Vállalati informatika

Az ügyviteli megoldásoktól a vállalatirányítási rendszerekig

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 36. számában (2001. április 1.)

 

Aligha kétséges, hogy amennyiben egy széles körű felmérést végeznének a világ vállalatvezetői körében arról, vajon az elmúlt évtizedben mi befolyásolta leginkább a gazdasági folyamatokat, a legtöbb válasz tartalmazná az információ felértékelődését. A megfelelő helyen, megfelelő részletességgel és gyorsan megszerezhető üzleti információ nélkül ma már nemcsak a nagyvállalatoké, de a legtöbb kis- és középvállalkozás üzletmenete sem képzelhető el. A folyamat még korántsem ért véget, csak más szinteken folytatódik. A haladás sebességével nem mindenki elégedett, sőt erőteljesebb rásegítést sürgetnek. Összeállításunkban arra keressük a választ, hogy a hazai vállalkozások mennyire fogékonyak e megoldásokra, illetve a különböző vállalati szegmensekben milyen választékban, milyen megoldások érhetők el.

 

Az informatika ma már stratégiai jelentőségű. Amit egy évtizede még sokan kétkedéssel fogadtak, mára valóság: informatikai támogatás, jelenlét nélkül nincs jól működő szervezet. Egyértelműen elismerik ezt a cégvezetők, más kérdés, hogy mennyire képesek alkalmazkodni, mindenesetre a fejekben már ott van az igény a fejlődésre. "Magyarországon végre túljutottak azon a vállalkozások, hogy számítógépet vegyenek, s azon is, hogy elismerjék a számítástechnika létjogosultságát. A hazai informatikai viszonyok azonban még nagyon messze vannak a világétól. Bár idehaza a hardvert illetően, a technológiák átvételében néha előbbre is tartunk, mint azt a gazdasági fejlettségünk indokolná" – mondta Gyurós Tibor, a Synergon Rt., valamint az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke.

A hazai bejegyzett társaságok száma megközelíti a négyszázezret, ennek azonban talán 1 százalékáról állítható, hogy komolyan vehető a szerepük az információs társadalomban. Ez alapján nem csoda, hogy az információs társadalmak rangsorában eléggé hátul kullogunk. A legfrissebb adatok alapján Svédország továbbra is a világ vezető információs gazdasága, míg az Egyesült Államok a második helyről a negyedikre csúszott a listán, Norvégia pedig felkerült a második helyre. Finnország továbbra is a harmadik az IDC/World Times Információs Társadalmi Index listáján, amely az információs technológiák elérhetősége és elterjedtsége szerint rangsorolja az országokat. A besorolást négy kategória alapján végzik: számítógépek, információ, internet- és társadalmi infrastruktúrák.

Amit Gyurós Tibor, a teljes informatikai rendszertervezésre átállt cég vezetője számon kér a vállalatokon, az nem más, mint az informatikai gondolkodás hiánya. A vállalati informatikai szemléletet tekintve – állítása szerint – négy Magyarországot kell megkülönböztetnünk:

  1. Főváros és vidék – a helyet tekintve.
  2. Profitorientált és állami, a piaci ösztönzők alapján megkülönböztetett csoportok.

A kettő kombinációja adja hazánk négyes felosztását.

A főváros-központúságot többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült felszámolni, bár számos kísérlet volt rá az elmúlt egy évtizedben. A gazdaságban továbbra is minden a fővárosi cégközpont, ahol az informatikai ellátottság is a legjobb. Mindez nem igaz viszont a vidéki leányvállalatokra vagy telephelyekre, vagyis vezetőik sem kezelik a vállalatot egységes egészként, s informatikai szempontból nem tekintik teljes rendszernek.

Magyarországon az informatikai fejlesztésekben – talán a túl gyors fejlődésnek is köszönhetően – a vállalatvezetők nem éppen a következetességről tettek tanúbizonyságot. Az elmúlt tíz év során a beruházások a következőképpen alakultak: kezdetben volt a...

  • vegyünk PC-t korszak, azután jött a
  • vegyünk szervert idő, majd
  • a legyen Network nálunk világ következett, azután a
  • levelezőrendszer is kell,
  • majd a legyen vállalati informatikánk,
  • nemrégiben a front-office dívott,
  • most tartunk a SAP-alapú menedzsment elvnél.

Addig azért eljutottunk, hogy nem úgy gondolunk az informatikára, mint csodaszerre, s éppen azt várjuk, hogy az informatikai szemlélet végre elterjedjen a fejekben. A szakemberek szerint a gyorsítás elengedhetetlen, mert hamarosan a gazdasági fejlődés, a hatékonyságjavulás komoly fékezőjévé válik az elmaradott informatikai felfogás.

Az új világ új kifejezései

ERP

Enterprise Resource Planning

Vállalatirányítási rendszer (VIR)

BPR

Business Process Reengineering

Üzletifolyamat-átalakítás

EDI

Electronic Data Interchange

Elektronikus adatcsere

SCM

Supply Chain Management

Szállítóilánc-kezelés

B2B

Business-to-Business

Vállalatközi forgalom

ASP

Application Service Provider

Alkalmazásszolgáltató

Outsourcing

 

Erőforrás-kihelyezés

Marketplace

 

Elektronikus piactér

CRM

Costumer Relationship Management

Ügyfélkapcsolat-kezelés

Call center

 

Telefonos ügyfélszolgálat

Változó vezetői szemlélet

Ebből a szempontból érdekes volt a Compaq (a Fortune Magazin rangsorában a világ 100 legnagyobb vállalatának egyike) és a Teylor Nelson Sofres Modus (ma már a 380 millió fontos bevételt felmutató TNS-csoport tagja) tavaly készített felmérése az 500 legnagyobb magyar cég vezetőinek körében. Megállapításuk szerint a cégvezetők ma a korábbiaknál sokkal fontosabbnak tartják a vállalat eredményességéhez az informatika és az internet alkalmazását. Áttörés tapasztalható abban is, hogy már jövedelmező befektetésnek tartják a korszerű informatikai rendszerek, megoldások kialakítását, fejlesztését. A megkérdezett felső- és középvezetők úgy nyilatkoztak, hogy pozitívan ítélik meg az informatikai beruházásokat, szinte mindannyian elfogadják, hogy a fejlett IT-háttér feltétlen versenyelőnyt jelent, illetve növeli a vállalatuk működésének hatékonyságát. Nemrég még e vezető nagyvállalatok körében is csupán kiszolgálóeszköznek tekintették az informatikai beruházásokat, s megtérülésükkel nem is kalkuláltak. A felmérés szerint meghatározó az a vélemény is, hogy az informatikai fejlesztéseket a technológiai fejlődés kényszeríti ki, és az informatika meghatározza az ügyfelekkel és a beszállítókkal fenntartott kapcsolatokat. Vagyis az informatika valóban a vállalat hatékony működését, versenyképességét és üzleti eredményeit alapvetően befolyásoló tényező, és a technológiai újítások innovatív alkalmazása az üzleti kapcsolatokban döntő jelentőségű sikertényező. Ami az informatikai befektetések más befektetésekhez viszonyított megtérülését illeti, a válaszadók 44 százaléka szerint az informatikai beruházások jobb megtérülést eredményeznek. A megkérdezettek 29 százaléka gondolta úgy, hogy ugyanolyan a befektetések hatékonysága, s csak 16 százalék vélte azt, hogy az informatikai fejlesztések megtérülése elmarad más befektetésektől. E szemléletváltást jelzi, hogy 2000-ben a cégek 24 százalékánál az inflációnál nagyobb mértékben növekszik az IT-költségvetés, 31 százalékánál pedig az inflációval megegyező mértékben. Stagnálást vagy visszaesést csupán 39 százalék jelzett.

A magyar ERP-piac legfontosabb résztvevői
Cég Termék

SAP

MySAP, R/3

Megatrend

Infosys

Oracle

Oracle Applications

Mikro Volán Elektronika

Libra

a PLUS, Intentia

Movex

JDEdwards

One World

IFS

IFS Applications

SSA

BPCS

Baan

Baan IV

Rendszert építők

Hogyan is épüljön ki a vállalatnál az informatikai hálózat, hogy az rendszerként legyen képes funkcionálni? Ezt az aktuális kérdést kell ma föltenni a cégek életében döntő szerepet játszó embereknek.

Első lépés:

– Legyenek meg az alapok – vagyis első lépésben az iroda köré kell szervezni az informatikai rendszert. Meg kell tervezni, terveztetni a hálózatot, a későbbi fejlesztési lehetőségekre is gondolva. Célszerű, ha a (strukturált) kábelezést szakértő cég végzi, s bővíthető hálózati eszközöket telepít.

Ezen a szakaszon a nagyvállalatok ma már túl vannak, de a fontos lépéseket megtették a közép- és kisvállalatok is. Az eszközök beszerzése megtörtént, de hogy azokat mire használják, az még gyakran kérdéses. A régi vállalati belső folyamatokat ugyanis át kell szervezni, ha csakugyan élni szeretne a cég az informatika lehetőségeivel. Jól mutatja ezt az egyik hazai vezető számítástechnikai vállalkozás felmérése. Megkérdezték azokat a cégeket, amelyek úgy ítélték meg, hogy az informatikai fejlesztéssel professzionális vállalatot kell megbízni: miért is adnak ilyen megbízást? 31 százalékuk válaszolta azt, hogy így akarja egyszerűsíteni a standard ügyvitelt. 41 százalékuk a szervezet hatékonyságát akarta javítani. 82 százalék vélte úgy, hogy erre a rendszer fejlesztése, korszerűsítése készteti.

A változást e téren az is mutatja, hogy régebben még a vállalatok rendeltek: kérünk 15 PC-t, ide viszont egy szervert stb... Ma terjedőben van, hogy a cég az informatikai szolgáltatót azzal keresi meg: megnövekedett az ügyfélforgalom, vagy gondjai vannak a raktárkészlet gyors mozgatásával. Erre épül a...

Második lépés:

– Ki kell építeni a back-office-t, vagyis az irodai hátteret. Tehát informatikai útra kell terelni a könyvelést, a logisztikát, az adminisztrációt, az ügyviteli és belső vállalati folyamatok egészét. Ez már rendszerben való gondolkodást igényel a vállalatvezetéstől, s ezen a ponton még messze nincsenek túl a cégek. Jól mutatja ezt az is, milyen nehezen indul be Magyarországon az e-business, s menynyire kicsi forgalom regisztrálható e területen. Ezen a szinten túljutva jöhet a...

Harmadik lépés:

– Megkezdhető a front-office informatikai kiépítése: vagyis az ügyfélkapcsolat is átterelhető – elsősorban az internetalkalmazással – informatikai útra. A tárgyalástól, a szerződéskötésen át, a számlázásig, illetve vevő-gyártó-szállító kapcsolatig ily módon intézhetők az ügyek, de idesorolható az internetes kereskedés is.

Az informatikai rendszerek kiépítéséhez tulajdonképpen készen áll minden, és a vállalati alkalmazásokban is komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a hazai cégek. A fejlődés azonban az utóbbi két évben lelassult. A kilencvenes évek közepén-végén úgy gondolták, hogy a vállalati rendszerek, hálózatok iránti igény minden évben meg fog duplázódni, de nem ez történt. Az internetfelhasználás sem fejlődött úgy – részben a hazai telekommunikációs költségek miatt –, amint az kívánatos lett volna, s a belső, bérelt vonali rendszerek gyarapodása is elmaradt a várakozásoktól. Előbbit a biztonságérzet hiánya is visszavetette. A védelem ugyanis megnöveli az alkalmazások költségét, s lefékezi az informatikai szemlélet terjedését. A kitörési pontok keresése közben mind többen kérdezik: előremegyünk, vagy egy helyben topogunk?

SZÁMVITEL 2001 – A SZOFTVERBÖRZE SZAKKIÁLLÍTÁS KIÁLLÍTÓI

Cégnév

Honlap

ADAMANT '92 Kft.

www.adamant92.hu

BIENKO Cégszerviz

www.kamado.hu

BOLSOFT 2000 Kft.

 

COBRA Computer Kft.

www.cobra.hu

COMMIT Kft.

www.commit.hu

COMPLOG-MRC Kft.

www.complog.hu

CONTACT PLUS

 

Hungary Kft.

www.contactplus.hu

CONTORG Kft.

www.contorg.hu

DATALOGIC Kft.

www.datalogic.hu

EBS Kft.

www.ebs.hu

ENIAC Computing Kft.

www.eniac.hu

EUROSOFT Kft.

www.eurosoft.hu

EXACT Hungary Kft.

www.exact.hu

GRIFFSOFT

 

HOSTLOGIC Kft.

www.hostlopic.hu

INTERSOFT Consulting Kft.

www.intersoft.hu

INTERSOFT-Hungary Kft.

 

KULCS-SOFT Kft.

www.kulcs-soft.hu

L-SOFT Kft.

www.lsoft.hu

MEGATREND 2000 Rt

www.megatrend.hu

MÓDUSZ Rt.

www.modusz.hu

MULTI Kft.

www.multi.hu

MULTISOFT Kft.

www.multisoft.hu

NEXON Kft.

www.nexon.hu

OPTIMUM-JUNIOR Kft.

www.optjun.hu

PROGEN Kft.

www.progen.hu

rEVOLUTION Software Kft.

www.revolution.hu

ROLL-SOFT Kft.

www.rollsoft.hu

SALDO Rt.

www.saldo.hu

SCALA ECE Hungary Kft.

www.scala.hu

SERSZOFT Kft.

www.serszoft.hu

SIMPLETECH Rt.

www.simpletech.hu

SUMMIT Informatikai Kft.

 

SZÜV Rt.

www.szuv.hu

TRENGER és Társai Kft.

 

UPDATE Consulting Kft.

www.update.hu

VECTOR Kft.

www.vector.hu

VT-SOFT Kft.

www.vtsoft.hu

XAPT Hungary Kft.

www.xapt.hu

Forrás: Trainex

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!