A 2000. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 35. számában (2001. március 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Éves statisztikaadási határidők

Március 1. Információstatisztika
OSAP 1217 (M)

Érintettek: a 72-es számítástechnikai tevékenység ágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a számítástechnikai és az ehhez kapcsolódó tevékenységekről a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1638

Érintettek: az engedély alapján saját célokra vagy más részére műsorszóró szolgáltatást végző szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenni a műsorszóró szolgáltatásról a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1789 (M)

Érintettek: internetszolgáltatók

Az érintetteknek jelentést kell tenni az internetszolgáltatásokról a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1839 (Ú)

Érintettek: valamennyi, 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozás, a 49 főnél kevesebbet foglalkoztatók közül a reprezentatív mintába kerülők (kivétel a "J" Pénzügyi tevékenység gazdasági ágba, valamint a 72-es Számítástechnikai tevékenység ágazatba sorolt vállalkozások)

Az érintetteknek jelentést kell tenni a számítástechnikai tevékenységből származó árbevételekről a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1853 (Ú)

Érintettek: számítógépek és számítástechnikai eszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a számítógépek és számítástechnikai eszközök kereskedelméről a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1706

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy konceszsziós szerződéssel rendelkező műsorszóró, műsorszétosztó és műsorelosztó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a műsorszétosztó tevékenység teljesítményéről a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1708 (M)

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a távközlési tevékenység berendezéseiről és szolgáltatásairól a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1376

Érintettek: víz- és csatornaközműveket üzemeltető regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornaművek, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási vállalkozások, valamint közműveket üzemeltető, a lakosság részére víz- és/csatornaellátást biztosító egyéb vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatairól a tárgyévet követő március
1-jéig.
Március 1. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1059

Érintettek: a gáztermelő és -szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a települések gázellátásáról a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1771

Érintettek: azok a veszélyes hulladékot termelők, amelyeknek az évente – tevékenységük során – keletkező hulladék nem haladja meg a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben előírt mennyiséget

Az érintetteknek "BA" egyszerűsített bejelentőlapot kell készíteni a veszélyes hulladékokról a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Iparstatisztika
OSAP 1321 (M)

Érintettek: a C, D, E, F gazdasági ágakba, az 501, 51 szakágazat, illetve ágazatba sorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos állományi létszáma az 50 főt meghaladja, valamint létszámtól függetlenül a DI, DJ (energiaintenzív) ágazatok, valamint mindazok, amelyek az alap-energiahordozókat termelő, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergia-termeléssel, továbbá távhőtermeléssel, illetve -szolgáltatással fő-, másodlagos vagy kisegítő tevékenységként foglalkoznak

Az érintetteknek energiamérleget kell készíteni a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 1. Iparstatisztika
OSAP 1335 (M)

Érintettek: az 1321 nyilvántartási számú, energiamérleget nem készítő C, D, E, F gazdasági ágakba sorolt vállalkozások, melyek éves átlagos állományi létszáma 50-300 fő között van, valamint az A, B, G, H, J, K, I, L, M, N, O ágakba sorolt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek energiafelhasználási beszámolót kell készíteni a tárgyévet követő március 1-jéig.
Március 10. Információstatisztika
OSAP 1811

Érintettek: a postai, hírlapterjesztési, futárpostai és hírlap-nagykereskedelmi tevékenységet végző, 2 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a postai szolgáltatás, hírlapterjesztés és futárszolgálat eszközeiről, a szolgáltatás minőségi mutatóiról a tárgyévet követő március 10-ig.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1182 (M)

Érintettek: Magyar Államvasutak Rt., Magyar Hajózási Rt., Magyar Légiközlekedési Rt., Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet, Magyar Olaj- és Gázipari Rt., egyéb szárazföldi szállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamint a veszélyes árut szállítók

Az érintetteknek jelentést kell tenni az áruszállításról árunemenként a tárgyévet követő március 10-ig.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1725

Érintettek: polgári repülőteret üzemeltetők

Az érintetteknek jelentést kell tenni a polgári repülőterek forgalmi adatairól a tárgyévet követő március 10-ig.
Március 14. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1374 (M)

Érintettek: vízitársulatok, vízügyi igazgatóságok, belvízi szivattyútelepet és szállítható szivattyút üzemeltetők

Az érintetteknek jelentést kell tenni a hegy-, domb- és síkvidéki vízrendezés műszaki-gazdasági adatairól a tárgyévet követő március 14-ig.
Március 16. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1252

Érintettek: földterülettel rendelkező valamennyi nagy, valamint kijelölt közepes és kis méretű gazdaság

Az érintetteknek jelentést kell tenni a talajjavításról és anyagfelhasználásról, valamint a hatóanyag-tartalomról a tárgyévet követő március 16-ig.
Március 16. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1265

Érintettek: a falemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a farostlemez és faforgácslemez termeléséről, alapanyag-felhasználásról termékenként a tárgyévet követő március 16-ig.
Március 17. Iparstatisztika
OSAP 1243 (M)

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek beszámolót kell készíteni az egyes termelőkapacitások és azok kihasználásának alakulásáról a tárgyévet követő március 17-ig.
Március 20. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1261

Érintettek: a vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak

Az érintetteknek vadgazdálkodási jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 20-ig.
Március 20. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1262

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytató vadászatra jogosultak

Az érintetteknek vadállomány-becslési jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 20-ig.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1011 (M)

Érintettek: 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek éves beruházásstatisztikai jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1012 (M)

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek egyszerűsített éves beruházásstatisztikai jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1844 (M)

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek, valamint a nonprofit szervezetek

Az érintetteknek éves beruházásstatisztikai jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1866 (M)

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek

Az érintetteknek éves egyszerűsített beruházásstatisztikai jelentést kell tenniük a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Építőipar-statisztika
OSAP 1023 (M)

Érintettek: az építőipar gazdasági ágba sorolt, 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások

Az érintetteknek éves építőipar-statisztikai szakmai jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1035 (M)

Érintettek: belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenni az utazásszervezői tevékenység árbevételi és foglalkoztatási adatairól a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Munkaügy-statisztika
OSAP 1113 (M)

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, nonprofit szervezetek, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet

Az érintetteknek éves munkaügyi jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1120 (M)

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek jelentést kell tenni az éves teljesítményekről a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1753 (M)

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek egyszerűsített jelentést kell tenni az éves teljesítményekről a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1845 (Ú)

Érintettek: az 1-4 főt foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek éves gazdaságstatisztikai jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1744

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás gazdasági ágba sorolt vállalkozások, egyéni gazdálkodók

Az érintetteknek jelentést kell tenni a mezőgazdasági vállalkozások főbb pénzügyi, ráfordítás-, hozamadatairól a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Iparstatisztika
OSAP 1324

Érintettek: a hőenergia előállításával, értékesítésével és felhasználásával foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenni a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1375

Érintettek: a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, közüzemeket üzemeltető vállalkozások, illetve azok a vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés mennyisége 500 m3/nap vagy annál kevesebb, valamint a VIZIG-ek által kijelölt víztermelők

Az érintetteknek jelentést kell tenni a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekről, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenységéről a tárgyévet követő március 31-ig.
Március 31. Szállításstatisztika
OSAP 1858 (Ú)

Érintettek: vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési pályákat, utakat üzemeltető, kezelő gazdasági társaságok, költségvetési szervek, közhasznú társaságok

Az érintetteknek jelentést kell tenni az infrastruktúra fejlesztéséről, működtetési költségeiről a tárgyévet követő március 31-ig.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. március 1.) vegye figyelembe!