Felosztott lakásbiztosítási piac

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 27. számában (2000. július 1.)

Magyarországon nagyjából 4 millió lakás található, 2,5 milliót biztosítottak. Az arány vidéken alacsonyabb, és Budapesten, valamint a nagyvárosokban magasabb. Amikor az Állami Biztosítóból (ÁB) 1986-ban kivált a Hungária Biztosító, az ÁB-nál maradtak a lakásbiztosítások, így most is az ÁB-Aegon rendelkezik az állomány több mint felével. Az 1999-ben befolyt 25 milliárd forintos díjbevétel több mint 95 százalékán az Aegonon kívül három nagy szereplő osztozott: a Hungária, a Generali-Providencia és az OTP Garancia. A díjbevétel majdnem felét szintén az ÁB-Aegon mondhatta magáénak, valamivel több mint ötödét a Hungária, a Generali-Providencia 15 százalék körül részesült a díjakból, a maradék jórészt a Garanciáé; a többi szereplő (Axa-Colonia, Signal, Atlasz stb.) részesedése elenyésző, összesen néhány százalék. Ha az állományokat tekintjük, a kép nagyon hasonló, azzal a különbséggel, hogy a Garancia valamivel több szerződést kötött, mint a Generali-Providencia.

Aligha állíthatnánk, hogy bármi felbolygatta ezt a piacot az utóbbi időben. Még az ingatlanárak közelmúltban tapasztalható rendkívüli emelkedése sem gyakorolt semmilyen hatást a szegmensre, ugyanis a biztosítási összeg alapja nem a forgalmi, hanem az újraépítési érték. A lakásbiztosítási piacot stagnálás jellemezte. A négy nagy szereplő közül egyedül a Generali tudhat be folyamatos, 1-2 százalékos reálértéken mért növekedést. A társaságok ezért megújítják termékeiket, vagy újabb szolgáltatásokkal igyekeznek vonzóbbá tenni a már meglévőket.

Kiegészítő biztosítások

A lakásbiztosítások meghatározott kockázatokat fednek le, amelyeknek a körét külön díj ellenében a kiegészítő biztosításokkal lehet a kívánt mértékben kiterjeszteni. Az alapbiztosítások a tűz- és elemi károkon túl manapság egyre több eseményt foglalnak magukban. A Generali-Providencia és a Hungária esetében fedezetet nyújtanak vezetékesvíz-kárra és az üvegtörésből eredő kárra is. A Hungária új Otthonbiztosítás alapcsomagja tartalmazza a betöréses lopás, rablás és az épületrongálás következtében keletkezett károknak, illetve a zárcsere költségeinek a térítését. A Generali-Providencia Házőrző biztosításának Bázis csomagja felelősségbiztosítási elemet is tartalmaz.

A kiegészítő biztosítások feltétele az alapbiztosítás megléte. Egy-egy szerződés keretén belül kerül sor a díjmeghatározásokra, és egyidejűleg történik az indexálás is. Külön díj ellenében a nem standard üvegezést és a betöréses lopásból, rablásból eredő károkat is lehet biztosítani. A Generali Providencia már említett Házőrző biztosításának Ideál és Optimál csomagjában a betöréses kockázatok a kockázatviselés helyén kívül – pl. utcán – történő rablásra, vandalizmusból, rongálásból eredő károkra, valamint – adott értékhatárig – készpénz biztosítására is kiterjednek. A Hungária Otthonbiztosításához köthető kiegészítő a tető szigetelésének sérülése következtében beszivárgó csapadékvíz okozta károkra is.

Előre vásárolt jogvédelem

A vagyonbiztosítást felelősségbiztosításokkal is ki lehet egészíteni. Ezek megtérítik azokat a személysérüléses vagy dologi károkat, amelyekért a biztosított felelőssége alapján kártérítéssel tartozik. Az ÁB-Aegon Családi biztosításához kapcsolódó, a felelősségbiztosítással együtt köthető vállalkozói felelősségbiztosítás a vállalkozási tevékenységet folytató ügyfelek által szerződésen kívül okozott károkra nyújt fedezetet.

A Generali-Providencia Házőrző biztosításának Optimál módozatához köthető családi jogvédelem biztosítás a díj ellenében viseli a jogi eljárások költségeit, és a biztosított jogi érdekeinek védelméhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, mint például a biztosított kára megtérülésének elősegítése peren kívül vagy peres eljárás során, valamint a biztosított képviselete és védelme polgári, büntető-, közigazgatási vagy más eljárás esetén.

Egy-egy biztosítás megkötésekor érdemes figyelmesen elolvasni a feltételek között a mentességeket, ebből a listából kiderül, mikor mentesül mégis valamely biztosítási esemény kapcsán a biztosítótársaság a szolgáltatási kötelezettsége alól.

Biztosítási buktatók

A biztosítási összeget célszerű a vagyontárgyak utánpótlási vagy új értéke alapján meghatározni. Az épület bővítésével, fejlesztésével, nagyobb értékű ingatlan vásárlásával utólag is alulbiztosítás alakulhat ki, időnként ajánlatos a változásokat a biztosítási szerződésben is rögzíteni. Az ÁB-Aegonnál például javasolt biztosítási összeget ajánlanak: amennyiben az ügyfél ezt elfogadja, nem alkalmaznak aránylagos térítést, a szolgáltatás felső határa így a meghatározott biztosítási összeg.

Léteznek a biztosított vagyontárgyak köréből kizárt eszközök, amelyekre a biztosítás nem nyújt fedezetet. Ezeket érdemes a biztosítási szerződés feltételeiben megnézni, ugyanis – noha sok minden teljesen megegyezik a különböző társaságok esetében – előfordulnak eltérések pl. a készpénz, értékpapír stb. kezelésében.

A vagyonbiztosítások díját a biztosítási összeg alapján állapítják meg, a kiegészítő biztosítások többnyire fix díjasok. A díjat különböző rendszerességgel (egyszeri vagy évente, fél-, negyedévente, havonta) lehet fizetni. A fentiektől függően különböző kedvezményekben részesülhetünk. Az ÁB-Aegonnál kármentesítési kedvezményt is alkalmaznak, ami a gépjármű-felelősségbiztosítások bónuszához hasonlítható: amennyiben egy biztosításra nem történik kifizetés egy adott évben, a biztosító 15 százalékig terjedő kedvezményben részesítheti az ügyfelet.

Mestervonal

A kárbejelentés történhet telefonon, faxon, személyesen, levélben, illetve a Generali-Providenciánál próbaképpen interneten is. A kárbejelentések egyszerűsítésére a Generali-Providencia most indított új szolgáltatást, az úgynevezett Mestervonalat. Ez a nap 24 órájában hívható telefonszám, amelyen a kárbejelentésen túl egyéb szolgáltatások is elérhetők. Ha valamilyen káresemény kapcsán víz-, gáz-, fűtés- vagy villanyszerelőre, duguláselhárítóra, zárjavítóra vagy üvegesre van szükség, akkor a biztosító megszervezi a vele kapcsolatban álló iparos lehető leggyorsabb kiszállását a helyszínre és a munkák elvégzését. Mindezért vészhelyzetben nem számít fel külön díjat, sőt, a munkadíj és az anyagköltségek egy részét átvállalja még akkor is, ha az esemény nem tartozott a szerződésben lefedett kockázatokból eredő káresemények közé.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 1.) vegye figyelembe!