Hitelgarancia – olcsóbban

Könnyebben jutnak forráshoz a kisvállalkozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 23. számában (2000. március 1.)

 

Remélhetőleg megkönnyíti a kis- és középvállalkozások hitelhez jutását, hogy az év elejétől lényegesen kedvezőbb feltételekkel vállal számukra készfizető kezességet a Hitelgarancia Rt. Mostanában kezdi meg tényleges működését az első két regionális kisvállalkozói garancia-szövetkezet – az Észak-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon. Ezeket is hasonló céllal hívták életre az alapítók. A források kínálatát pedig a Budapest Vállalkozói Hitel-konstrukció színesíti.

 

A központi költségvetés és az Európai Unió PHARE-programjának támogatásával működő Mikrohitel-konstrukció 1,3 millió forintos felső összeghatárának emelése több mint egy éve napirenden van, ám lapzártánkig nem történt változás. Budapest Vállalkozói Hitel néven viszont új, egyedi hitelprogramot hívott életre a múlt év végén a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK), valamint a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet a fővárosi vállalkozások számára. A konstrukció a BVK – a Magyar Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány (MVA) országos hálózatának fővárosi tagja – folyósította Mikrohitel-támogatásból és a takarékszövetkezet által nyújtott pénzpiaci hitelből áll.

Egymilliárdos keret

A háromszintű program 1,3 millió, 5 millió, illetve 7,5 millió forintos összeghatárig vehető igénybe, kedvező feltételekkel. A hitelösszeget beruházási és fejlesztési célokra – illetve a takarékszövetkezet által biztosított hitelrészt akár teljes egészében forgóeszköz-finanszírozásra – fordíthatják a vállalkozások. A minimálisan megkövetelt saját rész mértéke 1,3 millió forintos hitelösszegig a fejlesztés nettó összköltségének 10 százaléka, 1,3 millió forintos hitel felett annak 25 százaléka. A kamat mértéke 1,3 millió forintig a jegybanki alapkamat – január végén 13 százalék -, az a fölötti hitelrész kamata pedig fix 22 százalék. A hitel futamideje maximálisan 3 év, és a visszafizetésre fél év türelmi idő kérhető.

Alapfeltétel, hogy az igénylő vállalkozás alkalmazottainak száma nem haladhatja meg a tíz főt, saját vagyona legfeljebb 2,5 millió forint, nettó éves árbevétele pedig maximálisan 8, kereskedelmi tevékenység esetén 10 millió forint lehet. A hitelek előkészítése, bírálata és kezelése a BVK és a takarékszövetkezet érvényes adósminősítési, hitelezési és fedezetértékelési szabályzatai alapján történik.

A Budapest Vállalkozói Hitelre fordítható forrás 1 milliárd forint. Az összeghez a BVK és a takarékszövetkezet mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Gazdasági Minisztérium, továbbá a Fővárosi Önkormányzat is hozzájárult.

Mint Nagy Miklós, a BVK ügyvezető igazgatója elmondta: komoly szakmai fordulatként értékeli a Budapest Vállalkozói Hitel megszületését a fővárosi vállalkozások finanszírozásában, mert a Mikrohitel 1,3 millió forintos felső határa ma már nagyon alacsony, az új hitel viszont kitölti azt a sávot, amely e fölött, egészen a kereskedelmi banki hitelküszöbként emlegetett 7,5 millió forintos határig mindeddig üresen tátongott.

Új feltételek A legfeljebb 2,5 millió forintos saját vagyon igencsak alacsony plafon a mikrohitel elnyerésének feltételei között. A nyár közepétől az igénylők mintegy 30-40 százalékát kitevő kft.-ket kirekesztheti a jogosultak közül. Ugyanis a kötelező törzstőke nagysága meghaladja majd ezt az értéket, és akkor más vagyonelemek meglétét még figyelembe sem vettük. A helyzet fonákságát érzékelve a mikrohitel felső határának 3 millió forintra történő emelését is tartalmazó javaslatcsomag (országprogram) már nem írja elő ezt a kitételt. Információink szerint a legutóbb módosított időpont szerint a tavasszal várható brüsszeli bólintás után azok a vállalkozások folyamodhatnak majd hitelért, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak: kevesebb mint 9 főt foglalkoztatnak, árbevételük egy évben maximum 100 millió forint, és legfeljebb 25 százalékban van külföldi tulajdonosuk.

A konstrukciót kialakító fejlesztőmunka első állomása az 1997-ben kísérleti jelleggel elindított Mikrohitel II Budapest program volt, amelyet maximálisan 3 millió forint összeghatárig vehettek igénybe a budapesti kis- és középvállalkozások. A felemelt összegű hitel sikeres volt – három hónap alatt több mint 13 ezer érdeklődőt regisztráltak. Ennek nyomán tűzte ki célul a kormány, hogy az 1,3 millió forintos Mikrohitel összeghatárát országosan 3 millió forintra kell emelni – a gyakorlati megvalósításon az MVA szakemberei dolgoznak. Ám ettől független az új hitelprogram kialakítása, amely már a BVK 1998. évi terveiben is szerepelt – mutatott rá Nagy Miklós.

Pénzügyi szakemberek szerint a kis- és középvállalkozások hitelfelvételét nem a – sokszor hangoztatott – magas kamatok akadályozzák, hanem elsősorban a gazdálkodók hitelképessége, ami legtöbbször a hitelbírálat során derül ki. Éppen e hitelképességet hivatott javítani a Hitelgarancia Rt. (HG), amely készfizető kezességet vállal a vállalkozások által felvett, 10 millió forint alatti hitelek legfeljebb 90, ennél nagyobb összegű hitelek 80 százalékáért. A HG katalizátorszerepének erősítése végett ez év elején jelentősen javították a társaság kezességvállalási kondícióit, és egyszerűsítették az adminisztrációt – tájékoztatott Völgyi Tamás vezérigazgató-helyettes.

A Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalásának díjai 2000. január 1-jétől
A hitel futamideje A garanciadíj mértéke
évenkénti díjfizetés esetén (%/év) egyösszegű (előre történő) fizetés esetén (%)
0-3 év 0,5  
1-3 év 0,75 1,2
3-6 év 1,0 2,4
6-10 év 1,5 3,6
10 év felett 2-3 5,0

Differenciálódó díjak

Ennek keretében a Hitelgarancia Rt. jelentősen mérsékelte ez év januárjától a hitelszerződésből eredő kötelezettségekért vállalt készfizető kezesség díjait. Megszüntette az egyszeri kezelési díjat, amely korábban a kért kezesség összegének egy százalékát tette ki, de legalább ötezer forint volt. Szintén fontos változás, hogy míg korábban a hitel garantált összege és annak kamata jelentette a díj alapját, addig ma már csupán a hitel garantált része után kell garanciadíjat fizetni.

Az egyes díjkategóriák rendszere jóval differenciáltabbá vált. Az egy éven belül lejáró hitelszerződések díjai csökkentek legnagyobb mértékben, 3 százalékról 0,5 százalékra. Az éven túli kezességvállalás díja – amely korábban egységesen 2 százalék volt – kedvezőbb lett azok számára, akik a teljes futamidőre egy összegben fizetik ki a díjat, nem pedig évenként.

A hitelgarancia díja összességében jelentősen csökkent, legnagyobb mértékben az éven belüli garanciavállalás esetében, amikor is – a kezelési költség megszűnésével – a korábbinak egynyolcadát kell fizetni. Egyedül a tíz évnél hosszabb futamidejű hitelek esetében emelkedett a díj, ám ezek aránya csekély a Hitelgarancia Rt. portfólióján belül.

Az idén is fennmarad az a tavaly júliusban bevezetett kedvezmény, hogy 20 millió forintot meg nem haladó hitel esetén a kezességvállalási díj 50 százalékát a Gazdasági Minisztérium (GM) átvállalja. (Ennek pénzügyi alapját a költségvetési törvény GM-ről szóló fejezete tartalmazza.) Szigorítás azonban, hogy éven túli kezességvállalásoknál csak akkor vehető igénybe a GM díjtámogatása, ha előre, egy összegben fizetik ki a garanciadíjat. Akik 1999. július eleje és október vége között évenkénti díjfizetéssel vették igénybe e kedvezményt, választás elé kerültek: vállalják-e a fennmaradó díj egyösszegű befizetését, vagy nem. Ez utóbbi esetben azonban nem biztos, hogy a teljes futamidő alatt igénybe vehetik a díjtámogatást. Ezek az egyeztetések még folynak, ám az ügyfelek többsége az egyösszegű befizetést választotta – mondta Völgyi Tamás.

Főként a kis- és középvállalkozások hitelfelvétele szempontjából kulcskérdés a hitel- és garanciaelbírálás menete. A vállalkozások kérelmei gyakran ennek bürokratikus útvesztőiben véreznek el. E tekintetben jó hír, hogy 50 millió forint alatti hitel esetén a garanciakérelmek elbírálási folyamata is egyszerűsödött. A racionalizálás jegyében egységes eljárási rendet vezetett be a HG. A vezérigazgató-helyettes szerint az ügymenetet az is egyszerűsíti, hogy az adós nem közvetlenül a HG-vel köt szerződést, a garanciadíjat a hitelintézetnek számlázza ki a HG. A bank pedig továbbháríthatja a díjat a hitelfelvevőre.

A Budapest Vállalkozói Hitel kondíciói
  Mikrohitel-rész Polgár és Vidéke Takarékszöv. által nyújtott hitelrész
Tőkeösszeg 1,3 millió max. 1,3 millió Ft nincs
Tőkeösszeg 5 millió Ft max. 1,3 millió Ft 3,7 millió Ft
Tőkeösszeg 7,5 millió Ft max. 1,3 millió Ft 6,2 millió Ft
Maximális futamidő 36 hónap 36 hónap
Ebből türelmi idő max. 6 hónap max. 6 hónap
Kamat mértéke jegybanki alapkamat 22% fix
Egyéb költség nincs első évben 15%, utána évi 1%
Számlanyitási díj nincs részjegyvásárlással kiváltható
Hitelbírálati díj nincs hirdetmény szerint
Törlesztés ütemezése havonta  
Kamatfizetés havonta  
Esedékessége a hónap utolsó napja  
Hitelcél beruházás, fejlesztés beruházás, fejlesztés, forgóeszköz a vállalkozó kérelme szerint
Döntési szint BVA Mikrohitel Bizottság a Polgár Tak. Sz. vétója mellett
Szerződéskötés BVA-nál Polgár és Vidéke Tak. Szöv.-nél
Hitelmegállapodás közjegyzői okirat  
Folyósítás, számla ellenében a BVA-nál leadott számlák alapján Polgár és V. Tak. Szöv.- nél leadott számlák alapján

Iratkötegek helyett – féloldalas nyilatkozat

A HG ügymenetének módosítása nyomán az ügyfeleknek – a korábbi iratcsomagok helyett – csak egy féloldalas nyilatkozatot kell aláírniuk, amikor a hitelintézet értük készfizető kezességet igényel. Ebben felhatalmazzák az igénylők a folyósító pénzintézetet, hogy az a HG számára átadhatja a szükséges információkat, azokat is, amelyek esetleg banktitoknak számítanak. Ma már elektronikus úton – e-mailen – is elküldhetik a bankok a hitelgarancia-kérelmet a társasághoz, de a hitelszerződést, hitelkérelmet papíron is továbbítaniuk kell. A 2000. évtől már csak az új, egyszerűsített nyomtatványokat használhatják a pénzintézetek.

A maximálisan akár 90 százalékos mértékű garancia, a kedvezőbbé vált kezességvállalási tarifák és a lerövidített ügyintézési idő a vezérigazgató-helyettes szerint növelhetik a pénzintézetek hitelezési hajlandóságát, s ezáltal enyhíthetik majd a kis- és középvállalkozások forrásgondjait.

A díjcsökkentés és az egyéb könnyítések nyomán, számítások szerint 2000-ben másfél-kétszer több ügyletre vállalhat garanciát a HG, mint tavaly. Bár a díjmérséklések következtében az idén körülbelül 200-220 millió forinttal csökken a társaság díjbevétele – ami díjcsökkenés nélkül a 800 millió forintot is meghaladhatná -, ám ez nem rendíti meg a HG pénzügyi helyzetét. A társaságnak ugyanis a garanciadíjak mellett a jegyzett tőke befektetéseinek hozama is jelentős bevételt eredményez, s emellett a HG készfizető kezességére 70 százalékos viszontgaranciát ad a költségvetés. A HG kezességvállalásait illetően a költségvetési törvényben megengedett, 65 milliárd forintos maximális garanciaállomány a tényleges határ, amelynek felemelése egyelőre szükségtelennek látszik.

A már megkötött garanciaszerződések alapján a garanciaállomány 1999 végén az előzetes adatok szerint 47-49 milliárd forintot tett ki, az idén év végére pedig 32 milliárd forint lesz. Ezt, a korábbi hitelek törlesztéséből adódó csökkenést még az új garanciavállalások rendkívül dinamikus bővülése sem tudná oly mértékben ellensúlyozni, hogy a 65 milliárd forintos felső határ veszélybe kerüljön.

A mikro-, kis- és középvállalkozások széles köre – több ezer vagy akár több tízezer gazdálkodó – számára válhat egyszerűbbé és gyorsabbá a banki hitelhez jutás a regionális kisvállalkozói garanciaszövetkezetek tevékenysége révén. E szervezetek első két tagja az Észak-Alföldön, illetve a Nyugat-Dunántúlon alakult meg – kísérleti jelleggel – a Gazdasági Minisztérium, a Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség (KÉSZ), az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, valamint a Hitelgarancia Rt. együttműködésével. (A KÉSZ adatai szerint a kis- és középvállalkozói szektor jelenleg a bruttó hazai termék [GDP] közel egyharmadát állítja elő, ugyanakkor a hitelállománynak csupán 3-4 százaléka kerül hozzá.)

A garanciaszövetkezetek tagvállalkozásaik számára nyújtanak kezességet az együttműködésben részt vevő hitelintézetek által nyújtott kölcsönökhöz és bankgaranciákhoz, maximálisan 5 millió forintig. A garanciaszövetkezetekbe azokat a kisvállalkozásokat invitálják, amelyek hitelhez jutásuk érdekében hajlandók szövetségre lépni, és egymás hitelfelvételéért kölcsönösen kötelezettséget vállalni. (A gyakorlatban az kaphat garanciát, aki legalább egy darab – 10 ezer forintos – részjegyet lejegyez.)

A GM 20-20 millió forinttal járult hozzá a garanciaszövetkezetek alapításához, a KÉSZ – illetve tagszervezetei: az Áfeosz, az Iposz, a Kisosz és az OKISZ – 200 ezer forint összegű részjegyet jegyez egy-egy garanciaszövetkezetben, biztosítja az elhelyezésükhöz szükséges infrastruktúrát és szakértőket, míg az OTSZ garanciaszövetkezetenként 50 ezer forintnyi részjeggyel járul hozzá az alapításhoz. A HG katalizátorszerepet kíván betölteni a garanciaszövetkezetek létrehozásában, garanciavállalásaikat viszontgaranciával támogatva. Ennek részleteit – az együttműködés formáit – a közeljövőben dolgozzák ki. Az elképzelések szerint a HG éves garanciakeretet nyújt e szövetkezetek számára, s annak erejéig vállal készfizető kezességet az általuk minősített hitelekhez, banki garanciákhoz. Emellett a garanciaszövetkezetekkel közösen kialakítja a szövetkezeti tagok készfizető kezességvállalásával kapcsolatos minősítések módszerét.

Budapesti garanciaszövetkezet

Mint Pesti Albertné, az Iposz főtanácsosa, a koordinációs munkát végző szakembere lapunknak elmondta, az első két regionális garanciaszövetkezet dokumentumainak előkészítése jelenleg folyik, és előreláthatólag az első negyedév végére a tényleges tevékenységet is megkezdik e szervezetek. (Az alapító közgyűlést a múlt év végén megtartották, a szövetkezeti részjegyek lejegyzése még tart.) A nyíregyházi székhelyű intézmény a három észak-alföldi megye területén működik majd, a győri központtal létrehozandó szövetkezet pedig a három nyugat-dunántúli megyét fogja ellátni.

Az év folyamán további öt régióban kívánnak regionális garanciaszövetkezetet létrehozni az alapítók. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) már jelezte, hogy érdekelt egy nyolcadik, budapesti regionális garanciaszövetkezet megalapításában. 2000-ben országos hálózattá fejlődhet a regionális kisvállalkozói garanciaszövetkezetek rendszere, amely – a HG-vel együttműködve – enyhítheti a kisvállalkozói szektor hitelfelvételi gondjait.

A Hitelgarancia Rt. 1993-1999 közötti garanciavállalásának adatai
Év Szerződések száma (db) Garantált új hitel
(millió Ft)
Induló új garancia
(millió Ft)
Év végi, max. beváltható gar. áll.
(Mrd Ft)
1993 295 5 266 2 933 3,7
1994 192 5 688 2 962 6,9
1995 462 7 020 4 778 11,1
1996 354 12 050 6 839 15,0
1997 1152 29 575 18 511 29,1
1998 1192 36 309 22 335 42,5
1999 1224 35 900 22 802 59,9*
* Az érvényes szerződések tervezett adatai alapján becsülve.
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!