A vámbiztosítéki rendszer címszavakban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 29. számában (2000. szeptember 1.)

Egyedi vámbiztosíték [Tv. 8. § (1) bekezdés]

a) Közvetlen vámfelügyelet alatt nem tartott vámárura

 • a forgalomba kerüléskor megállapítható vámteher összegére

b) Előfinanszírozott árura (tranzitegyezmény biztosítéka nyújt fedezetet)

 • a visszatérített vámteher és/ vagy kifizetett állami támogatás összegére

c) Ideiglenes vámértékkel belföldiesített vámárura

 • a vámteher különbözetének összegére

d) Adófelfüggesztéssel belföldiesített jövedéki termékre

 • a felfüggesztett jövedéki adó összegére

e) Adózatlan jövedéki termék kiviteli célú továbbításához (tranzitegyezmény biztosítéka nyújt fedezetet)

 • a meg nem fizetett forgalmi adók összegére

f) Jövedéki termék aktív feldolgozásához

 • felfüggesztő eljárásban a forgalomba kerüléskor megállapítható összeg
 • vám-visszatérítési eljárásban a forgalmi adók összegére

Tevékenységi vámbiztosíték [Tv. 8. § (4) bekezdés]

a) Gazdasági vámeljárások, vámszabad terület engedélyezéshez

 • Mértéke: a vámeljárás alatt álló vámáru vámterhének 8%-a
 • Kivétel: jövedéki termék, annál 100%
 • Kivétel: vámszabad területnél max. 120 millió, 2 év után max. 60 millió

b) Egyszerűsített vámeljárásokhoz (továbbítás, belf. vámáru kiv. ell.)

 • Mértéke: a vámeljárás alatt álló vámáru vámterhének 8%-a
 • Kivétel: ideiglenes kivitel, kiviteli ellenőrzés
 • Kivétel: árutovábbítás, belföldiesítés egyszerűsítettben halasztottnak

c) Kezességvállalási engedélyhez (csak bankgaranciában)

 • Mértéke: vámhivatal: 100, 500 E Ft (500 E Ft, 2500 E Ft vámteherig)
 • Mértéke: regionális: 1,5 M Ft (10 M Ft vámteherig)
 • Mértéke: országos: 20 M Ft (összeghatár nélküli, kivéve)
 • Kivétel: jövedéki termékek, vámérték-különbözet vámterhe, vámraktárhoz, vámszabad területhez nyújtott kezesség

d) Halasztott vámfizetési engedélyhez:

 • Mértéke: megelőző 12 hónap vámterhének 1/12-ed része, max. 200 M Ft
 • Mérséklés: 2 év után 4%, jövedéki terméknél 4%
 • Kivétel: jövedéki termék, annál 3/12-ed része, max. 400 M Ft
 • Kivétel: ideiglenes: havi több mint 10 M Ft, és ennek kétszerese, 1 x

e) Összevont árunyilatkozat adásához (normál eljárásban)

 • Mértéke: megelőző 12 hónap vámterhének 1/12-ed része

f) Összkezesség, átalánydíjas garanciajegy forgalmazása

 • Mértéke: tranzitegyezményben van meghatározva

Árutovábbítás vámeljárásban 10% vámtétellel

 • átviteli áru
 • belföldi rendeltetésű gyűjtőáru
 • nem kereskedelmi forgalomban

Kezességvállalási engedély adható, ha 12 hónapja

 • szállítmányozó
 • vámügynök
 • ezek szakmai szövetsége, érdek-képviseleti szervezet
 • és vámszempontból megbízható
 • fizetési kötelezettségéért bankgaranciát vállalt

Mentesség az egyedi vámbiztosíték alól [Tv. 9. § (1) bekezdés]

a) nemzetközi szerződés alapján

b) központi költségvetési szerv részére, kincstári finanszírozásban

c) lajstromozott külföldi szállítóeszközök

d) aktív feldolgozás + ideiglenes behozott munkaeszköz, minta, mintadarab

 • kivétel: jövedéki termék

e) továbbításban az igazoltan aktív feldolgozáshoz érkező

f) bíróság vagy más hatóság birtokába adott vámáru

g) árutovábbításban: vasúti, postai, hajózási, légi forgalomban

h) halasztott vámáruja: továbbításban, átmenetiben, vámfelügyelet mellettiben

i) vámraktárban a raktározás ideje alatt

j) engedélyezett átmeneti megőrzési raktárban tárolt vámáru

k) 6 hónapra ideiglenesen behozott gépjármű külföldinek + gépjármű útlevéllel

l) nemzetközi vámokmány

m) NATO-okmányokkal szállított áru/vámáru

n) védelmi célokra behozott vagy beküldött vámáru

Mentesség a tevékenységi vámbiztosíték alól [Tv. 9. § (2) bekezdés]

a) aktív-passzív és a vámfelügyelet melletti feldolgozás

b) minden egyszerűsített – könnyített módon engedélyezett –, ill. alakiság nélkül elvégezhető gazdasági vámeljárás

c) ideiglenes kivitel és áru kiviteli ellenőrzése egyszerűsített eljárásban

d) árutovábbítás, belföldiesítés egyszerűsített eljárásban halasztottnak

Megszűnik a vámbiztosíték indokoltsága [Tv. 10. § (2) bek.]

 • az áru/vámáru vámterhét megfizették
 • a további vámigazgatási eljárás során újra biztosították
 • a további vámigazgatási eljárás során más módon biztosították
 • az áru/vámáru vagy a tevékenység mentes a biztosíték alól
 • az árut/vámárut vagy a tevékenységet biztosítottnak kell tekinteni
 • az árut/vámárut vagy a tevékenységet biztosítani nem kell

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. szeptember 1.) vegye figyelembe!