Havi statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 31. számában (2000. november 1.)

A rövidítések jelentése:

M = módosított adatgyűjtés
Ú = új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Minden hó 1. Árstatisztika
OSAP 1006

 

Érintettek: a kijelölt szervizek, piacok stb.

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a fogyasztóiár-összeírásról.
Minden hó 4. Szállításstatisztika
OSAP 1196

Érintettek: közúti vámhivatalok

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük az országhatárt átlépő gépjárművek forgalmáról.
Minden hó 4. Szállításstatisztika
OSAP 1198

Érintettek: folyami vámhivatalok

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a Duna magyarországi szakaszának hajóforgalmáról.
Minden hó 5. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1107

Érintettek: kijelölt állatvásárok

Az érintetteknek havonként állatvásári jelentést kell tenniük.
Minden hó 5. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1108 (M)

Érintettek: budapesti és kijelölt megyei piacok

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a piaci felhozatalról és az árakról.
Minden hó 5. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1280 (M)

Érintettek: a húsfeldolgozás szakágazatba sorolt, 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a vágóhidak élőállat-vágásáról.
Minden hó 5. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1222 (M)

Érintettek: határforgalmi kirendeltségek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a személy- és járműforgalomról.
Minden hó 5. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1745

Érintettek: befektetési alapkezelők

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a befektetési alapok fedezeti kimutatásáról.
Minden hó 6. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1036

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a kereskedelmi szálláshelyekről.
Minden hó 7. Lakásstatisztika
OSAP 1081 (M)

Érintettek: a kiemelt építéshatósági ügyekben illetékes települési önkormányzatok

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük az építési engedélyek adatairól.
Minden hó 8. Árstatisztika
OSAP 1007

Érintettek: a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás gazdasági ágakba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük az ipari termékek és szolgáltatások árjelentéséről.
Minden hó 8. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1456

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredményeiről.
Minden hó 10. Információstatisztika
OSAP 1688

Érintettek: a közcélú távbeszélő-szolgáltatók

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a kezdeményezett havi közcélú távbeszélő-forgalomról.
Minden hó 10. Iparstatisztika
OSAP 1751 (M)

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a kijelölt nem ipari szervezetek

Az érintetteknek havi termékstatisztikai jelentést kell tenniük.
Minden hó 10. Egészségügy-statisztika
OSAP 1581

Érintettek: valamennyi gyógyszer-nagykereskedő

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a gyógyszerbeszerzéseikről és -eladásaikról.
Minden hó 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1269 (M)

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a termelőeszközök áruforgalmáról.
Minden hó 10. Szállításstatisztika
OSAP 1857 (Ú)

Érintettek: a kikötőt üzemeltető gazdasági társaságok és a hajórakodást végző hajózási engedélyesek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a kikötői áru- és hajóforgalomról.
Minden hó 10. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1644

Érintettek: külföldön számlatartásra, illetve követelések tartozással való összevezetésére jogosult rezidensek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a külföldi számlatartásra jogosult rezidensek fizetésimérleg-adatszolgáltatásáról.
Minden hó 10. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1735

Érintettek: részvény és kötvény kibocsátásakor a nyilvános forgalomba hozatallal megbízott forgalmazó

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a részvény- és kötvénykibocsátások jegyzési eredményéről.
Minden hó 10. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1736

Érintettek: folyamatos kibocsátású kötvény forgalmazója

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a folyamatos kibocsátású kötvények bruttó kibocsátásáról, törlesztéséről, állományáról.
Minden hó 10. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1766

Érintettek: pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek havonként adatszolgáltatást kell teljesíteniük.
Minden hó 12. Árstatisztika
OSAP 1005

Érintettek: a külkereskedelmi forgalmat lebonyolító kijelölt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a reprezentatív külkereskedelmiár-statisztikáról.
Minden hó 12. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1097 (M)

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a kijelölt egyéb besorolásúak

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a felvásárlásról.
Minden hó 12. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1791

Érintettek: baromfikeltető állomások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a baromfikeltetésről.
Minden hó 15. Egészségügy-statisztika
OSAP 1503 (M)

Érintettek: állami közforgalmú gyógyszertárak, magán közforgalmú gyógyszertárak, valamint kórházi zárt forgalmú gyógyszertárak

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a társadalombiztosítási támogatások elszámolásáról.
Minden hó 15. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1703

Érintettek: kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a támogatás mellett igényelhető éven belüli, éven túli lejáratú agrárgazdasági hitelekről.
Minden hó 15. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1150 (M)

Érintettek: biztosítóintézetek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a fedezeti kimutatásokról.
Minden hó 15. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1737

Érintettek: MNB és brókercégek

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük tőzsdei és OTC-értékpapírforgalmi adatokról.
Minden hó 18. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1381

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, KKT

Az érintetteknek havonként információs adatlapot kell készíteniük a gazdasági szervezetek működési helyzetéről.
Minden hó 20. Építőipar-statisztika
OSAP 1025 (M)

Érintettek: az építőipar gazdasági ágba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a havi építőipar-statisztikai adatokról.
Minden hó 20. Építőipar-statisztika
OSAP 1787 (M)

Érintettek: a kijelölt vállalkozások szakosodott egységei

Az érintetteknek havonként jelenteniük kell a havi építőipar-statisztikai adatokat a szakosodott egységekről.
Minden hó 20. Iparstatisztika
OSAP 1042

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, iparba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelenteniük kell az iparstatisztikai adatokat.
Minden hó 20. Iparstatisztika
OSAP 1043

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, iparba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek havonként egyszerűsített jelentést kell tenniük az iparstatisztikai adatokról.
Minden hó 20. Iparstatisztika
OSAP 1784

Érintettek: a kijelölt vállalkozások szakosodott egységei

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a szakosodott egységek iparstatisztikai adatairól.
Minden hó 20. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1045

Érintettek: a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet (gyógyszertárat) üzemeltető vállalkozások

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a kiskereskedelem eladási forgalmáról.
Minden hó 20. Munkaügy-statisztika
OSAP 1109

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, nonprofit szervezetek, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a havi munkaügyi adatokról.
Minden hó 20. Munkaügy-statisztika
OSAP 1783

Érintettek: a kijelölt vállalkozások szakosodott egységei

Az érintetteknek havonként jelentést kell tenniük a szakosodott egységek havi munkaügyi adatairól.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. november 1.) vegye figyelembe!