Banki szolgáltatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 26. számában (2000. június 1.)
Felgyorsult a banki szolgáltatások fejlődése 1999 vége óta, ami többek között a kis- és középvállalkozások felé nyitásnak is köszönhető. A lakosságnak kínált termékek köre is folyamatosan bővül, de a fejlesztések mögött az ügyfél minél teljesebb bankhoz kötése rejlik. Az olcsó és egyszerű szolgáltatások lassan eltűnnek, cserébe viszont egyre kényelmesebbé válik egy-egy bank igénybevétele. A telefon, akár mobil, akár helyhez kötött, továbbá az otthoni számítógép használata a nagybanki szolgáltatások mindegyikében valamilyen mértékben már jelen van. A világhálóra is számos bank felkerült, ha másképpen nem, akkor úgy, hogy weboldalakon nyújtanak tájékoztatást termékeikről, illetve kamat-, díj- és jutalékfeltételeikről. A felügyelet által nagybankok közé sorolt 10 hitelintézet közül például csupán az ABN Amro Banknak és a Postabanknak nincsen még weboldala.

Kiegyensúlyozott erőviszonyok

A vállalati szolgáltatásokat nyújtó bankok között a verseny igen éles, a piacon az erőviszonyok kiegyensúlyozottak. A lakossági piacon ezzel ellentétben jelentős részesedése van a piacvezető OTP Banknak, míg a többi hitelintézet piaci aránya igen kicsi. Az itt tapasztalható verseny motorjai a feltörekvő, és az OTP piaci részesedését visszaszorítani igyekvő bankok. A versengés következménye – állapítja meg a felügyelet 1999-es évről szóló elemzése –, hogy a kamatmarzs tovább csökkent, az előző évi 4,5 százalékpontról 4,2 százalékra.A szolgáltatások jövőbeli fejlődése kölcsönhatásban lesz a gazdaság növekedésének gyorsulásával és a felhalmozás erőteljes emelkedésével, ami jó üzletet hozhat a bankoknak. A lakossági reáljövedelmek tartós emelkedése nemcsak a fogyasztás bővülésén keresztül növeli a hitelkeresletet, hanem az eladósodási hajlandóság révén is. A törlesztési terhek ugyanis mindinkább elviselhetővé válnak. Rövid távon ez – a rendkívül magas reálkamat-tartalom ellenére – az áruhitelek 1999. évi bővülésében mutatkozott meg. Ha ezek a hitelek – a magas kockázatra való hivatkozással – nem is lettek olcsóbbak, az egyéb, a bankok számlaszolgáltatásához jobban kötődő hitelfajtáknál 2000 eleje már elhozta a kamatolvadást. A hitelek nemcsak a lakossági piacon, hanem a kisvállalkozói körben is egyre erőteljesebben növekednek. Bár a bankok többsége a kisvállalkozói kört – a Magyarországon igen elterjedt kényszervállalkozások miatt – még mindig a lakossági ügyfélkör kibővítéseként kezeli.A Citibank CitiBusiness szolgáltatását kifejezetten a kis- és középvállalkozói körnek szánja, olyan folyószámlahitelt fejlesztett ki, amelyhez az ügyfélnek nem kell állóeszköz- vagy ingatlanbiztosítékot felajánlani, csupán pénzforgalma meghatározott mértékének a CitiBusiness folyószámlára való átirányításával kaphat kölcsönt. Ez a hiteltípus a klasszikus lakossági folyószámlahitelre emlékeztet. A Citibank a kis- és középvállalkozások közül a legkisebbeknek, az évi 120 millió forint alatti nettó árbevételűeknek az egyszerűsített CitiBusiness Direct szolgáltatást kínálja.A Citibank minden leendő ügyfél hitelképességét előzetesen megvizsgálja, majd a hitelképes cégek számára olyan hitelkeretet állapít meg, amelyen belül többfajta hitelkonstrukcióból lehet választani. E csomaghoz tartozik a fentebb ismertetett folyószámlahitel, továbbá a 15 napos halasztott vámfizetéshez igazodó vámgarancia, az árbevétel-engedményezéssel szavatolt forgóeszköz-hitelkeret, továbbá a jelzáloggal nyújtott éven belüli forgóeszköz-hitelkeret, valamint a sima jelzáloggal biztosított éven túli hitel. A kis- és középvállalkozók számára nyújtott hitelt a Citi jobban "elaprózza", mint a CIB, míg a Citibanknál a hitelek 300 ezer forintnál kezdődnek, a CIB-nél 1 millió forintnál.

Nyitás a vállalkozások felé

A CIB nyitott a kényszervállalkozások felé: márciustól lehetővé tette, hogy a lakossági folyószámlahitelt nemcsak alkalmazottak, hanem magánszemélyként azok is igényelhetik, akik szellemi szabadfoglalkozásúak, társas vállalkozásokban tulajdonrésszel rendelkeznek, vagy egyéni vállalkozóként dolgoznak. A hitel mértéke, amely alkalmazottak esetében az igazolt munkabérrel lehet egyenlő, nem alkalmazottak esetében háromhavi, minimum 50 ezer forintos számlára érkező átutaláshoz van kötve. A CIB emellett speciális üzleti csomagot fejlesztett ki a kis- és középvállalkozóknak. Ezen belül az üzleti hitelezés gyorsabb és egyszerűbb elbírálási rendszerben zajlik, mint az egyéb vállalkozásoké.Az adós minősítése akár egy nap alatt lebonyolítható az elmúlt éves beszámoló vagy az egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés alapján. A bank hirdetményében azonban rögzíti, hogy a hitelfolyósítást, illetve a garanciavállalást fedezethez köti, ami lehet ingatlan, követelésengedményezés, készfizető kezességvállalás, ingó vagyon vagy a Hitelgarancia Rt. Agrárvállalkozási Alapítványának garanciája tárgyi fedezet mellett. A hitelcsomagban megtalálható a folyószámlahitel, a rövid lejáratú hitel, az export-utófinanszírozó hitel és a garancia.A Citibank nem, a CIB azonban már kiemel egy ügyfélkört, amelynek speciális hitelt – CIB Pharma folyószámlahitelt – kínál. Ezzel a hazai gyógyszertárak átmeneti likviditási gondjain kíván segíteni. A hitel minimális összege 1 millió forint, a felső hitelösszeg pedig a hitel felvétele előtti fél évben az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyt gyógyszerár-támogatás átlagos összege. A hitel fedezete ennek megfelelően az OEP-től befolyó gyógyszerár-támogatás.A többi nagybank átfogó, a kis- és középvállalkozói körre méretezett hitelt is tartalmazó szolgáltatáscsomagot nem kínál, további, egy-egy vállalkozói ügyfélkörnek ajánlott termékeket azonban igen. Orvoshitelt nyújt például az Inter-Európa Bank és a Postabank is. Az IEB orvoshitelével rendelők és orvosi berendezések, valamint a napi működéshez szükséges forgóeszközök vásárolhatók. A BUBOR (budapesti bankközi kamat) plusz 3 százalékon nyújtott és a Gazdasági Minisztérium kamattámogatásával kiegészíthető hitellel a tervezett beruházás 75 százalékban finanszírozható, a hitel minimális öszszege 1 millió forint. A vállalkozók számára elérhető egyéb hitelek az IEB-nél a szokványosak: rövid lejáratú eseti és rulírozó hitel, folyószámla-hitelkeret, számlamegelőlegezés, váltóleszámítolás, beruházási hitel, fejlesztési hitel, projektfinanszírozás, fizetési, előlegfizetési bankgarancia tartozik ebbe a körbe.

Vállalkozói folyószámlák

Bank/vállalati számla (forint) Látra szóló kamat éves % Számlanyitási költség Számlevezetési díj Díjak, jutalékok
átutalás díja (papíralapú terhelési megbízás) készpénzkifizetés díja fedezet igazolás
ABN Amro 2 díjmentes havonta 3000 Ft 0,135% min. 200 Ft 0,135% 2000 Ft/levél kinyomtatott 14 napnál nem régebbi számlakivonat díjmentes
Bank Austria-Creditanstalt 2 4000 Ft számlánként havonta 2000 Ft számlafennt. díjként könyvelési tételenként 28 Ft 0,2% min. 250 Ft 0,1%/hó min. 2000 Ft/hó
Budapest Bank 2 10 ezer Ft minimális folyamatos számlaegyenleg szükséges havonta 1200 Ft számlafenntartási díjként 0,145% min. 150 Ft 0,2% min. 200 Ft 500 Ft 0,25% min.
CIB Bank üzleti számla 2 díjmentes min. 50 ezer Ft nyitóegyenleg havonta 2000 Ft számlanyitási díj 0,135% min. 75 Ft 0,175% banki igazolás 1000 Ft
Citibank Citibusiness Direct 2-5 millió Ft-ig 1,5 5 millió Ft-tól 3 díjmentes első forintszámlánál díjmentes, minden továbbinál 3000 Ft/hó 0,1% min. 100 Ft 1 millió Ft-ig 0,175% min. 150 Ft 1 millió Ft-tól 0,175% + MNB készpénzkezelési díj  
Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) 2 6000 Ft havonta 2000 Ft 0,135% min. 150 Ft 0,05% 2000 Ft
Magyar Külkereskedelmi Bank 2 díjmentes zárlati díjként 5000 Ft havonta 0,135% min. 250 Ft 0,135% 0,15% min. 500 Ft
OTP Bank   3000 Ft minimális pénzforgalmi jutalékként havi ~1834 Ft  0,2% min. 120 Ft 0,13% 0,2% min. 120 Ft tételenként 0,01% min. 1000 Ft
Postabank 2 díjmentes negyedévente 5500 Ft 0,125% min. 150 Ft, de minimálisan 2000 Ft havonta 0,075% 0,075% min. 1000 Ft
Raiffeisen Bank   8000 Ft min. 50 000 Ft összeggel 5000 Ft havonta számlafennt. díj + 25 Ft/tétel 250 Ft tételenként, de minimálisan 5000 Ft havonta 250 Ft tételenként 100 000 Ft napi kivételig, e fölött 250 Ft + 0,1% 1000 Ft
Forrás: Banki közlések (Az adatok tájékoztató jellegűek.)

Klasszikus vállalatfinanszírozás

A Bank Austria-Creditanstalt hiteltermékei különösen hosszú listát képeznek. A klasszikus termékek mellett még az okmányos meghitelezést és a faktoringot, valamint a kereskedelmi finanszírozást és a konzorciális hiteleket tartalmazó kínálatot speciális termékek is bővítik. Ilyen a CA Europakredit, amely bármely országban igénybe vehető, ahol a BA-CA leánybankkal rendelkezik. A Multipurpose hitelkeret hasonlít a Citibank összetett hitelcsomagjához: olyan többcélú, rulírozó, azaz újrafelhasználható kölcsön, amelyen belül a bank folyószámlahitelt, rövid lejáratú forgóeszköz- és devizahitelt nyújt, továbbá bankgaranciát bocsát ki, váltót számítol le, és maximált összegre szóló akkreditívet nyit. A további hiteltermékek: a közraktári jegy fedezete mellett nyújtott forgóeszközhitel, az Európai Beruházási Bank fejlesztési hitele, különböző exportfinanszírozó és kedvezményes konstrukciók. A terjedelmes lista már nagyvállalati bankot mutat be, hasonló termékek a többi hitelintézet palettáján is megtalálhatók.A BA-CA-hoz hasonlóan a Budapest Bank is kínálja például kis- és középvállalkozások számára a Gazdasági Minisztérium kamattámogatásával felvehető beruházási hitelt, az Eximbank által refinanszírozott exportcélú kölcsönöket, éven túli agrárhitelt, valamint az értékesítési célú lakásépítési hitelt, amely ugyancsak kedvezményes, költségvetés által nyújtott kamattámogatásos hitel, s lakásszövetkezetek tagjai részére építtetés finanszírozását is szolgálhatja. A BB külön csokorba fogja az összes kedvezményes, támogatott hitelt. Specialitása az EBRD- Phare-BB vegyes forrású környezetvédelmi hitel. Az előző két évben a kereskedelmi bankok közül a Budapest Bank finanszírozta, a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve, a legtöbb környezetvédelmi beruházást – állítja a bank. A hitellel a környezetvédelmi tevékenységet végző vállalkozások gyártókapacitásuk bővítését, illetve környezetvédelmi és környezetszennyezést csökkentő beruházásaikat finanszírozhatják.A nagybankok közül az OTP Bank a lombardhitelt, a gépjármű-márkakereskedőknek kínált készletfinanszírozási hitelt, a közraktárjegy-alapú hitelezést, a mezőgazdaságigép-vásárlások finanszírozását, a lakásszövetkezeteknek kínált hitelt és a munkáltatóknak szóló lakáshitel-ajánlatot emeli ki. A Raiffeisen Banknál az ügyfelek – megkülönböztetés nélkül – a rövid és hosszú lejáratú hitelek, a kötvény- és részvényalapú finanszírozás, valamint projektfinanszírozás széles kínálatából választhatnak.A Magyar Külkereskedelmi Bank hiteleit részben áruk szerint csoportosítja. Így megtalálható többek között a MKB Prime Rate-kamatozású és BUBOR-kamatozású hitel, továbbá a sima folyószámlahitel, a közép- és hosszú lejáratú beruházási és forgóeszközhitel, a lombardhitel, valamint a váltóleszámítolás.Nagybanki körben a lakossági hitelkínálatot a folyószámla-hitelkeretek bővülése, a jelzálogalapú, de általános felhasználású hitelek megszaporodása jellemzi. A személyi kölcsönök kamatai az utóbbi hónapokban – túlnyomórészt a tavaszi akciók következtében – 2-3 százalékot csökkentek.

Vállalati pénzforgalom

A bankok vállalati számláinak kínálata szinte azonos. Egyes bankok a kiválasztott, megcélzott ügyfélkör számára speciális letéti számlák nyitását is vállalják. Az Inter-Európa Bank például utazásszervezők, utazásközvetítők vagyoni biztosítékának kezelésére külön terméket hirdetett. Ügyvédi letéti számlát több bank – az IEB mellett például a CIB és a BA-CA – is kezel. A vállalati számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nagyon sokrétűek, amelyek közül több is felesleges a kisvállalkozások számára. A BA-CA ebből kiindulva kisvállalkozókra szabott számlavezetést kínál, kedvezményes díjjal, kisebb választékú, szabványosított szolgáltatásokkal.A vállalati pénzforgalmi szolgáltatások közé tartozik a forint- és devizaszámla-vezetés, a fedezetigazolás kiadása, a dolgozóiszámla-vezetés, az utalások, a készpénz- és a külföldi valutakifizetés, a csoportos átutalás és beszedés, az expressz devizaátutalás, a vámbefizetés, a postai készpénz-átutalási megbízás, a pénzszállítás, a zsákos befizetés, a nappali és éjszakai trezor, a széfbérlet, a bankpostafiók csekkekkel, az AMEX csekkekkel lebonyolított ügyletek, a folyószámlán való betétlekötések stb.A pénzátutalás gyorsaságát illetően a devizaműveleteknél szerepelnek egyedi ajánlatok. Az IEB expressz devizaátutalást, a forint-deviza, illetve deviza-deviza konverzióval járó kimenő utalásokat – 100 ezer dollárig –, a megbízás benyújtását követő második banki munkanapra vállalja. A kényelmi szolgáltatások között is új ajánlatok jelentek meg. A Budapest Bank a vállalkozóknak és a magánszemélyeknek egyaránt éjszakai telefaxüzenet-küldést ajánl, hogy gyorsan hozzájuthassanak a bankszámla aktuális információihoz. Ezt a szolgáltatást az ügyfélterminállal nem rendelkezők számára fejlesztették ki.

Elektronikus csatornák

A számlákhoz szinte kötelezően hozzátartozik, hogy otthonról vagy vállalati terminálról is lehessen tranzakciókat kezdeményezni. Három bank – az OTP Bank, az Inter-Európa Bank és a Raiffeisen Bank – már az interneten való bankolás lehetőségét is kínálja.Az Inter-Európa Bank – állítása szerint – egyedülállóan fogja össze mindazon szolgáltatásokat, amelyeket az ügyfelek (vállalatok és magánszemélyek) valamilyen módon elektronikus úton igénybe vehetnek. Az IEB eBusiness megoldása négy pilléren nyugszik: ezek a BankoNet, a BankoTel, az elektronikus kereskedelem (eCommerce) és a lakossági, valamint a vállalati ügyfeleknek kibocsátott bankkártyák. A bank az elektronikus kereskedelemben tűnik ki igazán: a kereskedők részére megteremtette az interneten indított kártyás fizetések biztonságos tranzakciós hátterét. A telefonbank és a modemen, telefonvonalon, illetve interneten is elérhető banki szolgáltatások a többi nagybanknál is megtalálhatók.

Előnyös kártyaajánlatok

A vállalati számlákhoz a legtöbb bank kártyákat is kínál. Egyes banki ajánlatok éppen a kártyák terén különböznek az átlagostól. A Raiffeisen Bank például olyan Cirrus Maestro vállalati kártyát ismertetett a Bankkártya Netinfóban, amellyel a vásárlás nemcsak költségmentes, de még visszatérítés is jár a termék árából. Az on-line debitkártya napi készpénzfelvételi és vásárlási limitjét a cég előzetesen határozza meg. A cég dönthet úgy is, hogy anyagbeszerzője, sofőrje vagy bárki más egyáltalán nem vehet fel készpénzt, csak vásárolhat. A gépkocsivezetőknek külön előny, hogy a kártyával bármely benzintársaságnál tankolhatnak, és a bank – mint közzétette – minden egyes vásárlásnál (akár belföldön, akár külföldön) 5 ezrelék kedvezményt ad. A bank internetes kínálatából ez a kártya hiányzik, de a banknál való vállalati vagy önkormányzati pénzforgalmi számla nyitása után kérhető a plasztiklap. A hitelintézet egyedi engedélyt kapott az Europay-től, hogy e kártyafajtákon használhassa a Cirrus Maestro logót, (a CM ugyanis tipikusan lakossági termék). A bankok által kibocsátott business kártyákat általában az jellemzi, hogy velük a készpénzfelvétel igencsak drága, s más kártyákhoz képest az éves díjuk is magas. Ennek ismeretében érthető, hogy – banki tapasztalatok szerint – az összes tranzakció 60-70 százaléka vásárlás.A Bank Austria Creditanstalt is újított a vállalatikártya-kínálatán. Az Ezüst és Arany Eurocard/MasterCard vállalati charge kártya pillanatnyilag egyedülálló, mert a bank a terheléseket az elszámolási időszak végén könyveli, tehát a köztes költések kamatmentesek. A kártyához bel- és külföldön egyaránt érvényes, teljes körű kiemelt betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás tartozik. A tranzakciókról havonta számlakivonatot kap a kártyabirtokos. A kártyával történő vásárlás jutalékmentes, de a készpénzfelvétel díja meghaladja a betéti kártyáknál szokásos mértéket, belföldön és külföldön egyaránt 3 százalék, de minimum 2 ezer forint. A kártyához hitelkeret is tartozhat – ha a cég úgy rendelkezik.Az idén megjelentek a csipes, de mágnescsíkkal is ellátott bankkártyák. A CIB Bank a kártyát vállalkozói körben kínálja, az orvosok kamarája például tagjainak személyes szakmai adatait rögzítheti rajta, de hagyományos nemzetközi bankkártyaként is használható a plasztiklap. A Kereskedelmi és Hitelbank a hagyományos kártyaként is működő Supershop névvel ellátott Maestro kártyáját törzsvásárlói programokban pontgyűjtésre ajánlja.

Mobilbankok

Az utóbbi hónapokban mind gyakrabban találkozni azzal az újdonsággal, hogy a bankok mobiltelefonra azonnal SMS-üzenetet küldenek a számlán végzett tranzakciókról. Az OTP Bank februártól vezette be az OTP Mobilbank Kártya Kontroll szolgáltatását. Az ügyfél megválaszthatja, hogy az elvégzett műveletek közül melyekről kapjon értesítést. Kérheti például, hogy csak a bankjegykiadókon keresztül végrehajtott pénzkivételről vagy csak a POS-terminál segítségével végzett vásárlásról kapjon értesítést. A mobilbankos szolgáltatás drágább, Komfort-csomag megvásárlásával a tranzakcióról szóló értesítés mellett az ügyfelek információt kaphatnak a kártyához kapcsolódó számla egyenlegéről is. A Standard csomag ezzel szemben automatikus egyenlegközlést nem tartalmaz. A bankkártyás tranzakciókról márciustól a CIB Bank is küld SMS-t. A vásárlás vagy készpénzkivétel után néhány másodperccel már megjelenik az üzenet a mobiltelefon képernyőjén, ami különösen előnyös lehet a kártyaklónozásos (másolásos) csalások visszaszorításában. A szolgáltatás a CIB XL számlás ügyfelek számára ingyenes, a CIB Classic számlával rendelkező lakossági ügyfeleknek pedig havi 200 forintba kerül. A Kereskedelmi és Hitelbanknál csak a vállalkozóknak ajánlott szolgáltatáscsomagban található meg a Mobilinfo, amely 200 forintos havi díj mellett ad információt számlákról.A banki szolgáltatásokkal kapcsolatos információszerzés is jelentősen leegyszerűsödött az általában éjjel-nappal hívható Telebank szolgáltatással. A nagybankok közül majd' mindegyik működtet ilyen rendszert, több pénzintézetben a magánügyfelek telefonon kért hitelbírálatát is elvégzik. Újabban a kezdetben ingyenesen hívható 80-as zöldszámokat a bankok fizetős kapcsolásra cserélik, de a nap nagy részében elérhető gyors tájékoztatás sokat segíthet az ügyfelek problémáinak megoldásában.

Vállalkozói ügyfelek lekötött betéteinek kamatai (április 18-i állapot)

Bank Lekötés minimális Ft összege 10 millió-ig 10 millió Ft fölött 50 millió Ft fölött
1 hét 1 hó 3 hó 12 hó 1 hét 1 hó 3 hó 12 hó 1 hét 1 hó 3 hó 12 hó
ABN Amro 7,05 8,05 8,3 7,8 7,3 8,5 8,7 7,95 egy.* egy. egy. egy.
Bank Austria-Creditanstalt 2 M Ft 5,35 7,85 7,85 5,35 7,85 7,85 5,85 8,35 8,35
Budapest Bank 7,75 9,4 9,0 7,75 9,4 9,0 egy. egy. egy. egy.

CIB Bank

1 M Ft

6,0

9,0

8,75

8,0

6,0

9,0

8,75

8,0

egy.

egy.

egy.

egy.

Citibank 1 M Ft 7,8 9,0 8,8 8,0 8,3 9,5 9,3 8,6 egy. egy. egy. egy.
Kereskedelmi és Hitelbank 1 M Ft 5,25 7,25 7,0 5,25 7,25 7,0 egy. egy. egy. egy.
Magyar Külker. Bank 1 M Ft 7,0 9,0 8,75 7,0 9,0 8,75 7,75 9,25 9,0
OTP Bank 1 M Ft 4,25-5,25 6,0-7,0 6,0-7,0 6,25 8,0 8,0 egy. egy. egy. egy.
Postabank 7,75 9,0 9,0 8,5 8,0 9,25 9,25 8,75 8,25 9,5 9,5 9,0
Raiffeisen Bank 1 M Ft 6,3 6,85 6,35 6,9-7,2 7,45-7,5 7,2-7,25 6,45 7,8 8,05 7,75 6,95
Forrás: Banki közlések (Az adatok tájékoztató jellegűek.)
* Külön megállapodás szerint

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!