A 2001. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 33. számában (2001. január 1.)

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

OSAP 1119/00

Érintettek: a sztrájkban érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő három héten belül sztrájkstatisztikai jelentést kell tenniük.
OSAP 1407/01 (M)

Érintettek: azok a munkáltatói, érdek-képviseleti, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2001. évben több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő harminc napon belül adatlapot kell kitölteniük a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez.
OSAP 1710/00

Érintettek: cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell tenniük a bejelentési és módosító lap gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához.
OSAP 1032/01 (M)

Érintettek: az alakuló gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 15 napon belül jelenteniük kell az alapinformációikat.
OSAP 1247/00

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagy, valamint kijelölt közepes és kisméretű gazdaság

Az érintetteknek a becslést követő nap jelentést kell tenniük az üzemi termésbecslésről
OSAP 1253/00

Érintettek: a mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt vállalkozás és intézmény

Az érintetteknek az eseményt követő nap tájékoztató jelentést kell tenniük.
OSAP 1311/00

Érintettek: kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a kézhezvétel utáni 30. nap, soron kívül jelentést kell tenniük az ipari katasztrófaelhárítási információs rendszernek (IKIR).
OSAP 1314/00

Érintettek: C:-A, -B: D:-A, -B, -C, -D, -E, -F, -G, -H, -I, -J, -K, -L, -M, N:17-19/20. 2/20. 3/21/22, 2/22. 3/23-37 E:40, F:G:H:I 60. 3/63. 12/63.3 K:71/72. 5/73. 1/74. 13/74. 4/74. 7/74. 8. O:93. 01/93. 02/93. 04/93. 05 ág, ágazat, szakágazat, illetve alágazatba sorolt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a változást követő 8. nap adatlapot kell kitölteniük a gazdálkodói névjegyzék összeállításához.
OSAP 1406/01 (M)

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a 2001. évben kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. nap adatlapot kell kitölteniük a gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez.
OSAP 1455/00

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő nap műsorjelentést kell tenniük.
OSAP 1664/00

Érintettek: az 1993. évi LXXVI. törvény 1.§-ában meghatározott szakképzést folytató, a tv. 2. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelölt intézmények, valamint a (3) bekezdésében megjelölt intézmények közül azok, amelyek alapító okiratuk szerint alaptevékenységként folytatják a szakképzést

Az érintettek a vizsgát követő 10. napig II. adatlapot töltenek ki az iskolarendszeren kívüli szakképzés befejezéséről.
OSAP 1665/00

Érintettek: az 1993. évi LXXVI. törvény 1. §-ában meghatározott szakképzést folytató, a tv. 2. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelölt intézmények, valamint a (3) bekezdésében megjelölt intézmények közül azok, amelyek alapító okiratuk szerint alaptevékenységként folytatják a szakképzést

Az érintettek a szakképzés megkezdését követő 10. napig I. adatlapot töltenek ki az iskolarendszeren kívüli szakképzés indításáról.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!