Éves statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 33. számában (2001. január 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Január 10. Iparstatisztika
OSAP 1320

Érintettek: kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 10-éig jelentést kell készíteniük a vállalatok kezelésében lévő ÁC- és GYT-készletek és pénzügyi források alakulásáról.
Január 10. Baleset-, tűzkár-, vagyonvédelem-statisztika
OSAP 1367

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, költségvetési szervezetek és intézményeik

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 10-éig jelentést kell tenniük a munkabalesetek összefoglaló adatairól.
Január 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1272

Érintettek: műtrágyakeveréssel, folyékonyműtrágya-gyártással és -értékesítéssel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 10-éig jelentést kell tenniük az agrokémiai telepek műtrágya-forgalmazásáról.
Január 12. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1249

Érintettek: halastóval rendelkező vállalkozások, tudományos intézmények, a MOHOSZ tógazdaságai

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 12-éig jelentést kell tenniük a lehalászásról.
Január 12. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1250

Érintettek: természetes vizeken halászati jogot hasznosító vállalkozások, tudományos intézmények, a MOHOSZ tógazdaságai

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 12-éig jelentést kell tenniük a természetes vizek halfogásairól.
Január 15. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1458

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintettek a tárgyévet követő január 15-éig jelentést tesznek a bemutatott filmekről.
Január 15. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1461

Érintettek: film export-importtal foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 15-éig jelentést kell tenniük a film export-importról.
Január 24. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1092 M

Érintettek: földterülettel rendelkező valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 24-éig jelentést kell készíteniük a növénytermelési termékek, zöldségfélék termeléséről, felhasználásáról, nettó árbevételéről.
Január 25. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1454

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintettek a tárgyévet követő január 25-éig jelentést készítenek a mozik adatairól és a forgalmazás eredményéről.
Január 25. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1460

Érintettek: videokiadó gazdasági szervezetek

Az érintettek a tárgyévet követő január 25-éig jelentést tesznek a megjelentetett videoműsorokról.
Január 27. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1094 M

Érintettek: földterülettel rendelkező valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 27-éig jelentést kell készíteniük a gyümölcs- és szőlőtermelésről, telepítésről, kivágásról, felhasználásról, nettó árbevételről.
Január 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1236

Érintettek: meliorációs beruházást végző mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell tenniük az elvégzett meliorációs beruházások üzembe helyezéséről és teljesítményértékéről.
Január 31. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1095 M

Érintettek: állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell készíteniük az állatállomány-változásról, vágóállatok és állati termékek termeléséről, telepítéséről, felhasználásáról, nettó árbevételéről.
Január 31. Egészségügystatisztika
OSAP 1859 Ú

Érintettek: közforgalmú gyógyszertárak

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell tenniük a közforgalmú gyógyszertárak kábítószer-forgalmáról.
Január 31. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1694

Érintettek: az 500 köbméter/év feletti vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek, vízszolgáltató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell tenniük a felszíni vízkivételek, valamint a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatairól.
Január 31. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1445

Érintettek: kiállítást szervezők

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell tenniük a kiállításokról.
Január 31. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1464

Érintettek: film- és videogyártó vállalkozások

Az érintettek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést tesznek az év folyamán befejezett filmekről és videoművekről.
Január 31. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1465

Érintettek: szinkronizálást és feliratozást végző vállalkozások

Az érintettek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést tesznek a szinkronizálási és feliratozási tevékenységről.
Január 31. Munkaügy-statisztika
OSAP 1403 M

Érintettek: magán-munkaközvetítést folytató belföldi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozás

Az érintettek a tárgyévet követő január 31-éig adatokat szolgáltatnak a magán-munkaközvetítő tevékenységről.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!