Telefonálási szokások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 21. számában (1999. december 1.)

A vonalak számának növekedése 1997-ben már meghaladta a hívások mennyiségének emelkedését, azaz megfordult a korábbi időszakot jellemző tendencia. Az előfizetők 1997-ben 11,7 százalékkal több hívást kezdeményeztek, mint 1996-ban, ugyanakkor a vezetékes vonalak és mobilállomások száma a tavalyi év végére 19,6 százalékkal 3,183 millióra nőtt. A tendencia igaz volt külön-külön is, azaz a vezetékes vonalak száma is gyorsabban nőtt a hívásokénál, és a mobiltelefon-előfizetők száma is jobban emelkedett, mint a mobiltelefonálási kedv.

A vezetékes hálózatból kezdeményezett hívások száma 1993 és 1995 között összesen 68 százalékkal nőtt, 1996-ban a növekedési ütem 13 százalékos volt, 1997-ben pedig már csak 8 százalékra rúgott a forgalom bővülése. A forgalom lassuló bővülése mellett különösen a helyi társaságokat sújthatta, hogy 1997-ben az előző évhez képest csökkent (!) a helyi hívások száma.

Rövidebben beszélünk

A beszélgetések időtartama mind a mobil-, mind a vezetékes hálózatban évről évre csökken – nyilvánvalóan az európai átlagnak ugyan megfelelő, sőt annál némileg alacsonyabb, de a hazai viszonyokhoz képest mégis magas tarifák miatt. Ugyancsak ennek tudható be, hogy a mobiltelefonokról kezdeményezett hívások száma 1997-ben átlagosan napi 4 alá csökkent, és ennél nem sokkal jobb a helyzet a vezetékes hálózatokban sem. Az üzleti előfizetők napi 10, az egyéni (magán-) előfizetők napi 2,31 beszélgetést kezdeményeztek 1997-ben.

Közcélú mobilrádiótelefon-hálózat
Szolgáltató neve: WESTEL 900 1996 1997
Bázisállomás-frekvenciasáv
adás (MHz) 951,0-959,0 951,0-959,0
vétel (MHz) 906,0-914,0 906,0-914,0
Bázisállomások (BS) száma (darab) 498 664
Bázisállomás-vezérlő (BSC) (darab) - 6
Mozgószolgálati kapcsolóközpontok (MSC) száma (darab) 4 4
Mozgószolgálati átlépőközpontok (GMSC) száma (darab) 4 4
Helyközi áramkörök a közcélú távbeszélő-hálózat felé (darab) 156 186
Mikrohullámú nyomvonal (km) - 8820
Előfizetők száma (ezer darab) 224 363
Szolgáltató neve: PANNON 1996 1997
Bázisállomás-frekvenciasáv határai
adás (MHz) 943,0-950,8 943,0-950,8
vétel (MHz) 898,0-905,8 898,0-905,8
Bázisállomások (BS) száma (darab) 501 664
Bázisállomás-vezérlő (BSC) (darab) - 26
Mozgószolgálati kapcsolóközpontok (MSC) száma (darab) 4 7
Mozgószolgálati átlépőközpontok (GMSC) száma (darab) 4 7
Helyközi áramkörök a közcélú távbeszélő-hálózat felé (darab) 4320 -
Mikrohullámú nyomvonal (km) - 8400
Előfizetők száma (ezer darab) 177 263
Szolgáltató neve: WESTEL RÁDIÓ 1996 1997
Bázisállomás-frekvenciasáv
adás (MHz) 465,16-470,0 465,16-470,0
vétel (MHz) 455,16-460,0 455,16-460,0
Bázisállomások (BS) száma (darab) 383 408
Bázisállomás-vezérlő (BSC) (darab) - -
Mozgószolgálati kapcsolóközpontok (MSC) száma (darab) 3 3
Mozgószolgálati átlépőközpontok (GMSC) száma (darab) 3 3
Helyközi áramkörök a közcélú távbeszélő-hálózat felé (darab) 63 855
Mikrohullámú nyomvonal (km) - 5916
Előfizetők száma (ezer darab) 72 80

Meglepő, vagy egyáltalán nem meglepő módon, a vezetékes telefóniában 1997-ben az előző évihez képest az egyéni előfizetők hívásainak száma nőtt – sokkal kisebb arányban ugyan, mint ahogy a hálózat bővült, az üzleti előfizetők hívásainak száma viszont csökkent, nyilván azért, mert elsősorban ebben a körben hódítottak a mobiltelefonok.

A mobiltelefonról induló hívások többsége másik "helyi" mobiltelefonra irányul – és ezek időtartama a legrövidebb -, a külföldre irányuló mobilhívások viszont hosszabbak, és ezek teszik ki a mobilhívások 24,7 százalékát. (A vezetékes telefóniában a külföldi hívások aránya mindössze 2 százalék.)

Magától értetődő módon az egyéni előfizetők hívásainak jóval nagyobb aránya (66 százalék) a helyi hívás, mint az üzleti előfizetőké (59 százalék).

Átértékelt piaci stratégiák

Ezek a kiragadott adatok is azt mutatják, hogy a szolgáltatóknak elsősorban az üzleti előfizetők megtartására, megszerzésére kell helyezniük a hangsúlyt. A keveset telefonáló egyéni előfizetők pedig elsősorban tömegük miatt értékesek. A beszédcélú telefóniánál nagyobb nyereségtartalmú adatátvitelben természetesen úgyszintén nem az egyéni előfizetők a legkívánatosabb célpontok, hanem a nagy, elsősorban multinacionális, vagy az országos, illeteve regionális közszolgáltató cégek. Az adatátviteli piacon zajló verseny ezek megnyerésére irányul – és mindenkinek van esélye a győzelemre a Matáv és a helyi társasaságok monopolhelyzetének és jogainak ellenére is.

Jelenleg a lázas, de egyelőre inkább a háttérben folyó készülődés idejét éljük – lásd a PanTel és a Novacom körüli látszólagos csendet -, de a piacra lépés hamarosan, s annál hangosabban megtörténhet.

Új megoldások

A kisfogyasztók, a magán-előfizetők számára a verseny közeledte egyelőre csak azt ígéri, hogy a helyi hívások drágulni fognak, a nemzetközi és belföldi távhívások pedig relatíve olcsóbbak lesznek. Csakhogy ez az egyéni előfizetők többségének érthető módon nem szerez örömet, az átlagember valahogy kevesebbet telefonál Honoluluba, mint a város másik felébe. Az ő (és természetesen saját) örömükre megoldást, illetve választási lehetőséget a jelenlegi állás szerint a kábeltévés társaságok hozhatnak, ők már egyre nagyobb számban ígérik, hogy 2001 után bekapcsolódnak a telefonszolgáltatásba. Minderre igen jók az esélyeik a kábelszolgáltatásban amúgy is megkövetelt – bár igen drágán kiépíthető – csillagpontos optikai szálas hálózatok révén.

Közcélú mobilrádiótelefon-szolgáltatási adatok
Megnevezés 1993 1994 1995 1996 1997
Előfizetők száma (ezer db) 63 142 267 473 706
Beszélgetések száma (millió db) 61* 152 308 531 719
Bázisállomások száma - - 895 1382 1665
Helyközi áramkörök a közcélú távbeszélő-hálózat felé - - 3257 4539 5361
Mozgószolgálati kapcsolóközpontok száma - - - 11 14
Mikrohullámú nyomvonal (ezer km) - - - - 23
* Az 1993. év adatai becsültek

A kábeltársaságok az Internet-szolgáltatást jobbára már 1999-re ígérik – ezzel vélhetően egyre jelentősebb bevételt vesznek el a telefontársaságoktól -, de kérdés, hogy mi lesz a kábeltévé-társaságok sorsa. A Matáv már megtette első terjeszkedő lépéseit a piacon, miként több helyi telefontársaság is, és a versenyszabályok mellett (alatt, fölött, között) megkezdődhet a korábban alakult kábeltévés társaságok felvásárlása, illetve tőkekoncentrációja is.

Telefonbeszélgetések, telex-előfizetők
Beszélgetés 1980 1990 1994 1995 1996 1997
Helyi beszélgetés, milló db 829 1 097 1 576 2 098 2 340 2 329
Belföldi távolsági beszélgetések száma, millió db 82 197 425 923 1 027 1 383
Belföldről kezdeményezett külföldi beszélgetések száma, ezer db 3 797 33 209 73 145 69 000 71 000 79 000
Távgépíró- (telex-)előfizető 8 132 14 190 9 275 5 431 3 398 1 762
Mobil-előfizető, ezer db - - 142 267 473 706
Mobilbeszélgetés (indított), millió db - - 152 308 531 719
Forrás: HIF
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!