Kisvállalkozói hitelek

A tízmillió forintos keret jövőre megduplázódhat

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 28. számában (2000. augusztus 1.)

 

A magyar kormány és az Európai Unió képviselői – többéves vajúdás után – megállapodtak a mikrohitel 3 millió forintos összeghatárra emelésében. A kisvállalati kölcsönprogram keretében lehetőség van ezt 10 millió forintra kiegészíteni. Ennek megfelelően változnak a tavaly év végén életre hívott Budapest hitel feltételei is. Néhány pénzintézet új hitelkonstrukció elindítását jelentette be, ami jó jel a forrást kereső vállalkozások számára.

 

Az Európai Unió, a Gazdasági Minisztérium (GM) és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) illetékesei májusban aláírták a – vállalkozások által több éve várt – megállapodást, amelynek értelmében júliustól 3 millió forintra emelkedhetett a mikrohitel felső összeghatára a korábbi 1,3 millióról. A gazdaságfejlesztési célelőirányzatok között megjelent kisvállalati kölcsönprogram keretében ezt a hitelkeretet 10 millió forintra bővíthetik a kis- és középvállalkozások. A GM és az MVA előrejelzése szerint a második félévben mintegy kétezer mikrohitel folyósítása várható, összesen 4 milliárd forint értékben.

Azon túl, hogy a mikrohitel a jövőben 3 milliós plafonnal működik, a hiteligénylésre jogosult vállalkozások köre is bővül: eddig 8 millió forint, kereskedelmi cégek esetében pedig 10 millió forint volt a felső korlát, ami most 100 millió forintra emelkedett. Továbbra is azok a mikro- és kisvállalkozások igényelhetik, amelyek alkalmazottainak száma nem haladja meg a kilenc főt, és 25 százaléknál nem több bennük a külföldi tulajdonosok, illetve az előbbi feltételeket nem teljesítő szervezetek részesedése. Gépek, berendezések és egyéb állóeszközök vásárlására, illetve a felvett hitel 50 százalékáig forgóeszköz-finanszírozásra használhatók fel a mikrohitelprogram keretében felvett pénzek – ami szintén kedvezőbb arány a korábbi 30 százaléknál. Meglévő eszközök újakra cserélésére azonban nem használható fel ez a hitel. A konstrukció kamata a jegybanki alapkamattal azonos (a szerződés időpontjában 11 százalék). Futamideje 6 hónaptól 3 évig – forgóeszközfinanszírozása esetén 8 hónapig – terjedhet, a visszafizetés türelmi ideje pedig legfeljebb 6 hónap – forgóeszközhitel esetén 3 hónap – lehet. A hitelfelvevőnek legalább 20 százalék saját erővel, és az adósminősítéstől függően az összeg 110-170 százalékának megfelelő fedezettel kell rendelkeznie – e célra a hitelből vásárolt állóeszköz is felajánlható.

Mikrohitelprogram (db, ill. ezer Ft)
Évek HVK-k részére átutalt forrás (PHARE és GFC) Pályázatok Jóváhagyások Folyósítások
száma összege száma összege száma összege

1992

136 101

730

210 564

280

75 928

204

54 546

1993

298 500

1 990

676 286

961

323 459

688

208 137

1994

719 000

3 204

1 399 067

1 617

649 250

1 540

594 480

1995

833 000

4 426

2 361 669

2 608

1 307 034

2 238

1 025 318

1996

773 928

4 962

3 596 034

2 762

1 980 794

2 281

1 759 829

1997

730 000

3 763

3 329 148

2 732

2 289 676

2 454

2 218 269

1998

0

2 912

2 573 433

2 075

1 854 012

1 734

1 732 296

1999

0

2 288

2 281 209

1 750

1 768 980

1 523

1 604 614

Összesen

3 490 529

24 275

16 427 410

14 785

10 249 133

12 662

9 197 489

Kiegészítő forrás: a kisvállalati kölcsönprogram

A tervezett kisvállalati kölcsönprogram révén 10 millió forintra egészíthető ki a mikrohitel-konstrukcióban felvett pénz – vagyis a banki társfinanszírozás felső összege 7 millió forint. Utóbbinak kamata legfeljebb a jegybanki alapkamat 150 százaléka lehet, amiből 50 százalékot – helyesebben 50 százalékpontot – kamattámogatás formájában magára vállal a GM. Ez azt jelenti, hogy a mikrohitel és a kedvezményes banki hitel után is egységesen a jegybanki alapkamatot fizetik a vállalkozások. (Elvileg a jegybanki alapkamat 150 százalékánál kisebb kamatra is kölcsönözhet a hitelintézet, de a GM akkor csak annyi kamatot vállal magára, hogy a hitel felvevője a jegybanki alapkamatot fizesse.) A banki hitelhez a Hitelgarancia Rt. 90 százalékos készfizető kezességet vállal.

A kisvállalati kölcsön elsősorban a beruházási célokat támogatja, de legfeljebb 50 százalékáig forgóeszköz-finanszírozásra is felhasználható. A preferált hitelcélok közé tartozik a kisvállalati export bővítése, a belföldi turisztikai szolgáltatások, a kézművestevékenység fejlesztése, valamint a határon túli gazdasági együttműködés és a piacbővítéshez szükséges beruházás. Mindkét forrást a helyi vállalkozói központoknál (HVK) igényelhetik az érdeklődők. A hitelt utófinanszírozás formájában kapják meg, a benyújtott számlák alapján. (Ha a vállalkozásnak nincs annyi pénze, hogy előre kifizesse az adott beszerzés ellenértékét, akkor célszerű átutalásos számlát kérnie – amit ilyenkor a hitelt folyósító államkincstár egyenlít ki.)

A mikrohitel- és a hozzá kapcsolódó kisvállalati kölcsönprogramot lebonyolító bankot július elején a GM, illetve az MVA kiválasztotta. Mindkét pályázat nyertese a Postabank Rt. lett.

Háromról ötre Sajtóhírek, illetve a PHARE-ügyekben illetékes tárca nélküli miniszter néhány nyilatkozata értelmében elképzelhető, hogy 3 millió helyett 5 millió forintra emelkedik a mikrohitel felső határa, mert a jóváhagyott 2000. évi PHARE-program alapján több pénz jut a magyarországi vállalkozásfejlesztésre. Az MVA-tól származó értesüléseink szerint azonban az EU-val kötött szerződésben 3 millió forintos összeghatár szerepel, annak esetleges növelése újabb tárgyalásokat igényel – így nem valószínű, hogy ilyen lépésre még az idén sor kerülne. (Egyelőre azt sem tudhatjuk, hogy ha az MVA többletforrásokra pályázik a PHARE-keretből, akkor abból végül mennyit kap meg.) Tehát ma alapvető célnak az 5 millió forintos mikrohitel bevezetése tekinthető. Ennek megvalósulásakor – a gazdasági miniszter egyik nyilatkozata szerint – a mikrohitel és a kiegészítő banki kölcsön révén felvehető hitel együttes maximális összege 10 millióról 20 millió forintra emelkedne.

Budapesti hiteligazítás

A mikrohitel összeghatárát először 1997-ben, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) – az MVA országos hálózatának fővárosi tagja – emelte fel 3 millió forintra, kísérleti jelleggel. Majd tavaly év végén (mint arról lapunk is beszámolt) Budapest Vállalkozói Hitel néven új – 1,3 millió, 5 millió, illetve 7,5 millió forintos összeghatárral működő – háromszintű hitelprogramot indított a BVK, a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezettel karöltve. Július 1-jével – az országos rendszerhez illeszkedve – a Budapest hitel felső határa is 10 millió forintra emelkedik. Ez 3 millió forintos mikrohitelből és a takarékszövetkezet 7 millió forintos pénzpiaci hiteléből tevődik össze. A banki forrás kamata májusban 18 százalék volt.

E változtatásokhoz a BVK és a takarékszövetkezet együttműködési megállapodását is módosítani kellett – ám ez nem érinti a GM és az MVA által kiírt banki pályázat alakulását, hiszen arra csak az összes megyében fiókkal rendelkező hitelintézetek jelentkezhettek. (Valószínű, hogy a fővárosban a tendergyőztes bank, valamint a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet párhuzamosan végezheti a szóban forgó hitelek folyósítását. A Hitelgarancia Rt. kedvezményes díjú kezességvállalása e konstrukcióra is érvényes.) A Budapest hitel esetében szintén 100 millió forintra emelkedik az igénylő vállalkozások maximális megengedett forgalma, és az eszközértékre vonatkozó 2,5 millió forintos felső határ is megszűnik.

Mivel 2000 áprilisától a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítják a mikrohiteleket – két-három hónapos átfutási idővel –, ez a hitelezési folyamat további lassulásával fenyeget. Megoldásképpen a BVK és a Magyar Factor Rt. megállapodott a mikrohitelek faktorálási programjának kidolgozásáról, ami tulajdonképpen az állam által folyósítandó pénzek megelőlegezését jelenti. A tervezett faktoringszolgáltatás bevezetéséhez kezdeményezik egy államilag támogatott faktordíj és kamattámogatási rendszer kialakítását, amely a vállalkozások többletköltségeit kompenzálná.

A megújuló kölcsön folyósításának feltételei
A kölcsön összege legalább 1 millió – legfeljebb 9 millió 990 ezer forint
Futamideje legfeljebb 365 nap
Felhasználási cél tetszőleges; akár 100%-ban forgóeszköz-finanszírozásra is használható
Kamata az ügyfél hitelképességétől függően
Költsége 10 ezer forint hitelbírálati díj plusz 1,25% kezelési költség
Forrás: Postabank-Iposz

Tőkepótló hitelkonstrukció

Megújuló kölcsön névvel új hitelkonstrukciót indított a Postabank Rt. (PB), az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) pedig – a két szervezet együttműködési megállapodása alapján – országos hálózatával részt vesz a hitelezések előkészítésében. E konstrukció deklarált célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások alultőkésítettségén javítson, ugyanis kedvező hitelbírálat estén tetszőleges célokra fordítható – akár száz százalékban forgóeszköz-finanszírozásra is.

Mint Nagy Róbert, a PB cégvezető igazgatója elmondta, a kölcsön összege 1-10 millió forint között mozoghat, maximális futamideje egy év, kamata pedig az ügyfél hitelképességétől függően 16-20 százalék között mozog. A hitel a visszafizetés után két alkalommal, egy-egy évre megújítható. Igaz, hogy tőkét általában nem célszerű hitellel pótolni, de a hitelintézet addig is valamilyen átmeneti megoldást keresett, amíg a tőkehiány problémáját nem sikerül megnyugtató módon rendezni.

A folyósítás feltételei közé tartozik, hogy a vállalkozások PB-vel szembeni kötelezettségei a kért hitellel együtt nem haladhatják meg a 30 millió forintot, továbbá vállalniuk kell, hogy a hitel futamideje alatt kizárólagos számlavezetőjük e hitelintézet. (Elképzelhető, hogy utóbbi kötelezettséget feloldják azon településeken, ahol nincs Postabank-fiók. Kamatkedvezményben részesül, aki már legalább két éve ott vezeti vállalkozói számláját. A kért fedezet a hitelösszegnek kevesebb mint száz százaléka. A részletes feltételek és kondíciók a www.postabank.hu honlapon olvashatók.)

Az Iposz ipartestületei révén informálja a vállalkozásokat a bank szolgáltatásairól, tanácsadással segíti őket, biztosítja hitelkérelmük szakszerű elkészítését csekély díj fejében. Tevékenységük ezáltal egyfajta előszűrő lesz, ami csökkenti a hitelezés kockázatát – így az Iposz kedvező szakmai véleményével érkező vállalkozásoknak 0,25 százalékos kamatkedvezményt ad a hitelintézet. (A szövetség a hitelkérelem elkészítéséért és a szakmai vélemény kiadásáért 0,25 százalék, de maximum 10 ezer forint díjat számol fel, azaz az Iposz szolgáltatásai gyakorlatilag ingyenesek.) Tovább mérsékli a kockázatot a Hitelgarancia Rt. 90 százalékos kezességvállalása, amelyhez – a Gazdasági Minisztérium által biztosított – 50 százalékos díjtámogatás kapható.

Valamennyi kis- és középvállalkozás igénybe veheti az Iposz e szolgáltatásait – tájékoztatta lapunkat Kassai Róbert alelnök. Hangsúlyozta: a megújuló kölcsön révén növekszik a kis- és középvállalkozások esélye az exportmegrendelések teljesítésére, a közbeszerzési eljárásokban történő részvételre és egyebek mellett a multiknak történő beszállításra. Ezek gyakran 90-180 napos fizetési határidőkkel dolgoznak, így számos kisvállalkozás előtt zárt piacnak számítottak eddig.

Lapzártánk utáni időpontra ígérte a Postabank egy új jelzáloghitel piacra dobását, amely hároméves futamidőre, 17-18 százalékos kamattal ad majd forrásokat. (Vállalkozói kínálatukat a második félévben egy személygépkocsi-fedezetre nyújtott forgóeszközhitellel kívánják gazdagítani, az előbbi konstrukciónál körülbelül 1 százalékkal magasabb kamattal.) A Postabank idei üzleti terve 5 milliárd forint vállalkozói hitel kihelyezésével számol.

A mikrohitel kondícióinak főbb változásai
  2000. június 30-ig 2000. július 1-jétől
A hitel maximális összege 1,3 millió forint 3 millió forint, kisvállalati kölcsönnel 10 millió forint
Kamata 16% A mindenkori jegybanki alapkamat, jelenleg: 11%
Forgóeszköz-finanszírozásra fordítható része max. 30% max. 50%
Saját erő aránya legalább 10%  legalább 20%
A hitelfelvevő megengedett legnagyobb forgalma 8 millió forint, kereskedelmi cég esetén 10 millió forint 100 millió forint
Forrás: MVA, GM

Érdek-képviseleti vélemények

Mint Antalffy Gábor, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdek-képviseleti Szövetségének (KISOSZ) főtitkára elmondta, tagjaik körében nagy az érdeklődés a GM tavasszal kiírt pályázatai iránt. Mivel tőkét nem lehet hitellel pótolni, ezért egyetértenek azzal, hogy a tárca, az új konstrukciók kialakítása során, a kedvezményes hitelekről a vissza nem térítendő támogatásokra helyezte a hangsúlyt. Antalffy szerint csak a vállalkozásoknak meglehetős szűk köre képes a mikrohitel- és a kisvállalkozói kölcsönprogram 3 millió plusz 7 millió forintját felvenni, ezért a kettőt hasznos lenne szétválasztani egymástól. (Elsősorban azok képesek felvenni e hiteleket, akik oly jelentős saját forrással rendelkeznek, hogy nagy részüknek nem is lenne szüksége a hitelre.)

Szabó Ottó, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) forrásmenedzsere szerint, ha az emelt összeghatárú mikrohitel folyósítása a korábbinál gyorsabb lesz, akkor az új program sikerre számíthat. Kérdés, hogy a gyakorlatban miként sikerül megoldani a jogi biztosíték kérdését. A hirdetmény szerint a hitelből vásárolt (vásárlandó) beruházási eszközök is elfogadhatók fedezetként, ám kérdés, hogy ezeket a pénzt folyósító hitelintézet ténylegesen elfogadja-e. A gyakorlat szerint ugyanis a honi bankok hagyományosan ingatlanfedezetet kérnek. További kérdés, hogy az MVA 100 százaléknál kisebb fedezetigényre vonatkozó ígérete megvalósul-e majd, mert ha az ingatlant vagy beruházási eszközt például a piaci értékének feléért veszik figyelembe, az a gyakorlatban ugyanazt jelenti, mintha 200 százalékos fedezetet követelne meg az ügyféltől a hitelintézet.

A Postabank megújuló hitelét a BKIK forrásmenedzsere ígéretesnek értékeli, mert a forgóeszköz-finanszírozás hiányzott a vállalkozói források közül. A konstrukció sikere alapvetően attól függ, hogy a hitelező intézet valóban elkötelezte-e magát a források kihelyezését illetően. A Postabank pedig e tekintetben eltökéltnek tűnik, mert – korábban elveszített ügyfélkörének pótlása végett – nyitni kíván a vállalkozások felé.

Államilag támogatott hitelek

A központi költségvetés által támogatott kedvezményes vállalkozói hitelek közül a GM kamattámogatási konstrukciója az egyik legismertebb. Alapvetően feldolgozóipari, építőipari, műszaki kutatás-fejlesztési, számítástechnikai, franchise-rendszerű szolgáltatási, turisztikai vagy logisztikai beruházások megvalósításához vehető igénybe, de 30 százalék erejéig forgóeszköz-finanszírozásra is felhasználható. A legfeljebb 250 fős, maximálisan 4 milliárd forint nettó árbevétellel vagy 2,7 milliárd forint mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások igényelhetik. A támogatható hitelösszeg legfeljebb 100 millió forint lehet 4 év futamidővel, 2 év türelmi idő mellett – a kötelező saját forrás mértéke 25 százalék. A kamattámogatás mértéke az első két évben a mindenkori jegybanki alapkamat 40 százaléka, a harmadik és a negyedik évben pedig 30 százaléka. A Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Somogy és Békés megyéből érkező pályázatok az előbbinél 10 százalékponttal nagyobb kamattámogatást kaphatnak.

A kisvállalatok pénzügyi lízingjéhez kapcsolódó konstrukciót a legfeljebb 50 fős, maximum 700 millió forint nettó árbevételű vagy 500 millió forint mérlegfőösszegű vállalkozások igényelhetik. Olyan éven túli lejáratú pénzügyi lízinghez nyújtható a kamattámogatás – legfeljebb 4 éven át –, amelynek összege az adott naptári évben legfeljebb 30 millió forint. A kamattámogatás általános mértéke 30 százalék, amely bizonyos feldolgozóipari, számítástechnikai és műszaki kutatás-fejlesztési tevékenységek esetében a vásárlói, illetve a beszállítói szándéknyilatkozattal rendelkező vállalkozások esetében kiemelt, 50 százalékra emelkedhet. Az öt legelmaradottabb megye esetében további 10 százalékponttal megtoldható a támogatás. A minimálisan előírt saját erő 40 százalék.

Új elemként jelent meg az idén a háziorvosi praxis privatizációját segítő kamattámogatási pályázat, amely az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények gép-, műszer- és egyéb berendezésvásárlásához felvett hiteleihez igényelhető – a forgóeszköz-finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztési költség 30 százalékát. Futamideje legfeljebb öt év, két év türelmi idővel, s legalább 25 százalék saját forrás szükséges. Önkormányzattól vásárolt eszközök esetén a kamattámogatás mértéke 70 százalékról indul és évente 10-10 százalékkal csökken, majd 40 százalékon stabilizálódik. Nem önkormányzati berendezés vásárlásakor ennél 10 százalékponttal kisebb a támogatás.

A Pénzügyminisztérium által működtetett egyetlen visszatérítendő támogatás a felszámolási hitel- és kamattámogatási konstrukció. Akkor vehető igénybe, ha a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodók eszközeit – ingatlanokat, gépeket, műszaki berendezéseket, a személygépkocsin kívüli egyéb járműveket – hitel segítségével kívánják megvásárolni belföldi magánszemélyek vagy MRP-szervezet többségi tulajdonában lévő belföldi társaságok, illetve szövetkezetek. Előfeltétel, hogy egy hitelintézet finanszírozza az eszközvásárlást, az igénylő nem foglalkoztathat 300 főnél több embert, továbbá legalább 15 százalék saját forrással kell rendelkeznie. A hitel felső határa 100 millió forint, futamideje maximum 15 év 3 év türelmi idővel, de kamattámogatás legfeljebb 5 évig jár: az első évben a jegybanki alapkamat 70 százaléka, majd évente csökkenő mértékű.

Forrástérkép A GM – immár hagyományosan, az Industria szakvásár idejére – megjelentette a 2000. évi Forrástérképet, amely kézikönyv formájában ismerteti a jelenleg működő kedvezményes hitelkonstrukciókat, illetve a vissza nem térítendő támogatási lehetőségeket. A háromszáz oldalas kiadvány részletes információkat nyújt a GM, a Pénzügyminisztérium, az oktatási, a szociális és családügyi, a környezetvédelmi, a földművelésügyi tárca, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium által kiírt, költségvetési forrásokból támogatott programokról, pályázatokról. A kötet emellett tartalmazza a külföldi forrásokból finanszírozott kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókat is, továbbá bemutatja a vállalkozásfejlesztési szervezeteket és programokat. A kiadványhoz – amely ötezer példányban jelent meg – a minisztériumban, a vállalkozásfejlesztési szervezeteknél, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaságnál (ITD Hungary), illetve a gazdasági kamaráknál juthatnak hozzá az érdeklődők, díjmentesen. (A Forrástérképen tárolt információk a gazdasági tárca http://www.gm.hu/sme internetes honlapján, továbbá a GM kis- és középvállalkozás-fejlesztési főosztályán működő faxbank 235-4440-es számán is olvashatók.)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!