Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 23. számában (2000. március 1.)

 

A rövidítések jelentése:

M= módosított adatgyűjtés
Ú= új (első ízben elrendelt) adatgyűjtés

Március 1. Információstatisztika
OSAP 1217 M

Érintettek: a 72-es számítástechnikai tevékenység ágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a számítástechnikai és az ehhez kapcsolódó tevékenységekről.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1638

Érintettek: az engedély alapján saját célokra vagy más részére műsorszóró szolgáltatást végző szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a műsorszóró szolgáltatásról.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1789 M

Érintettek: internetszolgáltatók

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük az internetszolgáltatásokról.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1839 Ú

Érintettek: valamennyi, 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozás, a 49 főnél kevesebbet foglalkoztatók közül a reprezentatív mintába kerülők (kivétel a "J" pénzügyi tevékenység gazdasági ágba, valamint a 72-es számítástechnikai tevékenység ágazatba sorolt vállalkozások)

 

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a számítástechnikai tevékenységből származó árbevételekről.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1853 Ú

Érintettek: számítógépek és számítástechnikai eszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a számítógépek és számítástechnikai eszközök kereskedelméről.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1706

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező műsorszóró, műsorszétosztó és műsorelosztó vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a műsorszétosztó tevékenység teljesítményéről.
Március 1. Információstatisztika
OSAP 1708 M

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a távközlési tevékenység berendezéseiről és szolgáltatásairól.
Március 1. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1059

Érintettek: a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a települések gázellátásáról.
Március 1. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1376

Érintettek: víz- és csatornaközműveket üzemeltető regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornaművek, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási vállalkozások, valamint közműveket üzemeltető, a lakosság részére víz- és csatornaellátást biztosító egyéb vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell készíteniük a közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatairól.
Március 1. Iparstatisztika
OSAP 1321 M

Érintettek: a C, D, E, F gazdasági ágakba, az 501, 51 szakágazat, illetve ágazatba sorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos állományi létszáma az 50 főt meghaladja, valamint létszámától függetlenül DI és DJ (energiaintenzív) ágazatok, valamint mindazok, amelyek az alap-energiahordozókat termelő, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergia-termeléssel, továbbá távhőtermeléssel, illetve -szolgáltatással fő-, másodlagos vagy kisegítő tevékenységként foglalkoznak

Az érintetteknek évenként energiamérleget kell készíteniük.
Március 1. Iparstatisztika
OSAP 1335 M

Érintettek: az 1321 nyilvántartási számú energiamérleget nem készítő C, D, E, F gazdasági ágakba sorolt vállalkozások, melyek éves átlagos állományi létszáma 50-300 fő között van, valamint az A, B, G, H, J, K, I, L, M, N, O ágakba sorolt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként energiafelhasználási beszámolót kell készíteniük.
Március 1. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1771

Érintettek: azok a veszélyes hulladékot termelők, amelyeknek az évente – tevékenységük során – keletkező hulladékuk nem haladja meg a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben előírt mennyiséget

Az érintetteknek évenként meg kell küldeniük a "BA" egyszerűsített bejelentőlapot a veszélyes hulladékokról.
Március 2. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1101

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére műtrágyát értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a műtrágya-értékesítésről.
Március 2. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1102

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a növényvédőszer-értékesítésről.
Március 5. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1268

Érintettek: az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük az erdőgazdálkodás körében használatos utak állományáról, összetételéről és változásáról.
Március 9. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1103

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére takarmánykeveréket értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a takarmánykeverék (táp)-értékesítésről.
Március 9. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1106

Érintettek: a mezőgazdasági termelők részére vegyes iparcikket (szerszámok, fólia, zsák stb.) értékesítő kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a mezőgazdasági rendeltetésű vegyes iparcikkek értékesítéséről.
Március 10. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1758 M

Érintettek: a földterülettel rendelkező és/vagy állatot tartó kijelölt gazdasági szervezet

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a mezőgazdasági termelők ráfordításairól.
Március 10. Információstatisztika
OSAP 1620 M

Érintettek: a vezetékes műsorelosztást és műsorszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell küldeniük a kábeltelevíziós szolgáltatásról.
Március 10. Információstatisztika
OSAP 1192

Érintettek: postai, futárpostai, hírlapnagykereskedelmi tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként meg kell küldeniük a vállalkozások éves beruházás-statisztikai jelentését.
Március 10. Információstatisztika
OSAP 1194

Érintettek: postai tevékenységet, hírlapterjesztést és -nagykereskedést folytató kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a postai tevékenység és a hírlapterjesztés területi adatairól.
Március 10. Információstatisztika
OSAP 1811

Érintettek: a postai, hírlapterjesztési, futárpostai és hírlap-nagykereskedelmi tevékenységet végző, két főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a postai szolgáltatás, hírlapterjesztés és futárszolgálat eszközeiről, a szolgáltatás minőségi mutatóiról.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1180

Érintettek: a vasúti szállítás alágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a vasúti szállítás adatairól.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1182 M

Érintettek: Magyar Államvasutak Rt., Magyar Hajózási Rt., Magyar Légiközlekedési Rt., Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet, Magyar Olaj- és Gázipari Rt., egyéb szárazföldi szállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamint veszélyes árut szállítók

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük az áruszállításról árunemenként.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1183

Érintettek: egyéb szárazföldi szállítás alágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a közúti és az egyéb szárazföldi szállítás adatairól.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1185

Érintettek: a vízi szállítás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a vízi szállítás adatairól.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1188

Érintettek: a légi szállítás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a légi szállítás adatairól.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1190

Érintettek: a kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a csővezetékes szállítás adatairól.
Március 10. Szállításstatisztika
OSAP 1725

Érintettek: a polgári repülőteret üzemeltetők

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a polgári repülőterek forgalmi adatairól.
Március 10. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1383

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek adatokat kell szolgáltatniuk a befektetett vagyon alakulásáról.
Március 14. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1374 M

Érintettek: vízitársulatok, vízügyi igazgatóságok, belvízi szivattyútelepet és szállítható szivattyút üzemeltetők

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a hegy-, domb- és síkvidéki vízrendezés műszaki-gazdasági adatairól.
Március 16. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1252

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagy, valamint kijelölt közepes és kisméretű gazdaság

Az érintetteknek évenként beszámolót kell készíteniük a talajjavításról, anyagfelhasználásról és hatóanyag-tartalomról.
Március 16. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1264

Érintettek: az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a fűrész- és faipari termékek, hagyományos lemezipari termékek és faszén termelésről, alapanyag-felhasználásról.
Március 16. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1265

Érintettek: a falemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a farostlemez- és faforgácslemez-termelésről, alapanyag-felhasználásról termékenként.
Március 17. Iparstatisztika
OSAP 1243 M

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek évenként beszámolót kell készíteniük az egyes termelőkapacitásokról és azok kihasználásának alakulásáról.
Március 20. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1261

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak

Az érintetteknek évenként vadgazdálkodási jelentést kell tenniük.
Március 20. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászat-statisztika
OSAP 1262

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultak

Az érintetteknek évenként vadállománybecslési jelentést kell tenniük.
Március 30. Iparstatisztika
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük az energiahordozók értékesítési mérlegéről.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1011 M

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek évenként meg kell küldeniük a vállalkozások éves beruházás-statisztikai jelentését.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1012 M

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek évenként meg kell küldeniük a vállalkozások egyszerűsített éves beruházásstatisztikai jelentését.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1844 M

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek, valamint a nonprofit szervezetek

Az érintetteknek évenként meg kell küldeniük az éves beruházásstatisztikai jelentésüket.
Március 31. Beruházásstatisztika
OSAP 1866 M

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek

Az érintetteknek évenként meg kell küldeniük az egyszerűsített éves beruházás-statisztikai jelentésüket.
Március 31. Építőipar-statisztika
OSAP 1023 M

Érintettek: az építőipar gazdasági ágba sorolt, 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások

Az érintetteknek éves építőipar-statisztikai szakmai jelentést kell tenniük.
Március 31. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1035 M

Érintettek: belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük az utazásszervezői tevékenység árbevételi és foglalkoztatási adatairól.
Március 31. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1610

Érintettek: járműjavítás és -karbantartás, valamint a személyi használati tárgyak és háztartási eszközök javítása alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a javító-szolgáltató tevékenységről.
Március 31. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1849 Ú

Érintettek: kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a jármű- és üzemanyag-kereskedelmi vállalkozások árbevételének SZJ-szerkezetéről.
Március 31. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1850 Ú

Érintettek: kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a nagykereskedelmi vállalkozások árbevételének SZJ-szerkezetéről.
Március 31. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1851 Ú

Érintettek: kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a kiskereskedelmi és javító-szolgáltató vállalkozások árbevételének SZJ-szerkezetéről.
Március 31. Kereskedelemstatisztika
OSAP 1852 Ú

Érintettek: kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek évenként adatot kell szolgáltatniuk a kiskereskedelmi és vendéglátó-hálózati adatokról.
Március 31. Munkaügy-statisztika
OSAP 1113 M

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, nonprofit szervezetek, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet

Az érintetteknek éves munkaügyi jelentést kell tenniük.
Március 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1120 M

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek jelentést kell tenniük az éves teljesítményekről.
Március 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1753 M

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek egyszerűsített jelentést kell tenniük az éves teljesítményekről.
Március 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1763

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük az értékesítés árbevételének összetételéről.
Március 31. Nemzetgazdasági elszámolások statisztikája
OSAP 1845 Ú

Érintettek: az 1-4 főt foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek éves gazdaságstatisztikai jelentést kell tenniük.
Március 31. Mezőgazdaság-, vadgazdálkodás-, erdőgazdálkodás- és halászatstatisztika
OSAP 1744

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás gazdasági ágba sorolt vállalkozások, egyéni gazdálkodók

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a mezőgazdasági vállalkozások főbb pénzügyi, ráfordítás-, hozamadatairól.
Március 31. Iparstatisztika
OSAP 1324

Érintettek: a hőenergia előállításával, értékesítésével és felhasználásával foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól.
Március 31. Baleset-, tűzkár-, vagyonvédelem-statisztika
OSAP 1366

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, költségvetési szervezetek és intézményeik

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a munkavédelmi helyzetről.
Március 31. Környezet-, kommunális, vízgazdálkodás-statisztika
OSAP 1375

Érintettek: a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, közüzemeket üzemeltető vállalkozások, illetve azok a vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés mennyisége 500 köbméter/ nap vagy annál kevesebb, valamint a VIZIG-ek által kijelölt víztermelők

Az érintetteknek évenként jelentést kell készíteniük a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenységéről.
Március 31. Szállításstatisztika
OSAP 1858 Ú

Érintettek: vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési pályákat, utakat üzemeltető, kezelő gazdasági társaságok, költségvetési szervek, közhasznú társaságok

Az érintetteknek évenként adatokat kell szolgáltatniuk az infrastruktúra fejlesztéséről, működtetési költségeiről.
Március 31. Szociális statisztika
OSAP 1400

Érintettek: a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágba, a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, költségvetési szervezetek és intézményeik

Az érintetteknek jelentést kell készíteniük a munkáltató szociális tevékenységéről.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!