Export-finanszírozás

A kereskedelmi bankok is felzárkóznak

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 20. számában (1999. november 1.)

 

Az utóbbi időben sokat fejlődött a banki termékkínálat a vállalati exportfinanszírozásban is. A kis- és közép-vállalkozások elsősorban az Eximbankon keresztül juthatnak kedvezményes forgóeszközhitelhez. A rendszeresen exportáló cégek olyan keretszerződést is köthetnek, amely a kivitel minden fázisában megfelelő hitellehetőséget jelenthet.

 

A kivitel támogatása, a termelők, kereskedők piaci, illetve kedvezményes hitellel való ellátása a külkereskedelmi egyensúly megteremtéséhez elengedhetetlen. A szükséges források előteremtése könnyebb, a kölcsönök folyósítása általában gyorsabb és rugalmasabb, mint az általános vállalkozásfinanszírozó hiteleké, mivel az exporthoz kapcsolódó hitelek kockázata lényegesen kedvezőbb megítélés alá esik. Az exporthoz kapcsolódó hitelek között kiemelt jelentősége van a devizahiteleknek, mert kamatszintjük a forinthitelekhez viszonyítva kedvezőbb, a felvételükkel járó árfolyamkockázatot pedig kezelhetővé teszi a rendszeres kivitellel járó devizabevétel.

A devizahitelek túlsúlyban vannak

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb vállalati hiteladatai szerint az export-előfinanszírozásban az Eximbank mellett részt vesznek a nagybankok, a középbankok és a speciális bankok is. A hitelállományok bankcsoportok közötti megoszlását feltüntető jegybanki adatsorok szerint ugyanis júniusban az éven belüli export-előfinanszírozási hitel nagysága 2,9 milliárd forint volt a nagybankoknál, 1,5 milliárd a középbankoknál, 0 a kisbankoknál és 1,6 milliárd a speciális bankoknál. Ez a forintban mért június havi export-előfinanszírozási hitelállomány. A nagy tömegű exportfinanszírozást inkább a devizahitelek között lehet nyomon követni, amely folyamatosan nagyságrendekkel haladja meg a hasonló célú forinthitelek állományát. A nagybankoknál az éven túli devizahitelek 241,8 milliárd forintot tettek ki félévkor az összes 601 milliárdos éven túli hitelállományból, a rövid futamidejű devizahitelek pedig 126,9 milliárdot az összes 580 milliárdos hitelállományból. A középbankoknál még nagyobb a devizahitelek súlya az összes kihelyezésen belül. A 329,8 milliárdos összes éven túli hitelnek a felét tették ki a devizahitelek, az éven belüli lejáratú, összesen 423,4 milliárdos hitelállománynak pedig több mint a negyedét folyósították devizában. A kisbankok jóval szerényebb, 99,4 milliárdos éven túli kihelyezései között 28,2 milliárdot képviselnek a devizakölcsönök, a mintegy 70 milliárdos éven belüli állományból pedig – kerekítve – 13 milliárd jut a devizahitelekre. A speciális bankok hosszú lejáratú devizahitelezése az utóbbi évben folyamatosan bővül, de így is csak 19 milliárdot ért el, igaz, ez csaknem fele az összes éven túli hitelállománynak. Az éven belüli devizahitelek összege lényegében csak az Eximbank adatait tartalmazza, ugyanis összesen 2,2 milliárdot tesz ki az összes, 4,8 milliárdos rövid hitelállományon belül. Nem kizárt azonban, hogy a megvásárolt követeléseket, leszámítolt váltókat nyilvántartó soron is rejtőznek exporthitelek. A bankok ugyanis – mint az jól ismert – exportokmányok leszámítolásával és faktorálással, azaz követelések megvásárlásával is nyújtanak hitelt az exportáló cégeknek.

Kedvezményes hitelek

A kis- és középvállalkozások kedvezményes konstrukciót csak az Eximbankon keresztül érhetnek el. Az Eximhitel '99 kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel, amelynek célja a kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése. A hitelösszeg maximum az exportszerződés értékének 75 százaléka lehet, legfeljebb 200 millió forintig terjedhet, s akár forintban, akár devizában (dollár, euró) igényelhető. A kamat- és garanciadíj-kedvezménnyel járó hitelért pályázni kell. A feltételek szerint azok a belföldi jogi személyiségű kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek hitelért, amelyek már legalább egy éve végzik jelenlegi gazdasági tevékenységüket. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a vállalkozás külön bankgarancia-fedezetet hoz. A vállalkozásnak nem lehet nagyobb az 1998. évi nettó árbevétele 4 milliárd forintnál, legfeljebb 250 főt foglalkoztathat, és 1998-as mérlegfőösszege nem haladhatja meg a 2,7 milliárd forintot. A pályázó vállalkozásban legfeljebb negyedrészben lehetnek tulajdonosok olyan cégek, amelyek e kategórián kívül esnek.

Kizáró ok a pályázásnál, ha a vállalkozás csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll. A pályázónak igazolnia kell, hogy a költségvetés alrendszereiből származó, szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, és nincs köztartozása. Az átütemezett köztartozás viszont nem kizáró ok.

Az Eximhitel futamideje az értékesítési szerződés érvényességének idejéhez igazodik, az áru kiszállításától számított 30-60 napig, de maximum 12, indokolt esetben 18 hónapig folyósítható. A hitelkérelem befogadásának feltétele az eljárási díj befizetése, amelynek mértéke az igényelt hitel tervezett kamattámogatásának 0,5 százaléka. Amennyiben a vállalkozás garanciadíj-támogatásra is igényt tart, akkor az eljárási díj nagysága az összeadott érték fél százaléka, de legalább 10 ezer forint. A hitel felvételének általános feltétele, hogy a cég rendelkezzen érvényes értékesítési szerződéssel, s magyar származási bizonyítvánnyal rendelkező áru termeléséhez és forgalmazásához igényelje a kölcsönt.

A hitel kamata devizahitelnél 6 havi dollár Libor (irányadó londoni bankközi kamatláb) vagy euró Libor mint alapkamat és plusz 2 százalék évente, forinthitelnél pedig a jegybanki alapkamat a bázis, erre számolnak fel további 2 százalékot évente. Amennyiben a hitel fedezete bankgarancia, a devizában felvett hiteleknél 1,5-1,0 százalék közé csökken az alapkamatra számított felár, a forinthiteleknél pedig a jegybanki alapkamaton lehet felvenni a hitelt. A kamatkedvezmény abban áll, hogy a hitel futamidejének első hat hónapjában az ügyfél csak a kamat felét fizeti meg. A kamatfizetés a folyósítástól számított 3 havonta, illetve lejáratkor esedékes. Az eljárási díjon kívül folyósítási jutalék is terheli a vállalkozást, amennyiben nem hoz bankgarancia-fedezetet. A folyósítási jutalék a hitelösszeg fél százaléka.

Ehhez a hitelhez is kell fedezet, amely lehet hitelintézet által kibocsátott hitelfedezeti garancia, ingatlan, gépek, készlet vagy egyszerűen árbevétel-engedményezés. Amennyiben a vállalkozás hitelfedezeti bankgaranciát hoz, garanciadíj-kedvezményt vehet igénybe. A feltétel, hogy a számlavezető bank legfeljebb évi 3 százalékos garanciadíjat számoljon fel. Ebben az esetben az ügyfél a garanciavállalás első hat hónapjában csak a garanciadíj felét fizeti meg.

Kedvező feltételű, éven túli exporthitel felvételére ad lehetőséget az Eximbank refinanszírozási hitelkeret terméke, amelyhez az ismert kereskedelmi bankokon keresztül juthatnak hozzá az exportálók. A hitelt csak devizában lehet felvenni, dollárban vagy euróban, az exportszerződés összegének maximum 85 százalékáig. Kamata az éves Libor körüli, fix a teljes futamidő alatt. A kamat mellett rendelkezésre tartási jutalékot is fizetnie kell a kölcsönfelvevőnek. A hitel fedezetét a kereskedelmi bankok állapítják meg.

Forgóeszköz-kiegészítés

Az Eximbank kínálatában még további speciális exportfinanszírozó termékek is megtalálhatók, de ezekhez nem társul speciális kamat vagy garanciadíj-kedvezmény. Ilyen az exportfinanszírozó hitelkonstrukció, amely a konkrét exportügylet igényéhez igazodva az exportcélú termelés megkezdésétől az árbevétel pénzügyi realizálásáig ad hitelt. Két változata van: a klasszikus exportfinanszírozási konstrukció, amely az exportügylet termelési szakaszához szükséges forgóeszközöket finanszírozza, és az éven túli exportfinanszírozási hitel, amely a forgóeszköz-finaszírozáson túl az árbevétel beérkezéséig felmerülő forráshiányt is finanszírozza.

Az alapvető különbség a két hitelfajta között, hogy míg az első legalább 2 hónapos és legfeljebb 2 éves futamidejű lehet, a második futamideje 366 naptól kezdődik, és a maximális futamidőt az exportáru jellegétől függően határozzák meg. Mindkét hitel összege az exportszerződés értékének maximum 85 százaléka, és nem lehet kisebb a hitel nagysága 100 millió forintnál. A kamat az első hitel esetében az Eximbank mindenkori kondíciós listájától függ, az éven túli hitelnél pedig az éves Libor körüli. Két éven túli futamidőnél CIRR (több fejlett ország által megadott egységes hosszú lejáratú kamatláb) körüli értékéhez közelít. A kamat fix a hitel teljes futamidejére.

Az exportfinanszírozás egyik sajátságos terméke a vevőhitelkeret, amelyet az Eximbank nyújt, de a kereskedelmi bankokon keresztül is hozzáférhető. Megkönnyíti egyes relációkban a külföldi vevők fizetését, viszonylag gyors hitelnyújtás biztosításával. A hitelt külföldi bankok vehetik fel, amelyek aztán olyan külföldi vevőnek hitelezik tovább, akik magyar árut vagy szolgáltatást kívánnak vásárolni. Ez a hitel is csak devizában vehető fel, legfeljebb egy évre. Elsősorban magyar fogyasztási, mezőgazdasági termékek és egyéb alapanyagok vásárlására nyújtható. Ennél a hiteltípusnál is érvényes, hogy a külkereskedelmi szerződés értékének 85 százalékáig vehető fel. A hitel kamata a külföldi pénzintézet kockázati besorolásától függ, a végső importőr számára pedig a saját banki kondícióitól függ. A hitelnél a kamat mellett kezelési költséget és rendelkezésre tartási díjat is kell fizetni. Az importőr hitelképességét a külföldi bank vizsgálja. Ezért a hitelfelvételt a saját bankjánál az importőrnek kell kezdeményeznie, ha finanszírozási igény merül fel a részéről. A külföldi bank a vevő hitelminősítésétől teszi függővé, hogy javasolja-e az Eximbank számára az ügylet befogadását. A minősítéshez szükség van a kereskedelmi szerződésre vagy legalább egy előszerződésre. A szerződés fizetési feltételeinek tartalmaznia kell a hivatkozást az adott külföldi bank és az Eximbank között aláírt és érvényes hitelmegállapodásra, és ki kell kötni, hogy az adott finanszírozási hányad látra szóló, budapesti kifizetésű akkreditívvel történik.

Garancia eladóért, vevőért

Az Eximbank nemcsak hitellel, de garanciavállalással is segíthet exportügyleteket. Amennyiben egy adott exportügylet megvalósulásához nemzetgazdasági érdek fűződik, az Eximbanknak lehetősége van költségvetési készfizető kezességvállalás mellett bankgaranciát kibocsátani. Az Eximbank által vállalható garanciák közé tartozik a hitelfedezeti garancia, amelyben a bank vállalja, hogy fizet a hitelfelvevő helyett, ha az nem teljesít. További garanciafajta a jólteljesítési garancia, amelyet vevők igényelhetnek, és a garancia kibocsátásával az exportőr bízza meg a bankot.

Az Eximbank itt arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a próbaüzemelés alatt vagy a garanciaidő leteltéig az exortőr vállalt kötelezettségeit nem vagy nem a megfelelő minőségben teljesíti, akkor a beérkezett igénybejelentés alapján a garantált összeg erejéig a vevő részére fizet. A harmadik garanciatípus az előleg-visszafizetési garancia, amely biztosítja a vevőnek, hogy a szállítás teljes vagy részleges meghiúsulása esetén viszszakapja az előre átutalt összeget vagy annak egy részét. A negyedik garanciatípus a tendergarancia, amely az exportőrök versenytárgyalásokon való indulását, részvételét segíti elő, amivel helyettesítheti a bánatpénzt. A garanciák díja két részből áll: az egyszeri kezelési díjból és az időarányosan fizetendő garanciadíjból, melyek mértékét a mindenkori kondíciós lista határozza meg.

Az exportfinanszírozásra a kereskedelmi bankok többnyire hasonló termékeket kínálnak, amely egyrészt az export előállítását, másrészt a már teljesített szállítás után a majdan befolyó vételár megelőlegezését tartalmazza. A termékek részletesebb megismeréséhez ezért elegendő két, az exportfinanszírozásban régóta a piacon levő bank, az MKB és a CIB kínálatának megismerése.

Kereskedelmi bankok kínálata

A Magyar Külkereskedelmi Bank "Exportbankár" néven kidolgozott egy csomagot, amely mintegy keretszerződésként lehetőséget nyújt az ügyfélnek az exporttevékenység átfogó finanszírozására. A szerződéssel rendelkező ügyfél a későbbiekben egy igénybevételi nyomtatvány kitöltésével egyszerűen és gyorsan kölcsönhöz juthat. A keretszerződés egyéves időtartamra szól, de amennyiben az ügyfél nem ad ellenkező rendelkezést, és a hitelképessége változatlanul jó, a szerződés további egy évre automatikusan meghosszabbodik. A keretszerződésen belül fel lehet venni hitelt az exportszállítás megkezdése előtt, továbbá a megkötött exportszerződés teljesítése után a vételár befolyásáig. Harmadik lehetőségként a bank megvásárolja az exportokmányokban megtestesített devizakövetelést.

A három hiteltípust preshipment, postshipment és exportokmány-leszámítolás néven kezeli a bank. A preshipment hitel az exportárualap termelését, beszerzését finanszírozza, és a hitel biztosítéka elsődlegesen az exportárualap. A bank számára ezért ott rejlik a kockázat, hogy a vállalkozás a felvett kölcsönt az árualap létrehozására fordítja-e vagy sem. A kockázat mérséklése érdekében a bank kéri a beszállítói számlák benyújtását. A kölcsönjogviszony ideje alatt pedig nyomon követi az exportszerződés szerinti teljesítését, és előírja az azt igazoló fuvarokmányok benyújtását.

A postshipment hitel folyósításához szükség van a kivitel megfelelő teljesítését igazoló fuvarokmányokra, azaz exportszámlára, speditőrigazolásra vagy az átadás-ávételt igazoló elismervény másolatára.

Az exportokmányok leszámítolását, illetve az azokban megtestesített devizakövetelések megvásárlását csak abban az esetben vállalja a bank, ha az ügyfél rendelkezik a bank által megfelelőnek tartott és elfogadott fedezetű, átruházható okmánnyal vagy az abban megtestesített követeléssel. Ilyen okmány az akkreditív, a bankgarancia és az avalizált (kezdeti igazolással ellátott) váltó. Ezekben az esetekben a bank visszkereseti jog nélkül végzi a leszámítolást.

Az Exportbankár konstrukció rugalmasságát jelzi, hogy az egyes hitelfajták átjárhatók, azaz a postshipment hitelt ki lehet váltani az exportokmányok leszámítolásával.

Az új, egyesített keretjellegű exporthitel-szerződés mellett a bank, csakúgy, mint a kereskedelmi bankok többsége, hagyományos exportfinanszírozó konstrukciókat is kínál, mint az eseti export-előfinanszírozó devizahitelt, az éven belüli lejáratú, forgatható exportokmányok leszámítolását és az exportfaktoringot. Emellett rövid lejáratú devizahitelt is folyósít a bank, köztük a devizák közötti átjárhatósággal nyújtott (multicurrency) hitelkeretet. Ez utóbbinak fő jellemzője, hogy egyszerre akár három különböző devizanemben, köztük forintban is igénybe vehető, valamint folyósítás után a kölcsönök devizaneme – a szerződésben meghatározott módon és devizanemekben – cserélhető.

A hitelek alapkamata a dollár vagy euró Libor, amelyre többnyire 1-4 százalékos kamatrés rakódik, de a banknál hangsúlyozták, hogy az ügyfél megítélése a döntő, tehát akár el is térhetnek ettől a mértéktől. A kamaton túl szerződéskötési díjat (minimum 10 ezer forint), folyósítási jutalékot, illetve a fel nem használt hitel összege után rendelkezésre tartási jutalékot számol fel a bank. Az exportokmányok leszámítolásánál a Libor-ra 2-2,5 százalékos kamatrés rakódhat, és megegyezés szerinti, átlagosan évi 1-2,5 százalékos forgalmi jutalékkal kell számolni. Emellett számlánként 2 ezer forintos kezelési költséget kell kifizetni.

A gyártás finanszírozása

Az exportfinanszírozásban a másik nagy múlttal rendelkező banknál, a CIB-nél a súlypont a kiszállítást megelőző hitelen van, de emellett kínálnak az Eximbankkal együttműködve vevőhitelt, és jelentős állománnyal rendelkeznek a gyártást megelőlegező hitelből, amely lényegében export-előfinanszírozó kölcsön.

A gyártást megelőlegező hitelt itt is a külkereskedelmi szerződés birtokában lehet igényelni, s arra használható fel, hogy a vállalkozás beszerezhesse a gyártáshoz szükséges anyagokat, legyártsa és kiszállítsa a terméket a megrendelőnek. A hitel-visszafizetés forrásaként a befolyó árbevétel szolgál. A CIB azt vizsgálja a hitel folyósítása előtt, hogy a hitelfelvevő le tudja-e gyártani a megfelelő mennyiségben, minőségben és határidőre a megrendelt terméket, szállítanak-e neki a beszállítói, nincs-e olyan tartozása, amelynek esetleges behajtása a gyártási folyamatot ellehetetleníti. A megrendelő fizetőképességét is nagyító alá veszi, s ha problémát lát, akkreditívek és garanciák benyújtásához is ragaszkodhat.

A vevőmegelőlegezési hitel a majdani bevétel megelőlegezésére szolgál, és a külkereskedelmi szerződés szállító általi teljesítése után lép életbe. E hiteltípus egyik alterméke a faktorálás, illetve az okmányleszámítolás. Ez utóbbi talán a leggyorsabb és a bank számára is minimális kockázatot rejtő forma, mivel az exportakkreditív esetén – amelynek leszámítolása az ügylet alapja – lényegében a kibocsátó vagy a megerősítő bank hitelképessége jelenti csak a veszélyforrást. A CIB ennek megfelelően mérlegeli, hogy az adott külföldi bank elfogadható-e számára vagy sem.

A CIB vevőhitele az Eximbank konstrukciójára épül, s ennek megfelelően, mint írtuk, az exportőr külföldi vevőjét segíti a exportszerződés teljesítésében.

Azokat a konstrukciókat, amelyeket a kereskedelmi bankok az Eximbankkal közösen, illetve eximbanki források terhére nyújtanak, az Eximbank által megállapított kamatkondíciókkal folyósítják. A bankok többnyire inkább a hosszú lejáratú exporthitelezéshez veszik igénybe az Eximbank refinanszírozását, így ezek a hitelek ebben az esetben is az úgynevezett CIRR kamatlábon alapulnak.

Eximbank exporthitelek
  Eximbank
Eximhitel
Klasszikus exportfinanszírozási konstrukció Éven túli exportfinanszírozó hitel Vevőhitelkeret
Általános tudnivalók a forgóeszköz részbeni finanszírozásához az Eximbank nyújtja a hitelt kockázatmegosztás céljából költségvetési hátterű garanciavállalásra is lehetőség van az export termelési szakaszához szükséges forgóeszközök finanszírozása az export termeléséhez szükséges forgóeszközök és az árbevétel beérkezéséig felmerülő forráshiány finanszírozása a külföldi vevő fizetését könnyíti meg, az export egyes relációkba terelésére, főként beruházási javakra
Kölcs. pénzneme USD, EUR, HUF USD, EUR, HUF USD, EUR USD, EUR
Befogadható program export-előfinanszírozás; bankgaranciával ellátott ügyletek előnyben (gyorsabb ügyintézés, kedvezőbb árazás); bankgarancia hiányában: Eximbank bevizsgálja, magasabb a hiteldíj belföldi jogi személyiségű társaság konkrét exportügylete csak a számviteli szabályok szerint exportnak minősülőértékesítés és szolgáltatás, amelyet külkereskedelmi szerződés igazol min. 90%-ban magyar export- termék kiviteléhez, kivéve reexport, fegyverexport, közmorálba és környezetvédelmi előírásokba ütköző tevékenység
Hitel összege max. 200 millió forint, vagy ennek megfelelő devizaösszeg min. 100 forint vagy ennek megfelelő devizaösszeg min. 100 millió forintnak megfelelő deviza. Az eseti lehívások értéke min. 50 ezer USD a külkereskedelmi szerződés értékének max. 85%-a
Hitelfutamidő max. 18 hónap 2 hónaptól 2 évig min. 366 nap, max. az exportáru jellegétől függő futamidő min.1 év, max. 5 év
Támogatás mértéke kamat 50%-a max. 6 hónapra; Eximbank csak a nettó kamatösszeggel terhel - - -
Támogatás időtartama a hitel futamidejének első 6 hónapjára - - -
Árazás garancia esetén 50 millió forint; alatti hitelösszeg esetén: 6 havi LIBOR-, ill. MNB-alapk.+1,5% 50-100 millió forint között: 6 havi LIBOR-, ill. MNB-alapk.+1,25% 100 millió forint felett 6 havi LIBOR-, ill. MNB-alapk.+1%; garancia nélkül: LIBOR-, ill. MNB-alapkamat+2%; folyósítási jutalék: 0 a mindenkori kondíciós lista szerint; folyósítási és rendelkezésre tartási jutalék is terheli egy és két év között éves LIBOR; két éven túl CIRR körüli érték; fix kamat a teljes futamidőre a külföldi bank kockázatától függően egyedi megállapítás szerint változhat az importőr számára a banki kondíciók függvénye
Forrás : Banki közlés
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. november 1.) vegye figyelembe!