Átmeneti megőrzés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 29. számában (2000. szeptember 1.)

 

Az átmeneti megőrzés az új szabályozás értelmében a jogszabály erejénél fogva beáll a vám elé állított vámáru tekintetében mindaddig, amíg annak további vámjogi sorsa nem rendeződik. Ez a rendelkezés értelemszerűen csak a beléptetést követően vám elé állított vámárura vonatkozik.

Az átmeneti megőrzés helyszíne

Az átmeneti megőrzés helyszíneként megjelenik az átmeneti megőrzési raktár fogalma, amely lehet

  • a fuvarozó, a szállítmányozó cég, továbbá az engedélyezett címzett, valamint a vámkezelő helyet üzemeltető vámügynök – rendszeres tevékenysége keretében – telephelyére érkező, átmeneti megőrzés alá vont vámáru vámhatóság által engedélyezett tárolási helye (helyiség, terület),
  • az előzőekben foglaltakon kívül bármely – a vámérdek biztosításának szem előtt tartásával és a vámáru felett rendelkezésre jogosult kérésének figyelembevételével megállapított –, a vámhatóság által kijelölt tárolási hely, ahol lehetőség van a vámáruk átmeneti megőrzés alá vonására.

Nyilvántartás

Az első eset szerinti raktár engedélyese köteles részletes nyilvántartást vezetni a rakhelyén az ezen a jogcímen tárolt vámárukról.

A részletes nyilvántartás tartalma

A részletes nyilvántartásnak tartalmaznia kell

  • a feladó és a címzett adatait,
  • a vámáru azonosításához szükséges adatokat (kereskedelmi megnevezés, mennyiség, egyéb azonosítási jelek stb.), valamint
  • a vám elé állítás vámhivatali nyilvántartási tételszámát.

Határidők

Határidő-számítás

Az új szabályozás tartalmazza a határidő számításának a meghatározását, amelyet az összesítő bejelentés nyilvántartásba vételének napjától kell számítani, azonban az árunyilatkozat visszautasítása – eltekintve a hatósági engedély hiányától – nem befolyásolja azt.

Jogkövetkezmény

A Tv. a határidő lejártához jogkövetkezményként fűzi a vámhivatal azonnali intézkedését, a vámáru közvetlen vámfelügyeletéről ugyanakkor megfogalmazza, hogy a vámárut a vámhivatal is csak a korlátozó és tiltó rendelkezések figyelembevételével értékesítheti, melynél az értékesítés érdekében végzett engedélyezési vagy vizsgálati díj értékesítési költségnek minősül.

Az átmeneti megőrzőnek a vámhatóság zálogjogát megelőző zálogjoga esetén megnyílik a joga az üzleti szabályzatára vagy a fuvarozási szerződésre figyelemmel az átmeneti megőrzésre biztosított határidő lejárta előtt is a Tv. 11. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján történő intézkedésre.

Átmeneti megőrzési raktár

A reexpediálási tevékenység és az átviteli rendeltetésű vámárura vonatkozó szabályozás törvényi szinten jelenik meg. Új elem a már említett átmeneti megőrzési raktár, mely a 30 napon belüli esetekre korlátozódik. Azon túl a tárolás helyszíne nem változott, azaz az lehet közvámraktár, illetve raktározási célú vámszabad terület egyaránt.

Árunyilatkozat

Az átmeneti megőrzés alatt álló vámárura árunyilatkozatot adni – közvetett reexpediálás kivételével – csak a címzett teljes szállítmányára vonatkozóan lehet.

A raktár üzemeltetése

Az átmeneti megőrzési raktár üzemeltetését a területileg illetékes vámhivatalnak be kell jelenteni, és nyilatkozni kell arról, hogy a meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. A bejelentés vámhivatali nyilvántartásba vételével az engedélyt megadottnak kell tekinteni. A raktár üzemeltetésének feltétele a nyilvántartásba vételről szóló értesítés, amelynek kézhezvétele biztosítja az üzemeltetési jogot. A vám elé állítás során a nyilvántartásba vétel számára hivatkozni kell.

Kijelölt tárolási hely

További előírásként jelenik meg, hogy a kijelölt tárolási helyet és a vám biztosítására vonatkozó adatokat az összesítő bejelentésen – záradék formájában – fel kell tüntetni.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. szeptember 1.) vegye figyelembe!