Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 25. számában (2000. május 1.)

 

A rövidítések jelentése:

M= módosított adatgyűjtés
Ú= új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Május 5. Szállításstatisztika
OSAP 1394

Érintettek: polgári repülőtevékenységet hatósági engedéllyel folytató vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a polgári repülés statisztikai adatairól.
Május 31. Információstatisztika
OSAP 1690 (M)

Érintettek: távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó kijelölt szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a távközlési és műsorszórási tevékenységek gazdasági adatairól.
Május 31. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1724

Érintettek: a 41-es és a 90-es gazdasági ágazatba tartozó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük az egyes környezetvédelmi szolgáltatásokat végző szervezetek gazdálkodásáról.
Május 31. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1799 (M)

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról.
Május 31. Munkaügy-statisztika
OSAP 1117 (M)

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, nonprofit szervezetek, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet

Az érintetteknek többévenként adatokat kell szolgáltatniuk a munkaerőköltség-felvételről.
Május 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1122 (M)

Érintettek: kijelölt ipari vállalkozások, valamint ipari szakosodott egységgel rendelkező iparon kívüli szervezetek

Az érintetteknek évenként adatokat kell szolgáltatniuk az anyagok felhasználásáról és készleteiről az iparban.
Május 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1718 (M)

Érintettek: kijelölt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük az anyagok felhasználásáról.
Május 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1843 (Ú)

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágba tartozó kijelölt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük az anyagok felhasználásáról és készleteiről a szállításban.
Május 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1847 (Ú)

Érintettek: kijelölt építőipari vállalkozások, valamint építőipari szakosodott egységgel rendelkező, építőiparon kívüli szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük az anyagok felhasználásáról és készleteiről az építőiparban.
Május 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1848 (Ú)

Érintettek: kijelölt mezőgazdasági szervezetek, valamint mezőgazdasági szakosodott egységgel rendelkező, mezőgazdaságon kívüli szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük az anyagok felhasználásáról és készleteiről a mezőgazdaságban.
Május 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1667

Érintettek: lakás-, garázs-, üzlethelyiség-, műhely- és nyugdíjasház-építő és -fenntartó szövetkezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a lakásszövetkezetek működéséről, gazdálkodásáról és mérlegéről.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 1.) vegye figyelembe!