Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek '99

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 21. számában (1999. december 1.)
 
     
     
     
     
     
     
     

Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek '99

 

Január 4.

Tehergépjármű-statisztika

OSAP 1199

Érintettek: a Magyarországon regisztrált tehergépjárművek üzembentartói, közúti vámhivatalok

Az érintetteknek az országhatárt átlépő magyar tehergépjárművek forgalmáról kell statisztikai adatfelvételi lapot kiállítaniuk.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 5.

Élőállat-vágás

OSAP 1280

Érintettek: a hús- és halfeldolgozás szakágazatba sorolt, 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek be kell számolniuk a vágóhidak élőállat-vágásáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 5.

Szakosító továbbképzés

OSAP 1429

Érintettek: a szakosító továbbképzést folytató intézmények (gazdasági szervezetek)

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a múlt évi szakosító továbbképzésről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 5.

Fedezeti kimutatás

OSAP 1745

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek el kell készíteniük a befektetési alapok fedezeti kimutatását.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 6.

Kereskedelmi szálláshelyek

OSAP 1036

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszállás, nyaralóház, kemping), valamint fizető-vendéglátás szervezésével foglalkozó, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell készíteniük a kereskedelmi szálláshelyekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 8.

Áruforgalmi jelentés

OSAP 1269

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a termelőeszközökről áruforgalmi jelentést kell készíteniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 8.

Filmforgalmazás

OSAP 1456

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek el kell készíteniük a forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtőjét.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 8.

Erdővédelmi jelzőlap

OSAP 1255

Érintettek: a 400 ha vagy annál nagyobb erdőterülettel rendelkező, erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 8-áig kell adatot szolgáltatniuk az erdővédelmi jelzőlapról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 8.

Filmstatisztika

OSAP 1457

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévente, a tárgyidőszakot követő hó 8. napjáig kell adatot szolgáltatniuk a bemutatott filmekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 8.

Veszélyes hulladék

OSAP 1772

Érintettek: veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek

Bejelentőlapot kell kitölteni az "A" veszélyes hulladék átvételéről.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 9.

Áruforgalmi gyorsjelentés

OSAP 1344

Érintettek: a kereskedelem, közúti jármű és közszükségleti cikk javítása, karbantartása gazdasági ágba ("G") sorolt (kivéve a gyógyszer-nagykereskedelem alágazatba, továbbá a gyógyszer-kiskereskedelem és a gyógyászatisegédeszköz-kiskereskedelem szakágazatokba soroltak), valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás gazdasági ágakba ("H") sorolt gazdasági szervezetek (vállalkozások) közül mindazok, amelyeknek a belföldi áruértékesítésből (szolgáltatásból) származó árbevétele a tárgyévben eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek kis- és nagykereskedelmi (diszkont) áruforgalmi gyorsjelentést kell készíteniük.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 10.

Termékstatisztikai jelentés

OSAP 1751

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek havi termékstatisztikai jelentést kell készíteniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 10.

Gyógyszerbeszerzési jelentés

OSAP 1581

Érintettek: valamennyi gyógyszer-nagykereskedő

Havi jelentést kell készíteniük a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzéseiről és -eladásairól.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 10.

Kötvénykibocsátás

OSAP 1736

Érintettek: a folyamatos kibocsátású kötvény forgalmazója

Az érintetteknek számot kell adniuk a folyamatos kibocsátású kötvények bruttó kibocsátásáról, törlesztéséről, állományáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 10.

Mezőgazdasági gépek forgalma

OSAP 1270

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 10-éig kell adatot szolgáltatniuk a mezőgazdasági gépek forgalmáról.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 10.

Műtrágya-forgalmazás

OSAP 1272

Érintettek: műtrágyakeveréssel, folyékony műtrágyagyártással és -értékesítéssel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő hó 10-éig kell adatot szolgáltatniuk az agrokémiai telepek a műtrágya-forgalmazásáról.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 11.

Egészségbiztosítási jelentés

OSAP 1514

Érintettek: a társadalombiztosítási általános kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek egészségbiztosítási statisztikai jelentést kell készíteniük.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

 

Január 12.

Halászati statisztika

OSAP 1250

Érintettek: a természetes vizeken halászati jogot hasznosító vállalkozások, tudományos intézmények, a MOHOSZ tógazdaságai

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 12-éig kell adatot szolgáltatniuk a természetes vizeken való halfogásról.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 12.

Felvásárlási statisztika

OSAP 1097

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme szakágazatba soroltak

Az érintetteknek jelentést kell készíteniük a felvásárlásaikról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 12.

Lehalászási statisztika

OSAP 1249

Érintettek: a halastóval rendelkező vállalkozások, tudományos intézmények, a MOHOSZ tógazdaságai

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 12-éig kell lehalászási statisztikát készíteniük.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 12.

Munkaközvetítési statisztika

OSAP 1403

Érintettek: a munkaközvetítést ellátó (jogi személy, valamint gazdasági tevékenységet folytató természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)

Az érintetteknek évente kétszer, január 12-éig és július 12-éig kell adatot szolgáltatniuk a munkaközvetítési tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Fizetésimérleg-adatok

OSAP 1644

Érintettek: a külföldi számlatartásra jogosult, Magyarországon bejegyzett társaságok

Adatszolgáltatás a külföldi számlatartásra jogosult rezidensek fizetési mérlegéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Agrárgazdasági hitelek

OSAP 1703

Érintettek: a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek

Az érintetteknek számot kell adniuk a támogatás mellett igényelhető éven belüli, éven túli lejáratú agrárgazdasági hitelekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Értékpapír-forgalom

OSAP 1737

Érintettek: a brókercégek

Az érintetteknek jelentést kell készíteniük a tőzsdei és OTC értékpapír-forgalmi adatokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Műtrágya-forgalmazás

OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell adatot szolgáltatniuk a műtrágyaforgalomról.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Időszaki sajtókiadás

OSAP 1652

Érintettek: az időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell jelentést készíteniük az időszaki sajtókiadásról.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Foglalkozás-egészségügyi beszámoló

OSAP 1485

Érintettek: a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott foglalkozás-egészségügyi orvosok

Beszámolójelentés a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkájáról.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Repülési statisztika

OSAP 1368

Érintettek: a polgári repülőtevékenységet hatósági engedéllyel folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évente kétszer, január 15-éig és július 15-éig kell adatot szolgáltatniuk a rendkívüli repülőeseményekről.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Bemutatott filmek

OSAP 1458

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 15-éig kell jelentést tenniük a bemutatott filmekről.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 15.

Film export-import

OSAP 1461

Érintettek: a film export-importtal foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 15-éig kell adatokat szolgáltatniuk a film export-importról.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

 

Január 18.

Árumérleg

OSAP 1240

Érintettek: az élelmiszerek és italok gyártása, valamint a dohánytermékek gyártása ágazatba sorolt, 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell adatot szolgáltatniuk az árumérlegről.

194/1997. (XI. 4) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!