Kérelemminták

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 22. számában (2000. január 1.)

 

Kérelem benyújtásának időpontja:

Kérelmet átvevő vámhivatal megnevezése, aláírása:

KÉRELEM
a vámhatósági nyilvántartási szám megszerzéséhez 

I. Személyi adatok

1. Természetes személy esetében

1.1. Neve: .................................................................................................................................

1.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................

1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.4. Állampolgársága: .................................................................................................................

1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye): ................................................................................

1.6. Személy igazolvány (útlevél) száma: ......................................................................................

1.7. Vállalkozói, illetve őstermelői igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése: ...............

1.8. Adószáma: ...........................................................................................................................

1.9. Adóazonosító jele: ................................................................................................................

1.10. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: ................. ..................................................................................................................................

1.11. Levelezési címe: ..................................................................................................................

1.12. Hegyközségi kódszáma vagy a jegyző által kiadott igazolás iktatószáma: ...............................

2. Gazdasági társaság esetében

2.1. Cégneve (elnevezése): ...........................................................................................................

2.2. Rövidített cégneve: ................................................................................................................

2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte: .......................................................................................

2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye): .................................................................................

2.5. Adószáma: .............................................................................................................................

2.6. Egységes statisztikai jelzőszáma: .............................................................................................

2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: .................. ...................................................................................................................................

2.8. Levelezési címe: ......................................................................................................................

2.9. Hegyközségi kódszáma vagy a jegyző által kiadott igazolás iktatószáma: ...................................

2.10. A vezető neve: .......................................................................................................................

2.11. Születési helye, ideje: ..............................................................................................................

2.12. Anyja neve: ...........................................................................................................................

2.13. Állampolgársága: ....................................................................................................................

2.14. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye): ...................................................................................

2.15. Adóazonosító jele: ..................................................................................................................

2.16. Személyi igazolvány (útlevél) száma: ........................................................................................

3. Nyilatkozatok

3.1. Szőlőbor előállításának nem végzésére: ......................................................................................

3.2. Szőlő értékesítésének módjára: .................................................................................................

3.3. Szőlő felhasználására: ................................................................................................................

4. Kérelmező által végzett tevékenységek:

5. Borkísérő okmány aláírására jogosultak

5.1. Neve: .........................................................................................................................................

5.2. Munkaköre: .................................................................................................................................

5.3. Beosztása: ....................................................................................................................................

5.4. Adóazonosító jele: ........................................................................................................................

6. Felelős üzemvezető

6.1. Neve: ...........................................................................................................................................

6.2. Címe: ...........................................................................................................................................

6.3. Munkaköre: ...................................................................................................................................

6.4. Beosztása: ......................................................................................................................................

6.5. Adóazonosító jele: ...........................................................................................................................

II. Szőlőterületre vonatkozó adatok (szőlőterületenként)

1. Szőlőültetvény

1.1. Helye: ...........................................................................................................................................

1.2. Helyrajzi száma: ..............................................................................................................................

1.3. Nagysága (m2): ..............................................................................................................................

1.4. Telepítésének éve: ...........................................................................................................................

2. Szőlőültetvény használati jogcíme

2.1. Bérleti szerződés határozott időtartamra (tól-ig): .....................................................................................

2.2. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra: .............................................................................................

2.3. Bérleti szerződés esetén a tulajdonos .....................................................................................................

2.3.1. Neve: .........................................................................................................................................

2.3.2. Címe: ........................................................................................................................................

2.4. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad: ..............................................................................................

III. A csatolt okiratok (db) száma és megnevezése:

 

Kelt: ...................................................

........................................................................

a kérelmező aláírása (bélyegzője)

 

A szőlő, szőlőbor elszámolása
(Pincekönyvenként) 

I. Szőlőtermelés alakulása (szőlőterületenként, tonnában)

1. Megtermelt szőlőtermés mennyisége:

2. Értékesített szőlő mennyisége (értékesítési célonként, vevőnként):

3. Vásárolt szőlő mennyisége (vásárlási célonként, eladónként):

4. Feldolgozott szőlő mennyisége (feldolgozási célonként):

5. Feldolgoztatott szőlő mennyisége (feldolgozási célonként, feldolgozást végzőnként):

II. Szőlőbor készletek alakulása (adóraktáranként, hektoliterben)

1. Nyitókészlet:

2. Növekedés

2.1. Előállított szőlőbor mennyisége:

2.2. Hordós kiszerelésben vásárolt szőlőbor mennyisége:

2.2.1. Adóraktárból (vásárlási célonként, eladónként):

2.2.2. Külföldről (vásárlási célonként):

2.3. Visszáru:

3. Csökkenés

3.1. Saját fogyasztás:

3.2. Feldolgozott szőlőbor mennyisége (feldolgozási célonként):

3.3. Értékesített szőlőbor mennyisége

3.3.1. Továbbfeldolgozásra (adóraktáranként)

3.3.1.1. Hordós kiszerelésben:

3.3.2. Továbbértékesítésre (vevőnként)

3.3.2.1. Kannás kiszerelésben:

3.3.2.2. Palackos kiszerelésben:

3.3.3. Pincéből végső fogyasztónak

3.3.3.1. Helyben fogyasztásra kimérve:

3.3.3.2. Palackos kiszerelésben:

3.3.4. Exportra

3.3.4.1. Hordós kiszerelésben:

3.3.4.2. Kannás kiszerelésben:

3.3.4.3. Palackos kiszerelésben:

3.4. Igazoltan megsemmisített szőlőbor mennyisége:

3.5. Igazoltan megsemmisült szőlőbor mennyisége:

4. Zárókészlet:

5. Készleteltérés:

III. Melléktermék készletek alakulása (adóraktáranként, melléktermékenként, literben vagy kilogrammban)

1. Nyitókészlet:

2. Keletkezett melléktermék mennyisége:

3. Alkoholtermék adóraktárnak értékesített melléktermék mennyisége:

4. Exportált melléktermék mennyisége:

5. Igazoltan megsemmisített melléktermék mennyisége:

6. Zárókészlet (1+2-3-4-5):

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. január 1.) vegye figyelembe!