Egyéb statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 28. számában (2000. augusztus 1.)

A rövidítések jelentése:

M= módosított adatgyűjtés
Ú= új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Augusztus 6. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1761

Érintettek: települési önkormányzatok

Az érintetteknek évenként kétszer jelentést kell készíteniük a magánszálláshelyekről.
Augusztus 7. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1087 M

Érintettek: állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a 2000. augusztus 1-jén fennálló állatállományról.
Augusztus 8. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1255

Érintettek: a 100 ha vagy nagyobb erdőterülettel rendelkező gazdálkodók

Az érintetteknek erdővédelmi jelzőlapot kell készíteniük.
Augusztus 8. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1699

Érintettek: Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztárak Felügyelete

Az érintettnek jelentést kell tennie az összesített negyedéves pénzforgalmi kiadásairól, bevételeiről és befektetési, valamint likviditási állományok megtakarításairól.
Augusztus 8. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1738

Érintettek: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Az érintettnek jelentenie kell a részvényesek listáját és részesedésüket negyedévenként.
Augusztus 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1649 M

Érintettek: kijelölt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a gép- és eszközállományról.
Augusztus 11. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1650 M

Érintettek: kijelölt egyéni gazdaságok

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük az egyéni gazdaságok gép- és eszközállományáról.
Augusztus 11. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1089 M

Érintettek: kijelölt egyéni gazdaságok

Az érintetteknek jelentést kell tenniük az egyéni gazdaságok 2000. augusztus 1-jén fennálló állatállományáról.
Augusztus 15. Szociális statisztika
OSAP 1515 M

Érintettek: az Egészségbiztosítási Pénztárral (kirendeltségével) nevelési ellátást elszámoló családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a nevelési ellátásban részesülőkről gyermekszám szerinti részletezésben, a július havi állapot szerint.
Augusztus 17. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1084

Érintettek: földterülettel rendelkező valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a kalászos gabonák terméseredményéről
Augusztus 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1806

Érintettek: Pénzügyminisztérium

Az érintettnek negyedévenként jelentést kell készítenie a központi költségvetés pénzügyi követeléseiről és tartozásairól.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!