Előretör a netüzenet

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 32. számában (2000. december 1.)

Az internet megjelenése korszakos változást hozott az információcserében. A világ kitágult, a korábbi – tér- és időfüggő – kommunikációs gátak leomlottak, s a személyes és üzleti kapcsolatokban új távlatok nyíltak. Mindezen előnyöket a reklámszakma is kihasználta.

Versenyt gerjesztő háló

A reklám és a világháló mindössze három évvel ezelőtt talált egymásra hazánkban, e "társulásnak" azonban igen biztató a perspektívája. Mint Novák Péter, a Kirowski médiaigazgatója elmondta, a prognózisok szerint öt éven belül jelentős áttörés várható a hirdetők és a fogyasztók kommunikációjában. Minden jel arra utal, hogy a hazai internetfelhasználók száma folyamatosan növekszik, ami viszont azt is megalapozza, hogy a világháló – mint egy új médium – egyre fontosabb szerephez jusson a reklámeszközök sorában. Bár az internet ma még nem rendezte át a reklámpiacot, a vélemények erősen megoszlanak a várható kilátásokról. Novák Péter szerint az e témában zajló polémia az Amerikai Egyesült Államokban is megosztja a szakembereket, mert míg egyesek azt állítják, hogy a reklámköltések zöme átáramlik majd az új médiába, addig mások úgy vélik: a klasszikus reklámeszközök is megtarthatják pozícióikat. Tény: a világháló megjelenése egyfajta versenyt gerjesztett, aminek jól érzékelhető jele, hogy a reklámügynökségek és a klasszikus médiák is igyekeznek megjelenni az interneten.

Magyarországon egyelőre nem fenyeget a hagyományos reklámeszközök kifulladásának veszélye, hiszen az internetnek alig hat-hétszázezer felhasználója van, akiknek többsége a munkahelyén fér hozzá az új médiumhoz. Ezt a fejlettségi fokot azonban hamarosan követheti a többi lépcsőfok, az emberek ugyanis megismerik az internet előnyeit, a fiatalok igénylik annak használatát, illetve: az életszínvonal emelkedésével egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy számítógépet vásároljanak otthoni használatra. Innen már csak egyetlen – noha nem rövid és nem gyors – lépés az internet elterjedése, s ezen keresztül a netreklám tömeges elérhetősége.

Bármikor előhívható

Az új médiumon megjelenő reklámnak rendkívül sok előnye van, egyebek közt az interaktivitás és a hagyományosnál sokkal bővebb információátadási lehetőség. Szemben a tévés reklámmal – ahol a legfeljebb rövid ideig felvillanó telefonszám alapján lehet alaposabban, ám időben majd csak később tájékozódni –, az internet részletes ismertetőt nyújthat a "szörfözők" számára érdekes termékekről és szolgáltatásokról. A netreklám nem szakad meg és nem tör be kéretlenül a személyes szférába, s ami fontos: a netreklám – a fogyasztó szabad döntése alapján – akkor hívható elő, amikor a felhasználó akarja. Személyhez szóló és személyre szabott információk közlésére is alkalmas lehet – persze ha ezt a felhasználó igényli. Az újfajta technikai eszköz befogadására Magyarországon ma még elsősorban a fiatalabb generáció alkalmas, de idővel – mint az amerikai felmérések mutatják – változni fog a felhasználók köre, s előbb-utóbb minden tekintetben – korosztály, nemek, jövedelmi viszonyok – hasonlatossá válik a társadalom valós összetételéhez. A netreklámok hároméves magyarországi tapasztalatai mindenesetre azt jelzik: a hirdetőknek érdemes megjelenniük a világhálón, mert viszonylag olcsó és jó elérhetőséget jelenthet az elsődleges célcsoportjukhoz. Ma ez a réteg még elsősorban a jobban kereső és fiatalabb korosztály, ám idővel ez a kör tágulni fog.

Szörfözés a mobilon

Az elkövetkezendő évek várható változásai közt számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy az internet kereskedési eszközként is teret nyer. Ma még az elektronikus kereskedelem fejletlen ugyan, de a megfelelő feltételek megteremtésével – például a biztonság megerősítésével, s az elektronikus aláírás elfogadásával – immár széles körben lesz terjeszthető a vásárlás internetes formája. Igaz, komoly népszerűségre csak akkor tehet szert, ha új és pluszelőnyöket is kínál a vevőknek: akár a választék, akár az ár vagy a logisztikai rendszer tekintetében. Mindemellett azonban még számos fejlődési lehetőséggel kell számolni. Nem kizárt például, hogy az internet nemcsak a PC-ken, de akár a televízión, vagy a mobiltelefonon keresztül is elérhető lesz, s ily módon a reklámozás lehetőségei is bővülnek. Ezzel együtt mégis valószínűsíthető, hogy a hagyományos reklámoknak is megmarad a funkciója, s nem tűnik el végérvényesen a hirdetők és a fogyasztók klasszikus kommunikációja.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. december 1.) vegye figyelembe!