Különleges beszámolási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 32. számában (2000. december 1.)

Az előtársasági időszak beszámolója

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.) 14. §-ának (1) bekezdése szerint a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működhet. A 14. § (3) bekezdése alapján a cégbejegyzésre előterjesztett társaság a cégbejegyzési kérelem cégbírósági benyújtását követő naptól megkezdheti a működését. A cégbejegyzési kérelem benyújtásának napjától a cégbejegyzésig vagy annak elutasításáig a társaság előtársaságként működik.

A cégbejegyző vagy a bejegyzést elutasító végzés meghozataláig terjedő időtartam beszámolási időszaknak minősül.

A beszámolókészítés határideje

Bejegyzés december 31. előtt

Az előtársasági időszakot követően a beszámoló készítésének határideje attól függ, hogy a cégbejegyzés időpontja december 31. előtt, vagy december 31. után történt-e meg. A december 31-éig bejegyzett társaságnak a bejegyzés napjától számított 90 napon belül kell elkészítenie a beszámolóját az előtársasági időszakról, míg a bejegyzés napja és a december 31. közötti időtartamról az általános szabályok szerinti éves beszámolót kell benyújtania.

Bejegyzés december 31. után

Amennyiben a cégbejegyzés, avagy annak elutasítása miatt az előtársasági időszak átnyúlik a következő naptári évre, úgy december 31-ével nem kell beszámolót készíteni. Ilyenkor a végzés dátumának napjával a könyveket le kell zárni, és 90 napon belül el kell készíteni a beszámolót.

Kötelező adóbevallás

Az előtársasági időszakról készített beszámolót követően adóbevallást is be kell nyújtani (társasági adó, iparűzési adó stb.).

Bejegyzés december 31. előtt

Amennyiben december 31. előtt a céget bejegyezték, akkor az éves bevallásokkal együtt, 2001. május 31-éig kell benyújtani az említett bevallásokat.

Bejegyzés december 31. után

Abban az esetben azonban, ha a társaságot 2000. december 31. után jegyzik be, az adóbevallásokat az előtársasági beszámoló elkészítését – amelynek határideje a cég bejegyzésétől számított 90 nap – követő 30 napon belül kell benyújtani az illetékes adóhatósághoz.

Az átalakulás beszámolói

A gazdasági társaságok átalakulása során a cégek szétválnak vagy egyesülnek. A szétválás a Gt. szabályai szerint lehet különválás vagy kiválás, az egyesülés pedig megtörténhet összeolvadás vagy beolvadás útján.

Különválásnál a korábbi gazdasági társaság megszűnik, vagyona a létrejövő jogutód gazdasági társaságokat illeti. Kiválásnál a kivált tag részvételével új gazdasági társaság jön létre, míg az a társaság, amelyből a kiválás történik, változatlan formában működik tovább.

Az összeolvadás során az egyesülő társaságok megszűnnek, vagyonukkal új gazdasági társaság alakul. A beolvadás során a beolvadó gazdasági társaság megszűnik, vagyona az átvevő gazdasági társaság vagyona lesz. A beolvasztó (átvevő) társaság változatlan formában működik tovább.

A beszámolókészítés időpontja

Az átalakulással létrejövő jogutód gazdasági társaság működése megkezdésének időpontja a cégbejegyzést követő nap, egyben ez a kezdő időpontja a beszámolókészítési kötelezettségeknek.

Szétválás

A különvált társaságok elődje megszűnik, ezért a megszűnés napjával mint fordulónappal kell elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót.

A kivált tag a kiválásról szóló cégbejegyzés napját követő nap és december 31. közötti időszakról készíti el a beszámolóját.

A kiválás után is változatlan formában működő jogutód társaság a szokásos beszámolóját készíti el a teljes gazdálkodási évről.

Egyesülés

A beolvadó gazdasági társaság az átalakulás napjával zárja le a könyveit és készíti el a beszámolóját, míg a beolvasztó társaság a naptári évi működési idejéről készíti el december 31-ei fordulónappal az évzáró beszámolót.

A felszámolási eljárás beszámolói

A felszámolási eljárásban a felszámolás kezdő időpontját megelőző fordulónappal kell a szokásos éves beszámolónak megfelelő beszámolót elkészíteni. Ezt a beszámolót a felszámolás megkezdésétől számított 45 napon belül kell a felszámolónak és az adóhatóságnak megküldeni.

Felszámolási zárómérleg

A felszámolás alatti időszakról felszámolási zárómérleget kell készíteni.

Közbenső mérleg

Amennyiben a felszámolási eljárás bármely okból elhúzódik, úgy közbenső mérleget kell készíteni, azonban ilyen esetben sem december 31-ei fordulónapi beszámolót, sem pedig adóbevallást nem kell készíteni.

A végelszámolás beszámolója

A végelszámolási eljárásban, annak kezdetét megelőző napi fordulónappal kell a számviteli törvény szerinti beszámolót elkészíteni. A beszámolót a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül az adóhatóságnak és a végelszámolónak is meg kell küldeni. A végelszámolás időszakának gazdasági eseményeit a számviteli törvény előírásai alapján kell könyvelni.

A végelszámolás ideje alatt nem kell december 31-i fordulónappal beszámolót készíteni abban az esetben, ha a végelszámolás elhúzódik. Az adóbevallást viszont az éves zárlat szerinti könyvelés adatai alapján be kell nyújtani.

Beszámoló a végelszámolás teljes időszakáról

A végelszámolás befejezésekor a végelszámolás teljes időszakáról, azaz ha az több évig elhúzódik, valamennyi érintett évről minden évben a beszámolót december 31-ei fordulónappal el kell készíteni.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!