Alkatrészellátás, javítószolgálat

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 36. számában (2001. április 1.)

A tartós fogyasztási cikkek alkatrészellátását és javítószolgálatát a 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet szabályozza. A tartós fogyasztási cikkek üzemben tartásához, illetve javításához szükséges alkatrészekről és tartozékokról, továbbá a javítószolgálatról a gyártó, illetve az importáló vállalat az áru szokásos élettartama alatt folyamatosan köteles gondoskodni úgy, hogy maga gyártja az alkatrészt, illetve maga látja el a javítószolgálatot, vagy más gazdálkodó szervezettel köt erre szerződést. Ha a külföldi szállító nem vállal szerződéses kötelezettséget az alkatrészellátás folyamatos biztosítására, a behozatalra csak akkor kerülhet sor, ha az alkatrészellátást az importáló más módon biztosítja.

Ha a tartós fogyasztási cikket és annak alkatrészeit nem ugyanaz a vállalat importálja, az alkatrészellátás az alkatrészt importáló vállalat kötelezettsége.

Importálónak minősül:

  • a külkereskedelmi bizományi szerződés alapján a külkereskedelmi vállalat megbízója,
  • saját számlára történő import esetén a külkereskedelmi vállalat,
  • külkereskedelmi társasági szerződés alapján – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a belföldi vállalat.

A fogyasztóvédelmi felügyelőségek megtilthatják azoknak a termékeknek a forgalomba hozatalát, amelyekhez az alkatrészellátást vagy a javítószolgálatot nem biztosították.

Szokásos élettartam

Az áru szokásos élettartamát a gyártónak, illetve az importálónak kell meghatároznia. A kötelező jótállással árusított termékek, továbbá a fémből készült egészségügyi épületszerelvények, -berendezések, a kertművelési és állattenyésztési ollók, a háztartási őrlő-, hámozógépek, prések, kávéfőzők, személymérlegek, a petróleum- és szeszfőzők, a gyorsfőző kukták, a gyermekkocsik, az árazó- és feliratozógépek, a műszakirajz-eszközök, a rajzgépek, a modellvasutak, a játék-autópályák felsorolt alkatrészellátásáról és javítószolgálatának megszervezéséről, ha az áru fogyasztói ára

  • 1500 forint alatt van, 3 évig,
  • 1500-10 000 forint között van, 6 évig,
  • 10 000 forint fölött van, 8 évig

kell gondoskodni. Az időtartamot az eladástól kell számítani. (Gépjárműveknél a szokásos élettartamot a típus gyártásának befejezésétől kell számítani, kivéve ha az eladás a gyártás megszüntetése után történt.)

Ha szabvány, avagy miniszteri rendelet meghatározza az áru szokásos élettartamát vagy kötelező alkalmassági idejét, az alkatrészellátás és a javítószolgálat megszervezéséről legalább ez alatt az időtartam alatt kell gondoskodni.

Tájékoztatás

Az alkatrészellátás és a javítószolgálat biztosításának időtartamáról a használati-kezelési útmutatón, minőségi tanúsítványon vagy más megfelelő módon tájékoztatni kell a vásárlókat. A kötelező jótállással árusított termékek jótállási jegyén ezt az időtartamot fel kell tüntetni. Ez a gyártó, illetve az importáló feladata.

A gyártók, importálók kötelesek folyamatosan tájékoztatni a terméket forgalomba hozó gazdálkodókat, kereskedelmi vállalatokat a termékhez szükséges alkatrészeket fogyasztói forgalomba hozó, illetve a termék javítószolgálatát ellátó cégekről. Erről a vásárlókat a jótállási jegyen, vagy a terméket forgalmazó üzletben egyéb alkalmas módon folyamatosan tájékoztatni kell.

Kártérítés

Az alkatrészellátás, illetve a javítószolgálat megszervezésének elmulasztásával a vásárlónak okozott kárt a polgári jog szabályai szerint kell megtéríteni.

Ha a vásárló és a cég közötti vita csak arra irányul, hogy a termék üzemképes állapotban mennyit érne, illetőleg mennyi az alkatrész hiányából eredő értékcsökkenés, a gazdálkodó szerv köteles beszerezni a minőségvizsgáló szerv szakvéleményét. A minőségvizsgálat díja őt terheli.

A minőségvizsgáló szerv soron kívül, de legkésőbb 10 munkanapon belül elvégezi a vizsgálatot, és annak eredményéről értesíti a kötelezettet. A minőségvizsgáló szerv szakvéleménye kötelező, ha a megállapított értékcsökkenés összege nem haladja meg a 10 000 forintot. A cég köteles a szakvélemény kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni a vásárlót a szakvéleményben foglaltakról és megtéríteni a kárt.

A kár áthárítása

A forgalomba hozó gazdálkodó szerv a vásárlónak megtérített összeget a minőségi kifogások intézésével kapcsolatos költségek elszámolásának rendje szerint háríthatja át a szállítóra. A szállító megtagadhatja a követelés kiegyenlítését, ha bizonyítja, hogy teljesítette a rendeletben meghatározott kötelezettségeit.

Fogyasztói igényérvényesítés

A vásárló igényét választása szerint a forgalmazóval, a javítószolgálat ellátójával, illetve a gyártóval vagy az importálóval szemben érvényesítheti, amely köteles az igényről legkésőbb 8 napon belül nyilatkozni.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!