Do you speak "business"?

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 28. számában (2000. augusztus 1.)

Voltak, akik már több éve felismerték a fontosságát, vannak, akik csak a közelmúltban éreztek rá a jelentőségére, és lesznek olyanok, akik a jövőben csodálkoznak rá nélkülözhetetlenségére. Mindenesetre tény, hogy Magyarország európai uniós csatlakozására várva szinte napról napra nő a gazdasági nyelv oktatása iránti igény. Ahogy a magyar politikai és gazdasági élet fokozatosan igazodik az európai normákhoz, úgy válnak nélkülözhetetlenné a speciális szaknyelvi ismeretek. A szaknyelvi képzés a közép- és felsőoktatás mellett mind nagyobb teret nyer a felnőttképzésben is – és ez az "élethosszig tartó tanulás" jegyében mindenképpen említésre méltó.

Az üzleti élet nyelvei

Az üzleti életben szaknyelvi ismeretek, illetve az úgynevezett üzleti nyelv nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen lehet boldogulni. Csakúgy, mint a társalgási szinten, Európa üzleti életében is a legnagyobb szerepet az angol nyelv játssza. Ezért egy Magyarországon gyökeret eresztő cégnél elsősorban ennek a nyelvnek az ismerete számít. Ugyanakkor, mivel egyre több a francia, német, illetve osztrák vállalkozás és kereskedelmi partner, egyre fontosabb ezeknek a nyelveknek az elsajátítása is.

A német nyelv a közös Európa második legjelentősebb nyelve; az érintett tagországok jelenleg is küzdenek azért, hogy a németet – az angollal és a franciával egyenrangúan – a különféle uniós dokumentumok megjelentetésénél és a tanácskozásokon harmadik "munkanyelvként" használják. Nem hagyható figyelmen kívül – érvelnek a németek –, hogy Frankfurt Európa pénzügyi központja.

Magyarországon az elmúlt években mindinkább növekszik az érdeklődés a gazdasági német nyelv tanulása iránt. Igaz, elsősorban német és osztrák érdekeltségű vállalatok jelezték igényüket, hogy a hazánkban működő kulturális intézetek a cégekhez kihelyezett tanfolyamokkal készítsék fel a gazdasági szféra dolgozóit a német szaknyelv kifogástalan ismeretére.

A budapesti Goethe Intézet gazdasági német alapkurzusa a Német Népfőiskolák Szövetségével közösen kidolgozott, Zertifikat Deutsch für den Beruf vizsgájával zárható. Az ismeretanyag a magyar középfokú szintnek felel meg. A Goethe Intézet közgazdasági német nyelvvizsgájának anyagát a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara és a Carl-Duisberg Központok közösen alkották meg, ez a Goethe Intézet Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) vizsgájával egyenértékű.

A Goethe Intézetben évente majdnem ötven százalékkal nő a gazdasági németet tanulók száma, de mivel az alapkövetelmények teljesítése meglehetősen magas színvonalú nyelvismeretet feltételez, évente körülbelül csak százötvenen felelnek meg a gazdasági német nyelvvizsga (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) kívánalmainak. A PWD-vizsgákat a Goethe Intézet Magyarországon a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával közösen bonyolítja le.

Az Osztrák Kulturális Intézet 1991 óta működik hazánkban, s a gazdasági nyelv oktatásáról 1998 óta gondoskodik. Az Osztrák Szövetségi Kereskedelmi Kamarával közösen dolgozták ki a Diplom Wirtschaftssprache Deutsch nyelvvizsga ismeretanyagát, amely a Goethe Intézet vizsgájához hasonlóan magas szintű általános és szaknyelvi ismeretet feltételez. Gazdasági nyelvvizsgákat évente kétszer, szükség szerint háromszor tartanak az intézmények.

Az általános nyelvtanfolyamok mellett a fővárosi Francia Intézet kezdő, középhaladó és haladó szintű szaktanfolyamokat kínál hallgatói számára. Az intézet évente 4000 hallgatót fogad – az általános és a szaknyelvi kurzusokra összesen –, akiket több mint 40, francia és magyar anyanyelvű tanár tanít. A Francia Intézet üzleti, ügyintézői, valamint vendéglátó-ipari és idegenforgalmi területen szerződéses vállalati tanfolyamokat is szervez a fővárosi és a Budapest környéki cégeknek. Az EU-csatlakozási tárgyalásokhoz kapcsolódva 1997 óta folyik a magyar minisztériumok és intézmények dolgozóinak nyelvi képzése. Az intézet speciális felkészülési lehetőséget nyújt a francia, valamint a világgazdasági és társadalmi kérdések iránt érdeklődők számára. Itt megszerezhetők a Párizsi Kereskedelmi és Iparkamara bizonyítványai, amelyek egyre keresettebbek a külföldön működő francia vállalatok körében.
A 60 órás szaknyelvi tanfolyamok ára 30 ezer forint.

Minősített szinten

Magyarországon az utóbbi években rendkívül megnőtt a nyelviskolák száma. Többségük a fővárosban működik, de nem kevés a magas színvonalon oktató vidéki intézmény sem. Az alábbiakban a minősített nyelviskolák egy részének üzleti nyelvi képzéssel kapcsolatos kínálatában tallózunk, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Az 1991-ben alakult Ameropa Nyelviskola az elfoglalt vállalati szakemberek és vezetők oktatására szakosodott. Az iskola ügyfelei közé elsősorban nemzetközi cégek, bankok, magyar nagyvállalatok, államigazgatási intézmények tartoznak. Az iskolán belüli üzletinyelv-oktatásnak körülbelül 30 százalékát az úgynevezett business English teszi ki, a német és a francia iránt jóval kisebb az érdeklődés. Az általános üzletinyelv-oktatás mellett – igény szerint – speciális képzések (például humán erőforrás) is helyet kaphatnak – tájékoztatott Szegediné Sásádi Katalin iskolavezető.

A nyelviskolában a kiscsoportos (6-8 fős) tanulás mellett lehetőség van az egyéni nyelvtanulásra is. A tapasztalatok szerint az ide jelentkezők nyelvtudása a pre-intermediate (alapfoknál magasabb, középfoknál alacsonyabb) szintet éri el. A nyelvtanfolyamok ára a legtöbb esetben megegyezés kérdése, egy 45 perces tanóra díja 3-5 ezer forint között változik. A jelentkezők általában hetente kétszer két órát vesznek.

A Babilon Nyelvstúdió 16 éve működik a magánnyelvoktatásban. A lakossági, nyílt nyelvtanfolyamokon kívül 4-5 éve – az első igények megmutatkozása óta – tartanak kihelyezett, céges tanfolyamokat, elsősorban banki nyelvből, s egyre nagyobb igény mutatkozik a jogi és az államigazgatási szaknyelv oktatására is. A stúdió ügyfelei között multinacionális és kisebb cégek is megtalálhatók. A tanfolyamok ára általában 4 ezer forint óránként.

Bár a "koncepciózusabb" vállalatok 100-200 órát rendelnek meg, a legkitartóbbaknak mégis az egyszemélyes tanfolyamok résztvevői bizonyulnak – mutatott rá Babai Éva, a nyelvstúdió vezetője. Hozzátette: a magánszféra jó ideje jelen van az oktatás (így a nyelvtanítás) területén. Szerint itt lenne az ideje annak, hogy a szakma és a közvélemény egyaránt elfogadja azt a tényt: a magánnyelviskolák egyre jobban és sikeresebben teljesítik vállalt feladataikat. A Babilon Nyelvstúdió a Trinity College London vizsgaközpontja. A nyelvtanfolyamok írásbeli és szóbeli vizsgával zárulnak, igazodva a jelöltek nyelvi szintjéhez.

A Bell Iskolák Kft. a cambridge-i székhelyű Bell Education Trust magyarországi tagjaként 1990 elején alakult meg. Az iskola kezdettől fogva szervez olyan tanfolyamokat, amelyeken business English-t tanulhatnak a jelentkezők. A kurzusokat nyitott és vállalati formában egyaránt meghirdetik. Kezdetben a nyitott tanfolyamok iránt érdeklődtek többen, mára azonban sokkal jelentősebbé vált a vállalati keretek között zajló képzés. Napjainkban a 150-160 nyitott tanfolyamból csupán 10-20 csoportban tanítanak business English-t – összegezte a tapasztalatokat Tímár Eszter tanulmányi igazgató. A 42 órás (14 héten át heti 3 órás) nyitott üzleti nyelvtanfolyam ára 35 ezer forint, a vállalati kurzusoknál ez megegyezés szerint óránként 3200 és 4600 forint között változik.

Az International House (IH) 1984 óta szervez üzletinyelv-tanfolyamokat egyéni és csoportos formában, a legváltozatosabb szakterületeken: a titkárnőktől a technikusokon át egészen a vállalati felsővezetőkig ki-ki megtalálhatja a számára megfelelőt. Az óradíjak a képzés specializáltságától és az órák gyakoriságától függően 3-6 ezer forint között mozognak. A nyári kurzusokra a nyelviskola kedvezményeket kínál az érdeklődőknek. Az angol, a német és a francia nyelven kívül fokozódik az érdeklődés az olasz, az orosz és a magyar nyelvtanfolyamok, illetve az új Cambridge üzletinyelv-vizsgák iránt.

A tapasztalatok szerint növekszik a kereslet a célirányos, intenzív képzési formák iránt. A korábban is népszerű, de kevesek számára elérhető külföldi tanfolyamok mellett népszerűek a bentlakásos és kiscsoportos kurzusok, amiket elsősorban elfoglalt üzletemberek vesznek igénybe. Ezekre specializálódott az IH egri iskolája. Az angol mellett a másik leggyakrabban kért nyelv a magyar, amelyen az ország különböző pontjain működő külföldi cégek vezetői vesznek részt – tájékoztatott Rozgonyi Zoltán iskolavezető.

Vidéki lehetőségek

A kecskeméti Coventry House Nyelviskola, amely 1989-ben kisvállalkozásként indult, 1996-tól a Trinity College London, 1999-től pedig a német ÖSD vizsgaközpontjaként is működik. Ügyfeleinek skálája mára igen szélessé vált: az óvodáscsoportoktól az egyéni hallgatókon át a nemzetközi cégekig terjed. Üzletinyelv-kurzusokat 5-6 éve szerveznek, igazodva a folyamatosan változó tananyaghoz és a magasabb követelményekhez. A szaknyelvek közül az iskola kiemelten kezeli a banki, az orvosi, a jogi, a katonai és a titkárnői szaknyelveket. A tanfolyamok minden esetben testre (egyénre) és igényre szabottak – mondta Berényiné Sáfrán Éva iskolavezető.

Nagyon hatékonyak a bentlakásos szuperintenzív tanfolyamok, amelyeket a hagyományos nyelvi kurzusok mellett az üzletinyelv-tanfolyamok esetében is alkalmaznak. Ezeket azoknak ajánlják, akik elfoglaltságuk miatt nehezen szakadnak ki a hétköznapok rutinjából. Az üzleti szakkifejezések elsajátítása mellett a közös programokon alkalom nyílik a mindennapi társalgási nyelv gyakorlására, fejlesztésére is. Az iskola elsősorban a helyi és a regionális igények kielégítésére törekszik, ám a bentlakásos tanfolyamok iránt sokan érdeklődnek a fővárosból is. Az egyéni kurzusok ára 2-3 ezer forint óránként. Csoportos foglalkozások esetén kevesebb, körülbelül 600 forint. A szaknyelvi képzésen részt vevők vizsgával zárják tanulmányaikat.

Ugyancsak a helyi és a regionális igényekre "szakosodott" az 1995 óta működő egri Langwest Nyelvstúdió, mint a Trinity College London nyitott vizsgaközpontja. A stúdió által szervezett szakmai- és üzletinyelv-tanfolyamok kiterjednek az üzleti kapcsolatokban előforduló helyzetek megismerésére és a leggyakoribb témakörökre (tárgyalás, üzleti levelezés, telefonbeszélgetés, export-import ügyletek, pénzügyi tranzakciók, munkahelyi viselkedés).

Dányi Lászlóné szerint az országnak ebben a részében is elsősorban a vállalatok igénylik az ilyen kurzusokat. A legtöbben valamivel a középfok alatti szinten tanulják az üzleti szakkifejezéseket, a nyelvet. Mindemellett vannak olyanok is, akik komoly nyelvi képzésben szeretnének részesülni. Természetesen a Langwest kínálatából is az üzleti angol a legkelendőbb. A vállalati üzletinyelv-tanfolyamok ára – mint ahogy azok hossza, időtartama is – változó, megegyezéstől függ.

A fővároshoz közeli gödöllői ILI (International Languages Institute) Nemzetközi Nyelvek Intézetében a British Council és a London Chamber of Commerce and Industry (a Londoni Kereskedelmi és Iparkamara, LCCI) szervezésében az idén nyáron két alkalommal tartanak egyhetes továbbképzést – LCCI CertTEB-et – olyan nyelvtanároknak, akik a jövőben készek üzleti angolt tanítani.

Az ILI angol-magyar kft. 1995-ben alakult. Fő profilja az általános nyelvoktatás mellett az üzleti és az ügyfélorientált szaknyelv oktatása. Az ILI, mint az LCCI egyetlen tanártovábbképző központja a régióban, mind általános, mind üzleti nyelvből rendszeresen szervez nemzetközi szintű nyelvtanár-továbbképző kurzusokat. Szervezés alatt áll a Trinity College London tanártovábbképző programjainak beindítása is üzleti és általános nyelvből. Az ILI nemzetközi nyelvvizsgaközpontként szintén a Trinity College London regisztrált vizsgaközpontja.

Más módon

Nyelvet tanulni – függetlenül attól, hogy társalgási vagy üzleti, angol, német vagy francia – nem csak élőben lehet. Ma már a legkorszerűbb technikai újításoknak köszönhetően a számítógép és/vagy az internet segítségével, virtuális környezetben is elsajátíthatók a nyelvtani és társalgási szabályok.

A Premiere Training Company Magyarország Kft. 1991-ben jött létre, és a kezdetektől multimédia oktatóprogramok terjesztésével és gyakorlati felhasználásával foglalkozik. Oktatóközpontjuk az interaktív videózásra (képlemezjátszó és számítógép kombinációjára) épül. A vállalat az elmúlt években számos egyetemen, főiskolán és vállalkozásnál hozott létre központokat, egyre korszerűbb technikával.

A cég profilját egyértelműen az angol nyelv oktatása határozza meg: a társalgási nyelv tanítása mellett az üzleti angol több változatát kínálja. A Business English Activities 1-6 a Duna TV-n is sugárzott BBC Starting Business English interaktív CD-ROM változata. Elsősorban azoknak ajánlott, akiknek az angolra mint munkanyelvre van szükségük. A Business Talk (középhaladó szintű) programmal a "tanuló" egymaga sajátíthatja el az angol nyelvű üzleti párbeszédek szókincsét és általános fordulatait. Ugyancsak a középhaladóknak készült a Functioning in Business elnevezésű program. (A CD-ROM-okról további információk a www.premiere.hu oldalon találhatóak.)

Az újítások ellenére sem szabad elfelejteni, hogy a gép(ek) és a háló(zat) nem pótolhatja igazán a könyvet, vagy – éppen a nyelvtanulás terén – az élő, személyes kapcsolat előnyeit. A kor vívmányait tudnunk kell fel- és kihasználni, de soha nem szabad megfeledkeznünk a hagyományos módszerekről, és azok idő által igazolt eredményeiről.

Szakmai tömörülés A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) többéves előkészítés után 1992-ben alakult meg a British Council és a United States Information Service támogatásával. Alapítói és tagjai olyan nyelviskolák, amelyek elkötelezettek a korszerű, magas színvonalú nyelvoktatás ügye mellett. Az egyesület a mind magasabb szintű minőségi tevékenységre törekszik – kétlépcsős formában. Az egyesületi tagság feltétele a megbízható, iskolaszerű működés. Még szigorúbb szakmai elvárásoknak kell megfelelniük a Minősített és Ajánlott Nyelviskola cím viselőinek. A NYESZE által felállított minősítési rendszer évek óta ismert és elismert a nyelvtanítás területén dolgozó szakemberek körében. Az első minősítési eljárást 1993 márciusában végezték el. Az eredeti koncepció helyességét igazolja, hogy az eltelt idő során csak kisebb módosításokra volt szükség. A Minősített és Ajánlott Nyelviskola cím két évig érvényes. Az egyesületről és a minősített nyelviskolákról a www.nyelviskola.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. augusztus 1.) vegye figyelembe!