Negyedéves statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 36. számában (2001. április 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Április 8.

OSAP 1457/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenni a bemutatott filmek adatairól a tárgynegyedévet követő hó 8-ig.
Április 8.

OSAP 1772/00

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek, a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet előírásai szerint

Az érintetteknek "A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlapot kell készíteni a tárgynegyedévet követő hó 8-ig.
Április 12.

OSAP 1270/00

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a mezőgazdasági gépek forgalmáról a tárgynegyedévet követő hó 12-ig.
Április 15.

OSAP 1282/00

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a műtrágyaforgalomról a tárgynegyedévet követő hó 15-ig.
Április 15.

OSAP 1652/00

Érintettek: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenni az időszakisajtó-kiadásról a tárgynegyedévet követő hó 15-ig.
Április 15.

OSAP 1912/01 (Ú)

Érintettek: valamennyi kábítószer és/vagy pszichotrop export-, importjoggal rendelkező gazdálkodó szervezet

Az érintetteknek jelentést kell tenni a kábítószerek és/vagy pszichotrop alapanyagok és készítmények exportjáról és importjáról a tárgynegyedévet követő hó 15-ig.
Április 16.

OSAP 1258/00

Érintettek: az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni az erdei fatermékek, faipari alapanyagok, félkész és késztermékek termeléséről, értékesítéséről és készletéről a tárgynegyedévet követő hó 16-ig.
Április 18.

OSAP 1240/00

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek árumérleget kell készíteni a negyedévet követő hó 18-ig.
Április 20.

OSAP 1034/01 (M)

Érintettek: az utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenni az utazásszervezői tevékenységről a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
Április 20.

OSAP 1874/01 (M)

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató C, D, E, F ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedéves gazdaságstatisztikai jelentést kell tenni az iparról és építőiparról a tárgynegyedévet követő 20-ig.
Április 20.

OSAP 1877/01 (M)

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedéves gazdaságstatisztikai jelentést kell tenni a mezőgazdaságról és a szolgáltatási ágazatokról a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
Április 20.

OSAP 1323/00

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek jelentést kell tenni az energiahordozók értékesítési mérlegéről a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
Április 30.

OSAP 1760/01 (M)

Érintettek: az internetszolgáltatók

Az érintetteknek adatokat kell szolgáltatni az internetszolgáltatások forgalmi adatairól a tárgynegyedévet követő hó 30-ig.

Április 30.

OSAP 1470/00

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenni a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról a tárgynegyedévet követő hó 30-ig.

Április 30.

OSAP 1707/01 (M)

Érintettek: szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a távközlési tevékenység évközi adatairól a tárgyidőszakot követő hó 30-ig.

Április 30.

OSAP 1807/00

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról a tárgynegyedévet követő hó végéig.

Április 30.

OSAP 1809/00

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról a tárgynegyedévet követő hó végéig.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!