Biztosított munkatársak

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 30. számában (2000. október 1.)

Röpke néhány év alatt gyökeresen átalakult a hazai életbiztosítási piac. Jelentősen bővült a termékkínálat, a biztosítás egyben befektetésként is szolgál, s mára szinte minden családban van legalább egy életbiztosítás. A piac átalakulásához természetesen hozzátartozik a biztosítótársaságok számának ugrásszerű növekedése is: tizenöt évvel ezelőtt egyetlen cég uralta a piacot, amin ma 22 részvénytársaság osztozik, s közülük 17 kínál életbiztosításokat.

Kevesebb, drágábban

A korábbi évekhez viszonyítva 1998 óta csökken az életbiztosítási szerződések száma. 1998 első félévében még csaknem 4 millió, év végére azonban már csak 3,84 millió életbiztosítás volt az országban. Tavaly, az első negyedévben már csaknem százezerrel kevesebb, 3,74 millió szerződést kezeltek a cégek, s 2000 első negyedévére további négyszázalékos csökkenés után 3,6 millióra mérséklődött az életbiztosítások száma.

Mindez egyáltalán nem zavarja a cégeket, hiszen a szerződésekhez kapcsolódó díjbevételek rohamosan emelkednek. A legnagyobb mértékben a csak halálesetre szóló biztosítások fogyatkoztak. Ezek olyan szerződések, amelyek alapján a biztosító az ügyfél halálakor az örökösöknek fizeti ki a szerződésben meghatározott összeget.

A haláleseti biztosítások mellett csökken az úgynevezett vegyes életbiztosítások száma is. Ezek a termékek a szerződés lejártakor, illetve halálesetkor fizetnek. Nem véletlen, hogy éppen ezekből a biztosításokból van a kevesebb, hiszen többnyire régi szerződések, amelyek lejárnak. A csökkenést azonban nemritkán tudatos portfóliótisztítás is eredményezi. Az ÁB-Aegon Biztosító Rt. például igyekszik előnyösebb konstrukciójú biztosításokra cserélni a nagyon előnytelen CSÉB szerződéseket, amelyekre az ügyfelek havi 50-150 forintot fizetnek, s a biztosító szolgáltatása is legfeljebb néhány ezer forint.

Biztosítási szerződések állománya (darab)
Megnevezés

1999.
I. n.év

1999.
I-II. n.év

1999.
I-III. n.év

1999.
I-IV. n.év

2000.
I. n.év

1. Elérésre szóló életbiztosítás

94 772

97 973

97 594

90 521

74 653

2. Halálesetre szóló életbiztosítás

106 027

100 787

101 870

106 172

131 960

3. Vegyes életbiztosítás

2 757 706

2 646 601

n. a.

2 488 323

2 395 611

4. Járadékbiztosítás

49 892

51 074

52 608

54 423

55 181

5. Egyéb életbiztosítások

24 129

24 324

24 633

24 921

26 926

6. Házasság-, születésbiztosítás

29 654

31 131

26 679

25 702

22 075

7. Befektetéshez kötött életbiztosítás

103 525

104 681

126 692

150 513

176 186

9. Díjmentes állománya

438 257

443 698

895 458

450 323

457 200

10. Egyszeri díjas szerződések

172 311

177 743

192 206

208 477

285 351

11. Élet összesen:

3 776 274

3 678 012

1 325 534

3 599 374

3 625 143

Forrás: PSZÁF

Az öngondoskodásé a főszerep

A változások mellett az életbiztosítási piac továbbra is dinamikusan fejlődik. A szerződésekből befolyó díjbevétel tavaly év végén már meghaladta a 120 milliárd forintot. A növekedés alapvető oka, hogy az életbiztosítás ma már befektetésnek számít, sőt az élet- és nyugdíjbiztosítás szinte az egyetlen hosszú távú, 10 éven túli megtakarítás. Biztosítás köthető ma is halálesetre, elérésre, nyugdíj-előtakarékosságra, a gyermekek iskoláztatási vagy életkezdési költségeire, de bankhitel fedezeteként is. Ezek a termékek egytől egyig az öngondoskodás, illetve a családtagokról való gondoskodás jegyében születtek. A nyugdíj-előtakarékosság szerepe egyértelmű: a társadalombiztosítás várhatóan nem képes megfelelő, az aktív korban megszokott életszínvonalat szavatolni. Így több millióan gondoskodnak saját maguk a nyugdíjukról.

A hosszú távú megtakarítások mellett néhány évvel ezelőtt jelentek meg a rövidebb időre, 3-5 évre szóló befektetési biztosítások is. Manapság ez a forma számít a legnépszerűbbnek, különös tekintettel azokra a biztosításokra, amelyeknél maga az ügyfél határozhatja meg, hogy befizetett pénzét a biztosító részvénybe, kötvénybe, vagy ezek egyvelegébe fektesse. Az úgynevezett unit linked biztosítások már alig hasonlítanak a hagyományos életbiztosításhoz, hiszen a biztosítási kockázat egészen minimális, s a hangsúly a befektetésen és az elérhető profiton van. Ennek birtokában a terméknél, különösen akkor, ha rövid távra szól, természetesen nem csak nyerni lehet.

A biztosító az ügyfelek számára különböző portfóliókat állít össze, amelyek közül az ügyfél dönti el, hogy melyikbe szeretné fektetni a pénzét. A biztosító végrehajtja az ügyfél kívánságát, ám a felelősség az ügyfélé: ha a tőzsdei indexek csökkennek, ha a kamatok mérséklődnek, akkor az üzlet veszteséggel is végződhet. Éppen ezért érdemes a unit linked biztosításokat is hosszabb távra, akár tíz évre megkötni, mert így csökkenthető a befektetés kockázata.

A hazai piac legújabb terméke a MoneyMaxx, amely biztosítás és befektetés 10-15 évre szóló egyvelege. Az MM szintén kicsi kockázatú, kizárólag halálesetre és balesetre vonatkozik. A befizetett pénzt a cégek nemzetközi részvényalapokba fektetik.

Versengő biztosítók

A biztosítókat a folyamatosan éleződő verseny arra készteti, hogy újabb és újabb termékekkel rukkoljanak elő. A hazai piacon 17 biztosító verseng az ügyfelekért. A díjbevétel szempontjából a Nationale Nederlanden vezeti a listát az ÁB-Aegon előtt. A két cég a piac csaknem felét tudhatja a magáénak, ezt a piaci előnyt a kisebb biztosítók nehezen tudják behozni.

A biztosítók nemcsak magánszemélyeknek ajánlják a termékeiket, hanem cégeknek is, annak érdekében, hogy a munkavállalókról, illetve a fontos, nélkülözhetetlen vezetőkről gondoskodjanak. Az ilyen biztosítások alig néhány évesek, s a kilencvenes évek elején még alig akadt olyan vállalkozás, amelyik biztosítással gondoskodott volna alkalmazottairól. Ezek a formák alapvetően a multinacionális cégek megjelenésével terjedtek el. Az elmúlt években a magyar nagyvállalatok, sőt a kisebb létszámot foglalkoztató vállalkozások körében is egyre népszerűbbé vált a biztosítás, mint a dolgozóknak adott juttatás.

Gondoskodó munkáltatók

A stabil és kedvezőnek ígérkező gazdasági helyzetben a vállalatok nemcsak a piacokért, hanem a jó munkaerőért is folyamatosan versenyeznek, ami mindinkább arra kényszeríti a cégeket, hogy a bér, a prémium, az üdülési hozzájárulás, s egyéb kedvezmények mellett újabb lojalitásnövelő juttatásokkal tartsák meg dolgozóikat. Ennek egyik módja a biztosítás. A vállalatok körében korábban akadt úgynevezett kulcsember-biztosítás. A cégek a legfontosabb vezetőkre, a nélkülözhetetlen könyvelőkre olykor igen magas összegű biztosítást kötöttek. Készült olyan szerződés, amely arra a kockázatra vonatkozott, ha a kulcsember elhagyta a vállalatot. Ilyenkor a biztosító a cégnek fizetett, amely a kapott összeget vagy annak egy részét arra szánta, hogy pótolja az elveszett munkaerőt.

A menedzserbiztosítások többnyire a vezetőkre vonatkoznak, illetve azokra, akiket a munkáltató a biztosítással is honorálni kíván. Az esetek többségében a cégek egyszerű életbiztosítást kötnek, aminek a díját a dolgozók helyett fizetik. Baj esetén a biztosítási összeg a munkatársat, illetve annak családját illeti meg. A munkáltatók az elmúlt néhány évben azonban rájöttek arra: nem elég, ha csak a vezetőket biztosítják. Terjed a cégek körében a csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás is. Ezek a szerződések haláleset, baleset, rokkantság, betegség, kórházi kezelés vagy egyéb keresőképtelenség idejére terjednek ki, vagyis a biztosítók ezekben az esetekben térítést fizetnek. A tapasztalatok szerint a nagyobb cégek nemcsak baleset-, hanem betegségbiztosítást is kötnek. Szinte minden esetben különbséget tesznek dolgozóik között, és így a biztosítási esemény bekövetkeztekor a vezetők, kiváltképp a felsővezetők magasabb térítést kapnak, mint a középvezetők és az alkalmazottak.

Ma még gyakoribb, hogy a cégek csak a vezetőkre kötnek biztosítást, vagy olyan szerződést választanak, amely szerint a vezetőkre szélesebb körű biztosítás vonatkozik, az alkalmazottakra pedig csak baleset-biztosítás. Ennek alapvető oka, hogy a betegségbiztosítás után adót, tb-járulékot és egyéni járulékot is kell fizetni, márpedig ez a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt pluszköltségeket jelent. A munkáltatók pedig nem szívesen döntenek a járulékos terhek emelése mellett. Mindezeken kívül a nagyobb adminisztráció is visszatartja a munkáltatókat a biztosítások megkötésétől.

A munkatársakra vonatkozó biztosításkötés hazánkban a multiktól indult. Ezek a cégek az anyacégeik kultúráját kívánták megteremteni, s szinte természetes volt számukra a biztosítás. Manapság már a nagyobb vállalatok, sőt az állami intézmények is kötnek biztosítást a dolgozókra. A Belügyminisztériumnak, több büntetés-végrehajtási intézetnek s a tűzoltóságnak is van baleset-biztosítása.

A biztosításokra nincs előre gyártott recept, hiszen minden cég másféle konstrukciót szeretne. A társaságok éppen ezért egyedi elbírálás után, egyedi szerződést kötnek. A biztosítók általában nem kérnek egészségügyi nyilatkozatot a leendő ügyfelekről, s orvosi vizsgálatra sem kötelezik őket. (Legfeljebb a kis létszámú cégektől, vagy abban az esetben, ha a néhány vagy éppen egy személyre szóló menedzserbiztosítás nagyon magas összegről szól.) A biztosítás – ha a munkáltató úgy akarja – az úgynevezett rettegett betegségekre és műtétekre is kiterjedhet. A biztosítás díja minden esetben attól függ, hogy a cégek hány dolgozóra kötnek szerződést, és milyen szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni.

Az életbiztosítási ág díjbevétele 1999. I.-2000. I. negyedév (ezer Ft)
Biztosítók

1999.
I. n.év

1999.
I-II. n.év

1999.
I-III. n.év

1999.
I-IV. n.év

2000.
I. n.év

ABN Amro Mébit

448 774

1 163 216

1 922 718

3 206 113

1 823 792

Ahico Első Amerikai-Magyar

614 230

1 188 509

1 803 760

2 772 339

779 242

Argosz

14 027

10 239

25 205

32 164

17 974

Atlasz

8 910

36 130

45 994

61 092

62 811

AXA-COLONIA

1 025 656

1 796 171

2 630 092

3 634 675

1 299 344

ÁB-Aegon

5 721 591

11 514 831

17 445 371

25 721 179

7 421 027

Európa GAN

152 996

272 172

410 047

565 469

142 209

Európai Utazási

0

0

0

0

0

Funeurópa

     

0

0

Grancia

2 558 944

5 106 181

8 543 160

12 637 120

4 735 982

Generali-Providencia

2 646 830

5 464 815

8 159 271

11 999 049

4 340 446

Grawe

205 538

476 700

732 894

1 306 723

315 623

Hermes

0

0

0

0

0

Hungária

1 916 715

4 409 931

7 286 103

10 019 407

2 840 969

K&H

25 271

54 264

89 429

159 447

84 491

Kódexpressz

   

1 543

4 151

0

Mehib

0

0

0

0

0

NN-Magyarországi

10 037 069

20 095 747

30 555 134

42 950 869

12 377 178

Signal

469 111

1 074 091

1 603 682

2 431 777

587 916

Union

386 240

765 609

1 142 173

1 531 333

410 711

Winterthur

75 401

208 746

518 480

1 166 273

987 678

Zürich

0

0

0

0

0

Összesen

26 307 302

53 637 352

82 915 056

120 199 179

38 227 393

Forrás: PSZÁF

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. október 1.) vegye figyelembe!