Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 34. számában (2001. február 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Munkaügy-statisztika
OSAP 1119

Érintettek: az eseményben érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő három héten belül sztrájkstatisztikai jelentést kell tenniük.
Munkaügy-statisztika
OSAP 1406 (M)

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a 2000. évre kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő harminc napon belül adatlapot kell kitölteniük a gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez.
Munkaügy-statisztika
OSAP 1407 (M)

Érintettek: azok az érdek-képviseleti szervezetek, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2000. évre vonatkozó, több munkáltatóra érvényes kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő harminc napon belül adatlapot kell kitölteniük a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez.
Regiszter
OSAP 1032 (M)

Érintettek: az alakuló gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 15 napon belül jelenteniük kell az alapinformációikat.
Regiszter
OSAP 1710

Érintettek: cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell tenniük a bejelentési és módosítólap gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához.
Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1247 (M)

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagy, valamint kijelölt közepes és kisméretű gazdaság

Az érintetteknek a becslést követő nap jelentést kell tenniük az üzemi termésbecslésről.
Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1253 (M)

Érintettek: a mezőgazdasági tevékenységet folytató valamennyi nagy és kijelölt közepes méretű vállalkozás és intézmény

Az érintetteknek az eseményt követő nap tájékoztató jelentést kell tenniük.
Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1455

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő nap műsorjelentést kell tenniük.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!