Egyéb statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 27. számában (2000. július 1.)

A rövidítések jelentése:

M= módosított adatgyűjtés
Ú= új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Július 5. Igazságügy-, közigazgatás-statisztika
OSAP 1293

Érintettek: az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt működő szakértői intézmények

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az igazságügyi szakértői intézmények tevékenységéről.
Július 8. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1457

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a bemutatott filmek adatairól.
Július 8. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1772

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint

Az érintetteknek negyedévenként ki kell tölteni az "A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlapot.
Július 10. Lakásstatisztika
OSAP 1712

Érintettek: illetékhivatalok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról.
Július 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1267 Ú

Érintettek: mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt vállalkozások és intézmények

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a fatermékek és faipari termékek termeléséről.
Július 10. Regiszter
OSAP 1726 M

Érintettek: települési önkormányzatok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a működést kezdő, megszűnt, üzletkört módosító üzletekről.
Július 10. Regiszter
OSAP 1834 Ú

Érintettek: valamennyi megyei Földművelésügyi Hivatal

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők alapadataiban történt változásokról.
Július 10. Regiszter
OSAP 1836 Ú

Érintettek: valamennyi adatszolgáltatásra kijelölt Terméktanács

Az érintetteknek negyedévenként nyilvántartást kell vezetniük a mezőgazdasági termelőkről.
Július 10. Regiszter
OSAP 1837 Ú

Érintettek: valamennyi, a tárgynegyedévben őstermelői igazolvánnyal először rendelkező gazdálkodó

Az érintetteknek negyedévenként jelentkezniük kell nyilvántartásba vétel iránt.
Július 10. Regiszter
OSAP 1838 Ú

Érintettek: valamennyi, a tárgynegyedévben mezőgazdasági tevékenységet újonnan kezdő gazdasági szervezet

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a földhasználatról és az állatállományról.
Július 12. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1270 M

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a mezőgazdasági gépek forgalmáról.
Július 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a műtrágyaforgalomról.
Július 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1825

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére műtrágyát értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk a műtrágyák értékesítési áráról.
Július 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1826

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk a növényvédő szerek értékesítési áráról.
Július 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1827

Érintettek: állatgyógyászati termékek forgalmazására jogosult kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk az állatgyógyászati készítmények értékesítési áráról.
Július 15. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1652

Érintettek: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az időszaki sajtókiadásról.
Július 15. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1653

Érintettek: Országos Széchényi Könyvtár

Az érintettnek negyedévenként jelentést kell tennie a könyvkiadás adatairól.
Július 15. Iparstatisztika
OSAP 1322

Érintettek: a kijelölt energiafogyasztók

Az érintetteknek negyedévenként el kell készíteniük az energiahordozók felhasználási mérlegét.
Július 20. Iparstatisztika
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként el kell készíteniük az energiahordozók értékesítési mérlegét.
Július 20. Beruházásstatisztika
OSAP 1014 M

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a negyedéves beruházásstatisztikai adatokról.
Július 20. Beruházásstatisztika
OSAP 1785 M

Érintettek: a kijelölt vállalkozások szakosodott egységei

 

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a szakosodott egységek negyedéves beruházásstatisztikai adatairól.
Július 20. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1034

Érintettek: belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

 

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük az utazásszervezői tevékenységről.
Július 20. Információstatisztika
OSAP 1193 M

Érintettek: postai, hírlapterjesztési és hírlap-nagykereskedési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a postai tevékenység és hírlapterjesztés teljesítményeiről.
Július 20. Információstatisztika
OSAP 1707 M

Érintettek: szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a távközlési tevékenység évközi adatairól.
Július 20. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1646

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek negyedéves jelentést kell tenniük a kiskereskedelem eladási forgalmáról árucsoportonként.
Július 20. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1470

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedéves jelentést kell tenniük a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról.
Július 20. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1052

Érintettek: Fővárosi Gázművek

Az érintettnek negyedévenként jelentést kell tennie Budapest gázellátásáról.
Július 20. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1053

Érintettek: Fővárosi Csatornázási Művek Rt.

Az érintettnek negyedévenként jelentést kell tennie Budapest csatornahálózatáról.
Július 20. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1054

Érintettek: valamennyi budapesti közfürdő üzemeltetője

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a budapesti fürdők forgalmáról.
Július 20. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1055

Érintettek: Fővárosi Vízművek Rt.

Az érintettnek negyedévenként jelentést kell tennie Budapest vízellátásáról.
Július 20. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1056

Érintettek: Budapesti Távhőszolgáltató Rt., Budapesti Erőmű Rt.

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük Budapest távfűtés- és melegvíz-ellátásáról.
Július 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Július 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek egyszerűsített jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Július 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1767

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, C, D, E, F ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek kiegészítő jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Július 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1768

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, C, D, E, F ágba tartozó, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek egyszerűsített kiegészítő jelentést kell tenniök a negyedéves teljesítményadatokról.
Július 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1769

Érintettek: a kijelölt vállalkozások C, D, E, F ágba tartozó szakosodott egységei

Az érintetteknek kiegészítő jelentést kell tenniük a szakosodott egységek negyedéves teljesítményadatairól.
Július 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1786 M

Érintettek: a kijelölt vállalkozások A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó szakosodott egysége

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a szakosodott egységek negyedéves teljesítményadatairól.
Július 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Július 20. Szállításstatisztika
OSAP 1189

Érintettek: az egyéb szárazföldi, a csővezetékes, a vízi és a légi szállítás ágazatokba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamint a Mol Rt.

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük az áru- és személyszállítási teljesítményekről.
Július 20. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1266 M

Érintettek: az erdőgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelenteniük kell a fatermékek belföldi termelőiár-alakulását.
Július 25. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Július 27. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Július 28. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1803

Érintettek: ÁPV Rt.

Az érintettnek negyedévenként jelentést kell készítenie az ÁPV Rt. pénzügyi követeléseiről és tartozásairól, valamint az általa kezelt vagyonról.
Július 30. Információstatisztika
OSAP 1639

Érintettek: műsorszóró és távközlési szolgáltatást nyújtó kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a távközlési és műsorszórási teljesítményekről.
Július 30. Információstatisztika
OSAP 1760 M

Érintettek: internetszolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az internetszolgáltatások forgalmi adatairól.
Július 30. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1824

Érintettek: 15.71 haszonállat-eledel gyártása szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk a takarmánykeverék (táp)-értékesítés mennyiségéről és értékéről
Július 30. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1344

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó éves várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot. Az éves várható árbevétel nagyságától függetlenül, azon gazdálkodó szervezetek, amelyek szolgáltatás jellegű tevékenységet folytatnak a G nemzetgazdasági ág ágazati, illetve az alábbiakban felsorolt más gazdasági ágak ágazati besorolása szerint: a teljes H nemzetgazdasági ág, valamint az I-63.3, a K-71 és az O-92,93

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a nagykereskedelem áruforgalmáról és a hálózati adatokról.
Július 30. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1349

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot.

Az érintetteknek negyedévenként nagykereskedelmicikk-forgalmi jelentést kell tenniük.
Július 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1697

Érintettek: kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalmáról.
Július 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1807

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként adatokat kell szolgáltatniuk a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Július 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1809

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként adatokat kell szolgáltatniuk a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Július 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1778

Érintettek: AMEX HUNGARY

Az érintettnek negyedévenként jelentést kell készítenie a hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott kártyák forgalmáról.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 1.) vegye figyelembe!