Versengő kiadók

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 28. számában (2000. augusztus 1.)

A menedzserirodalom terén óriási a kínálat, igen éles a kiadók közötti verseny. A piacon elsősorban azok a cégek ismertek, amelyek hosszabb ideje foglalkoznak ilyen típusú szakkönyvek megjelentetésével. A kiadók tapasztalata szerint a gyakorló menedzserek számára meglehetősen nehéz olyan kiadványokat készíteni, amelyek valóban segítik mindennapi munkájukat, s egyben orientálják is őket. A szakkönyvek forgalmazásánál nem elhanyagolható szempont az sem, hogy bár a menedzserek nagyon fontos fogyasztók, de munkájukból adódóan kevés az idejük az olvasásra.

Személyre szabott kínálat

A Közgazdasági és Jogi Kiadó, Szervezett vezetésstratégia címmel 1995-ben indította útjára menedzsereknek szóló sorozatát – tudtuk meg dr. Török Hildától, a KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. főszerkesztőjétől. A sorozatot a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem vezetésszervezési tanszékének munkatársai készítették, s jelenleg nyolc – sikeres és kevésbé sikeres – kötetből áll. A sorozat legújabb, Stratégiai emberi erőforrás menedzsment című kötetét novemberben adták ki, a nyár elejére azonban teljesen elfogyott. A főszerkesztő asszony fogalmazása szerint ez utóbbi is azt példázza, hogy a kiadó szerzői általában ráéreznek a piac igényeire, könnyen és olvasmányosan írnak, s naprakészek a legfrissebb szakirodalomban. Honorálásuk egyedi, és mindig alku tárgyát képezi.

Török Hilda szerint a siker többnyire attól függ, hogy mennyire lehet felhasználni a könyveket az oktatásban, illetve hogy azok mennyire segítik a tanácsadó cégek munkáját. A gyakorló menedzserek számára ugyanakkor meglehetősen nehéz olyan kiadványokat készíteni, amelyek valóban nélkülözhetetlenek a mindennapi munkájukban, amelyek modelleket adnak, s egyúttal ténylegesen orientálják is őket.

A szerződésben többnyire nem rögzítik, hogy egy-egy könyvet hány példányban adnak ki. Ez üzleti titoknak számít, amint az is, hogy mennyi bevétele származott a kiadónak a szakkönyvek értékesítéséből. A KJK kiadványainak megtérülési ideje változó: a sikertől függően fél évtől akár több évig is terjedhet.

A kiadó célja, hogy a személyre szabott kínálattal, az úgynevezett one to one publishing módszer segítségével minél közelebb kerüljön a vevőkhöz, az olvasókhoz. A menedzsereknek szóló témákat továbbra is szeretnék megtartani, hiszen a szakkönyvkiadás a cég egyik fő profilja. A KJK ugyanakkor piaca bővítésére törekszik: a jövőben szeretne egyre erőteljesebben nyitni az üzletemberek, a tanácsadó cégek és az oktatás felé. Ennek érdekében új elektronikus szolgáltatásokat és termékeket (on-line, CD) is bevezettek. Az informatika és a cég komoly elektronikai felkészültsége lehetővé teszi, hogy ügyfeleik naponta hozzájussanak a legfrissebb információkhoz az üzleti és a jogi szakterületekről.

A szakemberek munkáját segítik a KJK-KERSZÖV gondozásában megjelenő CD-jogtárak is, amelyek a legkülönbözőbb témákat ölelik fel az adózástól a társadalombiztosításig. A CD-ket időről időre aktualizálják, az előfizetők pedig negyedévente megkapják a legújabb változatot. A kiadónál új honlap készül, amely szándékaik szerint több új tartalmi szolgáltatásnak is helyet ad majd, és hamarosan a kiadványajánlót is a www.kjk.hu címen találhatják meg az érdeklődők.

Igényesen, gyakorlatiasan

A menedzserirodalommal foglalkozó kiadók érzékelik, hogy óriási kínálat van a szakkönyvekből, igen éles a verseny – fogalmaz Bérczi Sándor, a Műszaki Könyvkiadó ügyvezető igazgatója. Mint mondja, a kiadók egy része többnyire általánosabb jellegű könyveket ad ki, főleg külföldi kiadványok fordításait jelenteti meg, míg mások inkább a szakma igényeire építenek, s nem feltétlenül törekszenek a gyorsaságra. A KJK után másodikként ez a kiadó vállalta hivatásszerűen a szakkönyvek kiadását. A kis példányszám és a magas költségek miatt azonban veszteséges lehet a szakkönyvkiadás, ha a szűk szakmai rétegnek szóló műveket az irodalmi könyvekhez hasonló áron próbálják értékesíteni – vélekedik az igazgató.

A rendszerváltozás után a műszaki szakemberek egy részéből menedzser lett. A menedzserek nagyon fontos könyvfogyasztók ugyan, de munkájuk természetéből adódóan nekik van a legkevesebb idejük az olvasásra. A kiadó az egyetemistákat is megcélozta, hiszen kiadványai elsősorban a tanulást szolgálják, nem a szórakoztatást vagy a felületes, gyors ismeretszerzést. A kiadóvállalat eleinte marketinggel kapcsolatos könyvekkel állt elő, s még most is piacvezetőnek számít ezek megjelentetésében.

Magyar és külföldi szerzők könyveit egyaránt megjelentetik, olyanokét, akik maguk is gyakorlati szakemberek vagy egyetemi oktatók. A cég legfontosabb törekvése, hogy megnyerje a legjobbakat a könyvírásra. Külföldi katalógusból csak akkor fordíttatnak, ha a szakma szerint olyan alapműről van szó, amit a hazai olvasóközönségnek is meg kell ismernie.

A kiadó marketingsorozata jelenleg kilenc könyvből áll, s az idén várhatóan négy újabb kiadvánnyal bővül. Az elméleti és gyakorlati szakembereknek, egyetemi, főiskolai hallgatóknak egyaránt hasznos és élvezetes olvasmányok a marketing különböző válfajait ölelik fel az európai marketingtől kezdve egészen az adatbázis-marketingig. Emellett a Magyar Minőség Társasággal együttműködve jelentet meg minőségmenedzsmentről szóló szakkönyveket. Ezek bemutatják a minőségügyi szabályozás összetettségét, azt, hogy a minőségügyi törvények, a hatósági engedélyezés és a vállalati minőségmenedzsment egységének milyen szerepe van a kiváló minőség elérésében, ez miként védi a fogyasztót, illetve a társadalmat. Piacfelmérések alapján a kiadó úgy döntött, hogy e témakörben a nyolc szakkönyv után továbbiakat is megjelentet a közeljövőben.

Az új technológiák bevezetése összetett folyamat, ami számos buktatót és csapdát rejt magában – ilyen feladattal lépten-nyomon meg kell birkóznia minden szervezetnek és vállalatnak, hiszen a fejlődés nem áll meg egyetlen szakterületen sem. A kiadó a technológiai váltások menedzseléséről szóló – eddig öt könyvből álló – sorozata ehhez kíván kézzelfogható segítséget nyújtani.

A kiadóvállalat munkáját külföldön is elismerik. Ezt bizonyítja az is, hogy számos – a nyugati szakembereket is lázba hozó – könyv kiadási jogát kapták meg. Magyarországon 1-2 ezer példányban adják ki a szakkönyveket, míg Nyugat-Európában az induló példányszám elérheti akár a 25 ezret is. Korábban évente 100, míg manapság 30-35 új szakkönyvvel jelenik meg a cég a standokon. A kiadó nevéhez évente mintegy 500 új kiadvány fűződik. Tavaly összesen 2,5 millió könyvet értékesítettek, ebből 70 ezret tettek ki a szakkönyvek. A társaság bevétele elérte az 1,2 milliárd forintot, a szakkönyvek értékesítéséből 150 millió forint származott. A könyvek ára függ a pályázatokon nyert támogatásoktól, a hirdetésektől, és befolyásolja a nagyon alacsonyan meghatározott nyereség is. A megtérülési idő a szakkönyvek esetében 2-3 év.

A kiadóvállalat legsikeresebb könyvei közül elsőként Philip Kotler: Marketingmenedzsment című műve emelhető ki. Bálint Julianna: Minőség – Tanuljunk és tanítsuk című könyve tavaly a Minőségügyi Szakirodalom Díját nyerte el. A sikerkönyvek négyezer példányban is megjelenhetnek, s ha elfogynak, akkor utánnyomás készül.

Elsők a diákok

Magyarországon az Aula Kiadó Kft. az elsők között készített multimédiás CD-t. Azóta többször adott ki CD-n szakirodalmat, ezek azonban nem saját fejlesztések voltak. A CD-készítés ugyanis nagy ráfordítást igényel – tudtuk meg dr. Halász Géza irodalmi vezetőtől. A Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem hivatalos kiadójának állandó vevőkörét érthető módon a diákság alkotja, ezért elsősorban az ő igényeiket próbálják meg kielégíteni. Az egyetemi jegyzeteken kívül matematikai és számítástechnikai alapkönyveket, nyelvkönyveket és közgazdasági szótárakat jelentetnek meg.

1997 óta összesen 150 kötet látott napvilágot a kiadó gondozásában. A tavalyi árbevétel elérte a 180 millió forintot. A kiadó az utánnyomásokkal együtt évente 40-50 új kiadvánnyal áll elő. A könyvek 40 százaléka társadalomtudományokkal, 60 százaléka pedig a gazdasággal foglalkozik. Az idén várhatóan 5-6, menedzsereknek szóló szakkönyvet adnak ki. Mivel nem tudnak nagy készletet felhalmozni, ezért egy-egy könyvből háromezer példánynál többet sohasem jelentetnek meg. A minimális példányszám ezer darab, a menedzsereknek szóló szakkönyvek kiadásának költségei egy-két év alatt térülnek meg.

A cég azért tudja elfogadható áron megjelentetni a szakkönyveket, mert a szerzőket – az egyetem legfelkészültebb oktatóit – viszonylag szerényen fizeti meg. A kiadó nem ívek után fizeti a honoráriumot, hanem a könyv fogyasztói árának meghatározott – többnyire 10-15 – százalékában állapodik meg a szerzővel. Legsikeresebb könyvüknek Bauer András-Berács József: Marketing, illetve Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című munkája számít. Ez utóbbit 1997-ben az Ecotéka szakkönyvpályázaton különdíjjal jutalmazták.

Könyvek tanfolyamokra

A Perfekt Rt. az első szakkönyvet 1998 tavaszán adta ki A globalizáció csapdája címmel, s azóta évente száz új kiadvánnyal jelenik meg. Tavaly 63 tankönyvet és 37 szakkönyvet, illetve egyéb jellegű kiadványt hozott forgalomba. Akik a cég tanfolyamaira járnak, azok többnyire szeretik a könyveinket is – mondta Jókai István oktatási igazgató. 1999-ben az eladott példányok száma elérte a 200 ezret, aminek 80-85 százalékát a tankönyvek tették ki.

A kiadványokból évente 10-15 szól kifejezetten a felsővezetőknek és a menedzsereknek. Minden szakkönyv legalább kétezer példányban jelenik meg, de a legsikeresebbekből 6-7 ezer darab is elfogy. A tankönyvek átlagos megtérülési ideje 30, a szakkönyveké 175-180 nap (ez utóbbi magyarországi kiadói átlaga 235 nap). A tankönyveket átlagosan 4-5 ezer példányban nyomják ki először, míg a szakkönyveket csak 2 ezerben.

Más kiadókhoz viszonyítva magasabb honoráriumot adnak. Három fizetési kategóriát állított fel a részvénytársaság: a megírt ívek után 20-30 ezer, 60-80 ezer, illetve 80 ezer forint fölött fizetnek, amit kiegészíthet az eladott példányok utáni 10 százalékos jutalék. A gazdasági tanácsadással és oktatással is foglalkozó cég tavalyi árbevétele meghaladta az 1,34 milliárd forintot. Ennek egyharmada származott könyvkiadásból, a fennmaradó rész pedig az oktatási tevékenységből.

Az elmúlt években egyre több vállalati felső- és középszintű vezetőt oktattak.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!