ZÁRJUK AZ ÉVET!

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 32. számában (2000. december 1.)

Az év végi számadás lényegében egy időszaki eredmény megállapítását jelenti. Ahhoz, hogy összehasonlíthatóvá váljék a saját tevékenységünk korábbi időszaki, illetve más gazdálkodók hasonló időszaki eredményeivel, annak kimutatását szabványos formában kell elkészítenünk. Minden vállalkozó számára világos, hogy nem elég megtermelni a jövedelmet, hiszen a "zsebben lévő" pénz mennyisége nem egyenlő a nyereséggel. A számvitel zárt rendszerében feldolgozott bizonylatok alapján készül a gazdálkodásról, a vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetről szóló beszámoló. Az év végi beszámoló a döntésekhez nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatja. Ez – hasonlóan az adóbevallásokhoz – a számviteli rendszerre támaszkodik, azonban megbízható számvetést csak jól működő számviteli rendszerrel lehet készíteni.

Írásunkban elsősorban azt vizsgáljuk, hogy milyen a jól működő számviteli rendszer, melyek a speciális zárlati feladatok, végül, hogy a zárlat eredményét milyen határidővel és milyen formában kell elkészítenünk.

A 2000. évi éves beszámoló készítése során a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (Szvt.) előírásainak egy részét utoljára alkalmazzuk A 2001. év beszámolói már az új számviteli törvény előírásai alapján készülnek. A változások az új számviteli törvényben elsősorban kiegészítő jellegűek, amelyek a nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően fejlesztették tovább a számviteli törvényt. A korábbi módosításokkal együtt egy újrakodifikált, könnyebben használható törvény készült. Ez azt is jelenti, hogy a 2000. évi beszámolót követően sem kell elfelejtenünk az eddig alkalmazott szabályokat, azok nagy részét továbbra is használhatjuk majd.

Az Szvt. előírásai egyebek mellett szabályozzák a beszámolási kötelezettséget is. A törvény a gazdaság minden olyan résztvevőjére kiterjed, amelynek működéséről magánszemélyek és jogi személyek tájékoztatást igényelnek, azonban írásunkban a témánk szempontjából lényeges, vállalkozói beszámolókészítési kötelezettséget tárgyaljuk.

A vállalkozóknak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről a zárást követően beszámolót kell készíteniük úgy, hogy azt az Szvt.-ben meghatározott könyvvezetéssel kell alátámasztani. A beszámolót a fő szabály szerint december 31-ei fordulónappal kell elkészíteni (éves beszámoló).

Vannak azonban az általánostól eltérő, úgynevezett különleges beszámolási kötelezettségek, amelyek a társaságok szervezetében bekövetkező jelentős változásokkal állnak összefüggésben.

Először ezeket a "nem szokványos" beszámolókat vesszük számba, majd részletesebben foglalkozunk az éves zárlatot követően készítendő éves beszámoló szabályaival. Nem érintünk minden témát, hanem a zárlat során felmerülő egyedi teendőkre térünk ki, elsősorban a figyelemfelkeltés, mintsem a teljesség igényével.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!