VoIP) nevezett megoldás javarészt az internetnek köszönhető.

A technológia

A világhálón az adatok úgynevezett csomagok (packetek) formájában közlekednek. Az Internet Protocol (IP) felelős azért, hogy e csomagocskák ne tévedjenek el a különböző számítógépek között. A hagyományos, úgynevezett vonalkapcsolt beszédátvitel esetében a beszélő felek között egy állandó kapcsolat (azaz vonal) épül fel. Nyilvánvaló, hogy ez nem igazán költséghatékony megoldás, hiszen a vonal gyakorlatilag az idő nagy részében kihasználatlan – amikor a beszélgetés épp szünetel, akárcsak pár másodpercre is. Ezzel szemben az internet úgynevezett csomagkapcsolt rendszerben működik.

Az adatok kiindulási és célállomása között nincs állandó jellegű dedikált vonal, ám mindkettőnek sok-sok kapcsolata van az internet felé. Amikor a hívó "adatot küld", azaz beszél, az adatcsomagok több csomóponton áthaladva érkeznek el a célállomásra. A különböző csomópontok között bármilyen útvonalon – akár több ezer útvonal is lehetséges – közlekedhetnek, attól függően, hogy éppen hol van szabad kapacitás, illetve hol a legkisebb az adatátviteli csatornák terheltsége. Mellesleg ezen a megoldáson alapszik a mobil távközlésben "kettő és feledik" generációnak nevezett GPRS-technológia is.

A lehetőségek

A hang adatcsomagokká való alakítása (konvertálása) viszonylag bonyolult matematikai művelet, amelynek során az egyébként kezelhetetlen nagyságú adathalmazt kisebb méretűre tömörítik össze. Ennek természetesen éppen az ellenkezőjére van szükség a másik oldalon, ahol is a már tömörített adatokból kell visszaállítani a beszédet. Az egyik legnagyobb technológiai kihívás: a ki- és betömörítést olyan gyorsan hajtsuk végre, hogy az még ne okozzon zavaró késlekedést a párbeszédben, de azért a méretcsökkenés is megfelelő legyen.

Azt, hogy ez a szolgáltatás Magyarországon is elérhető legyen, a nyáron elfogadott távközlésitörvény-módosítás teszi lehetővé, anélkül hogy a Matáv koncessziós joga csorbulna. Ennek értelmében a Hírközlési Főfelügyelet a szolgáltatóktól megköveteli egy 250 millisecundumos késleltetési mechanizmus beépítését, valamint a legalább(!) 1 százalékos adatveszteséget. Ha – és ez nem a távoli jövő – ezek a korlátozások megszűnnek, akkor az IP-alapú telefonálás minősége eléri a hagyományos (vonalkapcsolt) szolgáltatásét. A jelenlegi felhasználás során a VoIP minősége átlagban a mobil és a hagyományos távközlési szolgáltatásé között helyezkedik el.

Jelenleg a VoIP-technológia kétféle felhasználása ismeretes. Egyik oldalon állnak a főként mobitelefon-szolgáltatók által ajánlott (lakossági) lehetőségek. Itt fő szempont az olcsóság, ami akár 20-30 százalékos megtakarítást is eredményezhet a vezetékes szolgáltató külföldi tarifáihoz képest. A minőség erősen függ attól, hogy abban az országban, ahová telefonálunk, milyen a hálózat kiépítettsége. Ha a kezdeményezett hívás célpontja Nyugat-Európa vagy Észak-Amerika, akkor a kapcsolat minősége gyakorlatilag megfelel a hagyományos módon történő mobilhálózaton keresztüli telefonhívásénak. Ha a célállomás az internet szempontjából elmaradottabb – például egy oroszországi kapcsolat esetében –, már erősen érezhető a hagyományos hívásnál gyengébb minőség.

A szolgáltatások

Más a céljuk az alternatív távközlési szolgáltatóknak. Főként céges, nagy forgalmat lebonyolító ügyfeleknek ajánlják a szolgáltatást. Így például a PanTel kétféle megoldást is kínál. Az egyik a PanPhone, amit elsősorban olyan vállalkozásoknak ajánl cég, amelyek havonta rendszeresen legalább 25 000 forint értékű nemzetközi telefonforgalmat bonyolítanak le. Ennek megrendelésekor semmilyen hardvert nem kell telepíteni. Az igénybevevő egy speciális, kék számként működő (tehát mindenhonnan helyi tarifáért hívható) számon felhívja a PanTel IP-hálózatát, ahol a biztonsági kódok megadása után kapcsolják számára a kívánt célállomást. Ez a procedúra természetesen memóriás telefonkészülékek esetében egyszerűsíthető, hiszen a szükséges számkombinációk beprogramozhatók. A PanPhone szolgáltatás igénybevételekor a számlázás másodpercenként történik. További megtakarítások érhetők el az úgynevezett Partnerország-kedvezmény igénybevételével. Az előfizetők ugyanis kiválaszthatnak két országot, melynek hívásakor a hivatalos árjegyzékben szereplő tarifákból további kedvezményt kapnak. A PanTel által meghatározott egyes, kettes és hármas zónákra vonatkozóan tíz százalék az engedmény, míg a többi zóna esetében tizenöt százalék. A PanPhone felhasználói egy-egy országot választhatnak ki a tíz és a tizenöt százalék kedvezményt adó zónákból. A Partnerország-kedvezményt csak a meghatározott forgalmat meghaladó ügyfelek vehetik igénybe.

A másik csomag a PanTalk, amely a nagy nemzetközi telefonforgalmat lebonyolító (azaz havi 500 000 forintot meghaladó) ügyfeleknek lehet előnyös, attól függően, hogy telephelyeik milyen távolságban helyezkednek el a PanTel gerinchálózatától. A szolgáltatás telepítésekor a megrendelő telefonközpontjára csatlakoztatott router feladata lesz, hogy a hang- és faxüzeneteket IP-alapú adatcsomagokká alakítsa, melyek aztán a hívott félhez már ismét hang- és faxüzenetté visszaalakítva érkeznek meg. A cég által nyújtott szolgáltatások nem az interneten, hanem a PanTel saját menedzselt hálózatán keresztül folynak, így mind a minőség, mind a megbízhatóság jelentősen javul.

Kicsiknek, nagyoknak

A Vivendi Telecom Hungary jelentősebb nemzetközi forgalmat lebonyolító ügyfelei számára a V-Com NetConnect VoIP szolgáltatást ajánlja, amely IP-alapú beszédátviteli szolgáltatás. Ez a hagyományos telefonhálózattól függetlenül, az internet felhasználásával hozza létre a belföldi és nemzetközi beszéd- és faxösszeköttetéseket. Ez kedvező lehet olyan kisebb vállalatok számára is, amelyeknek több telephelyük, de kevés telefonvonaluk vagy kis alközpontjuk van. Számukra ez akkor lehet előnyös megoldás, ha már amúgy is rendelkeznek valamilyen bérelt vonali szolgáltatással, illetve ha szeretnék a telephelyek közötti távolsági (vagy nemzetközi) telefonhívások költségét csökkenteni. A NetConnect VoIP szolgáltatás igénybevételekor a V-Com a telefonhívásokat – illetve bérelt vonali kapcsolat esetén az alközpontot – saját hálózatába kapcsolja. Megfelelő adattömörítés után az Internet Protocol (IP)-alapú adathálózatához irányítja, ahol garantált sávszélességen továbbítja akár nemzetközi társszolgáltatói, akár más belföldi végpontja felé, ahol a hívásokat ismételten hanggá alakítja vissza.

A szolgáltatást a V-Com szigorú minőségi szabványok betartása mellett nyújtja, melyekhez 24 órás felügyeletet garantál. A paraméterek folyamatos mérésével dokumentálja és ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, annak bármilyen romlása, vagy a rendszerben történt hiba esetén szakértői késlekedés nélkül beavatkoznak, hogy a szolgáltatás folyamatos és zavartalan maradjon.

Lakossági ügyfelek a V-Fon Világszám szolgáltatással tehetik olcsóbbá nemzetközi hívásaikat. Ezt a szolgáltatást az egyéni és üzleti telefonvonal-előfizetők belépési és havidíj fizetése nélkül vehetik igénybe. A Világszám percdíja természetesen országonként (díjzónánként) változó, de szinte valamennyi esetben olcsóbb, mint a hagyományos telefonvonalon kezdeményezett nemzetközi hívások.

Belföldi IP-beszélgetések

Az utóbbi időben főleg ingyenes internetes szolgáltatásáról ismertté vált Kiwwi céges ügyfeleinek szintén kínál VOIP-megoldást, kiwwivoice néven. Ennek segítségével a telefonhívások díjait akár harminc százalékkal is csökkenthetik. A szolgáltatás nemcsak nemzetközi, hanem belföldi és mobilhálózatokra történő hívások esetén is IP-alapon működik. A számlázás másodpercenként történik.

A Novacom VoIP szolgáltatása NovaCall névre hallgat. Kétféle módon vehető igénybe, dial-up és dedikált kapcsolat felhasználásával. Az első esetben az ügyfél már meglévő telefonvonalain keresztül használja a NovaCallt, így további infrastruktúra igénybevételére nincs szükség. Az ügyfél telefonalközpontjához a Novacom térítésmentesen csatlakoztat egy úgynevezett routert, mely a hang- és faxforgalmat az IP-hálózatra irányítja. Amennyiben a központ alkalmas arra, a cég szakemberei annak átprogramozásában is segítséget nyújtanak. Így a nemzetközi hívások automatikusan a Novacom kapcsolóközpontjába érkeznek.

A dedikált hozzáférés esetén a Novacom szakemberei menedzselt bérelt vonali összeköttetést építenek ki az ügyfél telefonalközpontja és a NovaCall fő kapcsolóközpontja között. Az alközpont minden nemzetközi hang- és faxhívást a NovaCall hálózatra terel. Az értéknövelt szolgáltatás a Novacom azon ügyfelei részére is elérhető, akik már használják a Novacom valamelyik adatátviteli vagy integrált szolgáltatását.

Érdekes módon maga a Matáv is nyújt ilyen IP-alapú telefonálási lehetőséget, mellyel tulajdonképpen a saját nemzetközi szolgáltatásának állít konkurenciát. A Barangoló kártyával a hagyományos hívásokénál kedvezőbb percdíjért lehet telefonálni belföldi és nemzetközi hívások esetén. Ez utóbbi csak a Magyarországról kiinduló, illetve a külföldről Magyarországra történő hívások esetén érvényes.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. május 1.) vegye figyelembe!