Negyedéves statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 33. számában (2001. január 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Január 8. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1457

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 8-áig jelentést kell készíteniük a bemutatott filmek adatairól.
Január 8. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1772

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 8-áig ki kell tölteniük az "A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlapot.
Január 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1267 Ú

Érintettek: mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt vállalkozások és intézmények

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 10-éig jelentést kell készíteniük a fatermékek és faipari termékek termeléséről.
Január 10. Regiszter
OSAP 1838 Ú

Érintettek: valamennyi, a tárgynegyedévben mezőgazdasági tevékenységet újonnan kezdő gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 10-éig jelentést kell tenniük a földhasználatról és az állatállományról.
Január 10. Kereskedelem-statisztika
OSAP 1692 M

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, az élelmiszer, ital gyártása, valamint a nagykereskedelem ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hó 10-éig jelentést tesznek a főbb termények, termékek készletalakulásáról, forgalmi adatairól.
Január 12. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1270 M

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 12-éig jelentést kell készíteniük a mezőgazdasági gépek forgalmáról.
Január 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig jelentést kell készíteniük a műtrágyaforgalomról.
Január 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1825

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére műtrágyát értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig jelentést kell szolgáltatniuk a műtrágyák értékesítési áráról.
Január 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1826

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig jelentést kell szolgáltatniuk a növényvédő szerek értékesítési áráról.
Január 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1827

Érintettek: állatgyógyászati termékek forgalmazására jogosult kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig jelentést kell szolgáltatniuk az állatgyógyászati készítmények értékesítési áráról.
Január 15. Iparstatisztika
OSAP 1322

Érintettek: a kijelölt energiafogyasztók

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig el kell készíteniük az energiahordozók felhasználási mérlegét.
Január 18. Iparstatisztika
OSAP 1240

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 18-áig árumérleget kell készíteniük.
Január 20. Iparstatisztika
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig el kell készíteniük az energiahordozók értékesítési mérlegét.
Január 20. Beruházásstatisztika
OSAP 1014 M

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell készíteniük a negyedéves beruházásstatisztikai adatokról.
Január 20. Beruházásstatisztika
OSAP 1785 M

Érintettek: a kijelölt vállalkozások szakosodott egységei

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell készíteniük a szakosodott egységek negyedéves beruházásstatisztikai adatairól.
Január 20. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1034

Érintettek: belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell készíteniük az utazásszervezői tevékenységről.
Január 20. Információstatisztika
OSAP 1193 M

Érintettek: postai, hírlapterjesztési és hírlap-nagykereskedési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell tenniük a postai tevékenység és hírlapterjesztés teljesítményeiről.
Január 20. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1646

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig negyedéves jelentést kell tenniük a kiskereskedelem eladási forgalmáról árucsoportonként.
Január 20. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1470

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig negyedéves jelentést kell tenniük a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról.
Január 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Január 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig egyszerűsített jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Január 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1767

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, C, D, E, F ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kiegészítő jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Január 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1768

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, C, D, E, F ágba tartozó, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig egyszerűsített kiegészítő jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Január 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1769

Érintettek: a kijelölt vállalkozások C, D, E, F ágba tartozó szakosodott egységei

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kiegészítő jelentést kell tenniük a szakosodott egységek negyedéves teljesítményadatairól.
Január 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1786 M

Érintettek: a kijelölt vállalkozások A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó szakosodott egységei

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell tenniük a szakosodott egységek negyedéves teljesítményadatairól.
Január 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Január 20. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1266 M

Érintettek: az erdőgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelenteniük kell a fatermékek belföldi termelőiár-alakulását.
Január 25. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 25-éig jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Január 27. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 27-éig jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Január 30. Információstatisztika
OSAP 1760 M

Érintettek: internetszolgáltatók

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig jelentést kell tenniük az internetszolgáltatások forgalmi adatairól.
Január 30. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1824

Érintettek: 15.71 haszonállateledel gyártása szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig jelentést kell szolgáltatniuk a takarmánykeverék (táp)-értékesítés mennyiségéről és értékéről.
Január 30. Kereskedelem-statisztika
OSAP 1344

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó éves várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot. Az éves várható árbevétel nagyságától függetlenül, azon gazdálkodó szervezetek, amelyek szolgáltatás jellegű tevékenységet folytatnak a G nemzetgazdasági ág ágazati, illetve az alábbiakban felsorolt más gazdasági ágak ágazati besorolása szerint: a teljes H nemzetgazdasági ág, valamint az I-63.3, a K-71 és az O-92,93

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig jelentést kell tenniük a nagykereskedelem áruforgalmáról és a hálózati adatokról.
Január 30. Kereskedelem-statisztika
OSAP 1349

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig nagykereskedelmi cikkforgalmi jelentést kell tenniük.
Január 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1697

Érintettek: kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 31-éig jelentést kell tenniük a hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalmáról.
Január 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1807

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 31-éig adatokat kell szolgáltatniuk a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Január 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1809

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 31-éig adatokat kell szolgáltatniuk a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érint tranzakciókról.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!