Éves statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 34. számában (2001. február 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Február 10. Baleset-, tűzkár-, vagyonvédelem -statisztika
OSAP 1010

Érintettek: a vasúti szállítási alágazatba, a vízi szállítás és a légi szállítás alágazatokba sorolt vállalkozások és a Budapesti Közlekedési Vállalat Rt.

Az érintetteknek a tárgyévet követő február 10-ig jelentést kell tenniük a vasúti, vízi és légi közlekedési balesetekről.
Február 22. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1062

Érintettek: a lakosság részére vízellátást vagy csatornaellátást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási vállalatok, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a települések víz- és csatornaellátottságáról a tárgyévet követő február 22-ig.
Február 25. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1061

Érintettek: a köztisztasági tevékenységet végző vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a köztisztasági tevékenységről a tárgyévet követő február 25-ig.
Február 25. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1723

Érintettek: a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a településtisztasági tevékenységről a tárgyévet követő február 25-ig.
Február 25. Beruházásstatisztika
OSAP 1371

Érintettek: regionális vízművek, víziközmű-tulajdonnal rendelkező települési önkormányzatok

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a saját döntésű vízgazdálkodási beruházások adatairól a tárgyévet követő február 25-ig.
Február 28. Iparstatisztika
OSAP 1039 M

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a kijelölt nem ipari szervezetek

Az érintetteknek éves termékstatisztikai jelentést kell tenniük a tárgyévet követő február 28-ig.
Február 28. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1099 M

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a kijelölt egyéb besorolásúak

Az érintetteknek áruforgalmi mérleget kell készíteniük a tárgyévet követő február 28-ig.
Február 28. Iparstatisztika
OSAP 1336 M

Érintettek: a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megnevezett anyagokkal tevékenységet végzők

Az érintetteknek adatszolgáltatást kell teljesíteniük a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokkal végzett tevékenységekről végzett 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a tárgyévet követő február 28-ig.
Február 28. Iparstatisztika
OSAP 1660

Érintettek: áramszolgáltató vállalatok, illetve rt.-k

Az érintetteknek adatgyűjtést kell teljesíteniük a közvilágításról a tárgyévet követő február 28-ig.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!