Negyedéves statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 34. számában (2001. február 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Február 5. OSAP 1280/00

Érintettek: a húsfeldolgozás szakágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a vágóhidak élőállat-vágásáról
Február 5. munkanapja OSAP 1745/01 (M)

Érintettek: befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a befektetési alapok mérlegéről
Február 6. OSAP 1036/01 (M)

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a kereskedelmi szálláshelyekről.
Február 8. OSAP 1456/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredményeiről.
Február 10. OSAP 1688/01 (M)

Érintettek: a közcélú távbeszélő-szolgáltatók és az IP-hangátvitelt nyújtók

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a kezdeményezett havi közcélú távbeszélő-forgalomról.
Február 10. OSAP 1751/01 (M)

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek havi termékstatisztikai jelentést kell tenniük.
Február 10. OSAP 1581/01 (M)

Érintettek: valamennyi gyógyszer-nagykereskedő

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a gyógyszerbeszerzéseikről és -eladásaikról.
Február 10. OSAP 1269/00

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a termelőeszközök áruforgalmáról.
Február 10. OSAP 1857/00

Érintettek: a kikötőt üzemeltető gazdasági társaságok és a hajórakodást végző hajózási engedélyesek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a kikötői áru- és hajóforgalomról.
Február 10. OSAP 1736/00

Érintettek: folyamatos kibocsátású kötvény forgalmazója

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a folyamatos kibocsátású kötvények bruttó kibocsátásáról, törlesztéséről, állományáról.
Február 10. OSAP 1913/01 (Ú)

Érintettek: valamennyi gyógyszergyártó

Az érintetteknek havi jelentést kell tenniük a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek fekvőbeteg-gyógyintézeti gyógyszertár számára történő eladásairól.
Február 10. munkanapja OSAP 1766/01 (M)

Érintettek: pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek havonként adatszolgáltatást kell teljesíteniük.
Február 10. munkanapja OSAP 1644/00

Érintettek: külföldön számlatartásra, illetve követelések tartozással való összevezetésére jogosult rezidensek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a külföldi számlatartásra jogosult rezidensek fizetésimérlegadat-szolgáltatásáról.
Február 11. OSAP 1514/01 (M)

Érintettek: családtámogatási, illetve társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek havonként egészségbiztosítási statisztikai jelentést kell tenni.
Február 11. OSAP 1915/01 (M)

Érintettek: családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek havonként családtámogatási statisztikai jelentést kell készíteni.
Február 12. OSAP 1005/00

Érintettek: a külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a reprezentatív külkereskedelmiár-statisztikáról.
Február 12. OSAP 1097/00

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a felvásárlásról.
Február 12. OSAP 1791/00

Érintettek: baromfikeltető állomások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a baromfikeltetésről.
Február 15. OSAP 1503/00

Érintettek: önkormányzatok, magánszemélyek, betéti társaságok által működtetett közforgalmú gyógyszertárak, valamint kórházi zártforgalmú gyógyszertárak

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a társadalombiztosítási támogatások elszámolásáról.
Február 15. OSAP 1703/01 (M)

Érintettek: kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a támogatás mellett igényelhető éven belüli, éven túli lejáratú agrárgazdasági hitelekről.
Február 15. munkanapja OSAP 1150/01 (M)

Érintettek: biztosítóintézetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a statisztikai mérlegükről.
Február 20. OSAP 1042/01 (M)

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek jelenteniük kell havonként az iparstatisztikai adatokat.
Február 20. OSAP 1043/01 (M)

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, iparba (C, D, E) sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek havonként egyszerűsített jelentést kell tenniük az iparstatisztikai adatokról.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!