Egyéb statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 24. számában (2000. április 1.)

A rövidítések jelentése:

M= módosított adatgyűjtés
Ú= új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Április 8. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1255

Érintettek: a 100 ha vagy nagyobb erdőterülettel rendelkező gazdálkodók

Az érintetteknek erdővédelmi jelzőlapot kell készíteniük.
Április 8. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1772

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint

Az érintetteknek negyedévenként ki kell tölteni az "A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlapot.
Április 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1833 Ú

Érintettek: valamennyi "A", "B" nemzetgazdasági ágba sorolt, valamint egyéb kijelölt gazdasági szervezet

Az érintetteknek évenként egyszer jelentést kell szolgáltatniuk a mezőgazdasági tevékenység szerkezetéről.
Április 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1267 Ú

Érintettek: mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt vállalkozások és intézmények

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a fatermékek és faipari termékek termeléséről.
Április 10. Regiszter
OSAP 1837 Ú

Érintettek: valamennyi, a tárgynegyedévben őstermelői igazolvánnyal először rendelkező gazdálkodó

Az érintetteknek negyedévenként jelentkezniük kell nyilvántartásba vétel iránt.
Április 10. Regiszter
OSAP 1838 Ú

Érintettek: valamennyi, a tárgynegyedévben mezőgazdasági tevékenységet újonnan kezdő gazdasági szervezet

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a földhasználatról és az állatállományról.
Április 12. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1270 M

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a mezőgazdasági gépek forgalmáról.
Április 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a műtrágyaforgalomról.
Április 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1825

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére műtrágyát értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk a műtrágyák értékesítési áráról.
Április 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1826

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk a növényvédő szerek értékesítési áráról.
Április 15. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1827

Érintettek: állatgyógyászati termékek forgalmazására jogosult kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk az állatgyógyászati készítmények értékesítési áráról.
Április 15. Oktatás-, művelődésstatisztika
OSAP 1652

Érintettek: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az időszaki sajtókiadásról.
Április 15. Iparstatisztika
OSAP 1322

Érintettek: a kijelölt energiafogyasztók

Az érintetteknek negyedévenként el kell készíteniük az energiahordozók felhasználási mérlegét.
Április 20. Iparstatisztika
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként el kell készíteniük az energiahordozók értékesítési mérlegét.
Április 20. Beruházásstatisztika
OSAP 1014 M

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a negyedéves beruházásstatisztikai adatokról.
Április 20. Beruházásstatisztika
OSAP 1785 M

Érintettek: a kijelölt vállalkozások szakosodott egységei

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük a szakosodott egységek negyedéves beruházásstatisztikai adatairól.
Április 20. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1034

Érintettek: belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük az utazásszervezői tevékenységről.
Április 20. Információstatisztika
OSAP 1193 M

Érintettek: postai, hírlapterjesztési és hírlap-nagykereskedési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a postai tevékenység és hírlapterjesztés teljesítményeiről.
Április 20. Információstatisztika
OSAP 1707 M

Érintettek: szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a távközlési tevékenység évközi adatairól.
Április 20. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1646

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek negyedéves jelentést kell tenniük a kiskereskedelem eladási forgalmáról árucsoportonként.
Április 20. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1470

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedéves jelentést kell tenniük a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról.
Április 20. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1054

Érintettek: valamennyi budapesti közfürdő üzemeltetője

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a budapesti fürdők forgalmáról.
Április 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Április 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek egyszerűsített jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Április 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1767

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, C, D, E, F ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek kiegészítő jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Április 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1768

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató, C, D, E, F ágba tartozó, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek egyszerűsített kiegészítő jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Április 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1769

Érintettek: a kijelölt vállalkozások C, D, E, F ágba tartozó szakosodott egységei

Az érintetteknek kiegészítő jelentést kell tennie a szakosodott egységek negyedéves teljesítményadatairól.
Április 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1786 M

Érintettek: a kijelölt vállalkozások A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó szakosodott egységei

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a szakosodott egységek negyedéves teljesítményadatairól.
Április 20. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Április 20. Szállításstatisztika
OSAP 1189

Érintettek: az egyéb szárazföldi, a csővezetékes, a vízi és a légi szállítás ágazatokba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamint a Mol Rt.

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell készíteniük az áru- és személyszállítási teljesítményekről.
Április 20. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1266 M

Érintettek: az erdőgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelenteniük kell a fatermékek belföldi termelőiár-alakulását.
Április 25. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Április 27. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1382 M

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta távközlési gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, állami közútkezelő közhasznú társaságok, valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető részvénytársaságok

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról.
Április 28. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1697

Érintettek: kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalmáról.
Április 30. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1807

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként adatokat kell szolgáltatniuk a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Április 30. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1809

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként adatokat kell szolgáltatniuk a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Április 30. Információstatisztika
OSAP 1639

Érintettek: műsorszóró és távközlési szolgáltatást nyújtó kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a távközlési és műsorszórási teljesítményekről.
Április 30. Információstatisztika
OSAP 1760 M

Érintettek: internetszolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az internetszolgáltatások forgalmi adatairól.
Április 30. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1824

Érintettek: 15.71 haszonállat-eledel gyártása szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell szolgáltatniuk a takarmánykeverék (táp)-értékesítés mennyiségéről és értékéről.
Április 30. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1344

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó éves várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot. Az éves várható árbevétel nagyságától függetlenül, azon gazdálkodó szervezetek, amelyek szolgáltatás jellegű tevékenységet folytatnak a G nemzetgazdasági ág ágazati, illetve az alábbiakban felsorolt más gazdasági ágak ágazati besorolása szerint: a teljes H nemzetgazdasági ág, valamint az I-63.3, a K-71 és az O-92,93

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenni a nagykereskedelem áruforgalmáról és a hálózati adatokról.
Április 30. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1349

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot.

Az érintetteknek negyedévenként nagykereskedelmi cikkforgalmi jelentést kell tenniük.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. április 1.) vegye figyelembe!