Életbiztosítás befektetéssel

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 27. számában (2000. július 1.)

Magyarországon az életbiztosítási szféra egyik legfontosabb termékkategóriája a befektetéshez kötött életbiztosítások (unit linked) köre. Az első hazai termék megjelenése óta eltelt három év alatt jó néhány cég dobta piacra az ilyetén igények kielégítésére alkalmas termékét. Új és újabb lehetőségeket kínálnak az ügyfeleknek, díjbevételeik aránya pedig az egyébként is lendületesen növekvő életbiztosítási piacon belül egyre nagyobb.

A magyar befektető érzékelhetően előnyben részesíti ezt a – pénzének elhelyezésébe beleszólást engedő – biztosítási formát, a magasabb hozamok reményében szívesen átvállalja az ezzel járó nagyobb pénzügyi kockázatot. A különböző cégek esetében némileg eltérőek a tapasztalatok, a módozat sikerét azonban sehol sem vitatják, az e termékekből származó díjak aránya a teljes bevételből mindenhol meghaladja a 25 százalékot.

A termék népszerűsége még határozottabban megmutatkozik, ha az új értékesítéseken belüli arányokat vesszük górcső alá. Az ÁB-Aegon esetében például ma már az új eladások 90 százaléka vagy konkrétan unit linked termék, vagy olyan szerződés, amely lehetőségként felkínálja a befektetések variálhatóságát. Ezt a lehetőséget az ügyfelek túlnyomó többsége ki is használja – mondta Kollár Gabriella, az ÁB lakossági divíziójának termékmenedzsere. Az ÁB folyamatosan bővülő Euro-2000 termékcsaládja a lakosság széles rétegeit célozza meg, megoldást kínálva szinte minden biztosítási igényre.

Tetszés szerint formálható

A befektetési lehetőséget is nyújtó alapbiztosítások tetszőlegesen bővíthetők a védelmet kiterjesztő kiegészítő biztosításokkal, például életbiztosítással és a rokkantsági díjátvállalásra szóló kiegészítő betegségbiztosítással. A befektetés variálhatóságát az ÁB-Aegon Rt.-nél a cég által működtetett unit linked eszközalapok szavatolják. A befektetési modul előre elkészített befektetési összetételeket – hét különböző kockázati szintű portfóliót – ajánl, amelyek a magyar és külföldi államkötvény- és részvényeszközalapokat különböző arányokban tartalmazzák. Ez a konstrukció az ügyfelek számára megkönnyíti az eszközalapok közötti választást. Az Euro-2000 termékcsaládot 1999 áprilisában vezették be, s bár az életbiztosítások a hosszabb távú befektetésekre alapoznak, az azóta eltelt időszak hozamai is rendkívül kedvezően alakultak.

Kuruc Péter, az ÁB-Aegon életdivíziójának ügyfélkapcsolatokért és termékfejlesztésért felelős vezetője szerint a legnagyobb különbség köztük és a konkurens biztosítók között az, hogy a divízió nemcsak egy unit linked termékkel van jelen a piacon, hanem – az ÁB lakossági divíziójához hasonlóan – teljes unit linked termékcsaláddal.

A havi, illetve éves díjfizetésű szerződéseknél a konstrukció biztosítási funkciója dominál, mivel ezek a szerződések a különböző kiegészítő biztosítások alkalmazásával (egészség-, élet- és baleset-biztosítások) személyre szabott, komplex védelmet alakíthatnak ki. A kedvezőbb költségszerkezetű, egyszeri díjfizetésű biztosításokat azonban az Aegon életdivíziójának ügyfelei egyértelműen befektetésként kezelik. Itt jellemzőbb, hogy – főként a könnyen követhető magyar tőzsde mozgásaira reagálva – az ügyfelek megtakarításaikat gyakran átcsoportosítják az eszközalapok között.

A tavaly nyáron indított nemzetközi alapok közül főként a részvény vált gyorsan népszerűvé, amely az év második félévében kiemelkedő, 47 százalékos éves hozamot ért el. A befektetési eredményekkel kapcsolatban Kuruc Péter elmondta, hogy e rövid időszak teljesítményét óvatosan kell értékelni, hiszen befektetési szakembereik úgy alakítják ki a portfóliókat, hogy azok hosszabb távon – tíz-tizenöt év alatt, a biztosítások tartamához igazodva – érjenek el optimális hozamot. Esetükben ez fontos stratégiai döntés, más cégek más időtávra is tervezhetnek, ami lényegesen befolyásolhatja a rövid távú relatív hozamokat.

Hosszú távon éri meg

Az ügyfelek általában nyomon követik a pénzügyi piacok helyzetét. Különösen a magyar részvényalapba fektetők reagálnak gyorsan az őket érintő változásokra – osztotta meg tapasztalatait Hideg Miklós, a Hungária Biztosító ügyvezető igazgatója. A BÉT részvényárfolyamainak emelkedésekor az eseti befizetések száma és mértéke többnyire megugrik.

A biztosítóknál általában azok az alapok igazán népszerűek, amelyekben versenytársaiktól különböznek, illetve indításuk idején különböztek. Példaként említhető itt az ABN Amro nemzetközi részvényalapja – amelyhez hasonlót jelenleg már több cég működtet, indítása idején azonban kiugróan népszerű volt -, a Garancia tőkefedezeti, valamint a Hungária befektetésijegy-alapja. A befektetők nagyobb érdeklődést mutattak ezen egyedi alapok, mint az összes biztosítónál általánosan létező kötvény-, illetve részvényalapok iránt.

A befektetéshez kötött életbiztosítást választó ügyfelek más-más céllal vásárolják a terméket. Marczi Erika, a Hungária Biztosító ügyvezetőigazgató-helyettese elmondta, hogy a szerződést kötők nagy része a tavalyelőtti piacra lépés idején jól láthatóan csupán befektetési formaként kezelte a terméket. Sokan csak az előírt minimális tartamra kötötték meg a szerződést, pedig így elestek az adókedvezmény igénybevételének lehetőségétől. A rövid távú befektetői szemléletre utalt az is, hogy az ügyfelek többsége a haláleseti összeget a lehetséges minimális szinten tartotta. A helyzet azóta érezhetően módosult, az elmúlt fél év során az ilyen típusú biztosítások átlagtartama jelentősen megnőtt, és bár a kiegészítő biztosításokat még mindig csupán csekély mértékben igénylik, valószínűsíthető, hogy a tendencia tovább folytatódik, a termék később akár az időskori öngondoskodás eszközeként is szerepet kaphat.

Kedvezőbb adózás

A befektetési alapokkal szemben – a biztosítási funkció meglétén kívül – a Hungária szakembere előnynek érzi a biztosítók esetében a kiterjedtebb információszolgáltatást, a könnyű mozgást az alapok között. Az adótörvények 1999. évi módosítása óta a befektetett egységek részleges visszaváltásának lehetőségei is kedvezőbbé váltak. A korábbi szabályok szerint az ügyfélnek részleges visszavásárlás esetén is be kellett fizetnie az ilyen célra igénybe vett adókedvezményét, jelenleg ezt csak akkor kell megtennie, ha a biztosítónál befektetett pénze kisebb mértékűre csökken, mint ami az igénybe vett adókedvezményre jogosítaná. Vagyis azokat az eseti díjakat, amelyekre nem vettek igénybe adókedvezményt, retorzió nélkül mozgathatják. A Hungária értékesítési adatai alapján elmondható az is, hogy a unit linked típusú szerződést vásárlók általában a biztosító magasabb jövedelmű ügyfelei közül származnak.

Mások a benyomásai Szabó Józsefnek, az N-N vezető aktuáriusának. Elmondása szerint az ő ügyfeleik hosszú távon gondolkodnak, nagyobb hangsúlyt kap a termék biztosítási funkciója, és komoly előnynek érzi a befektetési alapokkal szemben a legalább tízéves tartamú szerződések esetén igénybe vehető adókedvezményt. Az idei év újdonsága az N-N-nél az egyszeri díjas módozat megjelentetése, melynek fő erejét a költséghatékonyságában látják, így még inkább alkalmas lehet a megtakarítási funkció ellátására.

A befektetéshez kötött életbiztosítási termékek elterjedése szinte egy időben zajlott az internet magyarországi térhódításának erősödésével. A honlappal rendelkező biztosítótársaságok általában kihasználják az új lehetőséget az ügyfelek tájékoztatására, emellett itt is minél szélesebb körben próbálnak szolgáltatásokat nyújtani. A unit linked típusú biztosítások esetében lényegesen értékesebbek a világháló kínálta lehetőségek, hiszen itt az ügyfelek számára sokkal fontosabb a naprakész tájékoztatás, gondoljunk csak az alapok közötti váltásra.

A piacon egyedülálló kezdeményezés az ÁB-Aegon által az idén márciusban indított Netpersely elnevezésű termék, amelyet Magyarországon elsőként, kizárólag interneten keresztül értékesít. A biztosítási módozat havi rendszeres megtakarítás, amelynek tartama 3-5 évig terjed, és a megtakarításon felül tartalmaz egy negyedmillió forintos, baleseti halál esetére szóló életbiztosítást. Az ügyfél egyéni portfólióját 5 különböző eszközalap kombinálásával alakíthatja ki, saját kockázatviselési szintjének megfelelően. A hagyományos biztosítási termékekkel szemben nagy előnye, hogy nincs kezdeti költséglevonás, és hogy rugalmassága révén bármikor – minimális költséglevonás után – visszavásárolható, azaz meghatározott időn belül sem kell komoly anyagi veszteséggel számolniuk az ügyfeleknek.

Újabb konstrukciók

A unit linked termékkel frissen piacra lépettek közül a K&H Életbiztosító Rt. némileg egyedi helyzetben van, hiszen a társaságok közül itt érzékelhető leginkább, hogy egy bank leányvállalataként üzemelnek. Biczók Orsolya marketingkoordinátor elmondása szerint ez a kapcsolat komoly előnyöket rejt magában. Cégük kizárólag a Kereskedelmi és Hitelbank fiókjaiban árusítja termékeit, ügynököket nem alkalmaznak, így költségeiket lényegesen alacsonyabban tudják tartani. Nincs kezdeti költség, nem különböztetnek meg vételi és eladási árfolyamot, és visszavásárlás esetén is mindig a teljes egyenlegnek megfelelő összeget kapja kézhez az ügyfél. A lejárat előtti visszaváltás költsége egyszeri fix összeg, szemben az általában alkalmazott egyenlegarányos levonással.

Tapasztalataik szerint terméküket inkább befektetési formaként kezelik, de ezt a szemléletet ők is támogatják, a módozatot igyekeztek minél áttekinthetőbbé, az ügyfelek számára könnyen kezelhetővé alakítani. A garantált haláleseti összeget például viszonylag alacsony szinten tartják, megállapításánál komolyabb kockázatelbírálást nem alkalmaznak, itt az ügyfélnek csupán három kérdést kell megválaszolnia, amelyek alapján a biztosító eldönti, hogy a kockázat vállalható-e, illetve mekkora kockázati összeget tudnak felajánlani. Az ügyfelek között némi eltérés így is tapasztalható. A családosok, illetve azok, akik úgy érzik, haláluk anyagi terhet jelent a hátramaradottakra, általában itt is magasabb kockázati összegre szerződnek.

A K&H jelenleg két termékkel szerepel a piacon, Optimum elnevezésű termékük tulajdonképpen klasszikus vegyes biztosítás, mely garantált hozamot ígér, illetve évente egyszer jóváírják a többlethozam 95 százalékát. Ez a termék csak egy alapba fektet, tehát nem unit linked termék, viszont a szokásosnál lényegesen rugalmasabb életbiztosítási konstrukció: a biztosítási díj igény szerint növelhető, illetve csökkenthető, a befektetett összeg a tartam lejárta előtt minimális veszteséggel visszavásárolható.

Valódi unit linked termék a Maximum, ahol az ügyfél egy kötvény- és egy részvényalap közül választhat. A befektetés a két alap között szabadon megosztható, azzal a megkötéssel, hogy a részvényekbe való befektetés legfeljebb a teljes érték 60 százaléka lehet.

Alapvetően befektetés

A pozitív tapasztalatokat megerősítette Tibély András, a Winterthur Biztosító Rt. élet üzletágának a termékmenedzsere: cégüknél a hagyományos termékek értékesítésében is jelentős növekedés következett be, de Aranyeső elnevezésű konstrukciójuk kiemelkedően jól teljesített. A termék népszerűségének oka, véleménye szerint, alapjaik magas hozamaiban és néhány apró – a versenytársakétól eltérő – részletben kereshető. Tapasztalatai szerint a magyar piac jellegzetessége, hogy az ügyfelek még csak kevéssé ismerik fel a biztosítás szükségességét, de könnyen azonosulni tudnak az alacsony díjjal is tőzsdei befektetési lehetőséget kínáló termékkel.

Ügyfeleik főként befektetési célzattal választják terméküket, sőt gyakran találkoznak olyanokkal is, akik több biztosítónál is vásárolnak hasonló jellegű konstrukciót, hogy személyesen hasonlíthassák össze a különböző cégek kínálatát. Az ügyfelek ettől függetlenül nem túl sűrűn használják ki az alapok közötti átirányítás lehetőségét – bár viszonylag rövid múltjuk alapján ezen mozgásokról még nehéz pontos képet alkotni -, csupán az elmúlt egy-két hónapban történtek jelentős átcsoportosítások az állampapír felé. Összességében azonban úgy véli, ügyfeleik alapvetően megbíznak alapkezelőjük, a Credit Suisse befektetői tapasztalataiban.

A későbbiekben várhatóan nagyobb szerep jut az Aranyeső biztosítási részének és a hozzá köthető kiegészítő biztosításoknak is, s remélhetőleg az ügyfelek választását nemcsak az elérhető adókedvezmény és a magas hozam, hanem a rugalmas, testreszabható biztosítási védelem is vonzani fogja.

A piac legújabb szereplőjénél, a Generali-Providencia Biztosító Rt.-nél is eléri a termék részesedése az új eladásokon belül a 35-40 százalékot – mondta el kérdésünkre Paál Zoltán, az életbiztosítási osztály vezetője. A termék megjelentetésekor úgy gondolták, a piac még jelentős potenciállal rendelkezik, várakozásuk be is igazolódott, a ténylegesen befolyt díjak összege már a bevezetés utáni első egy-két hónapban meghaladta a 100 millió forintot. Jelenleg három – két vegyes és egy kötvény – alappal rendelkeznek, de ezek számát hamarosan duplájára kívánják növelni. Ők is úgy gondolják, hogy az újdonságoknak nagy vonzereje van, így a palettán eddig még nem működtetett alapok is szerepelni fognak.

Átlátható költségek

A terméket biztosításként, illetve befektetésként vásárlók között jól érzékelhető határvonal húzódik. Az előbbiek a biztosítási összeget magas értékűre választják meg, illetve kihasználják a kiegészítő biztosításokat is, az utóbbiak pedig éppen ellentétesen döntenek. Ritka az olyan szerződés, amely a két véglet között helyezkedik el, vagyis a vásárlók két jól megkülönböztethető célra vásárolják ugyanazt a terméket.

Paál Zoltán szerint a befektetéshez kötött életbiztosítás számos előnyt rejt magában. Az ügyfelek számára szimpatikus vonás a költségek átláthatósága a klasszikus biztosítási termékek "fekete doboz" jellegű díjkalkulációjával szemben. A termék népszerűségét azonban befolyásolja az ország gazdasági helyzete is. Jelenleg a magyarok számára még viszonylag újdonságnak számítanak a tőzsdei befektetés lehetőségei, a kisbefektetők valószínűleg ezért is kedvelik ezeket a konstrukciókat. A biztosítások azokban az országokban tudnak igazán elterjedni, ahol a lakosok megfelelő jövedelmi szintet értek el, de még ott is tudatosítani kell a biztosítás iránti igényt. Hazánkban a gazdasági felzárkózással párhuzamosan várható a biztosítási piac fellendülése, illetve a biztosítási termékek klasszikus jellegének újbóli előtérbe kerülése a befektetési szemlélettel szemben. A biztosítási termékek banki termékekhez való hasonulását azért sem tartja a biztosítók számára igazán járható útnak, mert ebben az esetben nem csupán a biztosítókkal, de a többi pénzügyi szolgáltató intézménnyel is versenyezniük kellene.

A biztosítóknak tehát nincs okuk panaszra, legalábbis ami a fogyasztói érdeklődést illeti, komolyabb problémát okoznak számukra a magyar jogrendszer szabályai. Az életben lévő rendelkezések ugyanis a biztosítók befektetési lehetőségeit korlátozzák, kockázatosabb papírokba (pl. magyar és külföldi részvény) csak az összállomány adott százalékát fektethetik. Különösen érzékenyen érinti ez a kisebb állománnyal és ezen belül nagyobb unit linked aránnyal rendelkező cégeket. Edvi Tibor, az ABN Amro aktuáriusa szerint ésszerű gondolat a törvények ez irányú módosítása – a Bit. megváltoztatására vonatkozó javaslatot már beterjesztették -, hiszen a jelenlegi helyzetben csak a biztosításfelügyelet külön engedélyével, illetve befektetési alapok közbeiktatásával lehet a törvényi korlátoktól eltérni, ám ezek igencsak körülményes megoldások, s olykor az alapok hozamait is csökkentik.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 1.) vegye figyelembe!