Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 26. számában (2000. június 1.)

 

A rövidítések jelentése:

M= módosított adatgyűjtés
Ú= új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Június 15. Igazságügy-, közigazgatás-statisztika
OSAP 1673 M
Érintettek: valamennyi településfejlesztési célú bejegyzett nonprofit szervezet
Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a településfejlesztési célú nonprofit szervezetekről.
Június 15. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1156 M
Érintettek: társadalmi szervezetek (pártok is), alapítványok, közhasznú társaságok, egyházak és az általuk alapított intézmények
Az érintetteknek többévenként statisztikai jelentést kell készíteniük a társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú társaságok és a vállalkozási tevékenységet folytató egyházak, valamint az általuk alapított intézmények adatairól.
Június 30. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1658 M
Érintettek: egyházak
Az érintetteknek évenként statisztikai jelentést kell készíteniük a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházak, valamint az általuk alapított intézmények részére.
Június 30. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1597
Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások
Az érintetteknek évenként be kell számolniuk a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseiről Magyarországon.
Június 30. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1808
Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások
Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a rezidensek közvetlen tőkebefektetéseiről külföldön.
Június 30. Szociális statisztika
OSAP 1765 M
Érintettek: Állami Pénztárfelügyelet
Az érintettnek évenként jelentést kell tennie a magánnyugdíjpénztárakról és -pénztártagokról.
Június 30. Szociális statisztika
OSAP 1792 M
Érintettek: Állami Pénztárfelügyelet
Az érintettnek évenként jelentést kell tennie az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakról és pénztártagokról.
Június 30. Szociális statisztika
OSAP 1512 M

Érintettek: szociális foglalkoztatók, célszervezetek

Az érintetteknek évenként el kell készíteni a csoportos rehabilitációs foglalkoztatók jelentését.
Június 30. Iparstatisztika
OSAP 1342 M
Érintettek: kutatási és fejlesztési tevékenységet végző vállalkozások
Az érintetteknek évenként tájékoztatót kell készíteniük a műszaki fejlesztések és együttműködések alakulásáról.
Június 30. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1334
Érintettek: ipari tevékenységet, kutatási és fejlesztési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások
Az érintetteknek évenként felmérést kell készíteni a hulladékokról, hulladékhasznosító berendezésekről.
Június 30. Sportstatisztika
OSAP 1865 Ú
Érintettek: sportszövetségek, sportkörök, sportegyesületek, Magyar Diáksport Szövetség, egyéb testnevelési és sportszervezetek
Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a fogyatékosok sportszervezeteinek adatairól, gazdálkodásáról.
Június 30. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1364
Érintettek: környezetvédelmi felügyelőségek
Az érintetteknek jelentést kell tenniük a vizek szennyezéséről.
Június 30. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1365
Érintettek: közüzemi víz-, csatornamű- és fürdővállalatok
Az érintetteknek jelentést kell készíteniük a közcsatornák szennyezéséről.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!