Üzlet a hálón

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 32. számában (2000. december 1.)

Új üzletágban kínálkozik alkalom a pénzkeresetre (ha úgy tetszik, a pénzcsinálásra). A neve: on-line marketing. Ismert dolgok összekapcsolása ez, hiszen a marketing is, az internet is mindinkább ismert és használt eszköz immár a kis cégeknél is. Ám a kettő összekapcsolása és együttes alkalmazása nálunk egyelőre újdonság.

Az internetes kereskedelem (és nemcsak a fogyasztási cikkeké) rohamosan növekszik, egyre nagyobb a hálón kötött egyéb üzletek száma is. Az ilyen típusú üzletelésben az Egyesült Államok messze piacvezető a nagyvilágban, de Európában, s benne Magyarországon is, sokasodnak azok a cégek és üzletemberek, amelyek és akik felismerik a hálón kötött üzletek különleges előnyeit. Érdemes ebben nekik segíteni, mert nem kétséges, hogy ebből jó jövedelemre lehet szert tenni.

Magyarországon az idén 800 millió és egymilliárd forint közötti összeget költenek az internetes reklámra. Ez több mint két és félszerese a tavalyinak. A Magyar Reklámszövetség és a Carnation Research felmérése szerint a cégek az idén csak az első negyedévben 236,4 millió forintot költöttek on-line reklámra, ami valamivel több, mint a tavalyi második félévben e célra kiadott összeg. A nemzetközi forgalomról szóló előrejelzés még jobb: a hálón közzétett reklámokra az idén 4,3 milliárd dollárt költöttek-költenek. A számítások szerint 2005-ben ez az összeg 28 milliárd dollár lesz. És ez csak közvetlenül a reklámra fordított kiadás. Jókora és módfelett édes torta ez a hazai, még inkább a nemzetközi piacon, érdemes egy-egy szeletéért versenybe szállni.

Minden jel arra mutat, hogy hazánkban az internetre kapcsolt számítógépek száma csak a vállalkozói körben és a közszférában az év végére eléri a félmilliót. (A magánügyfelekről nincs hiteles kimutatás, de a számítógép-eladások alapján az ő számuk is rohamosan nő.) A háló használóiról és az üzleti forgalom bővüléséről közzétett előrejelzések alapján Nyírő András közgazdász, a nemrégiben alakult On-line Marketing Ügynökség (OMA) vezetője szerint bízvást állítható: stabil piacra építhet az a cég, amelyik mostanában on-line marketingszolgáltatásra vállalkozik. Ezen a piacon azok a cégek lesznek előnyben, amelyek ismerik az internetfelhasználók jellemzőit. Tudják, hányan vannak az intézményi felhasználók, tudják, mely ágazatban, szakterületen van a legtöbb felhasználó, hogy ők milyen információk, illetve milyen áruk és szolgáltatások iránt érdeklődnek leginkább, s hogy milyen a fizetőképességük.

Piacfelmérés kikérdezéssel

Hasonlóképpen ismerniük kell a magánfelhasználók piacát, tudniuk kell őket csoportosítani üzleti szempontok szerint, s persze tudniuk kell, hogy a marketingeszközökkel feltérképezett üzleti célcsoportok milyen módszerekkel szólíthatók meg hatásosan. Az on-line marketing eredményességének kulcsa: ismerni kell, hogy mindezen kérdésekre adandó válaszok megtalálásában miként alkalmazható a háló.

Sajátos módon az internet kiváló eszközt ad a kutatók kezébe a kikérdezéses piacfelméréshez. Az internetes levelezés lényegesen olcsóbb a hagyományos felmérő módszereknél, s hatékonysága sem rosszabb azokénál. Ám szükség szerint (a piackutatás bevezető szakaszában) a hagyományos és internetes módszerek kombinálhatók. Ez a munka természetesen folyamatos, a potenciális vevők, üzleti partnerek köre rendre bővül, sőt az internet térhódításával párhuzamosan a marketingszolgáltató cégeknek mind nagyobb erőforrásokat kell összepontosítaniuk a vevők nyilvántartására, jellemzőik, igényeik felmérésére, állandó követésére.

Annál inkább így van, így lesz ez, mert a cégek mind igényesebbek. Tudni akarják majd, milyen módszerekkel jelenhetnek meg a hálón úgy, hogy az ő vevőik éppen az ő oldalaikat keressék fel. Ismerni akarják majd konkurenseik internetes módszereit, a hálón követett stratégiájukat, weboldaluk minőségét, reklámjaik színvonalát. S ha azt tapasztalják, hogy a versenytársak a hálón jobbak, mint ők, olyan megoldásokat követelnek majd internetes marketingszolgáltatójuktól, amelyekkel lekörözhetik a konkurenciát a hálón is.

Az on-line marketing tehát sajátos válfaja a marketingnek. Miközben ugyanis a marketing hagyományos, a vevői és a szállítói piac, a konkurencia jellemzőiről szóló kérdéseire kell érdemi, tartalmi válaszokat adnia, e válaszokat ki kell egészítenie a csak interneten megszerezhető információkkal. Ugyanakkor a piac formálására, a cégek érdekeinek érvényesítésére, az eladások növelésére alkalmazott technikákat is ki kell egészíteni a szintén csak a neten alkalmazható hatásos módszerekkel.

Nem drága, bár költséges

A reklámiskolákban elemi fokon tanítják a közismert amerikai reklámipari bölcsességet: a reklámra költött kiadások fele biztosan felesleges, a kínos csak az, hogy nem tudni, melyik fele. Valószínűleg egyelőre hatványozottan érvényes ez az állítás az internetes reklámra és marketingre, mert egyszerűen nincs még elég tapasztalat a marketing hatékonyságának mérésére. A cégek weboldalának elkészítése, szerkesztése és folyamatos karbantartása nagyon különböző összegekbe kerülhet. A statikus, csak havonta, negyedévente átalakított weboldalt már 50 ezer forintért meg lehet kapni az avatott szerkesztőtől, s ebben benne van a hálón a szolgáltatónak a helyért fizetett összeg is. A mozgó, gyakran változtatott-karbantartott, terjedelmes, esetleg több száz oldalnyi webtájékoztató szerkesztésének és karbantartásának ára elérheti az 500 ezer forintot is. A General Electric Light a hálón több mint 200 ezer oldalon szerepel. Ennek költségeit jobb, ha nem is firtatjuk, ez nem a mi méretünk.

Kettőből egyet

Ezzel együtt az on-line marketing, ezen belül a reklám valószínűleg nem drága, bár nyilván költséges. Árjegyzéket mellékelni egyelőre nem tudunk, mert az egyes szolgáltatások ára nagymértékben függ a vevők igényeitől, s a piac még nem alakította ki a maga kemény szabályai szerint az árakat. Ki-ki maga döntse el, adott szolgáltatásért megfizeti-e a szolgáltató által kért öszszeget. Nagyon valószínű azonban, hogy a hálóról összeszedett, a szakértő által értékelt és a hálón gyorsan továbbított információk költsége legalábbis nem lesz több a hagyományos módon megszerzett információkénál, miközben az on-line marketing feltétlenül gyorsabb annál.

A hálózaton megjelenő cégek ez idő alatt természetesen egyelőre aligha mondhatnak le a marketing, ezen belül a reklám hagyományos eszközeiről, hiszen az üzleti forgalom nagyobb része azért még nem a hálón bonyolódik le, s kivált Magyarországon belátható időn belül ez nem is várható. Ez azonban nem ad okot a vagy-vagy kérdésre, a cégvezetőknek nem célszerű választaniuk az internet és a hagyományos piac, illetve információáramlás között. A helyes kérdés: miként kell a cég marketingmunkáját átszervezni olyképpen, hogy a cég megjelenése mind a hálón, mind a hagyományos piacon eredményes legyen? Mert a hálón alkalmazható gyors és interaktív módszerek révén szerzett információk jól kiegészíthetik a hagyományos úton szerzett információkat, és viszont. A több információ alapján pedig minden cég pontosabban értékelheti termékei, szolgáltatásai helyét és jövőjét a piacon, a cégvezetők megalapozottabb stratégiai és taktikai döntéseket hozhatnak, azaz mindent összevetve hosszabb és rövidebb távon több nyereségre tehetnek szert. Egyszóval az on-line marketing integrálható bármely cég megszokott marketingtevékenységébe. Kezdetben ehhez talán igénybe kell venni speciális internetes marketingszolgáltató cégek segítségét. Utóbb a tapasztalatok alapján el lehet dönteni: továbbra is külső szakértő dolgozik-e a cég érdekében a hálón, vagy megalakul a vállalkozás belső internetes részlege. Nagyon valószínű azonban, hogy a döntést mindenképpen meg kell hozni, ugyanis ha valamely cég piaci pozícióit megtartani, sőt erősíteni kívánja, egyetlen dolgot nem tehet meg, nevezetesen azt, hogy nem jelenik meg a hálón.

Nincs megállás

És ha már megjelent azon, bizony az ott közreadott információkat rendre frissíteni kell, s nem lehet elmulasztani a weblap külalakjának szépítését, korszerűsítését, gazdagítását sem. S ha mindez elengedhetetlen, akkor az információk tartalmára is ügyelni kell..., vagyis nincs megállás! Az internet a legmohóbb információs áramlat. Viszont befogadóképessége és kínálata egyképpen végtelen, következésképp segítségével, ha nem is minden mértéken felül, de gyorsabban nőhet az üzleti haszon. No, persze azoké a vállalkozásoké, amelyek tudnak élni a háló lehetőségeivel.

A globális on-line reklámpiac forgalma (1999-2005) (millió amerikai dollár)
 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Észak-Amerika

3 509

5 390

7 444

9 768

12 237

14 623

16 913

Nyugat-Európa

434

906

1 535

2 258

3 118

4 111

5 263

Ázsia

225

502

880

1 375

1 922

2 556

3 324

Latin-Amerika

52

127

240

402

628

888

1 668

Ausztrália/Új-Zéland

24

74

135

208

288

373

462

Egyéb

9

28

51

118

211

351

578

Összesen

4 253

7 027

10 285

14 129

18 404

22 902

28 208

Forrás: Jupiter Internet Advertising

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!