Egyéb adó jellegű fizetési kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 20. számában (1999. november 1.)

Agrár-hozzájárulások

Az agrár-hozzájárulások egy része adó jellegű fizetési kötelezettségnek minősíthető (erdőfenntartási járulék, földvédelmi járulék, tenyésztési hozzájárulás, vadvédelmi hozzájárulás), mert normatív feltételeken alapul, hiányzik a közvetlen ellenszolgáltatás eleme, s ezért díjnak nem minősíthető.

Ezek a fizetési kötelezettségek nem szankció jellegűek, hanem rendszerint valamilyen természeti erőforrás használatához, hasznosításához kapcsolódnak, de nem a fizetési kötelezettség alapozza meg a használat, hasznosítás lehetőségét, ezért nem tekinthetők a gazdasági szolgáltatás díjának sem.

A Földművelésügyi Minisztérium fejezeti célelőirányzatai többi formája rendszerint szankció jellegű (erdőgazdálkodási bírság, vadgazdálkodási bírság stb.).

Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Eljárási szempontból is adónak tekintendő a sertésállomány-mentesítési hozzájárulás, amelyet a sertésfeldolgozó üzemnek az általa felvásárolt, illetve átvett sertések minden kilogrammja után (0,15-0,18 forintot) havonta kell fizetnie [a sertésállományok brucellózistól, leptospirózistól és Aujeszky-féle betegségtől való mentesítéséről és ennek pénzügyi feltételeiről szóló 2/1987. (II. 9.) MÉM-PM együttes rendelet].

Állattenyésztési hozzájárulás

Állattenyésztési hozzájárulást kell fizetnie a mezőgazdasági termelőnek. A hozzájárulás célja a gazdasági és a haszonállatok nemesítésének, tenyésztésének az elősegítése.

A fizetési kötelezettség szempontjából mezőgazdasági termelő az, aki a KSH Mezőgazdasági és Erdészeti Termékek Jegyzékében (ETJ) 93 termékszámmal jelölt terméket állít elő. A hozzájárulást az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény mellékletében meghatározott mértékben, az ott felsorolt mezőgazdasági termékek és a lóverseny-totalizatőr tevékenység után kell fizetni.

A hozzájárulás alapja

A hozzájárulás alapja a termékértékesítés áfa nélküli nettó árbevétele. Lóverseny-totalizatőri tevékenységnél a forgalom. Ez a tevékenység annyit jelent, hogy a téteket összeadják, és a játékszabályok szerinti arányban és rendszerben osztják el a játékosok és a fogadók között (a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény).

Turisztikai hozzájárulás

A turisztikai hozzájárulást az idegenforgalmi célok megvalósításának elősegítésére kell fizetniük a hozzájárulásköteles tevékenységet folytató adózóknak. Az ebből származó bevételeket a Gazdasági Minisztérium kezeli. A turisztikai hozzájárulás 1999-re érvényes mértékeit és a kötelezettség szabályait a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény tartalmazza.

Fizetésre kötelezettek

Turisztikai hozzájárulást fizetnek a kereskedelmi szálláshelyek (például kemping, szálloda), a vendéglátóhelyet üzemeltető, utazásszervezői és turisztikai szolgáltatási (például személygépkocsi-kölcsönzés, játékkaszinók működtetése) tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók. A hozzájárulás mértéke tevékenységtől függően a nettó árbevétel 1-2 százaléka. A kötelezetteknek év közben előleget kell fizetniük.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. november 1.) vegye figyelembe!